Wieczny odpoczynek racz [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 20-12-2021, 22:36:32

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Ze współczesnych "Obrzędów pogrzebu chrześcijańskiego":
STACJA DRUGA: PROCESJA DO KOŚCIOŁA
Jeżeli ciało zmarłego przenosi się w procesji do kościoła,
wówczas odbywa się ona stosownie do miejscowego
zwyczaju, ministrant z krzyżem idzie na przedzie, a
kapłan poprzedza trumnę. Kapłanowi może towarzyszyć
zespół śpiewaczy albo grupa wiernych, którzy
przewodniczą w śpiewie. W czasie procesji można
śpiewać:

PSALM 51 (50), 3-19
Wieczny odpoczynek racz mu/jej/im dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu/jej/im świeci

Psalm:
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

(Refren)

Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

(Refren)

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

(Refren)

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

(Refren)

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

(Refren)

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

(Refren)

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

(Refren)

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

(Refren)

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

(Refren)

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen