Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - enzo710

#1
II wersja pieśni podczas Drogi Krzyżowej - Chwalcie Pana - Cieszyn - 1996

Na rozpoczęcie:

Jezusie, Mężu boleści, za nasze złości * Żebrzemy w tej drodze krzyża Twej litości. *
Ach zmiłuj się nad nami, * Nędznymi grzesznikami, * Użycz nam prawdziwej skruchy, * Życia poprawy.

Stacja I:

Przystąp bliżej, chrześcijanie, i zastanów się, * Tu zobaczysz, jak Pan Jezus zbiczowany jest, *
Cierniem jest koronowan * I zelżywie jest wyśmian, *  Wreszcie Piłat wyrok śmierci * Na Niego wydał.

Stacja II:

Jezus ciężki też i wielki krzyż na się bierze, * A nam wszystkim przykład daje, o chrześcijanie, *
Abyśmy nasze krzyże * Też znosili cierpliwie, * Bo na kogo je Bóg zsyła, * Tego miłuje.

Stacja III:

Pan Jezus wielce zemdlony pierwszy raz pada, * Dzika uliczna hałastra "Postępuj" woła, *
Bije, kopie nogami, * Bluźni Panu słowami, * Ach, grzeszniku, nie obciążaj * Pana grzechami.

Stacja IV:

Gdy Pan Jezus z ciężkim krzyżem Swym z ziemi powstał, * Niedaleko drogi uszedł, z Matką się spotkał. *
Jaką boleścią byli * Obaj w sercu dręczeni! * Żaden język tego nie wypowie * Smutku Maryi.

Stacja V:

Jezus, w siłach osłabiony, nieść już nie może * Krzyża ciężaru wielkiego, któż Mu pomoże? *
Pójdź, a pomóż, Szymonie * Nosić grzechowe brzemię, * A za to zapłatę wielką odbierzesz w niebie.

Stacja VI:

Jezus na twarzy Swej Świętej był pokrwawiony * I od katów zeszpecony, potem zbrudzony. *
Nabożna Weronika, * Patrząc na to z daleka, * Przystąpiła i otarła * Twarz Zbawiciela.

Stacja VII:

Pan Jezus wielce zemdlony pod krzyżem pada * Raz drugi; w bramie sądowej Sobą nie włada. *
Ach przypatrz się grzeszniku, * Bóg twój dla twego grzechu, * Dla twej brudnej lubieżności * Grzebie się w prochu.

Stacja VIII:

Gdy usłyszały niewiasty, że Jezus idzie * Na śmierć srogą i że ciężar krzyżowy niesie, *
Drogę Mu zabieżały, * Rzewliwie narzekały, * On je prosi, by nad swymi syny płakały.

Stacja IX:

Już po raz trzeci upada świata Zbawiciel, * Bóg, Syn Ojca niebieskiego, nasz Odkupiciel. *
O Jezu Zbawicielu, * W mym grzechu mnóstwo bólu, * Żem przyczyną był grzechami * Twego upadku.

Stacja X:

Gdy na górę Kalwaryjską z Panem przybyli, * Zaraz octem, żółcią, mirą Go tam poili. *
Potem Mu urągali, * Z niego się naśmiewali, * Aż nareszcie go sromotnie * Z szat obnażyli.

Stacja XI:

Jak Jezusa obnażyli kaci złośliwi, * Ciało Jego na wpół żywe na krzyż przybili, *
Okrutnie naciągali, * Aż w Nim żyły porwali, * Jakież boleści wycierpiał * Jezus kochany.

Stacja XII:

Popatrz teraz, o grzeszniku, Jezus umiera, * Na drzewie Krzyża świętego oczy zawiera; *
Wnet się skały pękają, * Słońce, księżyc czernieją, * Jezus troskliwy o Matkę * Swoją najmilszą; *
Opuszczam Cię, Maryjo, * Matuchno moja miła, * Ciebie polecam Janowi, * Przyjm go za syna.

Stacja XIII:

Pana Jezusa zdjętego z krzyża złożyli * Na łono Matuchny Jego, płacz uczynili. *
Maryja, Matka Jego, * Od żalu serdecznego * Omdlewała, o Syneczka * Swego miłego.

Stacja XIV:

Przy grobie Pańskim rozmyślaj chrześcijańska duszo, * Jako było pogrzebane Jezusa ciało, *
Jaki płacz, narzekanie, * Boleść, jęki i łkanie * Wszystkich przyjaciół Jezusa * I Jego Matki.

Na zakończenie:

Opłacz tedy, duszo wierna, opłacz śmierć Pana, * Bo cię wykupił od śmierci i z rąk szatana. *
Miłuj Go aż do śmierci. * On cię w niebie umieści * Ze wszystkimi wybranymi * W wiecznej radości.
#2
1. Duchem Świętym kierowany, Piotrze w wierze niezachwiany;
Tobie chwałę, dziękczynienie, niesie nasze pokolenie.
Opoką swego Kościoła łaskawie nazwał Cię Pan;
do Ciebie, Piotrze, wołamy: Wyjednaj moc wiary nam!

2. Pawle, siewco niestrudzony, błyskiem łaski nawrócony;
Tobie niesie dziękczynienie, Chrystusowe pokolenie.
Naczyniem swoim wybranym, łaskawie nazwał Cię Pan;
do Ciebie, Pawle, wołamy: Wyjednaj moc serca nam!

-->Droga do nieba; Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża; Opole 2009<--
#3
1. Ciebie sławimy, Ciebie wielbimy,
Która wszystko silnie urządzasz przyjemnie,
Opatrzności Boska!

2. Tyś nasza sama mocna obrona,
Tyś nasze ufanie, niech się co chce stanie,
Opatrzności Boska!

3. Tyś pocieszeniem jest nieodmiennem
W każdem utrapieniu gotów k' wspomożeniu.
Opatrzności Boska!

4. Tyś też ucieczka, gy co dociska,
Tyś zdrowie w niemocy, Tyś siła k' pomocy.
Opatrzności Boska!

5. Rękę w upadku dajesz k' ratunku,
By nie był ku szkodzie nam w żadnej przygodzie.
Opatrzności Boska!

6. Tyś nasza zbroja nam dla pokoja,
Tyś zboże w chudobie i w każdej potrzebie.
Opatrzności Boska!

7. Więc oprócz chleba daj pokój z nieba,
Którego na ziemi świat dać nam nie umie.
Opatrzności Boska!

8. Książąt chrześciańskich a katolickich
Spój serca w jednocie, byśmy uszli psocie.
Opatrzności Boska!

9. Chowaj bez szkody ziemi narody;
Niech się tylko boją, którzy Cię nie znają.
Opatrzności Boska!

10. Przywiedź kacerzów do wiary ojców,
Rozmnóż prawy rzymski, kościół katolicki.
Opatrzności Boska!

11. Grzeszni by wstali, pokutowali,
Już w miłości trwali, więc nieupadali.
Opatrzności Boska!

12. Bądź Tobie chwała na wieki trwała,
Od wszego stworzenia przyjmij dziękczynienia.
Opatrzności Boska!

- Kancyonał katolicki mniejszy- Ks. Jan Żmijka- Cieszyn  1887