Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - czytane

#1
2. Bądź pozdrowiona, Królowo tych ziemi,
W których się naród dziećmi Twymi mieni,
Bądź pozdrowiona ich łzami, mękami,
Ich wiarą w Ciebie i ich westchnieniami.

3. Bądź pozdrowiona, w Tobie moc u Boga!
Broń nas od nieszczęść, niewoli i wroga,
A gdy nam godłem cierniowa korona,
W cierniach i mękach, bądź nam pozdrowiona.

4. Bądź pozdrowiona, wszystkimi pieśniami,
W których Cię wielbim, o Królowo, Pani!
Bądź pozdrowiona w każdym naszym tchnieniu,
W prześladowaniach i w całym istnieniu.

5. Bądź pozdrowiona, w całym chrześcijaństwie,
Przez sług Chrystusa i w Jego kapłaństwie!
Dodaj duchownym siły, mocy, woli,
By swe owieczki wspierali w niedoli.

6. Bądź pozdrowiona! Daj w mękach wytrwanie,
Daj silną wiarę! Uproś zmiłowanie!
A gdy w cierpieniu ktoś życia dokona
Za wiarę ojców, bądź nam pozdrowiona!

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#2
1. Bądź pozdrowiona o Maryjo,
Królowo nieba, o Maryjo!

Ref.: Cherubini śpiewajcie,
Serafini cześć dajcie,
Zdrowaś, zdrowaś,
zdrowaś, Maryjo.

2. Tyś łaski pełna, o Maryjo,
Pan zawsze z Tobą, o Maryjo.

3. Błogosławionaś, o Maryjo,
Między niewiasty, o Maryjo.

4. I błogi owoc, o Maryjo,
Żywota Twego, o Maryjo.

5. Módl się za nami, o Maryjo,
Teraz i w śmierci, o Maryjo.

6. Byśmy Cię w niebie, o Maryjo,
Wiecznie chwalili, o Maryjo.

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#3
Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#5
1. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Różyczko rajska, Pani anielska,
Panienko Maryjo!

2. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Królowo Świętych, ucieczko nędznych,
Panienko Maryjo!

3. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Chorych lekarko, ranna jutrzenko,
Panienko Maryjo!

4. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Oblubienico, czysta Dziewico,
Panienko Maryjo!

5. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Śliczna Panienko, ranna jutrzenko,
Panienko Maryjo!

6. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Tyś pocieszenie i wspomożenie,
Panienko Maryjo!

7. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
K'Tobie wzdychamy, z płaczem wołamy,
Panienko Maryjo!

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#6
1. Bądź od nas pozdrowiona, o Maryjo!
Od wszystkich ulubiona, Matko miła!

Ref.: O, Maryjo, Matko nasza
Proś za nami Jezusa.

2. K'Tobie się uciekamy, o Maryjo!
Twej pomocy żądamy, Matko miła!

3. Z Ciebie wszelkie wesele, o Maryjo!
Mamy wołając śmiele, Matko miła!

4. Tyś smutnych pocieszenie, o Maryjo!
I w nędzach wspomożenie, Matko miła!

5. Zlituj się, Matko droga, o Maryjo!
Uproś łaskę u Boga, Matko miła!

6. Przybądź nam ku pomocy, o Maryjo!
Przeciw czartowskiej mocy, Matko miła!

7. Usłysz nas w tej dolinie, o Maryjo!
A łaska nas nie minie, Matko miła!

8. Z macierzyńskiej opieki, o Maryjo!
Nie wypuść nas na wieki, Matko miła!

9. Uproś w dobrym wytrwanie, o Maryjo!
Lekkie w Bogu skonanie, Matko miła!

10. Zjednaj przez Twą przyczynę, o Maryjo!
Dobrą śmierci godzinę, Matko miła!

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#7
1. Bądź Maryjo, Matką moją,
Dziecię wiedź do niebios bram.
Dajże Ty mi łaskę swoją,
Bo w niej tylko życie mam.

Ref.: Światu umrzeć, Bogu żyć
Wiernym sługą Twoim być.

2. Tobie głośne składać dzięki,
Każdy człowiek z serca rad,
Wyzwolony z czarta ręki,
Ciebie wielbi cały świat.

3. Kiedy przyjdzie mi śmierć sroga,
O Maryjo, przy mnie stój,
Nie zapomnij, że do Boga,
Wiódł mnie w życiu sztandar Twój.

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#9
1. Ave Maryja, zdrowaś Maryjo!
Dłoń Twa w strapieniach, wszelkich cierpieniach,
Łzy nam osusza, Matko Jezusa
Bądź nam też Matką w życia zwątpieniach.

Ref.: Tyś Matką czule nas kochającą
Do Ciebie oczy wznosimy łzawe
Bądź nam pomocą Nieustającą.
Ave Maryja, o, Ave, Ave.

2. Ave Maryja, zdrowaś Maryjo!
Wierni w nowennie nieustającej
Wznoszą zbawienne prośby gorące,
Zwróć ku nam oczy miłością tchnące!

3. Ave Maryja, zdrowaś Maryjo!
W modłach błagalnych, w czynach ofiarnych,
Łask biorą wiele twoi czciciele,
Boś Ty szafarką w bożym Kościele.

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#10
1. Ave Maryja, witaj Dziewico
Tyś lilia wonna, róża wybrana,
Wieżo Dawida z kości słoniowej.
Domu najczystszy, Niepokalana!

2. Ave Maryja, Ucieczko grzesznych,
Ratuj, bo dusza grzechem skalana
Wskaż ścieżkę prostą do Twego Syna
O, Pośredniczko Niepokalana.

3. Ave Maryja, Królowo dziewic,
Niech Twą czystością będzie odziana
Nasza ojczyzna i młodzież cała,
Królowo Polski Niepokalana.

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#11
1. Ave Maryja, Salve Regina,
Śnieżna Lilijo. Matko Jedyna.
Brzmią nieustannie hymny majowe,
Najświętszej Pannie. Niebios Królowej.

2. Pod Twą obronę się uciekamy,
Naszą niedolę Tobie składamy.
Matko litości, polska Królowo,
Pełna ufności brzmi pieśń majowa.

3. O Pani, Pani, nadziejo nasza,
Twoi poddani, Twa dziatwa lasza,
Błagalnie do Cię podnosi dłonie,
O Matko nasza w polskiej Koronie!

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#12
1. Aniołów Królowo, o Bogarodzico,
Bądź dla nas Matką wspieraj łaskami!
Spójrz na nas litośnie, Przeczysta Dziewico,
My dzieci Twoje, bądź zawsze z nami!

2. Szafarko litości, Ucieczko w strapieniu,
Pociechę ześlij, Matko ma droga!
O, prowadź nas w smutku, o prowadź w cierpieniu,
Daj rękę Twoją i wiedź do Boga!

3. Gdy pokus nawała nad duszą się zbiera,
Maryjo czuwaj, nie spuszczaj z oka!
Twe serce nam otwórz, pomagaj i wspieraj,
Swą miłość pokaż, jak jest głęboka!

4. I prowadź nas, Matko, do Twego Syna,
Gdzie szczęście wieczne i nieskończone,
Racz z Bogiem nas zjednać, o Matko jedyna,
Maryjo, wyproś wieczną koronę.

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#13
1. Jak na uczcie w Kanie, Matko proś za nami, aby Syn Twój sprawił naszych serc przemianę.

Ref.: Jezu, Tobie Hosanna, za dar łaski Twej. Niechaj brzmi nieustannie wdzięczna serca pieśń.

2. Jak na uczcie w Kanie, Matko przypominasz: czyńcie, co wam każe słowo mego Syna.

3. Jak na uczcie w Kanie Ty nas uczysz, Matko, modlić się do Syna, z Nim nieść pomoc braciom.

4. Jak na uczcie w Kanie Ty się, Matko, troszczysz, aby śpiew weselny rozwiał smutku mroki. (lub: aby dzień weselny był dniem ich radości.)

t. i m.: ks. Zbigniew Piasecki
Abba Ojcze wyd. 2019
#14
Ref.: Naucz nas, Panie, zawsze wypełniać wolę Twego Ojca.

1. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, * abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
2. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, * jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa.
3. Odnawiajmy się duchem w myśleniu naszym * i przyobleczmy nowego człowieka.
4. Stworzonego według Boga, * w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
5. Bądźmy więc naśladowcami Boga, * jako dzieci umiłowane.
6. I postępujmy drogą miłości, * bo i Chrystus nas umiłował.

t: wg Ef
opr.: ks. S. Ziemiański
M: ks. S. Ziemiański

Droga do Nieba wyd. 2021
#15
Ref.: Ludu kapłański, ludu królewski, * zgromadzenie święte, * ludu Boży, * śpiewaj twemu Panu.

1. Tobie śpiewamy, o Synu, umiłowany Ojca. * Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna, żywe Słowo Boga.
2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny, * Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie, Tyś nas przyszedł zbawić.
3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich. * Uwielbiamy Cię, Chrystusie, nasz Królu cichy i pokorny.
4. Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości. * Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie, Drogo nas wiodąca.
5. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu, Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju przez Krew Twego Krzyża.
6. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło, dace łaskę, * Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienia, Żywa Wodo, Chryste.
7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany, * Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy, my Twe latorośle.
8. Tobie śpiewamy, Prawdziwa Manno, daca życie, * Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący, któryś zstąpił z nieba.
9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do Królestwa, * Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzisz wszystkie owce Twoje.

t. i m.: L. Deiss
Adapt.: ks. S. Ziemiański

Droga do Nieba wyd. 2021
#17
Ref.: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza! * Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. * On do Ojca nas prowadzi, * miłość czyni życia prawem. * Chrystus naszym jest pokojem, * naszym pojednaniem.

1. On jest Słowem nad wieki, * pierworodnym pośród stworzeń. * Bóg przez Niego dał nam życie * i ukazał nam swą chwałę.

2. To On Głową jest Kościoła * i początkiem wszystkich rzeczy. * Zechciał Bóg, by cała pełnia * w Jego ciele zamieszkała.

3. Pokój przyszedł On budować * między ludźmi dobrej woli. * Z Bogiem znowu nas pojednał, * gdy na krzyżu oddał życie.

4. On jednoczy we wspólnocie, * przezwyciężył mur wrogości. * Jak brat starszy nas prowadzi * do radości swego Ojca.

t: por. Ef 2,12-18
opr.: s. M. Stecka
M: G. Skop

Droga do Nieba wyd. 2021
#18
Ref.: Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem!

1. Uradowałem się wezwaniem: * pójdziemy do domu Pana.
2. I oto stoję u bram Twoich, * Jeruzalem nowe, Kościele Święty!
3. O, Jeruzalem, miasto pokoju, * w Tobie wszyscy się jednoczą.
4. Przychodzą doń pokolenia, * aby wielbić imię Pana.
5. Prosimy o pokój dla ludu Twego, * niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
6. Dla braci i bliźnich naszych * prosimy o dobra Twoje.

t: Ps 122(121)
Tł.: ks. J. Dziurzyńskich
M: ks. Z. Piasecki

Droga do Nieba wyd. 2021
#19
1. Błogosławieni ubodzy i cisi, * bo ich jest niebo Bożej obecności, * większe od ziemi zbyt małej dla ducha * i ludzkich pragnień.

2. Błogosławieni płaczący samotnie, * bo otrzymają radość i pociechę. * Pokój czyniący zostaną nazwani * synami Boga.

3. Błogosławieni, co służą swym braciom * przez miłosierdzie, bowiem go dostąpią; * serca czystego wpatrywać się będą * w oblicze Pana.

4. Błogosławieni wierzący w nadejście * królestwa prawdy i sprawiedliwości; * wzgardą okryci, żyjący w ucisku, * posiądą ziemię.

5. Błogosławiony niech będzie na wieki * nasz Bóg jedyny w Trójcy niepojętej, * źródło, początek i Dawca łaskawy * doskonałości.

t: wg Mt 5,3-10
Opr.: o. P. Galiński
M: M. Machura

Droga do Nieba wyd. 2021
#21
Ref.: Alleluja, alleluja!

1. Chwalcie Pana, bo dobry, * śpiewajcie Bogu naszemu, * bo On pełen słodyczy. * Jemu się chwała należy.

2. Pan wznosi Jerozolimę, * lud rozproszony zgromadza. * On leczy lem złamanych, * sam obwiązuje ich rany.

3. Liczbę gwiazd On ustala * i każdą zna po imieniu, * wielki nasz Pan i potężny, * w swojej mądrości niezmierny!

4. Pan uniżonych podnosi, * pysznych do ziemi przygniata, * śpiewajcie Panu w podzięce, * Bogu na cytrze zagrajcie!

t: Ps 146(147)
M: ks. S. Ziemiański

Droga do Nieba wyd. 2021
#22
Ref: Alleluja, alleluja!

1. Cały świat niech się w Panu weseli, * niech Mu służy z radością i czcią, * niech się cieszy i biegnie do Niego!

2. On nasz Pan, On nasz Bóg i Stworzyciel, * w Jego ręku spoczywa nasz los, * myśmy ludem i Jego owcami.

3. Pójdźcie z pieśnią do Jego świątyni, * w świętych progach zanućcie Mu hymn, * błogosławcie i chwalcie Jego imię!

4. Bo nam Pan miłosierdzie okazał, * dobroć Jego po wieczny trwa czas, * co raz przyrzekł, to spełnia najwierniej.

T: Ps 100(99)
Tł. ks. S. Ziemiański
M: L. Deiss, ks. Z. Malinowski

Droga do Nieba wyd. 2021
#23
Melodia: Jeszcze raz pozdrowić muszę
#24
1. Panie Jezu, Chryste, Światło niegasnące, * słuchaj śpiewu swoich braci. * Rozpal w nas swój ogień, pokaż swoją drogę, * podaj rękę zagubionym.

Ref.: Gaśnie dzień, idzie noc, Panie, zostań z nami, * Kyrie eleison.

2. Sługo najbiedniejszych, przyjdź uwolnij więźniów, * otwórz oczy niewidzących, * nawiedź opuszczonych, pociesz zasmuconych, * ulecz rany, obudź radość.

T: J. Węcławski
M: ks. Z. Bernat

Droga do Nieba wyd. 2021
#25
Nuty (Droga do Nieba wyd. 2021)