Ludu Syjoński, oto Pan przyjdzie

Zaczęty przez Maximilianus, 16-06-2009, 21:26:23

Poprzedni wątek - Następny wątek

Maximilianus

Refren: Ludu Syjoński, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody!

1) Oto Bóg ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim.

2) Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją.

3) Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc.

4) Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, a śladami Jego kroków zbawienie.

5) Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

6) Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(Wysławiajmy Pana, WAM 2005)

MaciejKalita