Panie miłosierny, Boże, Zbawco nasz [nuty]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 11-02-2014, 19:12:37

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

M: O. M. Żukowski

1. Panie miłosierny, Boże, Zbawco nasz,
Lud Twój łaską Twoją wspierać Panie chciej.
Zlej nań światło Boże, w miłość obdarz Twą,
A jeśli cierpień kres nie blizki jeszcze mu,
Ucz jak znieść bólu łzy, ucz jak znieść bólu łzy.

2. Boże, Zbawco świata, Panie, Stwórco nasz,
Do Cię wznosim dłonie, łaski prosim Cię.
Spojrzyj na nas grzesznych, a ulituj się,
A jeśli przyjdzie kres, Ty broń nas w każdy czas,
Boś Pan i Bóg jest nasz, boś Pan i Bóg jest nasz.


za: Otton Mieczysław Żukowski, Śpiewy kościelne na jeden, dwa i cztery głosy (...), Kraków [ca 1920], s. 2.