Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - lukasdudkowski

#1
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Uroczystość Wszystkich wiernych zmarłych, 2 XI, godz. 11.30

W- Racz wiekuiste ( 3 zwr. )
      Chrystus zmartwychwstan jest ( 1 zwr. )
O- W gniewu dzień ( 8 zwr. )
K- Jam jest Chleb życia ( 3 zwr. )
U- O Panie, Tyś moim pasterzem ( 1. i 4. zwr. )
Z- Witaj Królowo, Matko miłosierdzia
Preludium i fuga G-moll Bach
#2
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Uroczystość Wszystkich Świętych, 1XI, godz. 11.30

W- Kłaniam się Tobie ( 2 zwr. )
O-  Złącz Panie miłujących Cię  ( 3 zwr.  )
K-  Błogosławieni ubodzy w duchu ( 7 zwr. )
U-  Radośnie Panu hymn śpiewajmy ( 7-10 zwr. )
Z-  Królowie Anielskiej śpiewajmy ( 1 zwr. )
#3
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XXX Niedziela okresu zwykłego, 26  X, godz. 11.30

W- Chwalcie Pana wszyscy ( 3 zwr. ) ( chór )
O-  Misericordias Domini ( chór )
K-  To To, o Panie, Chlebie nasz ( 4 zwr.)
U-  Alleluja ( Young ) ( chór )
Z-  Cóż Ci Jezu damy ( 2 zwr. )
#4
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XXIX Niedziela okresu zwykłego, 19 X, godz. 18.00

W- Ojcze z niebios ( 3 zwr. ) ( chór )
O-  Aeterna Christi ( 2 zwr. ) ( chór )
K-  O salutaris Hostia ( Liszt )  ( chór )
U-  Pasterzu i obrońco ( 2 zwr. ) ( chór )
Z-  Z dawna Polski ( 1 zwr. )

Podczas mszy śpiewał Chór ,,Polonia" im. I.J. Paderewskiego
#5
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XXVIII Niedziela okresu zwykłego, 12 X, godz. 11.30

W- Kto się w opiekę ( 1 zwr. )
      Boże, lud Twój
O-  Z rąk kapłańskich
K-  Chrystus, Chrystus, to nadzieja ( 2 zwr. )
U-  Pan jest mocą swojego ludu ( 4 razy )
Z-  Po górach, dolinach ( 1 i 6. zwr. )
#6
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XXVII Niedziela okresu zwykłego, 5 X, godz. 11.30

W- Oto jest dzień, który dał nam Pan ( 3 zwr. ) ( chór )
O-  Czego chcesz od nas, Panie ( 1-2, 4. zwr. ) ( chór )
K-  Witaj Pokarmie ( 5 zwr. ) ( chór )
U-  Wierzę w Ciebie, Panie ( 4 zwr. ) ( chór )
Z-  Maryjo, ja Twe dziecię ( 1 zwr. )

#7
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XXVI Niedziela okresu zwykłego, 28 IX, godz. 11.30

W- Boże, zmiłuj się nad nami ( 2 zwr. )
O-  Boże w dobroci ( 2 zwr. )
K-  Panie, pragnienia ludzkich serc ( 3 zwr. )
U-  Panie, Twój tron ( 2 zwr. )
Z-  Serdeczna Matko ( 2 zwr. )
#8
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XXV Niedziela okresu zwykłego, 21 IX, godz. 11.30

W- Pod Twą obronę ( 2 zwr. )
O-  Gdzie miłość wzajemna i dobroć ( 6 zwr. )
K-  Pieśń na rok wiary ( 5 zwr. )
U-  Niech będzie chwała ( 3 razy )
Z-  Jak szczęśliwa Polska cała ( 1. i 3. zwr. )
#9
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 17 IX, godz. 11.30

W- W krzyżu cierpienie ( 3 zwr. )
O-  Krzyżu Chrystusa ( 3 zwr. )
K-  Witam Cię, witam ( 4 zwr. )
U-  Jezus, najwyższe Imię ( 2 zwr. )
Z-  Z dawna Polski ( 2. zwr. )
Preludium i fuga e-moll
#10
Bazylika Świętej Trójcy w Krakowie
XXIII Niedziela okresu zwykłego, 7 IX, godz. 17.00

W- Oto jest dzień, który dał nam Pan ( 2 razy )
O-  Gdzie miłość wzajemna i dobroć ( 2 zwr. )
K-  Panie, nie jestem godzien  ( 2 zwr. )
U-  Improwizacja organowa
Z-  Kto się w opiekę ( 1 zwr. )
#11
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XXII Niedziela okresu zwykłego, 31 VIII, godz. 11.30

W- Boże, zmiłuj się nad nami ( 3 zwr. )
O-  Być bliżej Ciebie chcę ( 3 zwr. )
K-  Bądźże pozdrowiona ( 4 zwr. )
U-  O Panie, Tyś moim Pasterzem ( 2 zwr. )
Z-  Maryjo, ja Twe dziecię ( 1 zwr. )
#12
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XXI Niedziela okresu zwykłego, 24 VIII, godz. 11.30

W- Kto się w opiekę ( 3 zwr. )
O-  O Panie, Tyś moim Pasterzem ( 3 zwr. )
K-  Bądźże pozdrowiona ( 4 zwr. )
U-  Panie dobry jak chleb ( 2 zwr. )
Z-  Maryjo, ja Twe dziecię ( 1 zwr. )
#13
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XX Niedziela okresu zwykłego, 17 VIII, godz. 11.30

W- Kto się w opiekę ( 1 zwr. )
O-  O Panie, Tyś moim Pasterzem ( 2 zwr. )
K-  Zbliżam się w pokorze ( 5 zwr. )
U-  Panie dobry jak chleb ( 1 zwr. )
Z-  Niechaj z nami będzie Pan ( 2 zwr. )
#14
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Uroczystość Wniebowzięcia N.MP.  15 VIII, godz. 13.00 ( Suma odpustowa )

Przed mszą: Święta Maryjo, biała Lilijo ( 2 zwr. ) ( chór )
W- Królowie anielskiej śpiewamy ( 3 zwr. )
O-  Maryjo, ja Twe dziecię ( 2 zwr. )
K-  Ave verum (Elgar) ( chór )
      Chrystus Pan karmi nas ( 5 zwr. )
U- Magnificat ( chór )
Poświęcenie ziół -  Cześć Maryi ( 2 zwr. )

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i
Procesja: O zbawcza Hostio
Bądźże pozdrowiona ( 6 zwr. )
Ciebie Boga wysławiamy
Zakończenie: My chcemy Boga ( 2 zwr. )
#15
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XVIII Niedziela okresu zwykłego, 10 VIII, godz.  10.00

W- Pod Twą obronę ( 2 zwr. )
O-  Przyjdź z pokłonem ( 3 razy )
K-  U drzwi Twoich ( 3 zwr. )
U-  Panie mój, cóż Ci oddać mogę ( 2 zwr. )
Z-  Weź w Swą opiekę ( 2 zwr. )
#16
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XVIII Niedziela okresu zwykłego, 3 VIII, godz. 11.30

W- O Panie, Tys moim pasterzem ( 2 zwr. )
O-  Z rąk kapłańskich ( 1 zwr. )
K-  Pan zstąpił z nieba ( 2 zwr. )
U-  Być bliżej Ciebie chcę ( 3 zwr. )
Z-  Nad wrogiem daj nam zwycięstwo  ( 3 zwr. )
#17
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XVII Niedziela okresu zwykłego, 27 VII, godz. 11.30

W- Ojcze z niebios ( 2 zwr. )
O-  Wszystko Tobie oddać pragnę ( 1 zwr. )
K-  Kłaniam się Tobie ( 2 zwr. )
U-  Czego chcesz od nas, Panie ( 1-2, 7. zwr. )
Z-  Maryjo, ja Twe dziecię  ( 1 zwr. )
#18
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XVI Niedziela okresu zwykłego, 20 VII, godz. 11.30

W- Kto się w opiekę ( 2 zwr. )
O-  Bóg kiedyś stał się ( 1. i 5. zwr. )
K-  Panie dobry jak chleb ( 2 zwr. )
U-  Wielbić Pana chcę ( 4 razy )
Z-  Jak szczęśliwa Polska cała ( 1. i 3. zwr. )
#19
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XV Niedziela okresu zwykłego, 13 VII, godz. 13.00

W- Bóg nad swym ludem ( 2 zwr. )
O– Niechaj z nami będzie Pan ( 3 zwr. )
K-  To Ty, o Panie, Chlebie nasz ( 1-3, 5. zwr. )
U-  Niech będzie chwała ( 3 razy )
Z-  Święta Maryjo, biała lilijo ( 2 zwr. )
#20
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XIV Niedziela okresu zwykłego, 6 VII, godz. 11.30

W- Boże, jesteś moim Bogiem  ( 2 zwr. )
O-  Kochajmy Pana ( 2 zwr. )
K-  Już przyszedł Jezus ukochany ( 2 zwr. )
U-  Panie światło miłości Twej świeci (  2 zwr. )
Z-  Zdrowaś Maryja, Bogarodzica ( 2  zwr. )
#21
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła, 29 VI godz. 11.30

W- Boże, obdarz Kościół Swój ( 6 zwr. )
O- Com przyrzekł Bogu ( 1 zwr. )
K- Ty, Boże, wszystko wiesz ( 4 zwr. )
U- Chwalcie Pana wszyscy ( 3 zwr. )
Z- Weź w Swą opiekę ( 2 zwr. )
#22
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
XII Niedziela okresu zwykłego, 22 VI, godz. 11.30

W- Kto się w opiekę ( 1 zwr. )
O-  Czego chcesz o nas, Panie ( 1 zwr. )
K i U- Zbliżam się w pokorze ( 7 zwr. )
Z-  Niechaj z nami będzie Pan ( 2 zwr. )
#23
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, 19 VI, godz. 13.00

W- Kłaniam się Tobie ( 3  zwr. )
O-  Panis angelicus ( chór )
K-  Ave verum ( chór )
U-  Dziękujemy Ci, Ojcze nasz ( 6 zwr. )
Wyst.: Niechaj będzie pochwalony

Procesja:
I. ołtarz: Dałeś nam chleb z nieba
II. ołtarz: Chwal Syjonie Zbawiciela
III. ołtarz: Pewien człowiek
IV. ołtarz: Karmisz nas, Panie

Bądźże pozdrowiona
U drzwi Twoich
Wielbię Ciebie
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa
Tobie cześć, chwała
Paz zstąpił z nieba
Panie dobry jak chleb
Pobłogosław Jezu drogi
Niech będzie chwała
Jezusa ukrytego
Jezu w hostii utajony
Chrystus Pan karmi nas
Kłaniam się Tobie

Zakończenie: Te Deum
Chwała i dziękczynienie
#24
Parafia św. Karola Boromeusza w Warszawie – Lesie,
Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, 17 VI godz. 18.00

W- Przykazanie nowe daję wam ( 4. zwr. )
O- Bóg jest miłością ( 3 razy )
K i U- Skosztujcie i zobaczcie ( 2-4 zwr. )
Nabożeństwo czerwcowe
Z- Kochajmy Pana ( 2 zwr. )
#25
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 15 VI godz. 11.30

W- Ty, Boże, wszystko wiesz ( 1., 4. zwr. )
O- Przez chrztu świętego ( 1 zwr. )
K- U drzwi Twoich stoję Panie ( 8 zwr. )
U- Kocham Cię Jezu
Z- W drogę z nami wyrusz Panie