Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - Tradycja.Poznań

#76
Wł. Bełza

1. Wyznawco wielki! złączon tak żywo
własnym męczeństwem z Polski niedolą,
Ojczyznę naszą ręką życzliwą
Wspieraj Bobolo, wspieraj Bobolo!

2. Niechaj nam krew twa, hojnie przelana,
Wyjedna względy Bożego Syna,
I niech nas Jemu każda twa rana
Wciąż przypomina, wciąż przypomina.

3. ,,Pochodnio Wiary" co jasno płonie!
Obrońco Krzyża, czcicielu Marii!
Ku tobie kornie podnosim, dłonie,
Z naszej Kalwarii, z naszej Kalwarii!

4. Boś Ty krew nasza, kość z naszych kości,
W tobie duch polski pełen ofiary,
Aż się do niebios wzniósł wysokości
Na skrzydłach Wiary, na skrzydłach Wiary!

5. Niegdyś tę Polskę, coś jej ozdobą,
"Macierzą Świętych" nazwano w świecie
Jakże się ona dziś chlubi tobą,
Żeś ty jej dziecię, żeś ty jej dziecię!

6. O synu Polski! o jej Patronie!
Do stóp się twoich ścielem ze łzami:
Ty, co w męczeńskiej świecisz koronie,
Módl się za nami, módl się za nami!W załączniku melodia z F. Rączkowskiego i z Siedleckiego 2001: MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwach ZIP.
#77
Śpiewnik Parafialny
opracował Feliks Rączkowski
"Śpiewajmy Bogu"
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988, wyd. I.

Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 14 XI 1980r., nr 8421/K/80.

Wcale niemałe dziełko 808 stron formatu 12 x 17 x 4,5 cm, zawiera dużo ponad 500 utworów i wariantów starych i współczesnych pieśni, psalmów, Mszy i nieszporów (m. in. łacińskie: VIII, XI, brevis, Requiem , aspersje ...).

Na oko - przewaga starych pieśni (choćby z powodu dużej zawartości), choć niestety, z nowym podejściem: do melodii (zapisane od nowa, co samo z siebie nie musi być złe), a częściej do textu (polit-popr. cenzura). Nie mniej, w porównaniu do współczesnych mu wydań Siedleckiego, jawi się jako "zacofany"  ;)

Wszystkie przytoczone melodie mają opracowany (od nowa, z powracaniem do "źródeł") zapis nutowy na jeden głos i w tonacjach możliwych do zaśpiewania "normalnemu" wiernemu (o czym autor informuje na wstępie)!  :o
#78
W załączniku melodia z F. Rączkowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP. Jest, to wariant I melodii u Klonowskiego i niewiele się różni od wyżej przytoczonej z Siedleckiego.
#79
"Szczeble do nieba" T.Klonowski, Poznań 1867; t. I, pieśń 275, str. 636

1. Najsłodszy Jezu, gdy do przemienienia - Twego my nędzni podnosim westchnienia, - l tajemnicę świętą rozmyślamy, - Niech w każdym razie, łaskę Twoją mamy.
2. Przemienień nasz umysł i serce skażone, - Niech odtąd będzie z Tobą połączone; - A niechaj wzgardzi tém, co Cię obraża, I co Twe prawa najświętsze znieważa.
3. Przemień grzesznika w pokutującego, - Zakamieniałego przemień w zmiękczonego; - Oziębłą duszę zagrzéj ogniem Twoim, - By nie leżała w złym nałogu swoim.
4. Przemień nienawiść bliźniego w prawdziwą - Miłość, niech dusza już nie będzie mściwą; - Pokorne serce niechaj pyszni mają-, - I niech Cię, Jezu, Panem swoim znają.
5, Przemień nieszczęście w pomyślności stałe, - Słabość, kalectwo w siły zdrowia trwałe; - Pociesz strapionych, daj smutnym wesele, - Niech będą wolni od szwanku na ciele.
6. Przemień ubóstwo i potrzebę człeka, - W majątek mierny, niech się nie ucieka - Do złych sposobów, ale pożywienie - Mając, niech na swe pracuje zbawienie.
7. Przemień w urodzaj ziemie nieużyte, - Daj z Opatrzności Twéj ludziom obfite - Plony z prac zbierać, zachowaj upadku - Na bydło, nie daj jęczeć w niedostatku.
8. Przemień Twój, Jezu, w miłosierdzie święte - Gniew, niech opuszczą nas klęski zawzięte, - Niech grad, mór, wojna nam nieznana będzie, - Niechaj doznamy Twéj litości wszędzie.
9. My, co Twe święte Przemienienie czcimy, - W tym tu kościele pokornie prosimy, - Za Dobrodziejów i powszechność całą, - Niech mają Twą łaskę i wiecznie trwałą.
10. Przez Twoje święte Przemienienie, Panie, - Prosim, abyśmy, żyjąc w naszym stanie, - Z całego serca miłowali Ciebie, - I zasłużyli na wieki w Niebie.
Amen !
____________________________

"Śpiewnik Pelpliński" 1871; pieśń 411-I, str. 443

Najsłodszy Jezu ! gdy do Przemienienia
Twojego wznosim głębokie westchnienia
I tajemnicę świętą rozmyślamy,
Spraw to łaskawie, o co Cię błagamy.

Przemień nasz umysł i serce skażone,
Niech odtąd będzie z Tobą połączone,
A niechaj wzgardzi tém, co Cę obraża,
I co Twe prawa najświętsze znieważa.

Przemień grzesznika w pokutującego,
Skamieniałego Przemień w zmiękczonego,
Oziębłą duszę rozgrzéj ogniem Twoim,
By nie leżała w złym nałogu swoim.

Przemień nienawiść bliźniego w prawdziwą
Miłość, niech dusza już nie będzie mściwą;
Pokorne serce niechaj pyszni mają,
I niech Cię, Jezu, Panem swoim znają.

Przemień nieszczęścia w pomyślności stałe,
Słabość, kalectwo w siły zdrowia trwałe;
Pociesz strapionych. daj smutnym wesele,
Niech będą wolni od przygód na ciele.

Przemień ubóstwo i potrzeby człeka
W majątek mierny, niech się nie ucieka
Do złych sposobów, ale pożywienie
Mając, niech na swe pracuje zbawienie.

Przemień w rodzajne ziemie nieużyte,
Daj z Opatrzności Twéj ludziom obfite
Plony z prac zbierać, zachowaj upadku
W bydlątkach, nie daj jęczeć w niedostatku.

Przemień, o Jezu! w miłosierdzie święte
Gniew Twój, a klęski pohamuj zawzięte,
Niech grad, mór, wojna nam nieznana będzie,
Niech doznawamy Twéj litości wszędzie.

My, co Twe święte Przemienienia czcimy
W tym tu kościele, pokornie prosimy
Za dobrodziejów i powszechność całą,
Niech łaskę Twoją mają, wiecznie trwałą.

Przez Twoje święte Przemienienie, Panie,
Prosim, abyśmy żyjąc w naszym stanie
Z całego serca miłowali Ciebie
I zasłużyli żyć na wieki w niebie.
Amen.W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#80
"Szczeble do nieba" T.Klonowski, 1867, pieśń 273, str. 633

1 . Cudowne Twe wszystkie sprawy,  - Jezu, nasz Panie łaskawy, - Lecz Twe dziwne przemienienie - Jest nadludzkie rozumienie.
2. Tyś, będąc Bogiem przed wiekiem, - Stałeś się dla nas człowiekiem. - Za Twojej Matki Przyczyną - Przemieniłeś wodę w wino.
3. W Tabor przed swymi uczniami - Chwałę Bóstwa z jasnościami - Pokazałeś przemieniewem - l Proroków objawieniem.
4. Chcąc zawsze zostawać z nami, - Kiedyś wieczerzał z uczniami, - Ciałem, krwią swą ich karmiłeś, - W co chléb, wino przemieniłeś.
5. Pamiątkę tę codzień wznawiasz, - Gdy się na Ołtarzu stawiasz, - :Mieniąc chléb, wino, w swe ciało, - By się nam pokarmem stało.
6. Z synów ludzkich najśliczniejszy - Stałeś się w najboleśniejszéj - Męce dla nas zeszpecony, - Zeplwany, zbity, skrwawiony.
7. Wiecznie będąc nieśmiertelnym, - Stałeś się dla nas śmiertelnym, - Kiedyś wszelkiéj chwały godzien, - Umarł na krzyżu, jak zbrodzień.
8. Przez zmartwychwstanie chwalebne - Żałoby ciała pogrzebne - Przemieniłeś w wesołości, - Ranyś ozdobił w jasności.
9. O Jezu, tak przemieniony, - Żebrze lud Twój zasmucony: - Przemień smutki, utrapienia - W radosne nam pocieszenia.
10. Racz eię zmiłować nad nami, - Nędznemi Twemi sługami; - Ratuj nas, pociesz strapionych, - Zewsząd biedą uciśnionych!
11. Przemień gniew Twój i karanie - W Twe nad nami zlitowanie; - Daj zbawienia bezpieczeństwo, - Daj wszelkie błogosławieństwo!
12. Przemień choroby, boleści; - Niech się w łasce Twojéj mieści, - Kto się do Ciebie udaje, - Niech miłosierdzia doznaje!
13. Przemień i nieprzyjacioły, - Byśmy się kochali wspoły; Odmień nienawiść, zazdrości - W szczérość zgodliwéj miłości!
14. Oddal głód, mór. ognie, wojny, - A racz nam dać wiek spokojny; - I wszystko złe w dobre zamień, - Po śmierci daj Niebo! Amen!
____________________________

"Śpiewnik Pelpliński" 1871; pieśń 412-II, str. 444

Cudowne Twe wszystkie sprawy,
Jezu, nasz Panie łaskawy,
Lecz Twe dziwne Pnemienienie 
Jest nad ludzkie rozumienie.

Ty będąc Bogiem przed wiekiem,
Stałeś się dla nas człowiekiem ;
Za Twojéj Matki przyczyną
Przemieniłeś wodę w wino.

W Tabor przed Swymi uczniami
Chwałę Bóstwa z jasnościami
Pokazałeś Przemienieniem
I Proroków objawieniem.

Chcąc zawsze zostawać z nami,
Kiedyś wieczerzał z uczniami,
Ciałem, Krwią Swą ich karmiłeś,
W co chleb, wino przemieniłeś.

Pnmiątkę tę co dzień wznawiasz,
Gdy się na Ołtarzu stawiasz,
Mieniąc chleb, wino w Swe Ciało,
By się nam pokarmem stało.

Z synów ludzkich najśliczniejszy
Stałeś się w najboleśniéjszéj
Męce dla nas zeszpecony,
Zeplwany, zbity, skrwawiony.

Wiecznie będąc nieśmiertelnym,
Staleś się dla nas śmiertelnym,
Kiedyś, wszelkiéj chwały godzien,
Umarł na krzyżu, jak zbrodzień.

Przez zmartwychwstanie chwalebne,
Żaloby ciała pogrzebne
Przemieniłeś w wesołości,
Ranyś ozdobił w jasności.

O Jezu, tak przemieniony!
Żebrze lud Twój zasmucony:
Przemień smutki, utrapienia
W radosne nam pocieszenia.

Racz się zmilować nad nami,
Nędznemi Twemi sługami,
Ratuj nas, pociesz strapionych,
Zewsząd biedą uciśnionych.

Przemień gniew Twój i karanie
W Twe nad nami zlitowanie,
Daj zbawienia bezpieczeństwo,
Daj wszelkie błogosławieństwo.

Przemień choroby, boleści,
Niech się w łasce Twojéj mieści,
Kto się do Ciebie udaje,
Niech miłosierdzia doznaje.

Przemień i nieprzyjacioły,
Byśmy się kochali wspoły;
Odmień nienawiść, zazdrości
W szczerość zgodliwéj miłości.

Oddal głód, mór, ognie, wojny,
A racz nam dać wiek spokojny;
I wszystko złe w dobre zamień,
po śmierci daj niebo. Amen.W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#81
Jako, ze jeszcze mamy lipiec - Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,   *  wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

V. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją
R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.W załączniku melodia znaleziona na nuty.religijne.org z podstawionym polskim tekstem, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#82
Kaplica FSSPX pw. św. Józefa w Poznaniu, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:30, niedziela 2 lipca 2017, Uroczystość "zewnętrzna" Apostołów Piotra i Pawła, patronów Poznania (obchód przeniesiony z czwartku).

Na introit: "Jeśli chcesz szukać Patrona" z Mioduszewskiego, 5 zwr.
Na ofiarowanie: "Wśród trosków, nieszczęść kolei" z Mioduszewskiego, całość.
Na pokomunię: "Wysokich niebios wysocy Panowie" z Klonowskiego, całość.
Na wyjście: "Bóg wieczna światłość" na mel. x. T. Sinki CM, 4 zwr.

Ordinarium IV "Cunctipotens Genitor Deus", Credo I.
#83
W załączniku opracowania "Wśród trosk i nieszczęść kolei" z Mioduszewskiego i Siedleckiego 2001: melodie MIDI, oraz nuty PDF, XML i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#84
W załączniku opracowania "Jeśli chcesz szukać Patrona" z Siedleckiego 2001 (wg. Mioduszewskiego): melodie MIDI, oraz nuty PDF, XML i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#85
Jedyne nagranie tej pieśni jakie udało się dotąd znaleźć w sieci jest tutaj:
https://soundcloud.com/adam-strug/jezu-m-j-lito-ciwy
Adam Strug & Bartosz Izbicki w Jarosławiu ...Jest to raczej pieśń pokutna. Pieśni "na Wielki Post", należało by rozbić na: "pasyjne" i "pokutne" ...
#86
Cytat: Kefasz w 01-01-2017, 22:41:34
Co znaczy
Cytatcałość z mszalika?

To znaczy, że zaśpiewaliśmy wszystkie zwrotki, jakie są zapisane w "czarnej książeczce lefebrysty", czyli w mszaliku wydanym przez Te Deum.
#88
Chorał gregoriański / Ordinarium
10-01-2017, 17:16:41
Na początek:

Credo IV

Oczywiście, żeby się myliło jest w I tonie, podczas, gdy większość melodii Credo z Graduale Romanum jest w tonie IV :-)
W załącznikach zapisy w MuseScore (także adaptacja pseudokwadratowa) i do druku.
#89
Poznań - Kaplica św. Józefa (FSSPX)

25 XII, 0:00 Pasterka
Ordinarium II, Credo IV
I: Wśród nocnej ciszy - całość z mszalika
O: Pójdźmy wszyscy do stajenki - całość z mszalika
K: Cicha noc - całość
P: Do szopy, hej pasterze - dużo
Wy: Do szopy, hej pasterze - do końca

25 XII, 9:30 Msza anielska
Aspersja
Ordinarium II, Credo IV
I: Wśród nocnej ciszy - całość z mszalika
O: Pójdźmy wszyscy do stajenki - całość z mszalika
K: Anioł pasterzom mówił - całość z mszalika
P: Gdy się Chrystus rodzi - dużo
Wy: Do szopy, hej pasterze - do końca

26 XII, 18:00 św. Szczepana Męczennika
Aspersja
Ordinarium IV, Credo IV
I: O Szczepanie męczenniku - całość
O: W żłobie leży - całość z mszalika
K: Przybieżeli do Betlejem pasterze - całość z mszalika
P: Bóg się rodzi - całość bez jednej z mszalika
Wy: ostatnia zwrotka Bóg się rodzi
#90
Cytat: Kefasz w 05-12-2016, 04:41:29
Ha ha! ja tam tylko widzę małe śpiewniczki po pare piosneczek na każdą okazję, a tu potrzebny jest jeden duży pełny. Czy może ja w aktualnej ofercie znaleźć nie potrafię?

To jest całość śpiewnika Flaszy podzielona na "książeczki" wg roku liturgicznego/tematycznie. Aż tak dużo tego nie jest i można sobie posklejać w jeden wolumin.
Oprócz tego są zeszyty dla organistów j/w ale nie wiem czy wszystkie.
#91
8 XII AD2016 - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Kaplica FSSPX w Poznaniu p.w. św. Józefa, Msza św. o godz. 18:30:

Ordinarium IX, Credo III

Na Introit - "Archanioł Boży Gabriel", mel. I (pospolita) - 6 zwr.
Na Offertorium - "Po upadku człowieka grzesznego" (text z Parthenomelica) - 12 zwr.
Na Komunię - "Gwiazdo zaranna" - 3 zwr.
Na Pokomunię - "Ziemia ożyła, niebo tryjumf grało" na mel. "z Piekarzewa pod Pleszewem, 1857", zapisaną u T.Klonowskiego, t II, pieśń 437, str. 1087-1088. - 5 zwr.
Na ostatnią Ewangelię - "Alma Redemptoris Mater".
#92
W załączniku opracowania z  Klonowskiego: melodie MIDI, oraz nuty PDF, XML i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#93
Cytat: Kefasz w 15-11-2016, 01:12:44
Czyli alleluja z nut, a słowa w tonie 5?
Tak!
Cytat: Kefasz w 15-11-2016, 01:12:44
A ciekaw jestem pieśni - jakie to były i na jaką melodię "Dziękujmy Bogu"
Dokładnie jak w podlinkowanym wątku - Melodia wielkopolska (Klonowski) - Weszło 5 zwrotek.
Cytat: Kefasz w 15-11-2016, 01:12:44
Czemu wybór padł akurat na mszę 12?
Bo jest "przepisana" na III klasę! A poza tym już ją spiewaliśmy w Kaplicy jeszcze za x. Jana Jenkins'a ...
#94
Poznań, 11 XI 2016, św. Marcina
Kaplica FSSPX pw. sw. Józefa

Msza Statuit ei z alleluja o św. Marcinie (wers na mel. psalmową),
pieśni m. in "Dziękujmy Bogu za opatrzność jego".
Ordinarium XII.

Celebrans: x. Karol Stehlin FSSPX
#95
Dzień Zaduszny 2 listopada AD2016, kaplica FSSPX pw. św. Józefa w Poznaniu.

Godz. 18:00 Msza św. Requiem śpiewane z ordinarium XVIIIb; Do ofertorium i komunii dodatkowo pieśń "Więzień w czyszczu zatrzymany" na melodię z Klonowskiego.
Po Mszy egzekwie z Libera me przy tumbie.

Po egzekwiach procesja stacyjna na cmentarz (ok. 3,5 km) z czytaniem wymienianek i śpiewem pieśni:
Dzień on dzień gniewu pańskiego (hymn na 5 stacji),
Zegar bije (mel. od A.Struga),
Cokolwiek w świecie jest (mel. z Mioduszewskiego),
W łaskawości niepojęty (mel. z Mioduszewskiego),
Już idę do grobu (mel. S.Naspińskiej).
(Stacje procesji ,,Podług polskiego kościoła." x. F. X. Głodkiewicza).
Wszystkie pieśni od deski, do deski ...
#96
Gillar (656 str. 171) podaje, że pieśń śpiewa się na melodię "Jeźli chcesz szukać patrona" (609 str.162)

W załączniku nuty (PDF) i melodie (MIDI) pieśni wg Mioduszewskiego, Flaszy i Siedleckiego (2001), oraz pliki MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#97
W załączniku nuty we formatach PDF, XML i MuseScore 2.0x oraz melodie MIDI spakowane ZIP'em - ze śpiewnika x. T. Klonowskiego 1867.
#98
W załączniku nuty i melodie z Mioduszewskiego i Klonowskiego, oraz pliki MuseScore pieśni spakowane w archiwum ZIP.
#100
Chorał gregoriański / Corpus Christi
22-05-2016, 20:45:05
Te Deum na Boże Ciało

Wg polskiego rytuału (Arcbp. Nowowiejski), po powrocie procesji do kościoła, ksiądz intonuje Te Deum, które śpiewa się do słów "cum Sanctis tuis in gloria numerari". Tu ksiądz, stojący na 3-im stopniu ołtarza, z monstrancją w reku śpiewa dwa razy "Salvum fac populum tuum Domine" a kantorzy/chór odpowiadają mu to samo. Za trzecim razem ksiądz rozwija wątek "Salvum fac populum tuum Domine, et benedic hereditati tuae" a kantorzy/chór/wierni kontynuują "Et rege eos ..." aż do końca. W tym czasie, ksiądz błogosławi lud Najświętszym Sakramentem".

W załączniku nuty i melodia simplex ex Graduale Romanum, oraz pliki MuseScore hymnu Te Deum na Boże Ciało spakowane w archiwum ZIP.