Wniebowzięcie NMP - 15. VIII - Weselcie się nieba [nuty]

Zaczęty przez marian7, 25-03-2008, 10:44:58

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Weselcie się nieba! piękności morza,
Gdzie Matka światłości wschodzi jak zorza:
      Wychodzi z pustyni świata gospodyni,
      W zasługi obfita, gdy Ją Anioł wita;
          Spiesz się Matko Króla przyjąć korony.
Ile słońce liczy lat, koron tyle,
Sześćdziesiąt trzy Zdrowaś na każdą chwilę,
      Śpiewać Ci z Anioły, wraz będą kościoły,
      W koronek osnowie, boś Ty świata zdrowie,
          Odtąd błogosławić będą narody.
Już Ojciec światłości wita swą Córę,
Syn Matkę, z której wziął ludzką naturę,
      Duch Oblubienicę, Bóg Boga Rodzicę
      Mieści na swem łonie, w troistej koronie,
          Słońcem przyodzianą swoją świątynię.
Dziś dwór Empirejski, Aniołów gminy,
Przyjmują w obłokach Panią z niziny:
      Bramy otwierają, do nóg upadają,
      Mądrości stolicę, Trójcy służebnicę,
          Nad wszystkie niebiosa wyżej wynoszą.
Za Nią zatęsknione wzlecą orlęta,
Dusze bogowidne, gdzie Matka wzięta:
      Gdyż póki Ta z niemi mieszkała na ziemi,
      Ciesząc się z Jej chwały, o niebo nie dbały,
          Widząc w niej mieszkanie Syna Bożego.
W gniazdeczku kościołą, w ziemskim padole,
Zostawiając dziatki w tej Boskiej szkole,
      Z nieba się odzywa: bądź Matko troskliwa,
      Wyuczaj te dziatki, tęsknić do mnie Matki,
          Gdyż ja ich zapomnieć nigdy nie mogę.
Gdy już w oceanie światłości staję,
Niezmroczonem okiem patrzę w te kraje,
      Gdzie do mnie narody, odrodzone z wody,
      Miłosne odgłosy, czynią pod niebiosy,
          Ja też zabezpieczam onych zbawienie.
                          Antyfona.

Któraż to jest, co się pokazuje jako zorza, piękna jako księżyc, wybrana jako słońce, ogromna jako wojsko uszykowane.
V. Wielbij cały świecie Maryi Wniebowzięcie:
R. Racz się wstawiać za nami wniebowzięta Pani.
V. Pani wspomagaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
                         Módlmy się.

O najwyższa Królowo! Któraś w łasce i świętości przeszła wszystkie Panny, wszystkich Wyznawców, Męczenników i Apostołów i dla tegoś nad wszystkich w niebie wywyższona, nad wszystkimi królujesz: wstaw się za nami o przemożna Królowo! abyśmy dla Jezusa chętnie wszystko opuszczali, chętnie cierpieli: chętnie dla chwały Jego pracowali, i tak się godnemi stali Twej opieki za życia i przy śmierci, a potem uczestnictwa chwały Twej w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Melodia w Śpiewniku Krakowskim str. 633.

marian7

Melodia z Chorału Józefa Nachbara:

knrdsk1

Melodia ze śpiewnika krakowskiego(XMMMioduszewski)