Na najwyższy szczyt godności

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 12-06-2014, 15:11:19

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

Na najwyższy szczyt godności
Obrał Cię Bóg z wysokości:
Byś zrodziła zbawcę Pana,
Przeczystaś Panno obrana! -

Nie pytaj, jak się to stanie?
Bez granic Boga władanie.
Narody będą patrzały
Że te się słowa spełnił. -

I oto słowa spełnione
Od Najwyższego rzeczone:
I Panna syna poczęła,
Ducha świętego moc wzięła.

Imię Jej z czcią powtarzają
Chrześcijaństwa ludy wszelkie:
Bo u Boga Matkę mają,
Panią - i Obronicielkę. -

Ks. N. Pow...., Zwiastun Górnoślązki, no. 51, dn. 16. grudnia 1869, s. 414.