Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - Bartek

#1
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Papieska Rada ds. Kultury przygotowały ankietę pt. "Muzyka sakralna. 50 lat po Soborze".

Ankieta przeznaczona jest dla konferencji biskupów, ważniejszych instytutów kościelnych oraz wydziałów teologicznych.

http://www.cultura.va/content/cultura/en/dipartimenti/music/enquiry.html
#2
ŚPIEWNIK KOŚCIELNY

"Qui cantat bis orat"

W Krakowie w drukarni Macieja Dziedzickiego 1802
http://allegro.pl/spiewnik-koscielny-krakow-1802-tysiac-piesni-i3872196157.html

Cena słona, za to można się delektować skanami fragmentów. Np. zestawienia pieśni, które można śpiewać na tę samą melodię :)
#3
Wpisujcie w Księgę żołnierza Bożego

Pieśń pod czas chrzcin dziecięcia

1. Wpisujcie w Księgę żołnierza Bożego!
Wyrzekł się czarta i wszystkich spraw jego;
Wiernie pod znakiem Boga i człowieka -
Przez całe życie wojować przyrzeka.

2. Nie płacz niemowlę! Cieszyć się potrzeba,
Wzięłoś już prawo na dziedzictwo nieba;
I choć na troski przyszłoś na tę ziemię,
Nagroda trudów twych przeważy brzemię.

3. Chwal Pana twego, każda duszo żywa,
Że z łaski Jego na ziemi przybywa.
Nam bliźnim, człowiek krajowi potrzebny,
Rodzicom dziecię i Bogu służebny.


Tekst wg ks. Zbigniewa Wita (,,Śpiew w liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku" w: ,,Studia z dziejów liturgii w Polsce" t. III, TN KUL, Lublin 1980). Tamże określono źródło:

,,Śpiewy nabożne dla użytku katolików archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej zebrane przez ks. Bernarda Bogedaina" wyd. 3, Poznań 1851 w druk. W. Stefańskiego, s. 136-137
#4
ŚPIEWNIK PARAFIALNY
Zebrał i ułożył X. Wojciech Lewkowicz

Wydawca: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn

Rozmiar: 15-16 cm


I. ,,ŚPIEWNIK PARAFIALNY czyli zbiór pieśni sakralnych polskich i łacińskich oraz modlitw dla użytku wiernych w kościołach rzymsko-katolickich"

Wydanie I (1961)
Stron: 526
http://archiwumallegro.pl/lewkowicz_spiewnik_parafialny-331161800.html

Wydanie II - ?

Wydanie III (1963)
uzgodnione z Rytuałem dla Polski z r. 1963
Stron: 536

Wydanie IV (1965)
uzgodnione z Rytuałem dla Polski z r. 1963 i z Mszałem rzymskim wyd. ,,Pallotinum" 1963
Stron: 584
http://archiwumallegro.pl/spiewnik_parafialny_lewkowicz_wojciech_1965-740918535.html

Wydanie V - milenijne (1967)
Stron: 588
,,Obecne wydanie podaje wszystkie zmiany w obrzędach i śpiewach liturgicznych, które Episkopat Polski dotychczas zatwierdził. Podaje między innymi melodie do Ewangelii, do Prefacji i Ojcze Nasz."
http://archiwumallegro.com.pl/x+wojciech+lewkowicz+%C5%9Bpiewnik+parafialny-2336409661.html

Wydanie VI (1968)
Stron: 596, [16]

Wydanie VII (1970)
Stron: 623, [1]


II. ,,ŚPIEWNIK PARAFIALNY czyli zbiór pieśni kościelnych oraz modlitw dla użytku wiernych w kościołach rzymsko-katolickich"

Wydanie VIII (1972)
Stron: 793, [3]

Wydanie IX (1972)
Stron: 793, [2]
http://archiwumallegro.pl/spiewnik_parafialny_wlewkowicz-2731736518.html

Wydanie X (1979)
Stron: 818, [2]

Wydanie XI (1982)
Stron: 822
http://archiwumallegro.pl/kslewkowicz_spiewnik_parafialny_1982-411885135.html
#5
Antyfona na Niedzielę Palmową:

Púeri Hebraeórum, portántes rámos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: Hosánna in excélsis.

Nagranie niezbyt wierne zapisowi, ale warte przytoczenia :)
http://www.youtube.com/watch?v=P19Fhrx3Yww
#6
Ciekaw jestem, czy w Roku Wiary Szanowne Koleżeństwo zaobserwowało przyrost miejsc, gdzie śpiewa się "Wierzę w jednego Boga".

W załączniku intonacje z "Mszału Rzymskiego" dla diecezji polskich (1968 r.) Kto rozpoznaje trzecią lub czwartą?

PS. Rezultaty ankiety widoczne tylko dla głosujących.
#7
W ramach zajęć odbywać się będzie nauka śpiewu chorału według ksiąg piotrkowskich z XVII w. oraz muzyki polifonicznej jednego z największych polskich kompozytorów barokowych - Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Przygotujemy m.in. Missa Rorate i Completorium, które zaprezentowane zostaną publicznie podczas koncertów: 28 września 2012 r. we Wrocławiu i 30 września 2012 roku w Sali Koncertowej Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie. W koncertach oprócz uczestników warsztatów wezmą udział najznakomitsi instrumentaliści i śpiewacy muzyki dawnej. Zajęcia prowadzone będą przez śpiewaków i dyrygentów pod kierunkiem kantora Kościoła Pokamedulskiego na warszawskich Bielanach - Roberta Pożarskiego.
Podczas zajęć warsztatowych będzie okazja do zapoznania się z historią chorału piotrkowskiego i barokowej muzyki sakralnej podczas seminariów prowadzonych pod kierunkiem ks. dr Piotra Paćkowskiego (Instytut Muzykologii KUL) i Marcina Bornus-Szczycińskiego (kantor Świątyni Opatrzności Bożej, załozyciel i wieloletni dyrektor festiwalu "Pieśń naszych korzeni").

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu prosimy o zgłaszanie się na warsztaty:
- e-mailowo na adres schola@ssgs.pl,
- telefonicznie pod numerem 512 357 342,
Termin zgłoszeń upływa 18 maja dla grupy wrocławskiej, a 25 maja dla grupy warszawskiej.

Prosimy o krótki opis własnych doświadczeń śpiewaczych oraz o deklarację, w jakim zespole chcemy wziąć udział: w scholi gregoriańskiej (jednogłosowej), w chórze czterogłosowym (w jakim głosie: sopran, alt, tenor, bas), czy w obu zespołach równolegle. Koszt we wszystkich przypadkach jest taki sam. Oczekujemy udziału osób mających już pewne doświadczenia śpiewacze (udział w chórach amatorskich, scholach kościelnych). Przyda się podstawowa znajomość nut.

Koszt udziału w całym projekcie wynosi 200 zł lub 50 zł za pojedynczą sesję warsztatową. Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia. Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia: Bank Zachodni WBK 63 1090 2398 0000 0001 0209 3276 z dopiskiem "Chorał sarmacki"

Terminarz zajęć:

18 maja 2012, godz. 18:00 - inauguracja cyklu we Wrocławiu, pl. Biskupa Nankiera 17; drugi dzień warsztatowy - 19 maja 2012 r. godz. 10:00-17:00 z przerwą na obiad.

25 maja 2012, godz. 18:00 - inauguracja cyklu w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (Liceum im. ks. R. Archutowskiego na przeciwko Kościoła Pokamedulskiego na Bielanach); drugi dzień warsztatowy - 26 maja 2012 r. godz. 10:00-17:00 z przerwą na obiad.

Sesje we Wrocławiu:

1-2 czerwca 2012 r.,
22-23 czerwca 2012 r.,
14-15 września 2012 r.,
27-28 września 2012 r. - próby i pierwszy koncert.

Sesje w Warszawie:

15-16 czerwca 2012 r.,
29-30 czerwca 2012 r.,
7-8 września 2012 r.,
29-30 września 2012 r. - próby i koncert finałowy.

http://ssgs.pl/aktualnosci.shtml
#8
Bolejąca Matka stała
Obok Krzyża, we łzach cała,
kiedy z niego zwisał Syn!

     Duszę Jej, co łez nie mieści,
     pełną smutku i boleści
     przeszedł miecz dla naszych win.

Jakąż żałość w głębi łona,
czuła Ta Błogosławiona,
z której Bóg się zrodził sam?

     Jakiż ból Jej pierś rozrywa,
     kiedy widzi Matka tkliwa
     Dziecię swe u śmierci bram?

Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
gdy mu stanie przed oczyma
w mękach Matka ta bez skaz?

     Kto się smutkiem nie poruszy
     gdy rozważy boleść duszy
     Matki z Jej dziecięciem wraz?

Za narodu swego grzechy
widzi Pana bez pociechy,
w męce, wśród ostatnich drżeń.

     Widzi Syna wśród konania,
     jak samotny głowę skłania,
     gdy nań śmierci spadał cień.

Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, by serce me gorzało,
niech radością w życiu całą
będzie dla mnie Chrystus - Bóg.

     Matko, ponad wszystkie świętsza,
     rany Pana, aż do wnętrza
     w serce me głęboko wpój!

Twego Syna ból i ciernie,
co chciał cierpieć tak niezmiernie,
niechaj duch podziala mój!

     Spraw, niech z Tobą rzewnie płaczę
     poprzez życia dni tułacze
     z Synem Twym mi współczuć daj!

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
przez łzy z Tobą zdobyć raj.

     Błagam, pełna łask Dziewico,
     zapłakane wznieś już lico,
     jeden niech nas koi płacz!

Niechaj nosząc zgon i bicze,
w męce Pana uczestniczę,
Sercem z Nim mnie złączyć racz!

     Niech mnie męki gwoździe zranią,
     Niechaj kiedy patrzę na Nią,
     krew upoi mnie i krzyż!

Nie daj gorzeć, lecz o Panno!
Męką ognia nieustanną
w sądzie twą obroną zbliż!

     Chryste, gdy me skończę chwile,
     daj przez Matkę posiąść miłe
     Palmy Twej zwycięski wian!

Kiedy ciało śmierć pokruszy
spraw, by w niebie mojej duszy
Triumf był Twej chwały dan!   Amen.


Źródło: modlitewnik "Kwiat Eucharystyczny"

Fragment nagrania (5:22-5:57):
http://www.polskieradio.pl/5dcfc0fd-04ec-4233-8584-898291ed586c.mp3
#9
1. Nową tragedię widzę z Kalwarią:
Niebo zaćmij oczy, gdy Bóg krew swą toczy.

Ach jak srogie kryminały ludzkie Boga skatowały!
Bóg na ludzkie plemię krew leje na ziemię.

2. Jaka alternata! Bóg zmęczon od świata.
W bóstwie niepojęty, do krzyża przypięty.

Wszystkim wiekom scena sroga,  tak zranili ludzie Boga!
Ludzkich grzechów wina - tej sceny przyczyna.

3. Dla grzechowej złości, Bóg zmęczon do kości.
Dla grzechów zmęczony Bóg nieogarniony.

Patrz na Boga każdy śmiele, dla ran nie ma miejsca w ciele.
Ach, grzeszyć przestańmy, Jezusa nie rańmy!

4. Jezus uciśniony, wszystek poraniony,
Krwi potok obfity leje na Krzyż wbity.

Ból ma w ciele Jezus mnogi, przebite ręce i nogi.
Ach, Jezu, nikt Ciebie nie wsparł w tej potrzebie!

5. Płaczcie, płaczcie góry i twarde marmury.
Płaczcie, płaczcie lasy; przyszły wieków czasy.

Płaczcie wszystkie świata kraje, kędy jedno słońce wstaje,
Gdy Jezus męczony, we krwi zanurzony.

6. Anielskie kochanie, ach nasz miły Panie,
Srodześ poraniony, jak łotr obwiniony!

Płaczcie grzeszni, gdy widzicie: Jezus męczon - nasze życie.
Dajcie łez strumienie, jednajcie zbawienie.Pieśń z repertuaru zespołu "Pogranicze" z Szypliszek (Suwalskie).

Nagrania:
http://www.pogranicze.szypliszki.eu/multimedia/nowa_tragedie.mp3
http://pogranicze.szypliszki.eu/multimedia/pliki_muzyczne/gorzkiezale2010/04.mp3
#10
Zaczynam lament więźniów jęczących,
W czyścowych mękach pokutujących:
Słuchaj, żyjący człowiecze,
Co za ogień straszny piecze
Przewiniających.

Ojciec i Matka jak stal się pali,
Na syny, córki z płaczem się żali,
Że nie masz politowania,
By ich z ciężkiego karania
Wyratowali.

Ojcze i Matko, twe dziecię jęczy;
Któż go, jeżeli nie wy, wyręczy?
Wspomnijcie na swe kochanie,
Sam żal niech politowanie
W sercach wymęczy.

Bracie i siostro, z jednych wnętrzności!
Kędy jest afekt wspólnéj miłości?
Podaj rękę miłosierną,
Ugaś gorączkę niezmierną
Aby z litości.

Mężu kochany! jam żoną twoją,
Wszakżeś pociechą był w życiu moją;
Ściągnij rękę miłosierną,
Do wiecznego twoję wierną
Dźwignij pokoju.

Żono kochana! wspomnijże sobie:
Jam przyjacielem był szczerym tobie;
Nie żałujże dać ratunku
W moim bólu i frasunku,
Wspomóż mnie w grobie.

Wy przyjaciele, mili kumowie,
Współtowarzysze i sąsiadowie!
Dajcież nam poratowanie,
Co mnie dziś, to się wam stanie,
Wierzcież méj mowie.

Zostały po mnie konie i woły,
Szaty, budynki, spichrze, stodoły;
Co było z mego starania,
Dajcież do poratowania
Aby na poły.

Ty sobie czynisz wszelkie wygody,
A mnie tu trudno o kroplę wody;
Pijesz wino, jész przysmaki,
Posil zgłodzone żebraki
Kroplą ochłody.

Nie miéj jałmużny za szkodę sobie,
Będzie zasługą i tobie w grobie;
Co ty zmarłym w kościół rzucisz,
Z tego pewnie nie zasmucisz
Dusze w téj dobie.

Czyli szelążkiem, czyli skibką chleba
Z rąk twych podaną, komu potrzeba,
Czyli Mszą świętą zakupioną
Możesz duszę udręczoną
Wkupić do nieba.

Panie nad pany! przez święte rany,
Schyl kielich Krwi Twéj za nas wylany
Z Twego Serca Najświętszego,
Przygaś ognia czyścowego,
Jezu kochany!

Najświętsza Panno! wejrzyj swém okiem,
Zaléj nam czyściec łez twych potokiem,
Duszę pomiędzy ogniami
Zasłoń twojemi piersiami
Jako obłokiem.

Anieli święci i Patronowie!
Nuż sprawcie naszéj spoczynek głowie;
Teraz ojcowskiéj opieki
Niech doznamy z waszéj ręki,
Ognia więźniowie. Amen.


Źródło: Śpiewnik Pelpliński
#11
Ach, ach! jak wielkie męki ponosiemy,
I jak nieznośne tu ognie cierpiemy!
A któż wyrazi, czyli ludzkie słowa
I ich wymowa?

Zaprawdę! żaden tak ognia ciężkiego,
Który my cierpim z dekretu Boskiego,
Pojąć nie może; bo jak zimna woda
Lecie ochłoda,

Tak ziemski ogień przeciw czyścowemu
Ogniowi, albo podobien jest temu,
Co go malują, a który w perzynę
Mieni łuczynę.

Obyście, ludzie, o naszych wiedzieli
Mękach, zapewne lepsze byście mieli
O nas staranie, lecz teraz nie macie,
Bo ich nie znacie.

Jako ze strachem na to więc patrzacie,
Kiedy złoczyńców ogniem karać macie,
I gdy się skwarzą, mękę przyznajecie,
Bowiem nie wiecie,

Że to cień jeden przeciw czyścowemu
Ogniowi, bo lubo w tamtym będącemu
Dokuczy, jednak tak morduje wiele,
Póki duch w ciele.

A my ustawnie w ogniu zostawając,
Ani ochłody, ani folgę mając,
Dzień i noc cierpim srogie męki ciało
Ale jak mało

Tych, którzyby nas w tym ogniu chłodzili,
Albo pomocą jakąkolwiek byli
Do wybawienia z czyśca gorącego
Co najprędszego.

Ale jak prędko ojciec zawrze oczy,
Tak na mogile prędko syn wyskoczy,
Pogrzebłszy ojca nie pomnie na niego
Więcéj, dość tego,

Że go w grób wstawił; ojciec także syna
Prędko po śmierci swego zapomina,
Zwłaszcza kiedy ma pozostałe dziatki;
Toż czynią matki.

A cóż po mężach i żonach widzimy?
Jakież lamenta po śmierci słyszymy!
Aliści prędko ten się żenić, owa
Za mąż gotowa.

Na dusze zmarłych nic nie pamiętają,
Gdy przed oczyma w ciele duszę mają;
Przyjaciół, krewnych o jako niewiele,
Rzec możem śmiele!

Zaledwie liczym kiedy tysiącznego,
Aby za duszę czynił co bliźniego;
A cóż dalecy, którzy nas nie znają,
Ratować mają?

Ej, którzykolwiek Boga w sercu macie,
I którzykolwiek tych się spodziewacie
Mąk na się, chciéjcie ratować, prosimy,
Ręce wznosimy.

My téż, gdy będziem od was ratowane,
A do niebieskich rozkoszy wezwane,
Wzajem tak będziem naszemi prośbami
Stawać za wami. Amen.


Źródło: Śpiewnik Pelpliński
#12
Usychającym z pragnienia
Od czyścowego palenia
      I cierpiącym ciężką mękę
      Poddaj z swéj litości rękę,
                                                O Marya!

Tyś na zmycie win krynicą,
Wejrzyj łaskawą źrenicą,
      A z twojego zmiłowania
      Wybaw dusze od karania,
                                                O Marya!

Kluczu Dawidów do nieba,
Twéj pomocy duszom trzeba;
      Niechaj będą z mąk wyrwane,
      Z więzów wolności oddane,
                                                O Marya!

Wszystkich wiernych wizerunku,
Dodawaj duszom ratunku,
      Którzy w tobie ufność mają,
      Niech twéj pomocy doznają,
                                                O Marya!

Przez twoje wielkie zasługi
Niech umarłym wszystkie długi
      Bóg odpuści, a z więzienia
      Niechaj mają uwolnienia,
                                                O Marya!

Pani dobra, która nikim
Nie gardzisz, chociaż grzesznikiem,
      Wyrwij ich z ręki Sędziego,
      Złącz do choru anielskiego,
                                                O Marya!

Córko Ojca przedwiecznego,
Któremu nie masz równego,
      Miéj i nas w swojéj obronie
      Przy ostatnim życiu zgonie,
                                                O Marya!

A gdy Bóg na sąd zasiędzie
I roztrząsać sprawy będzie,
      Niech będzie twoja przyczyna
      Za nami do twego Syna,
                                                O Marya!

Jego się sądu bojemy,
Bo się winnymi czujemy;
      Lecz przez ciebie, Matko Boga,
      Niech się ta oddali trwoga,
                                                O Marya!

Matko Jezusa łaskawa,
Któréj wszędzie pełna sława,
      Łaski żebrzemy u ciebie,
      Byśmy byli z tobą w niebie,
                                                O Marya!    Amen.


Źródło: Śpiewnik Pelpliński
#13
Dusze mizerne w czyścu złożone,
Strasznym tam ogniem srodze dręczone,
      Te bez ratunku tam zostające
      Ratuj z miłości, wybaw jęczące,
                                                O Marya!

Źródło dobroci, studnio litości,
Ty dusze oczyść z grzechów i złości,
      Podaj im rękę, wyrwij z płomienia,
      Przenieś do Boga w niebie widzenia,
                                                O Marya!

Do ciebie wzdycha ta trzoda wierna,
Ciebie ta wzywa rzesza mizerna,
      W tobie nadzieja ich wybawienia,
      Przez cię czekają swego zbawienia,
                                                O Marya!

Kluczu Dawidów, otwórz niebiosa,
Ochłódź spragnione, niebieska rosa,
      Wywiedź z więzienia, wwiedź do wieczności,
      Słodkiéj twéj użycz im obecności,
                                                O Marya!

Tyś światłem prawém w Boga wierzącym,
Tyś wybawieniem w cię ufającym,
      Prosim za zmarłe proś twego Syna,
      Niechaj im będzie zgładzona wina,
                                                O Marya!

Przez cię niech dusze odpoczywają,
Przez ciebie zmarli niech pokój mają;
      Niech Boga chwalą w wiecznéj jasności
      Niech wiecznie wielbią w twéj spółeczności,
                                                O Marya!  Amen.Źródło: Śpiewnik Pelpliński
#14
1. Wiem, że to sprawy ludzkie zasłużyły,
Aby bez kary w oczach Twych nie były,
I ztąd nagrodę, ztąd słuszny zysk mają,
Gdy się w czyścowych pożarach nurzają.

2. Aleć że na te zstąpiłeś niskości,
Byś rajskich ludzi domieścił radości;
Pokaż Twą dobroć nad temi duszami,
Co czyścowemi palą się ogniami.

3. Stwórco, co czynisz? wolnoć to bez błędu,
Gdy złych odciąwszy od dobrego rzędu,
Śmiertelne ciało złożywszy na mary,
Dusze w siarczyste potrącasz pożary.

4. Jednak do Ciebie niosę prośbę moję.
Chciéj tym pokazać duszom dobroć Twoję,
Które w czyścowym upale zostają,
Twojéj się przecię łaski spodziewają.

5. A któż Twą dobroć, Boże, zbrodzi snadnie,
Kto miłosierdzie, kto Twe łaski zgadnie?
Takeś ukochał człowieka grzesznego,
Żebyś się wcielił był choć dla jednego.

6. Ach! obacz, Stwórco, niezliczone męki,
Słysz dusz czyścowych przeraźliwe jęki,
Chciéj przy afekcie z hojnego szafunku
Dodać spiesznego strapionym ratunku.

7. Wiemy to, Stwórco, że nic zmazanego
Nigdy nie wnijdzie do królestwa Twego
Ztąd wielu ognie w czyścu otoczyły,
Żeć się w tém, dobry Jezu, zadłużyły.

8. Aleć z dobroci Twojéj, z Twéj miłości,
Zechciéj nad nimi zażyć łaskawości;
Choć tym przynajmniéj Twoje oświadcz chęci,
Które już z ludzkiéj wypadły pamięci.

9. Wszakże to, Ojcze, Tobie nie nowina,
Marnotrawnego przyjąć w łaskę syna;
Twoje to dzieło, Twoja to zabawa,
Więc gdy dziś orszak tych przed Tobą stawa,

10. Płacąc czyścowym swe głupstwo płomieniem,
Chciéjże ochłodzić litości strumieniem,
A przytuliwszy do serca Swojego,
Domieść co prędzéj widoku Boskiego.

11. Sprawiedliwy jest sąd i Twe karanie
Grzesznika, który zasługuje na nie,
Lecz miłosierdzie gniew zwykło hamować,
Który litości musi ustępować.

12. Słuszną te dusze w czyścu karę mają,
Lecz miłosierdzia Twojego żądają.
A że na ziemi nikt nie prosi Ciebie,
Sam z Swéj dobroci chciéj je stawić w niebie.

13. Boże! same te bluźnierskie języki
Z temi po świecie szerzą się okrzyki,
Że czyśca nie masz, ale my wierzymy,
Że tam defekta wypłacać musimy.

14. Gdzie jeźli jeszcze są takowe duchy,
Których ogniste tamują rozruchy,
Ty ich powoduj, Boże, do téj chwały,
Aby twarz Twoję prędko oglądały.

15. Lubo nadzieję mamy, Panie, w Tobie,
I że z duszami tak postąpisz Sobie
Jak Ojciec, wszakże miłosierdzia Matki
Prosim, by swoje przyjąć chciała dziatki

16. W opiekę i Twój, Boże, hamowała
Gniew sprawiedliwy a suplikowała
Za tymi, którzy w czyścu zostawają,
Ztąd zaś żadnego ratunku nie mają.

17. Ku czci i chwale Twojéj, mocny Panie,
To ofiaruję me korne śpiewanie
Za duszami, co w czyścu cierpią męki,
A ztąd nie daje nikt im swojéj ręki,

18. Którąby dźwignął przez modły, jałmużny;
W czyścu wypłaca każdy Ci swe długi;
Odpuść dług, Panie, w czém winne zostają,
Niech Ci te dusze chwałę w niebie dają.   Amen.


Źródło: Śpiewnik Pelpliński
#15
Cierpiącym duszom w czyśca pożarach,
Przy przenajświętszéj téj Mszy ofiarach,
      Przybądź, prosimy, dodaj ratunku,
      Wybaw je z ognia, ulżyj frasunku,
                                                O Marya!

Z ciebie jak z źródła płyną strumienie,
By z tych obfite miały zbawienie
      Dusze umarłych, podaj im rękę,
      Niech nie przychodzą na dalszą mękę,
                                                O Marya!

Do ciebie, Panno, zawsze wzdychają,
Z ciebie ochłody wiecznéj żądają;
      Racz im to sprawić, a do widzenia
      Boga i siebie puść ich z więzienia,
                                                O Marya!

Rozkaż znędznionym niebo otworzyć,
Nie chciéj ich więcéj w tych ogniach trwożyć;
      Niech po tych mękach na wieczne gody
      Wnijdą zażywać miłéj swobody,
                                                O Marya!

Ty twych sług jesteś wielką Patronką,
Tyś ich nadzieją i protektorką,
      Ty o ich duszach to masz staranie,
      Żeby ich uszło wieczne karanie,
                                                O Marya!

Błogosławiona! przez twe zasługi
Ożyw umarłych, zniosłszy ich długi;
      Niechaj ich dusze w wiecznéj radości
      Odpoczywają z Twojéj miłości,
                                                O Marya!  Amen.


Źródło: Śpiewnik Pelpliński
#16
O jak fałszywe wszystko na tym nędznym świecie, *
nie masz tu nic stałego, wszyscy o tym wiecie.

Świat wiele obiecuje, rozkosze cukruje, *
a na koniec każdemu ciemny grób gotuje.

I ja na sobie samej dziś tego doznałam, *
oto z rodziną moją już się rozestałam.

Bóg to wszystko tak zrządził, mądrze rozporządził *
i dotąd mi na świecie żyć tylko przysądził.

Żegnam cię [mój małżonku], przejęty żałobą. *
Już z boskiego rozkazu rozłączam się z tobą.

Dziękuję ci z miłego towarzystwa twego, *
gdy się już stąd wynoszę do kraju wiecznego.

Żegnam was, dziatki moje, z wami się rozstawam, *
Bogu was pod opiekę ojcowską oddawam.

Na [ojca] pamiętajcie, Jezusa błagajcie *
i przykazania święte wierni zachowajcie.

Żegnam was, krewni moi, przyjaciele, *
żyłem z wami w przyjaźni i zgodnie lat wiele.

Śmierć ten węzeł rozcięła, od wszystkich mnie wzięła, *
bo taka wola Boga Odwiecznego była.

Żegnam was, sąsiedzi i was też, sąsiadki, *
śmierć mnie nieubłagana zaskoczyła zdradki.

Dziękuję wam za szczerość, za wszelaką miłość, *
daj Boże, byście wieczną osiągli szczęśliwość.

Żegnam cię, zwierzchność moja, duchowa i świecka, *
żegnam cię, mój pasterzu, ja - twoja owieczka.

Dzięki za nauczanie i napominanie, *
oddajęć i za moje zbawienne staranie.

Żegnam cię, praco moja, moje pomieszkanie, *
w którym mi było miłe z wami obcowanie.

Niech w nim święta swoboda panuje i zgoda, *
a niech się w nim nie stanie żadna zła przygoda.

Żegnam was wszystkich wespół, którzy tu stoicie, *
ciało moje na cmentarz martwe prowadzicie.

Światu nie zaufajcie, na śmierć pamiętajcie, *
na wieczność poglądając, grzeszyć zaniechajcie.

Jeślim kogo obraził, odpuśćcie mi, proszę, *
wszak ja już do Sędziego mój dekret odnoszę.

Ach, mój Jezu kochany, wspomnij na Twe rany, *
niech mi każdy występek już będzie zamazany.


Tekst według płyty "Jest drabina do nieba II".

Fragment nagrania:
http://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,29963,Jest-Drabina-Do-Nieba---cz%EA%B6%E6-druga-%28pie%B6ni-%BFa%B3obne-i-za-dus,Various
#17
Oto jak rychło Pan Bóg zabiera mnie z świata, *
znikły jak dzień prędziutko moje młode lata.

Kilka lat tylko żyłem, kilka lat na świecie, *
idę, idę do grobu w samym życia kwiecie.

Miałem ja być podporą rodzicom kochanym, *
oto mnie śmierć zabrała w wieku młodocianym.

Ojciec i matka z oczu obfite łzy leją *
i od żalu wielkiego na poły truchleją.

Mogłem ja jeszcze, mogłem, dłużej jeszcze podżyć, *
by rodzice pociechy mogli ze mnie dożyć.

Lecz inaczej wyroki Boskie rozrządziły, *
by nie zginąć wśród świata życie mi skróciły.

Ojcze i matko moja, już się żegnam z wami, *
z krewnymi kochanemi, braćmi i siostrami.

Dziękuję wam za wszystko, coście mi czynili, *
żeście mnie wychowali i mnieście żywili.

Młodzieńcy i panienki, z wami się rozstaję *
i tę wam przy mej trumnie naukę też daję:

Wiedzcie, że do starości śmierć ludzi nie czeka, *
ale i w młodem wieku zabiera człowieka.

Wy zaś wszyscy, którzy tu dziś przy mnie stoicie, *
ostatnią chrześcijańską posługę czynicie,

Westchnijcie z głębi serca do Boga naszego, *
aby mnie przyjąć raczył do królestwa swego. Amen.


Tekst według płyty "Jest drabina do nieba II".

Fragment nagrania:
http://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,29963,Jest-Drabina-Do-Nieba---cz%EA%B6%E6-druga-%28pie%B6ni-%BFa%B3obne-i-za-dus,Various
#18
1. Kto Maryję kocha, niech się w niej raduje, *
Maryja mu drogę do nieba toruje.

   Maryjo Najświętsza, my prosimy Ciebie: *
   po skończonem życiu przyjmij nas do siebie.

2. Kto Maryję kocha i Maryi służy, *
Dobrze mu się wiedzie, choćby żył najdłużej.

   Maryjo Najświętsza...

3. Kto Maryję kocha, niech się do niej spieszy, *
Maria go w największym kłopocie pocieszy.

   Maryjo Najświętsza...

4. Ona nas pocieszy w największym kłopocie, *
Daje wdowie sposób i biednej sierocie.

   Maryjo Najświętsza...

5. Ona nas pocieszy w największej starości, *
Daje starym siły, ratuje w słabości.

   Maryjo Najświętsza...

6. Ona przewodniczka na wodach tonącym, *
Ona przewodniczką i w drogach błądzącym.

   Maryjo Najświętsza...

7. Ona jest lekarką wszystkich chorujących, *
Ona jest szafarką łask potrzebujących.

   Maryjo Najświętsza...

8. Ona ciemnych, chorych, kulawych doktorką *
i wszystkich kościołów jesteś fundatorką.

   Maryjo Najświętsza...

9. Trudno o niej wiedzieć, opisać nie może, *
jakoś ją wzbogacił cnotami, mój Boże.

   Maryjo Najświętsza...

10. Wojsko gdy wychodzi, na plac postępuje, *
gdy do Maryi woła, ona go ratuje.

   Maryjo Najświętsza...

11. Maria między wojskiem kulami kieruje, *
którzy są w szkaplerzu - ona ich ratuje.

   Maryjo Najświętsza...

12. Ona ich ratuje w największej potrzebie, *
największych grzeszników - pragnie ich mieć w niebie.

   Maryjo Najświętsza...

13. Ona z Aniołami do nieba wstąpiła, *
ona prośbą swoją czyściec wyprzątnęła.

   Maryjo Najświętsza...

14. Prosiła Synaczka, żeby się zmiłował, *
by więźniów wypuścił, winy im darował.

   Maryjo Najświętsza...

15. A jak ci prosiła tak Mu powiedziała, *
że większy z więźniami tryumf będzie miała.

   Maryjo Najświętsza...

16. Choć było Aniołów tysiąc milijonów, *
większy od Aniołów tryumf uczyniono.

   Maryjo Najświętsza...

17. A gdy przez Aniołów do nieba wzniesiona, *
w złocistej koronie na tron posadzona.

   Maryjo Najświętsza...

18. Została Królową, wielką Monarchinią, *
wszyscy Święci Pańscy ukłony Jej czynią.

   Maryjo Najświętsza...

19. I my też czynimy grzesznicy na ziemi, *
by nas połączyła ze swymi Świętymi.

   Maryjo Najświętsza...


Tekst według płyty "Jest drabina do nieba II".

Fragment nagrania:
http://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,29963,Jest-Drabina-Do-Nieba---cz%EA%B6%E6-druga-%28pie%B6ni-%BFa%B3obne-i-za-dus,Various
#19
1. Przebacz mu Jezu, na twarz padamy!
Do Ciebie Panie, kornie wołamy;
Łaski Twej ześlij (?), Ty nakłoń ucha;
Niech dobroć Twoja grzesznych wysłucha,
Grzesznych wysłucha.

2. Przebacz mu Jezu, srodze zraniony,
Baranku cichy, na śmierć wiedzony.
Wieńczyli Ciebie koroną z cierni
Okrutni ludzie, niemiłosierni,
Niemiłosierni.

3. Przebacz mu Jezu, Królu prawdziwy.
Urągał Tobie ten lud złośliwy.
A Ty z miłości dla nas cierpiałeś
I życie swoje za nas oddałeś,
Za nas oddałeś.

4. Przebacz mu Jezu, Panie nad pany!
Skruszyłeś nasze grzechów kajdany.
I hojnie dary szafujesz swemi,
Boś Pan i mocarz nieba i ziemi,
Nieba i ziemi.


Pieśń z Kurpiów.
#20
Jezu mój litościwy!
Ja człowiek nieszczęśliwy
Grzechem obrażam Ciebie,
Nie godzienem być w niebie.

Skarży na mnie sumienie,
Ach moje utrapienie!
Żem rozkoszą zwiedziony,
Marnością oślepiony.

Choćbym skrył się pod ziemię,
Grzechów mych wielkie brzemię
Utaić się nie może
Przed okiem Twojém, Boże.

Czeka mnie ogień wieczny,
A jam przecię bezpieczny;
Lecz jakże Cię przejednam,
Gdy się z światem pożegnam?

Czuło to serce moje,
I wieczne niepokoje
Ściśnioną duszę miały,
Żem grzeszył przez wiek cały.

Ufałem szczęściu świata,
Które jako ptak lata;
Łagodnie przylatuje,
Zdradliwie ulatuje.

Ach! dość niestatku mego;
Do Ciebie, Pana swego,
Garnę się utrapiony,
Bym nie był zatracony.

Ty mnie możesz ożywić,
Chociem się śmiał sprzeciwić;
Możesz przebaczyć winy,
Gniewu Twego przyczyny.

Boże mój litościwy!
Ja człowiek nieszczęśliwy;
Jako ryba do wody,
Do Twojéj mnie ochłody.

Rybie bez wody nudno,
A mnie bez Ciebie trudno,
O Jezu mój kochany!
O zdroju nieprzebrany!

Jeleń się do potoku,
Kwapi, a ja do boku
I ran Twych, zkąd strumienie
Płyną na me zbawienie.

Przez Twe gorzkie skonanie
Daj mi z grzechów powstanie;
Przez zmartwychwstanie Twoje
Daj niebieskie pokoje.  Amen.


Źródło: Śpiewnik Pelpliński, 1871 r.
#21
CANTIONALE ECCLESIASTICUM
complectens ea, quae in Ecclesiis per Poloniam praescripto Synodorum decantari solent, cum instructione ad cantum choralem
accurrante
A. R. D. Paulo Rzymski V. C. M.

Editio quinta appendice aucta
1856


Stron 301.

http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=1862
#22
PIEŚNI WYBRANE
PRZEZNACZONE
NA NABOŻEŃSTWA DLA DZIECI

opracował:
Ks. dr Romuald Rak

1957

Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej w Katowicach
Skład Główny: Księgarnia Św. Jacka w Katowicach
ul. Warszawska 58

,,Za zezwoleniem władzy Duchownej"
Format A4, s. 16

Zawartość:
Jak miłe przybytki nam dał (Pieśń na przywitanie kościoła, http://spiewnik.katolicy.net/index.php?topic=1905.0)
Przed tak wielkim Sakramentem
Przed Twym ołtarzem (Pieśń mszalna dla dzieci, muz. Władysław Lindert)
- Introit: Przed Twym ołtarzem
- Gloria: Chwała Ci Trójco
- Credo: Wierzę, że Ojciec
- Ofiarowanie: Tyś za nas umarł
- Sanctus: Z Aniołów chór
- Benedictus: Na głos kapłana
- Komunia Św.: Błogosław Jezu Twe dzieci wierne
- Zakończenie: Niepokalana Matko Boskiej światłości
Cóż Ci Jezu damy (http://spiewnik.katolicy.net/index.php?topic=1172.0)
Ja wiem, w kogo ja wierzę (http://spiewnik.katolicy.net/index.php?topic=544.0)
Jezu drogi Tyś miłością (http://spiewnik.katolicy.net/index.php?topic=1907.0)
O milcząca Hostio biała (http://spiewnik.katolicy.net/index.php?topic=545.0)
O zbawcza Hostio (http://spiewnik.katolicy.net/index.php?topic=711.0)
Wszystko Tobie oddać pragnę
Wierzę w Boga Ojca (Credo pacierzowe, muz. R. Rak)
Zbliż się, o zbliż się (Pieśń na I Komunię św.: 2 zwrotki po Przeistoczeniu, kolejne na Agnus Dei, resztę na Komunię św.)
Matko Boska, za nami wstawiaj się (Wezwania do Matki Boskiej, muz. R. Rak)
Całaś piękna jest Maryjo! (muz. R. Rak)

Wszystkie pieśni posiadają harmonizację.
#23
Zgodnie z tabelą pierwszeństwa dni liturgicznych, w niedzielę za tydzień we Mszy odprawianej według Mszału bł. Jana XXIII obowiązuje formularz z dodatku "Proprium Poloniae" o św. Stanisławie, biskupie i męczenniku.

Introitus. Protexisti me (Commune de uno Martyre, T. P.)
Alleluia. Surrexit pastor bonus (Proprium Poloniae, św. Stanisława B. M.)
Alleluia. Posuisti Domine (Commune de uno Martyre, T. P.)
Offertorium. Posuisti Domine (Commune de uno Martyre non Pontifice - Missa ,,Laetabitur")
Communio. Ego sum pastor bonus (Dominica II. post Pascha)

W księgach chorałowych rzymskich czy benedyktyńskich znajdziecie wszystkie potrzebne antyfony, z wyjątkiem pierwszego Alleluja. Załączam jego zapis, opracowany przez ks. dra Józefa Surzyńskiego w oparciu o Graduał Piotrkowski. Skan do pobrania dla zalogowanych.

Alleluia. V. Surrexit Pastor bonus, qui posuit animam suam pro ovibus suis, et pro grege suo mori * dignatus est.

Źródło: Księga Graduału Rzymskiego. Wyciąg z Graduału Rzymskiego w wydaniu Watykańskiem z polskiem tłomaczeniem rubryk i tekstu. Wydanie Schwanna U4, Duesseldorf 1910.
#24
Versus de Passione Domini nostri Iesu Christi
(Kantyk o Męce Pańskiej św. Katarzyny Ricci, z tradycji Zakonu Kaznodziejskiego)

   1. Amíci mei et próximi mei * advérsum me appropinquavérunt et stetérunt. (Ps 37,12)
   2. Tráditus sum et non egrediébar * óculi mei languérunt prae inópia. (Ps 87,9.10)
   3. Et factus est sudor meus * sicut guttae sánguinis decurréntis in terram. (Lc 22,44)
   4. Circumdedérunt me canes multi * concílium malignántium obsédit me. (Ps 21,17)
   5. Corpus meum dedi percutiéntibus * et genas meas velléntibus. (Is 50,6)
   6. Fáciem meam non avérti ab increpántibus * et conspuéntibus in me. (Is 50,6)
   7. Quóniam ego cum flagella parátus sum * et dolor meus in conspectu meo semper. (Ps 37,10)
   8. Mílites plecténtes corónam de spinis * imposuérunt super caput meum. (Io 19,2)
   9. Fodérunt manus meas et pedes meos * et dinumeravérunt ómnia ossa mea. (Ps 21,17.18)
  10. Et dedérunt in escam meam fel * et in siti mea potavérunt me accéto. (Ps 68,22)
  11. Omnes vidéntes me derisérunt me * locúti sunt lábiis et movérunt caput. (Ps 21,8)
  12. Ipsi vero consideravérunt et inspexérunt me * divisérunt sibi vestménta mea, et super vestem meam misérunt sortem. (Ps 21,19)
  13. In manus tuas comméndo spíritum meum * redemísti me, Dómine, Deus veritátis. (Ps 30,6)
      Hic chorus repetit: In manus...
  14. Meménto famulórum tuórum, Dómine * dum véneris in regnum tuum. (cf. Lc 23,42)
  15. Jesus autem, emíssa voce magna, * trádidit spíritum. (Mt 27,50)
      Prostratio. Cantor altiore voce:
  16. Misericórdias Dómini * in aetérnum cantábo. (Ps 88,2)
  17. Vere languóres nostros ipse tulit * et dolóres nostros ipse portávit. (Is 53,4)
  18. Ipse autem vulnerátus est propter iniquitátes nostras * attrítus est propter scélera nostra. (Is 53,5)
  19. Omnes nos quasi oves errávimus * unusquísque in viam suam declinávit. (Is 53,6)
  20. Et pósuit in eo Dóminus * iniquitátes ómnium nostrum. (Is 53,6)
  21. Exsúrge, quare obdórmis, Dómine? * exsúrge, et ne repéllas in finem. (Ps 43,24)
      Hic chorus repetit: Exsúrge...
      Cantor prosequitur: Exsúrge...
  22. Ecce Deus Salvátor meus * fiduciáliter agam et non timébo. (Is 12,2)
  23. Te ergo, quaésumus, tuis fámulis subvéni, * quos pretióso sánguine redemísti. (Te Deum 15)

V. Miserére nostri, Jesu benígne.
R. Qui passus es cleménter pro nobis.

Oratio
Réspice, quaésumus, Dómine, super hanc famíliam tuam, pro qua Dóminus noster Jesus Christus non dubitávit mánibus tradi nocéntium: et Crucis subíre torméntum.


Źródło:
http://www.op.cz/?id=108
(Libellus precum O.P. 1983, pp. 723-725)
#25
Śpiew a liturgia / Śpiew na procesji
05-04-2010, 19:36:37
Dość często bywa tak, że w procesji idzie dookoła kościoła milczący tłum, a jedyny, który śpiewa, to organista, ewentualnie ktoś jeszcze odważniejszy z jego towarzyszy z chóru, i to jest w zasadzie wszystko. To jest karykatura liturgii i pochodu procesyjnego. Trzeba to koniecznie, szanowni panowie, ubogacić realną obecnością śpiewu, także muzyki.
http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/33/3c.htm

Jako że rezurekcje za nami, a Boże Ciało coraz bliżej, proszę Szanowne Koleżeństwo o podzielenie się swoimi bogatymi doświadczeniami oraz wskazówkami praktycznymi n/t prowadzenia śpiewu w czasie procesji.