Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - Hrabia Radwan

#52
T.: ks. M. Jeż
M.: ks. F. Walczyński


1. Chrystusowej Duszy cześć!
Niebo, ziemia, wszechświat cały
Niech zanuci Jej hymn chwały,
Niech przez góry, lądy, morza,
W gwiaździste płynie przestworza
Błoga, słodka wieść:
Duszy Bożej cześć!

2. Chrystusowej Duszy cześć!
Odkupiona nuć ludzkości,
Źródłu życia i switętości,
Co wraz z Boskiem Jego Ciałem
Na wyżyny w życiu całem
Stara sitę nas wznieść
Duszy Bożej cześć!

3. Chrystusowej Duszy cześć!
Śpiewaj Polsko zmartwychwstała!
Ona ci Swe życie dała
Polsko, twa przyszlość szczęśliwa
W Duszy Chrystusa spoczywa;
Więc Ją w sercu pieść,
Duszy Bożej cześć!

4. Chrystusowej Duszy cześć!
Pierworodnej ze stworzonych,
Duszy wszechdusz odkupionych,
Arcydziełu Boskiej mocy,
Slońcu, co kładzie kres nocy,
Co grzech idzie znieść,
Duszy Bożej cześć!


za: Pieśń II. Chrystusowej Duszy cześć..., [w:] ks. Franciszek Walczyński, Pieśni ku czci Najśw. Duszy Chrystusowej, s. IV, Tarnów 1928.
#53
Nuty, za: Ks. Antoni Chlondowski SDB, Dwanaście pieśni eucharystycznych na 1 i 2 głosy z towarzyszeniem organu, Oświęcim 1913, s. 14, [Imprimatur Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie]:
#56
T.: X. P. Kutyba T.J.
M.: X. A. Chlondowski S.D.B.


1. O Jezu słodki, dobry mój Panie,
O! ja już słowom Twym wierzę;
Za Twoje wielkie, Boże kochanie,
Masz serce, wszystko w ofierze.

2. Chcesz się połączyć ze mną, mój Boże,
Choć Tyś Bóg, a ja proch mały.
Przyjdź, ja Ci serce swoje otworzę,
Przyjdź Jezu, przyjdź Królu chwały!

3. Za Twoją miłość kocham Cię wzajem,
I serce składam Ci czyste;
A Ty mi, Jezu, już tu bądź rajem,
I w niebo przyjm mię gwiaździste.


za: Xiądz Piotr Kutyba, O Jezu słodki!, [w:] Ks. Antoni Chlondowski SDB, Dwanaście pieśni eucharystycznych na 1 i 2 głosy z towarzyszeniem organu, Oświęcim 1913, s. 13, [Imprimatur Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie].
#61
T.: K. Olszewski
M.: X. A. Chlondowski


1. Panie, jam niegodzien tego,
Byś zamieszkał w sercu mem;
Lecz na rozkaz słowa Twego,
Ciebie o to prosić śmiem.

2. Śmiem Cię proszić Zbawicielu,
Byś uzdrowił duszę mą
Z mych nałogów, grzechów wielu,
Byś ją wziął w opiekę swą.

3. Ty, co całą mą istotę
I mą nędzę dobrze znasz,
Udziel mi miłości cnotę,
Bym Cię kochał Boże nasz.

4. Udziel skruchy i żałości,
Za mój każdy grzeszny błąd,
Bym żałował za me złości,
Zanim stanę przed Twój sąd.


za: Kaz[imierz] Olszewski, Panie, jam niegodzien [w:] Ks. Antoni Chlondowski SDB, Dwanaście pieśni eucharystycznych na 1 i 2 głosy z towarzyszeniem organu, Oświęcim 1913, s. 12, [Imprimatur Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie].
#62
Nuty, za: X. Piotr Kutyba T.J., Przyjdź, o Jezu, [w:] Ks. Antoni Chlondowski SDB, Dwanaście pieśni eucharystycznych na 1 i 2 głosy z towarzyszeniem organu, Oświęcim 1913, s. 11, [Imprimatur Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie].
#64
Nuty, za: [b.a.], Przed Bożym tronem, [w:] Ks. Antoni Chlondowski SDB, Dwanaście pieśni eucharystycznych na 1 i 2 głosy z towarzyszeniem organu, Oświęcim 1913, s. 8, [Imprimatur Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie].
#67
T.: J. Strokowa
M.: O. M. Żukowski


Królowo Polski, módl się za nami,
Gdy krwią zbroczony cały nasz kraj,
U Swego Syna wstaw się modłami
I cichy pokój tej ziemi daj.

Niech wrócą ojce na chaty próg,
Niech da zwycięstwo Syn Twój, nasz Bóg
Pełna litości, która nie gardzisz wiernych prośbami,
Módl się za nami, módl się za nami Królowo!
Módl się za nami, Królowo!

Królowo Polski, już tyle razy
Skrzydłem opieki broniłaś nas,
Przybądź z pomocą, Liljo bez zmazy,
By znów pokoju zawitał czas.

Gwiazdo nadziei, [w]zejdź nam wśród burz,
Błogosław wioskom i niwom zbóż.
Smutnych pociecho, która nie gardzisz wiernych prośbami,
Módl się za nami, módl się za nami Królowo!
Módl się za nami, Królowo!

Królowo Polski, co z Jasnej góry
Nad ziemią Piastów masz czujną straż,
Oddal klęsk gromy, zwiej nieszczęść chmury,
Ufności szczerej nam drogę wskaż.

My dzieci Twoje, my wznosim dłoń,
O nie wypuszczaj, ku nam zwróć skroń.
Ucieczko grzesznych, która nie gardzisz wiernych prośbami,
Módl się za nami, módl się za nami Królowo!
Módl się za nami, Królowo!


za: Jadwiga Strokowa, Królowo Polski, módl się za nami!, [w:] O. M. Żukowski, Pieśni do Najświętszej Panny na jeden głos z towarzyszeniem organu lub fortepjanu, Kraków [b.r.].
#69
T.: Ks. M. Jerz [sic!]
M.: O. M. Żukowski


1. Gdy ciało słabnie, gdy ból je rani,
Gdy duszę smutku przeszywa miecz,
Biegnę do Ciebie, jak do przystani,
Matko, Swe dziecię cudownie zlecz!

2. Tyś tyle cierpień w życiu znosiła,
Tobie nie obcy boleści cios,
Tyś na śmierć Syna Swego patrzyła,
Więc cierpiącego zrozumiesz głos.

3. Matko Bolesna, Swą miękką rękę
Na moje skronie zbolałe włóż,
Osłódź miłośnie, lub skróć mą mękę,
Bądź mi ostoją wśród życia burz!

4. Naucz mnie cierpieć Swoim przykładem,
Kornie przyjmować wszelaki ból,
Iść wśród największych krzyżów tym śladem,
Jaki nam wskazał boleści Król.


za: Ks. Mateusz Jerz [sic!], W cierpieniu, [w:] Otton Mieczysław Żukowski, Pieśni Marjańskie, Zeszyt 1, post 1933, s. 24.
#72
T.: K. Podwysocki
M.: O. M. Żukowski


1. Bogurodzico! Gdy pod ciosami
Niedoli duch nasz chwieje się, łamie,
Gdy nam omdlewa pod krzyżem ramię,
Gdy nam omdlewa pod krzyżem ramię,
Módl się za nami!

2. Gdy zuchwałemi bluźni ustami
Fałszywy prorok ludów świątyni,
I mrok i obłęd po ziemi czyni,
I mrok i obłęd po ziemi czyni,
Módl się za nami!

3. Gdy oko nasze zalane łzami,
Już promienistej ni dojrzy tęczy,
Duch się nie korzy, lecz skargą jęczy,
Duch się nie korzy, lecz skargą jęczy,
Módl się za nami!

4. Gdy z rozbitemi burzą piersiami
Nam przyjdzie zrzucić doczesne pęta,
W godzinę śmierci, o Matko święta,
W godzinę śmierci, o Matko święta,
Módl się za nami!


za: Klemens Podwysocki, Módl się za nami, [w:] Otton Mieczysław Żukowski, Pieśni Marjańskie, Zeszyt 1, post 1933, s. 19.
#75
M.: W. Alp
H.: F. Nowowiejski


1. O Stanisławie, patronie ty nasz,
Uczyń z nas bożą ojczyzny straż,
Godzina wybiła, Polska ożyła,
Stań młodym na czele, polski aniele,
Złącz druhów roty wraz z włości i miast.
I prowadź społem w górę, do gwiazd!
Do gwiazd.

2. Do wyższych rzeczy stworzeni i my,
Na dzieła wielkie, nie złudne sny.
Nam chwycić za młoty, kować żywoty,
Niezłomne, wytrwałe, jak twój wspaniałe.
Przy wiary znaku trwać twardo jak mur,
Iść z pieśnią w pracy, jak żeńców chór!
Nam chór.

3. A ty, nasz bracie, nas rodny twój dział,
Weź w swą opiekę i wiedź do chwał.
Niech duch twój przewodzi, serca odrodzi,
A łaski potęga, naród nich sprzęga,
By twierdzą Pańską na ziemi się stał.
Zwycięstwa hejnał przez wieki grał!
Niech grał.


za: O Stanisławie, patronie ty nasz! Melodja W. Alpa. Układ Feliksa Nowowiejskiego, Poznań 1927.