Hymn, który się śpiewa przy wystawieniu Drzewa Krzyża Świętego

Zaczęty przez Jantek_gall, 14-09-2009, 17:59:17

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Bądź pozdrowiony, Krzyżu Króla Niebieskiego,
Krwią pokropiony, Pan świata wszystkiego,
Bądź pozdrowione drzewo ożywiające,
Znak wspomożenia wszystkim zbawienie niosące:
Ciebie czcigodny, Ciebie Krzyżu zbawienny,
Śliczna ozdobo ziemi przez Cię odnowionej.
Zawsze wielbimy, zawsze, Cię wysławiamy,
Przez drzewo więźnie, przez Ciebie uwolnieni.
Gdyś pierworodne zniósł przez Krzyż przewinienie.
Od osobistych daj Chryste oczyszczenie,
Odwróć gniew słuszny od naszej ułomności,
Przez ten Krzyż św. przebacz nam błędów złości.
Ochraniaj, zbawiaj, błogosław i poświęcaj,
Miłość praw Twoich przez Krzyż w nas wzniecaj.
Oddal choroby duchowe i doczesne,
Od tego Krzyża niech pierzcha złe powszechne,
Bądź chwała Ojcu, w Krzyżu Syna wiecznego,
Bądź cześć niezmienna, i dla Ducha Świętego
Mieszkańcom niebios, Aniołom pocieszenie,
Zaszczyt dla świata to Krzyża Znalezienie,
lub Podwyższenie. Amen.

ANTYFONA

O błogosławiony Krzyżu! któryś godzien był sam nosić odkupienie świata, słodkie drze-wo, słodkie gwoździe i słodki ciężar noszące, nad wszystkie drzewa cedrowe, Tyś samo najwyższe, na którym zbawienie świata wisiało, na którem Chrystus tryumfował, i śmierć śmiercią na wieki zwyciężył.

V. Ten znak Krzyża, będzie na niebie, Gdy Pan przyjdzie sądzić.

Módlmy się:

Wejrzyj Panie na nas, za których Pan nasz Jezus Chrystus nie tylko oddał się w ręce bezbożnych, ale tez i śmierci się nie wzbraniał Krzyżowej przyjąć. Panie Boże Wszech-mogący, któryś nam w kościele twoim Ołtarz Krzyżowy dał czcić, wielbić i szanować jako poświęcane odkupienia naszego narzędzie, na którym, Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus z N. Panny Maryi na świat wydany, ofiarę krwawą ciała swego
na zbawienie nasze Tobie, Bogu Ojcu niebieskiemu oddać raczył; daj nam przez krew, mękę i Krzyż tegoż Syna Twego, abyśmy przez ten Krzyż zbawienny wiecznej jego chwały uczestnikami byli w niebie, którzy tajemnicę odkupienia naszego w pobożności rozpamiętywamy na ziemi. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

za: http://www.lublin.dominikanie.pl/bractwo/hymny.htm