Laudes Regiae [nuty]

Zaczęty przez marcin.juraha, 28-11-2012, 22:05:27

Poprzedni wątek - Następny wątek

marcin.juraha

T.: XI w.

Laudes Regiae

V. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
R. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

I
V. Exaudi, Christe.
R. Exaudi, Christe.
V. Ecclesiae sancte Dei, supra regnorum fines nectenti animas: salus perpetua. V. Redemptor mundi,
R. tu illam adiuva.
V. Sancta Maria,
R. tu illam adiuva.
V. Sancte Ioannes Baptista,
R. tu illam adiuva.
V. Sancte Michael,
R. tu illam adiuva.
V. Sancte Ioseph,
R. tu illam adiuva.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

II
V. Exaudi, Christe.
R. Exaudi, Christe.
V. N. Summo Pontifici, in unum populos doctrina congreganti, caritate: Pastori gratia, gregi obsequentia.
V. Salvator mundi,
R. tu illum adiuva.
V. Sancte Petre,
R. tu illum adiuva.
V. Sancte Paule,
R. tu illum adiuva.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

III
V. Exaudi, Christe.
R. Exaudi, Christe.
V. Episcopis catholicae et apostolicae fidei cultoribus, eorumque curis concreditis fidelibus: vita.
V. Sancte Andrea,
R. tu illos adiuva.
V. Sante Ioannes,
R. tu illos adiuva.
V. Sante Iacobe,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Thoma,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Philippe,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Iacobe,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Bartholomaee,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Matthaee,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Simon,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Thaddaee,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Matthia,
R. tu illos adiuva.
V. Santa Maria Magdalena,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Stephane,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Ignati Antiochene,
R. tu illos adiuva.
V. Sante Laurenti,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Perpetua et Felicitas,
R. vos illos adiuvate.
V. Sancta Agnes,
R. tu illos adiuva.
V. Sancti Leo et Gregori,
R. vos illos adiuvate.
V. Sancte Ambrosi,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Hieronyme,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Augustine,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Athanasi,
R. tu illos adiuva.
V. Sancti Basili et Gregori Nazianzene,
R. vos illos adiuvate.
V. Sancte Ioannes Chrysostome,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Martine,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Francisce de Sales,
R. tu illos adiuva.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

V. Rex regum.
R. Rex noster.
V. Spes nostra.
R. Gloria nostra.

IV
V. Exaudi, Christe.
R. Exaudi, Christe.
V. Magistratibus et omnibus concivibus nobiscum orantibus: cordis vera quies, votorum effectus.
V. Auxilium christianorum.
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Antoni,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Beneficte,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Bernarde,
R. tu illos adiuva.
V. Sancti Francisce et Dominice,
R. vos illos adiuvate.
V. Sancte Thoma de Aquino,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Francisce Xavier,
R. tu illos adiuva.
V. Sancte Ioannes Maria Vianney,
R. tu illos adiuva.
V. Sancta Catharina Senensis,
R. tu illos adiuva.
V. Sancta Teresia a Iesu,
R. tu illos adiuva.
V. Sancta Teresia a Iesu Infante,
R. tu illos adiuva.
V. Omnes sancti et sanctae Dei,
R. vos illos adiuvate.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

V. Ipsi soli imperium, laus et iubilatio, per infinita saecula saeculorum.
R. Amen.
V. Tempora bona habeant!
R. Tempora bona habeant redempti Sanguine Christi!
V. Feliciter!
R. Feliciter! Feliciter!
V. Pax Christi veniat!
R. Regnum Christi veniat! Deo gratias! Amen.

marcin.juraha

#1
Nuty (www.vatican.va):

marcin.juraha

#2
Tłumaczenie własne:

Laudesy królewskie

V. Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą.
R. Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą.

I
V. Chryste, usłysz.
R. Chryste, usłysz.
V. Świętemu Kościołowi Bożemu, łączącemu dusze ponad granicami królestw: wieczne zbawienie. R. Odkupicielu świata,
R. Ty go wspomagaj.
V. Święta Maryjo,
R. ty go wspomagaj.
V. Święty Janie Chrzcicielu,
R. ty go wspomagaj.
V. Święty Michale,
R. ty go wspomagaj.
V. Święty Józefie,
R. ty go wspomagaj.

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą.

II
V. Chryste, usłysz.
R. Chryste, usłysz.
V. N. Najwyższemu Kapłanowi w umacnianiu ludzi w jednej wierze (i) miłości: Pasterzowi łaska, owczarni zgodę. Zbawicielu świata,
R. Ty go wspomagaj.
V. Święty Piotrze,
R. ty go wspomagaj.
V. Święty Pawle,
R. ty go wspomagaj.

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą.

III
V. Chryste, usłysz.
R. Chryste, usłysz.
V. Biskupom wyznawcom wiary katolickiej i apostolskiej oraz wiernym powierzonym ich opiece: życie.
V. Święty Andrzeju,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Janie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Jakubie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Tomaszu,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Filipie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Jakubie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Bartłomieju,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Mateuszu,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Szymonie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Tadeuszu,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Macieju,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święta Mario Magdaleno,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Szczepanie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Ignacy Antiocheński,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Wawrzyńcze,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święte Perpetuo i Felicyto,
R. wy ich wspomagajcie.
V. Święta Agnieszko,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święci Leonie i Grzegorzu,
R. wy ich wspomagajcie.
V. Święty Ambroży,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Hieronimie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Augustynie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Atanazy,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,
R. wy ich wspomagajcie.
V. Święty Janie Chryzostomie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Marcinie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Franciszku Salezy,
R. ty ich wspomagaj.

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą.

V. Król królów.
R. Król nasz.
V. Nadzieja nasza.
R. Chwała nasza.

IV
V. Chryste, usłysz.
R. Chryste, usłysz.
V. Sędziom i wszystkim zgromadzonym modlącym się z nami: prawdziwy pokój serca, skutek ślubów. Pomocy chrześcijan,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Antoni,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Benedykcie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Bernardzie,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święci Franciszku i Dominiku,
R. wy ich wspomagajcie.
V. Święty Tomaszu z Akwinu,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Franciszku Ksawery,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święty Janie Mario Vianney'u,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święta Katarzyno Sieneńska,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święta Tereso od Jezusa,
R. ty ich wspomagaj.
V. Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,
R. ty ich wspomagaj.
V. Wszyscy święci i świete Boże,
R. wy ich wspomagajcie.

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą.

V. Jemu tylko władza, chwała i potęga przez wszystkie wieki wieków.
R. Amen.
V. Mamy dobre czasy!
R. Mamy dobre czasy odkupieni Krwią Chrystusa!
V. Szczęśliwie!
R. Szczęśliwie! Szczęśliwie!
V. Pokój Chrystusa przychodzi!
R. Królestwo Chrystusa przychodzi! Bogu dzięki! Amen.