Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - Bartek

#1
Wysłałem PW.
#2
Kościół św. Antoniego Padewskiego (franciszkanie konwentualni), Poznań
Msza śpiewana w klasycznym rycie rzymskim
Biała Niedziela, 28 IV 2019, 14:00

Aspersja: Vidi aquam
Intr: Quasi modo
Msza: I, Credo IV
Po Epistole: Alleluia. In die resurrectionis / Alleluia. Post dies octo
Off: Angelus Domini / Ad regias Agni dapes (8 zwr.)
Co: Mitte manum tuam / Alleluia. O filii et filiae (menzuralne, 12 zwr.)
Po błogosławieństwie: Regina coeli (ton uroczysty)
#3
Czy komuś z Miłych Państwa znane jest miejsce przechowywania jakiegoś antyfonarza zawierającego ten dodatek?

"Melodje na laudesy i na nieszpory do officjów o Patronach Polskich i Szwecji, jako dodatek do mniejszego antyfonarza rzymskiego, wydane zostały r. 1892 u Pusteta w Regensburgu, 8-o, str. 79, przez ks. Józefa Surzyńskiego p. t. Officia propria SS. Patronorum Regni Poloniae et Sueciae. Melodje do antyfon czerpane są już to z antyfonarzy krakowskich z XVI i XVII wieku, już to przeważnie z cennego rękopisu katedry Gnieźnieńskiej z XVI wieku. Antyfony do nowszych officjów są układu ks. Surzyńskiego. Melodje hymnów wyjęte zostały z psałterza, wydanego w Krakowie 1716 r. z polecenia biskupa Kazimierza Łubieńskiego. Tekst pod melodjami przedrukowany został z patronału, wydanego r. 1880 u Pusteta z polecenia kard. Ledochowskiego." (cyt. za: A. J. Nowowiejski, Wykład liturgji Kościoła katolickiego, tom III, s. 246)
#4
Spójnik "a" jest reliktem, pamiętającym czasy wpływów języka czeskiego na polszczyznę kościelną.
#5
Wykonanie pieśni w filmie "Wiano" (1963) w reż. Jana Łomnickiego (od 18'30").

https://www.youtube.com/watch?v=BC6GeATt9dA#t=18m30s
#6
Świetna wiadomość. Bóg zapłać za link!
#7
Académie de Chant grégorien - bogaty wykaz utworów gregoriańskich z odnośnikami do manuskryptów, szczególnie bezliniowych
http://gregorien.info/en

GregoBase - jak wyżej, notacja kwadratowa (wydania drukowane z XX w. - graduały i antyfonarze)
http://gregobase.selapa.net/

#8
Możesz mi przesłać fragment nagrania tej polifonii? Adres e-mail wysyłam na PW.
#9
"(...) Przy takich okazjach ołtarz ociekał krwią, aromat pieczonego mięsiwa mieszał się z zapachem kadzidła, a sanktuarium wypełniały dźwięki bębnów, fletów, harf, lir, sistrum i czyneli, towarzyszące uroczystym, modulowanym hymnom, psalmom i modlitwom. Niedawno przeprowadzono badania, które każą nam wierzyć, że śpiewy te przypominały prawdopodobnie pieśni liturgiczne kościołów wschodnich i chorały gregoriańskie."

Georges Roux, Mezopotamia, tłum. Beata Kowalska, Jolanta Kozłowska, wyd. DIALOG 2003.

I przypis:

W pracy M. Duchesne-Guillemin, Déchiffrement de la musique babylonienne, ,,Accademia dei Lincei", Roma, 374, 1977, s 1-25, znajdujemy opatrzone bibliografią dobre streszczenie zapoczątkowanych w latach sześćdziesiątych badań zmierzających do odtworzenia muzyki mezopotamskiej na podstawie tekstów opisujących głównie zmiany strun w harfach i lirach. Na podstawie odnalezionego w Ugarit huryckiego hymnu i jego ,,partytury", badanych już przez D. Wustan (,,Music and Letters", 52, 1971, s. 362-382) oraz przez A. Kilmer (RA, 68, 1974, s. 69-82), M. Duschese-Guillemin próbował odtworzyć spójny i powielany system oparty na 7 skalach składających się z 5 tonów i 2 półtonów; następstwo dźwięków w każdej skali stanowiło podstawę melodii (skala siedmiostopniowa diatoniczna, zwana heptatoniką).
#10
Heeej, ciężko jest mówić staropolszczyzną, jak dowiódł śp. Andrzej Waligórski w wierszu pt. "Z pradziejów". U prostego ludu sacrum mięszało się z profanum, więc obrzęd chrztu i ucztę po nim traktowano łącznie. Nie wiem, od kiedy chrzcinami zwie się samą "imprezę", ale zapewne od stu lat dopiero.

Tytuł uwspółcześniłem.
#11
Moim zdaniem Ps 27 bardziej pasuje.
#13
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Papieska Rada ds. Kultury przygotowały ankietę pt. "Muzyka sakralna. 50 lat po Soborze".

Ankieta przeznaczona jest dla konferencji biskupów, ważniejszych instytutów kościelnych oraz wydziałów teologicznych.

http://www.cultura.va/content/cultura/en/dipartimenti/music/enquiry.html
#14
Cytat: Owca w 06-03-2014, 22:26:37A te antyfony gregoriańskie i propozycje psalmów do nich można znaleźć w internecie?
Jest jakiś dokument, instrukcja które o tym(tzn. doborze psalmów) mówią? Przyznam się, że wszystkich dot. muzyki nie sprawdzałam pod tym kątem, ale większość ogólnie troszkę znam.
Nie znam oficjalnego wydawnictwa z tradycyjnym mszalnym repertuarem gregoriańskim, które podawałoby propozycje psalmów. Jestem przekonany, że obligatoryjna lista psalmów do antyfon mszalnych nie istnieje. W rycie trydenckim psalm wybierało się według uznania, byleby "odpowiadał uroczystości i czynności liturgicznej". W nowym rycie panuje większa dowolność, więc jeśli sporządzono wykaz psalmów, ma on charakter propozycji.

Nieoficjalny charakter ma udostępnione w internecie Graduale Restitutum (graduał elektroniczny, w wersji papierowej nie istnieje ;)).

Oficjalnie Watykan wydał jedynie "Graduale Simplex", które na okresy roku liturgicznego (na poszczególne niedziele - tylko w Wielkim Poście) oraz na niektóre uroczystości podaje propozycje antyfon mszalnych uproszczonych wraz z psalmami. Zamiast melodii melizmatycznych, historycznie stosowanych w Mszy, podano melodie sylabiczne antyfon zaczerpnięte z oficjum brewiarzowego. Te melodie są na tyle proste i elastyczne (łatwo wpleść tam jakiś recytatyw), że można by się pokusić o podłożenie polskiego tekstu. Graduał zawiera również szczegółowe rubryki dotyczące sposobu wykonania antyfon i psalmów. Dostępny pod adresem http://musicasacra.com/music/latin-settings/

Cytat: Owca w 06-03-2014, 22:26:37Śpiewać jak wezwanie w brewiarzu: antyfona, czterowers, antyfona? Czy dzielić tekst bardziej logicznie, pozwalając sobie nawet na powtórki niektórych wersetów, jeśli zajdzie potrzeba?
Przejrzyj rubryki Graduale Simplex. Ja bym dobierał logicznie, wybiórczo, ale regularnie: zawsze po 2 wersy, względnie po 2+2 (pierwsze 2 - kantor/kantorzy, drugie 2 - czterogłos). 2+2 jest dobre dla scholi nie rozsmakowanej w chorale, którą większa dawka monodii nuży. Brewiarzowym psalmem wezwania bym się nie sugerował - to zawsze był odrębny gatunek, jego psalmodia nie korzystała z tonów psalmowych, lecz miała własne, bardziej rozbudowane, o innej dramaturgii.

Cytat: Owca w 06-03-2014, 22:26:37
To pierwsza próba wprowadzenia takiego śpiewu. Więc powinnam napisać, mamy zamiar śpiewać. A co z tego wyjdzie? Niech Pan Bóg prowadzi. :)
Powodzenia! Będę pamiętał w modlitwie.
#15
Cytat: Owca w 06-03-2014, 16:03:10
Wraz z moją scholą śpiewamy w Wielkim Poście antyfony zamiast pieśni.  :)
Wow!

Zostawię kwestię melodii psalmu (tutaj zastosowano gregoriański ton I g). Psalmy śpiewałbym w przekładzie stosowanym w Liturgii Godzin, bo się nadaje do śpiewu i taka jest powszechna praktyka.

Wybór psalmu:
Jeśli antyfona na Komunię wzięta jest z psalmu, śpiewacie ten psalm.
Jeśli nie, dobieracie psalm korespondujący z treścią antyfony. Ktoś, kto modli się brewiarzem, nie powinien mieć z tym większych kłopotów - mimo że antyfona na Komunię z reguły brana jest z Ewangelii. Wszak cały psałterz mówi o Chrystusie. Można też zamiast psalmu zastosować odpowiedni kantyk Jutrzni lub Nieszporów.

Dodam, że istnieją opracowania z propozycjami psalmów do antyfon na poszczególne niedziele, jednak - uwaga! - zwykle dotyczą one antyfon gregoriańskich, a zestaw tychże różni się niekiedy od antyfon podanych w mszale. Oczywiście można brać tekst z gregorianek, OWMR na to pozwala.

Podam przykład z Ameryki. Church Music Association of America przygotowało komplet antyfon niedzielnych wraz z psalmami. Antyfony wraz z ich melodiami wzięto z "Graduale Romanum" (repertuar gregoriański), przetłumaczywszy z łaciny na angielski.

http://musicasacra.com/additional-publications/sep/

Widać na przykład w zestawie na II Niedzielę Wielkiego Postu, że antyfona na Komunię jest inna niż w Mszale, jednak również traktuje o Przemienieniu Chrystusa.
#16
Tony psalmowe / Odp: Tonus II
06-03-2014, 12:15:44
Cytat: pedro w 05-03-2014, 02:01:51
Jakie jest źródło tych nut? Według zapisu, który posiadam kadencja II tonu jest nieco inna... (na sylabie "ni" jest tylko pojedyncze punctum)
Stosuje się dwie odmiany tej kadencji:
I) fa mi do re
II) fa mi do-re re

I - jest obecna w rzymskich wydawnictwach oficjalnych (editio Vaticana) oraz w "Liber Usualis"; obecnie stosowana przez szkołę "starego Solesmes".
II - pojawiła się w "Antiphonale Monasticum" z 1934 roku. Odtąd stosuje ją wydawnictwo benedyktynów Solesmes, jest popularyzowana głównie przez środowisko AISCGre.

Wszystkie tony psalmowe wklejone przez klasterka pochodzą z solezmeńskiego "Psalterium Monasticum" z 1981 roku, dlatego mogą się różnić od tonów rzymskich.
#17
Ostatnie wydania "Drogi do Nieba" wciąż zawierają pieśni mszalne w tradycyjnym układzie, jednak "Chcę z nabożeństwem" nie znalazłem.
#18
Wydaje mi się, że można użyć wielu pieśni o Sercu Jezusowym:

Nieskończona, najśliczniejsza, Jezu, miłości
Przesłodkie jest Serce Jezusa

Z innych:

Kto los swój złożył w ręce Boga
#19
ŚPIEWNIK KOŚCIELNY

"Qui cantat bis orat"

W Krakowie w drukarni Macieja Dziedzickiego 1802
http://allegro.pl/spiewnik-koscielny-krakow-1802-tysiac-piesni-i3872196157.html

Cena słona, za to można się delektować skanami fragmentów. Np. zestawienia pieśni, które można śpiewać na tę samą melodię :)
#21
Panie Majster, piękny śpiew! Ale dałoby się wyciąć te syntezatorowe pomruki na początku każdej minuty?
#23
Wpisujcie w Księgę żołnierza Bożego

Pieśń pod czas chrzcin dziecięcia

1. Wpisujcie w Księgę żołnierza Bożego!
Wyrzekł się czarta i wszystkich spraw jego;
Wiernie pod znakiem Boga i człowieka -
Przez całe życie wojować przyrzeka.

2. Nie płacz niemowlę! Cieszyć się potrzeba,
Wzięłoś już prawo na dziedzictwo nieba;
I choć na troski przyszłoś na tę ziemię,
Nagroda trudów twych przeważy brzemię.

3. Chwal Pana twego, każda duszo żywa,
Że z łaski Jego na ziemi przybywa.
Nam bliźnim, człowiek krajowi potrzebny,
Rodzicom dziecię i Bogu służebny.


Tekst wg ks. Zbigniewa Wita (,,Śpiew w liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku" w: ,,Studia z dziejów liturgii w Polsce" t. III, TN KUL, Lublin 1980). Tamże określono źródło:

,,Śpiewy nabożne dla użytku katolików archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej zebrane przez ks. Bernarda Bogedaina" wyd. 3, Poznań 1851 w druk. W. Stefańskiego, s. 136-137
#24
Rzeczywiście, zniknął. Zaraz wyślę maila Koledze.
#25
Prośby o pomoc / Odp: Sprawa psalmu
29-09-2013, 09:46:51
Cytat: Efi w 29-09-2013, 01:32:55
teraz forsuje melodie z innej części Polski i puszcza teksty w stylu: "po 5 zwrotkach mogliby się już przeuczyć"...

Wielki błąd. A co na to ks. Proboszcz?