Do Ciebie, święty Józefie, patronie

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 03-04-2011, 13:33:44

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

1. Do Ciebie, święty Józefie, patronie, *
Rodziny Bożej wierny opiekunie, *
Dziś przychodzimy, chcąc Twą chwałę głosić, *
O pomoc prosić.

2. Od Boga Ojca, Pana łaskawego, *
Stróżu wybrany Jezusa małego: *
Bądź nam, jak Jezus naszym Zbawicielem, *
Ty przyjacielem.

3. Najświętszej Panny mężu sprawiedliwy, *
Dzieciątka Jezus piastunie pieczliwy: *
Miej o nas pieczę, gdyśmy opuszczeni *
I udręczeni.

4. Tyś z rąk Heroda, króla okrutnego, *
Ratował światu Zbawiciela swego: *
Nas także ratuj z nieprzyjaciół mocy *
We dnie i w nocy.

5. Tyś w Nazarecie w pocie czoła swego *
Żywił Jezusa i Matuchnę Jego: *
Wyproś ubogim codziennego chleba, *
Od Boga z nieba.

6. Gdy umierałeś stał przy Twej pościeli *
Jezus z Maryą a z nimi Anieli; *
Dusza Twa w ręce Boga się wróciła, *
Zkąd poszła była.

7. My grzeszni na Twój obraz spoglądamy, *
Dla zasług Twoich Jezusa błagamy, *
By nam przebaczył wszystkie nasze złości *
We swej miłości.

8. Gdy nas pokusy ciała namiętnego *
Lub chciwość oczy i serca pysznego *
Do grzechu wabią: pomóż Ty modłami *
Módl się za nami!

9. Gdy nam choroby, nędze dokuczają, *
I w bólach wielkich wierni umierają: *.
Przybądź z pomocą, noś nas na swych rękach *
W ostatnich mękach!

10. Józef egiptski wszystek lud ratował, *
Od głodu, śluierci narody zachował: *
Od zguby wiecznej ratuj nas przy zgonie, *
Sławny patronie! Amen.

za: "Zbiór katolickich kościelnych pieśni na Górnym Śląsku, szczególnie w parafii Starowiejskiej używanych [...] z dodaniem niektórych litanii", Racibórz 1896.