Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - bazanos

#1
sł. i m.: ks. S. Ziemiański
#2
t.: ks. bp J. Zawitkowski
m.: ks. W. Kądziela
harm.: B. Pyziak

Ref.:
Soli Deo, Jedynemu Bogu!
Moc i uwielbienie, potęga i chwała;
Na trudne czasy Prymasa Tysiąclecia,
Ojca i pasterza Opatrzność nam dała.

1. Sam Bóg Cię przyodział w majestat i chwałę,
Tyś Ducha Narodu ustrzegł w nas i wiarę
i przeprowadziłeś przez czerwone morze, 
Mocą zawierzenia samej Matce Bożej.

Ref.: Soli Deo, Jedynemu Bogu!...

2. Byłeś dla nas ojcem, pasterzem, obrońcą,
Prymasem niezłomnym,  wiernym aż do konca;
Dosyć zła! mówiłeś potężnym tyranom,
u nas Nic nad Boga! Tutaj Bóg jest Panem!

Ref.: Soli Deo, Jedynemu Bogu!...

3. Kiedy uwięxionym byłeś niewolnikiem,
Twój Apel wieczorny Ojczyzny był krzykiem;
By Kościół był wolny, rodacy wiernymi,
Toś sam siebie oddał w niewolę Maryi.

Ref.: Soli Deo, Jedynemu Bogu!...

4. Dzieci Boże, teraz uwierzcie mi, proszę,
Kocham Polskę więcej niźli własne serce;
Więc teraz przyjdź, Ojcze, stań po naszej stronie,
Przeprowadź przez morze, Naród weż w obronę. 

Ref.: Soli Deo, Jedynemu Bogu!...
#3
t.: ks. J. KAczmarek
m.: P. Łukawiec


1. Przed laty i Orzeł przyjął Jezusa krzyż i chrztu wodę.
Ojczyźnie Bóg błogosławił i dał Prymasa w nagrodę.
Białą, Czarną, Jezusową, za Matkę wziął, by czuwała.
Ojczyznę w pożodze, krzyżem namaścił i ocalała.

Ref.: Soli Deo per Mariam,
przesłaniem wiernego sługi;
tylko Bogu przez Maryję:
Prymas Tysiąclecia mówi.
Prymas Tysiąclecia mówi.

2. Pasterzu mądry, niezłomny wobec zła, co krzywdę ściele, twe:
non possumus wybrzmiało, zwiastunie wiosny w kościele.
Wysiłek Twój na Soborze, otwarcie na mądrość Ducha sprawiły,
że Matka Kościół wydała Piotra Polaka.

Ref.: Soli Deo per Mariam,
przesłaniem wiernego sługi;
tylko Bogu przez Maryję:
Prymas Tysiąclecia mówi.
Prymas Tysiąclecia mówi.

3. Tyś impuls dał, aby Naród przez Nowennę oraz Śluby swą
wiarę wzmocnił i wolność, krzyż uczcił i chrzest Mieszkowy.
Niech przez Twe prośby w Ojczyźnie dla krzyża cześć,
ład na stanie, niech wzrasta chwała Maryi, (błogosławiony Stefanie).*

Ref.: Soli Deo per Mariam,
przesłaniem wiernego sługi;
tylko Bogu przez Maryję:
Prymas Tysiąclecia mówi.
Prymas Tysiąclecia mówi.


* po kanonizacji: nasz drogi, święty


#4
t. i m.: K. Niegowski
1. Prymasie Tysiąclecia wspieraj nas przez wieki.
    Bogiem Polska silna będzie w Kościele.

2. Bądźmy dziś mocni w wierze, ufajmy Maryi.
    Niech Jej pomoc nas prowadzi do Boga.

3. Nadzieją połączeni, miłość nieśmy innym,
    wiara zawsze silna będzie na wieki. 
#5
t.: ks. W. Hudek
m.: K. MichałekRef.: Raduj się Polsko mężnym Stefanem.
       Śpiewaj dziś z mocą: Bóg naszym Panem!
       Wznieś ku niebiosom żar swej modlitwy.
       Wierną pozostań, piękna swą wiarą!

1. Kościele święty, wdzięczny za syna,
    który odważnie siał Ewangelię,
    szukaj wytrwale, idź za Stefanem
    Błogosławionym na nasze czasy.

                Ref.: Raduj się Polsko...

2. Opatrzność Boża dała nam ojca
    pasterza owiec, dar dla narodu.
    Niech jego przykład, heroizm życia
    budzi nadzieję, uczy wolności.

                Ref.: Raduj się Polsko...

3. Święta Maryjo, Stefana Matko,
    Błogosławiona Orędowniczko,
    tak jakżeś jemu sercem pomogla
    wołaj za nami, wraz z Twym Prymasem.

                Ref.: Raduj się Polsko...

4. Ty, coś sposobił Ojca swiętego,
     by świat wprowadził w nowe millenium.
     Jego modlitwy połącz z naszymi,
     niech Wasza przyjaźn przemienia serca.

                Ref.: Raduj się Polsko...
#6
t.: S. Zygmunt
m.: M. Derentowicz

1. Błogosławiony Prymas Tysiąclecia
Stefan Kardynał, mężny świadek wiary.
Uczył świętości, dał nam przykład życia,
Jednemu Bogu cały był oddany.

Ref.: Niech wierny Pasterz i sługa Twej Matki
wstawia się zawsze za nami, za Polskim narodem.
A Ty, o Panie, daj potrzebne łaski,
które rozpoczną duchową odnowę.

2. Świadek Chrystusa i Jego zwycięstwa,
obrońca Polski, strażnik naszej wiary;
książe Kościoła, ojciec duchowieństwa,
głosiciel prawdy był prześladowany.

Ref.: Niech wierny Pasterz...

3. Choć jak Apostoł został uwięziony,
to nie opuścił nigdy swej owczarni
i wśród cierpienia, straży złej poddany,
składał swe śluby Jasnogórskiej Pani.
Ref.: Niech wierny Pasterz...

4. Ojca świętego mistrz i nauczyciel,
w oblicze Matki ufnie zapatrzony;
Niepokalanej wierny syn i czciciel,
w chwale Chrystusa jest błogosławiony.

Ref.: Niech wierny Pasterz...

5. Ojczyźnie wiernie służył życie całe,
tak zatroskany w każdej jej potrzebie;
Nawet po śmierci wspiera naród stale
i chwaląc Boga oręduje w niebie.

Ref.: Niech wierny Pasterz...
#7
tekst: śpiewnik ks. Siedleckiego XLI
nuty: Richard Gillar - Zbiór melodyi do użytku kościelnego i prywatnego

1. O głowo, uwieńczona cierniami, pełna ran. * Ach, jakżeś krwią zbroczona, jak strasznie cierpi Pan. * O głowo mego Boga, pokłony składam ci. * Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi.
2. Nim cię, o święta głowo, na krzyżu zwiesił Bóg, * nim rzekł ostatnie słowo, że zwyciężony wróg, * katuszy poniósł wiele, okrutny znosił ból, * na duszy i na ciele, wszechświata cierpiał Król.
3. Sam swe wyciągnął ręce, na krzyż je rozpiąć dał, * jakby, choć w srogiej męce, grzesznika objąć chciał. * Na tych, co z Niego szydzą, spojrzenie słodkie śle, * przebacza, bo nie wiedzą, że sami czynią źle.
4. Do łask łotra przyjmuje, Janowi Matkę swą * poleca i mianuje też Matką wszystkich Ją. * I pragnie, tęskni, woła: ,,Już wykonało się!". * O Jezu, któż nie zdoła, żałować, widząc Cię!
5. Tyś dla mnie cierpiał Panie, jam winien, Boże, ja. * O Jezu, me kochanie, jak wielka miłość Twa! * A cóż mi czynić trzeba, by spłacić długi swe? * Tyś Stwórcą ziemi, nieba, a ja stworzenie Twe!
6. Cóż Ci za miłość Twoją, za poświęcenie dam? * Wszak nic własnością moją, od Ciebie wszystko mam! * Nie gardź mym sercem Zbawco, racz w ranie swej je skryć * i krwią, łask wszelkich, Dawco, chciej winy jego zmyć!
#8
nuty, śpiewniki, teksty pieśni, propozycje na niedziele i święta etc.

aktualizacje na bieżąco

https://drive.google.com/drive/folders/0BwYfAUZcENroU2JhUjhDTnBpTTg?usp=sharing


#10
m.: I. Pfeiffer
sł.: Liturgia Godzin
harm.: P. Bazan 


1  Natchniony zwyczaj nas uczy,
Byśmy w zbawiennym okresie
Czterdziestu dni umartwienia
Szczerą czynili pokutę.

2  Do tego Prawo przynagla
I napomnienia proroków,
A nade wszystko sam Chrystus,
Król i Stworzyciel wszechświata.

3  Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
Krótsze niech będą rozmowy,
Skromniejsze nasze posiłki,
Więcej czuwania nad sobą.

4  Oddalmy zło, które może
Chwiejnych zagarnąć w niewolę,
I brońmy siebie przed wrogiem
Pełnym podstępnej przemocy.

5  Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Chwała i cześć będzie wieczna,
A Ty w nas pomnóż owoce
Postu i skruchy serdecznej. Amen.
#11
m.: Paweł Bazan
sł.: Psalm 31 (30) 
#12
sł.: bp J. Zawitkowski
m.: ks. W. Kądziela
harm.: s. Alicja Jończyk RM
#13
m.: ks. I. Pawlak
sł.: s. H. Panufnik 

1. Święty nasz Patronie, Biskupie Pelczarze,
żarli-wy w modlitwie, niezrównany w pracy.
Cnót heroicznych wspaniały, jasny wzorze,
Twój przy-kład do-brem niech się w nas za-zna-czy.

2. Nowe Zgromadzenie Tyś po to założył,
aby chwałą Serca Najświętszego było.
Tyś wiele pracy, sił i starania włożył,
by wiernie Bogu i bliźnim służyło.

3. Ojcze nasz, dla Ciebie dziś pieśni wdzięczności
od Twoich dzieci z serc pełności płyną.
Brzmią akordami podzięki, czci, miłości
i będą brzmieć, choć wieki czasu mkną.

4. Wstawiaj się za nami do Serca Bożego,
proś Niepokalaną, która nam Je dała,
by każda była promykiem Serca Twego,
któremu wierność, miłość, ślubowała.
#17
autor. ks. A. Chlondowski

1. Niby echo z poza świata,
brzmi organów cudny ton,
Świętym hymnem w niebo wzlata,
wzbija się przed Boży tron.

Pieśń przedziwna, nas zachwyca,
skąd melodia cudna ta,
To Cecylia Męczennica
na organach Panu gra.

2. W niebie sunie za Barankiem,
orszak jasnych czystych dusz,
Białych lilii zdobny wiankiem,
barwny blaskiem rajskich zórz.

Niech nam dusze czystość zbroi,
niech nas zdobi cnoty kwiat,
Co niewinność dusze stroi,
w najpiękniejszą z wszystkich szat.

3. Kto chce Bogu śpiewać godnie,
kto Jezusa pragnie czcić,
Niech zapali cnót pochodnie,
świętych wzorem zacznie żyć.

O Patronko, proś za nami,
gdy iść trzeba w święty bój,
Grzech niech nigdy nas nie splami,
chlubą będzie sztandar Twój.
#25śpiewnik BĄDŹ POZDROWIONA PŁACZĄCA MATKO - OPRACOWAŁ KS. JÓZEF POCHWAT MS