Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - lukasdudkowski

#26
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 08 VI, godz. 08.30

W- O Stworzycielu Duchu (  6 zwr. )
      Sekwencja
O- Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę ( 2 zwr. )
K- Pamiątkę dnia świątecznego   ( 4  zwr. )
U- Radośnie Panu hymn śpiewajmy ( 1-2, 8-9 zwr. )
Z- Wesel się Królowo miła ( 2 zwr. )
#27
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  1 V, godz. 07.00

W- Chrystus Pan w niebo wstępuje ( 3 zwr. )
O- Przez Twoje Święte wniebowstąpienie ( 2 razy )
K- Zwycięzca śmierci ( 2 zwr. )
U- Panie, Twój tron ( 2  zwr. )
Z-                 -
#28
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
VI Niedziela Wielkanocna, 25 V, godz. 11.30

W- Otrzyjcie już łzy ( 1., 4-5 zwr. )
O- Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę ( 3 zwr. )
K- Przykazanie nowe daję wam ( 4 zwr. )
U- Radośnie Panu hymn śpiewajmy ( 1-2, 9-10  zwr. )
Z- Wesel się Królowo miła ( 2 zwr. )
#29
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
V Niedziela Wielkanocna, 18 V, godz. 11.30

W- Zwycięzca śmierci ( 3 zwr. )
O- Alleluja, biją dzwony ( 4 zwr. )
K- Ludu kapłański ( 1.,4,.7. zwr. )
U- Surrexit Christus ( po polsku )
Z- Wesel się Królowo miła ( 2 zwr. )
#30
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
IV Niedziela Wielkanocna, 11 V, godz. 11.30

W- Już Zbawiciel, Jezus żyje ( 3 zwr. )
O- Alleluja... O dniu radosny ( 3 zwr. )
K- O Panie, Tyś moim pasterzem ( 4 zwr. )
U- Alleluja – Gordon Young ( chór )
Z- Otrzyjcie już łzy ( 2 zwr. )
#31
Grał Kamil Radzimowski - nawet zacnie mu wyszło.
#32
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
III Niedziela Wielkanocna, 4 V, godz. 11.30

W- Otrzyjcie już łzy płaczący ( 1-2, 6-7 zwr. )
O– Już Zbawiciel, Jezus żyje ( 2 zwr. )
K- Zmartwychwstał Pan ( 4 zwr. )
U- Melodia na duduku
Z- Wesel się Królowo miła ( 2 zwr. )
#33
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 3 V, godz. 12.00

W- Bogurodzica ( 2 zwr. )
O- Jak szczęśliwa Polska cała ( 1 zwr. )
K- Bądźże pozdrowiona ( 5 zwr. )
U- Magnificat
Z- Boże, coś Polskę ( 2 zwr. )
#34
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
II Niedziela Wielkanocna, 27 IV, godz. 11.30

W- Zwycięzca śmierci ( 1.,3. zwr. )
O- Alleluja... O dniu radosny ( 2 zwr. )
K- Otwórzcie drzwi Chrystusowi ( 4 zwr. )
U- Alleluja,... Niech zabrzmi Panu ( 1.,3. zwr. )
Z- Jezu, ufam Tobie ( 3 razy )
#35
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Poniedziałek w oktawie Wielkanocy, 21 IV, godz. 11.30

W- Zwycięzca śmierci ( 5 zwr. )
     Sekwencja
O- Chrystus zmartwychwstan jest ( 7 zwr. )
K- Już Zbawiciel, Jezus żyje ( 3 zwr. )
     Wstał Pan Chrystus ( 4 zwr. )
U- Radośnie Panu hymn śpiewajmy ( 5-8 zwr. )
Z- Otrzyjcie już łzy ( 2 zwr. )
#36
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Msza rezurekcyjna, 20 IV, godz. 6.00

Przez Twoje święte zmartwychpowstanie ( 2 razy )
Procesja: Wesoły nam dzień dziś nastał
Przed tak wielkim sakramentem
R - Otrzyjcie już łzy płaczący  ( 2 zwr. )
O – Alleluja... O dniu radosny ( 3 zwr. ) ( chór )
K- Zwycięzca śmierci ( 5 zwr. )
U- Te Deum
Z -Wesel się Królowo miła ( 2 zwr. )
Zmartwychwstał Chrystus Król ( chór )
#37
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Wigilia Paschalna, 19 IV, godz. 19.45

Litania do Wszystkich Świętych
Aspersja: Com przyrzekł Bogu ( 2 zwr. )
O – Otrzyjcie już łzy ( 3 zwr. )
K – Oto są baranki młode ( 8 zwr. ) ( chór )
Zwycięzca śmierci ( 3 zwr. )
Chrystus zmartwychwan jest ( 4 zwr. )
U – Alleluja,... Niech zabrzmi Panu ( 4 zwr. ) ( chór )
Z – Wesel się Królowo miła ( 2 zwr. )
#38
Parafia pw.Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Liturgia Męki Pańskiej, 18 IV, godz. 18.00

Adoracja Krzyża: Ludu mój ludu z Suplikacją
Krzyżu święty nade wszystko
Króla wznoszą się znamiona
Krzyżu Chrystusa
Komunia: O Krwi najdroższa ( 3 zwr. )
                 Witam, Cię witam ( 4 zwr.)
Procesja do Groby Pańskiego: Odszedł od nas Pasterz ( 4 zwr. )
#39
Parafia pw.Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Msza Wieczerzy Pańskiej, 14IV, godz. 18.00

W- A myśmy się chlubić powinni z W Krzyżu cierpienie  ( 3 zwr. )
Obrzęd obmycia nóg: Ubi Caritas ( chór )
                                    Przykazanie nowe daje wam  ( 3 zwr. )
O-Gdzie miłość wzajemna ( 8 zwr. )
K- Panie, nie jestem godzien  ( 3 zwr. )
     Zbliżam się w pokorze ( 7 zwr. )
U- Dzięki Ci, panie  ( 3 zwr. )
Przeniesienie do ciemnicy:  Sław języku tajemnicę
#40
Parafia pw.Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 13 IV, godz. 11.30

Procesja: Hosanna Synowi Dawida ( 2 razy )
Poświęcenie palm: Wjeżdża Król nasz ( 2 zwr. )
W- Chrystus wodzem ( 4 zwr. )
O – Krzyżu święty ( 2 zwr. )
K - Ludu, mój ludu ( 6 zwr. )
U-  O Krwi najdroższa ( 3 zwr. )
Z-  Oto Jezus umiera ( 3 zwr. )
#41
Witam,
Czy ktoś z forumowiczów posiada może zeskanowane opracowanie ks. Lewkowicza
psalmów i antyfon śpiewanych podczas rezurekcji ( Gloria tibi Trinitas, Psalm 116 i 3 )?
#42
Parafia pw.Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
V Niedziela Wielkiego Postu,  6 IV, godz. 11.30

W- Ogrodzie oliwny ( 4 zwr. )
O- Jezu Chryste, Panie miły ( 5 zwr. )
K- Ach mój Jezu ( 6 zwr. )
U- Zawitaj Ukrzyżowany  ( 1-2, 11-12 zwr. )
Z-  W krzyżu cierpienie ( 3 zwr. )
#43
Parafia pw.Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
IV Niedziela Wielkiego Postu, 30 III, godz. 11.30

W- Serce me do Ciebie wznoszę ( 3 zwr. ) ( chór )
O- Pasterzu i Obrońco ( 3 zwr. ) ( chór )
K- O Krwi najdroższa ( 2 zwr. ) ( chór )
U- Cały świat niech śpiewa tę pieśń  ( 6 zwr. )
Z-  Krzyżu Chrystusa ( 3 zwr. ) ( chór )
#44
Parafia pw.Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
III Niedziela Wielkiego Postu, 23 III, godz. 11.30

W- Wstań, który śpisz ( 3 zwr. )
O- Panie, umocnij wiarę naszą ( 6 zwr. )
K- Niegodny jestem Panie ( 2 zwr. )
Z-  Krzyżu Chrystusa ( 3 zwr. )
#45
Parafia pw.Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
II Niedziela Wielkiego Postu, 16 III, godz. 11.30

W- Serce me do Ciebie wznoszę ( 4 zwr. )
      Boże w dobroci ( 1 zwr. )
O- Z rąk kapłańskich ( 1 zwr. )
     Com przyrzekł Bogu ( 1 zwr. )
K- Ludu kapłański ( 4 zwr. )
U- Być bliżej Ciebie chcę ( 3 zwr. )
Z-  Matko Najświętsza ( 1-2, 4. zwr. )
#46
Parafia pw.Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
I Niedziela Wielkiego Postu, 09 III, godz. 13.00

W- Kto się w opiekę( 2 zwr. )
O- Pokładam w Panu ufność mą ( 2 zwr. )
K i U – Niegodny jestem Panie ( 2 zwr. )
Z-  W krzyżu cierpienie ( 2 zwr. )
#47
Parafia pw.Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
Środa Popielcowa, 5 III, godz. 18.00

W- Bądź mi litościw ( 1-2,6-7 zwr. )
Pos. – Posypmy głowy popiołem ( 6 zwr. )
           Bliskie jest Królestwo Boże  ( 8 zwr. )
           Nawróć się, ludu, w pokorze ( 3 zwr. )
O– Jezu, ufam Tobie ( 3 zwr. )
K- Witam Cię, witam ( 4 zwr. )
U- Duszo Chrystusowa
Z-  Któryś za nas cierpiał rany ( 3 razy )
#48
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
VIII Niedziela okresu zwykłego, 2 III, godz. 11.30

W- Pod Twą obronę ( 2 zwr. )
O-  Boże, obdarz Kościół Swój ( 4 zwr. )
K-  Pan wieczernik przygotował ( 5 zwr. )
U-  Niech będzie chwała ( 3 razy )
Z-  Błogosław Panie nas ( 2 zwr. )
#49
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
VII Niedziela okresu zwykłego, 23 II, godz. 11.30

W- Boże, w dobroci ( 2 zwr. )
O – Gdzie miłość wzajemna i dobroć ( 4 zwr. )
K-  To Ty, o Panie, chlebie nasz ( 3 zwr. )
U-  Wielbić Pana chcę ( 4 razy )
Z-  Niechaj z nami będzie Pana ( 4 zwr. )
#50
Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie - Zerzniu,
VI Niedziela okresu zwykłego, 16 II, godz. 11.30

W- Ty,Boże wszystko wiesz ( 2 zwr. )
O - Ojcze z niebios ( 2 zwr. )
K-  U drzwi Twoich ( 6 zwr. )
U-  Pani, światło miłości Twej świeci ( 2 zwr. )
Z-  Jak szczęśliwa Polska cała ( 2 zwr. )