Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym

Zaczęty przez martin1984, 05-06-2014, 01:22:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

martin1984

DO WAS WZDYCHA SERCE MOJE
[1] Do Was wzdycha serce moje * I miłością chcę być stałym. * Was kochając, serce kruszę, * Wam oddaję ciało, duszę. * Jezus, Maryja, Józef.
[2] Echo daje ogrom gwiazdy, * Kto Was kocha, zbawion każdy. * Rozkosz w niebie z Wami wieczna, * Z Wami umierać bezpiecznie. * Jezus, Maryja, Józef.
[3] Ufam w Maryi miłości, * Że okryje moje złości. * Józefie święty patronie, * Chcę umierać na twym łonie. * Jezus, Maryja, Józef.
[4] Niech to Boski sekret sprawi, * Że Bóg duszę moją zbawi. * Anno i Barbaro święta, * Niech będzie w niebo przyjęta. * Jezus, Maryja, Józef.
[5] Z rana w wieczór życzę sobie, * Żyć umierać, być przy tobie. * Jezu słodki mieszkaj ze mną, * Piastuj duszę mą przyjemną * Jezus, Maryja, Józef.

martin1984

DOBRANOC SĄSIEDZIE
[1] Dobranoc sąsiedzie/sąsiadko/, już idziemy spać, * Bo jutro do pracy musim rano wstać. * Refren:  Ty ze swą rodziną śpisz ostatnią noc, * Bo Bóg tak zarządził i w tym Jego Moc.
[2] Pożegnasz rodzinę i odejdziesz stąd, * By stanąć przed Bogiem na swój życia sąd. * Refren.
[3]  A będzie ta chwila dobra, albo zła, * Gdy Pan Bóg zapłatę za twe życie da. * Refren.
[4] Ucichł już ból życia i nie płynie łza, * A za twe cierpienia niech Bóg niebo da. * Refren.
[5] Gdzie Święci Anieli i gdzie Matka twa; * Niechaj twoja dusza mały kącik ma. * Refren.
[6] Żegnamy dziś Ciebie, lecz gdy przyjdzie czas (na niedługi czas*), * Do życia wiecznego Bóg powoła nas (Bo wkrótce Bóg Ojciec powoła nas*).  * Refren.
[7] Abyśmy spotkali cię u niebios bram, * Gdzie Chrystus mieszkanie przygotował nam (Do raju ojczyzny Bóg wprowadzi sam*). * Refren.
[8] Dobranoc sąsiedzie/sąsiadko/, ty już doszłeś(-aś) tam, * Proś Pana Jezusa, by pomagał nam. * Refren.

martin1984

GDZIEŻ DUSZY OJCZYZNA
[1] Gdzież duszy ojczyzna, jej pokój, jej raj? Gdzież życzeń, nadziei spełnionych jest kraj? Nie może przytułku pewnego dać świat, boć pełno tu grzechów i pokus, i zdrad. * Nie, nie, nie, nie, to żaden kłam! * Mej duszy ojczyzna tam u niebios bram!
[2] Opuśćże tę ziemię, do nieba się wzbij, * do cudnej ojczyzny, już serce twe ślij! * Twej duszy ojczyzna tam, gdzie Boski Tron, * Jeruzalem wieczne u niebieskich stron! * Tam jest, tam jest, niebieski kraj! * Spoczynkiem jest duszy, serca mego raj!
[3] Jak błogo w pokoju u Pana tam być. * Gdzie śmierci łez nie ma, jak błogo z Nim żyć. * Tam harfy Aniołów cudną pieśnią brzmią, * A Święci przywitać nas gotowi są: * Błogi, błogi, pokój jest tam, * Na łonie Swym Zbawca pocieszy Mnie sam.
[4] Przy wszystkim zamęcie, wśród skargi i łez, * Mój Zbawco, tak dobrze mi z Tobą tu jest, * Lecz choć jako w domu wśród Twych czuję się, * To jednak wraz z nimi w Twój dom ciągnie mnie. * Ach tam, ach tam, do Domu tam! * Więc przyjdź, o mój Zbawco, i zabierz mnie Sam!

martin1984

GDZIEŻ SERCE, GDZIE OJCZYZNA TWA?
[1] Gdzież serce, gdzie ojczyzna twa?  Tam, kędy wiosna wiecznie trwa,  Gdzie więcej nikt nie tonie w łzach,  Umilkły skargi, minął strach.
[2] Gdzie z piersi pierzchnął żal i ból,  Jak łzawa rosa z rannych pól,  Gdzie z ziemi już jest zdjęty lęk  I w radość się zamienił jęk.
[3] Ach, kiedyż ujrzę luby próg,  Gdzie kres zasłanych cierniem dróg?  Gdzie promienieje wieczny blask,  Gdzie zdrój obfity Bożych łask?
[4] Tam w niebie, tam ojczyzna ma.  Tam wiosna już bez przerwy trwa;  Tam luby mój ojczysty kraj,  Wszak tam jest upragniony raj.
[5] Zaprawdę, tam wskroś gór i rzek; Ojczyzny drogiej widzę brzeg; Już skroń orzeźwia drzew jej cień; Już słyszę chóry słodkich pień.
[6] Promiennym Słońcem Jezus tam,  Chrystusa Ojciec – Ojcem nam,  Rodziną – niebian święty Dwór,  Przybytkiem – szczyt Syjońskich gór.
[7] Tam wiecznym blaskiem gwiazdy lśnią,  Weselne pienia wiecznie brzmią.  Już na myśl o tym wdzięcznie drga  Znękana bólem dusza ma.

martin1984

JA WIEM W KOGO JA WIERZĘ

Melodia na nutę pieśni: Ja wiem w kogo ja wierzę

[1] Ja wiem w Kogo ja wierzę, że nasz Zbawiciel żyw. * Co z prochu mnie zabierze do rajskich swoich niw. * Ja wiem, Kto mą ostoją, gdy świat w posadach drży. * Kto wyrwie duszę moją z tej najczarniejszej mgły.
[2] Ja wiem, w Kim mam ufanie, gdy oko zajdzie mgłą. * Gdy wieczna zorza wstanie w tym świetle ujrzę Go. * Ja wiem, Kto łzy osusza, łagodnie z moich rzęs. * I w Kim znalazła dusza tęsknoty swojej kres.
[3] Ja wiem, że zajaśnieję, gdy Pan obudzi mnie. * I spełni me nadzieje po krótkim w grobie śnie. * Żegnamy na tej ziemi, ten zwiędły życia kwiat. * Do grobu wprowadzamy, wszak żegnasz już ten świat.
[4] Do domu rodzinnego wzywa nas wszystkich Bóg,  * Do życia spokojnego, Gdzie nie ma żadnych trwóg.  * Na Łonie Ojca w niebie, tam radość wiecznie trwa. * Tam czeka On na ciebie, spoczynek błogi da.

martin1984

JAM GOŚCIEM NA TYM ŚWIECIE
1.   Jam gościem na tym świecie, nie tu mój trwały dom; w niebiosach Boże dziecię, wszak ma ojczyznę swą. Tu dni pielgrzymki pędzę, tam się ukończy znój, i w szczęściu wszelką nędzę ukoi Pan, Bóg mój.
2.   Lecz dom mam zbudowany, * gdzie wszech aniołów chór * czci Pana ponad pany; * ten Pan wszelaki twór * w swej ręce ma i rządzi, * tak – jako wolę ma: * On w niczym nie pobłądzi, * bo wszystko dobrze zna.
3.   Do Niego sercem całym * stęskniony jestem już. * Ten świat przewędrowałem, * zmęczonym jest od burz. * Im jestem * w drodze dłużej, * tym tu radości mniej; * pielgrzymka bardziej nuży, * nie sprzyja duszy mej.
4.   Bo Bóg radością moją, zbawieniem chce mi być i łaskę da mi swoją; w niebiosach wiecznie żyć. Tam będę już bez końca ze szczęścia zdrojów pił i będę na kształt słońca, ze zbawionymi lśnił.

martin1984

KIEDYŚ O JEZU CHODZIŁ PO ŚWIECIE

[1] Kiedyś o Jezu, chodził po świecie,  * Brałeś dziateczki w objęcia Swe,  * Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię, * Do Serca Twego przytul i mnie.
[2] Kiedy w ostatniej będąc w potrzebie,  * Gdy się rozstałem (rozstałam) ze światem tym, * Zlituj się, Jezu, weź mnie do Siebie, * Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym.
[3] Nie karz mnie Jezu, za moje grzechy * Niechaj Twa Miłość zakryje je. * Dzięki Ci Jezu, że mnie miłujesz * Za to Cię kochać na wieki chcę.
[4] Rzekłeś: ,,Nie może ze Mną być w niebie, * kto nie chce dziecku podobnym być". * Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie, * Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym.

martin1984

O, Boże Dobry, Boże litościwy

(Melodia na nutę pieśni: Serdeczna Matko)

[1] O, Boże Dobry, Boże litościwy, * Bądź dla zmarłego (dla tej zmarłej) Sędzią Sprawiedliwym. * {Wszak on przez życie ciągle szukał Ciebie (Która przez życie wciąż szukała Ciebie), * Ratuj go (ją), ratuj, w ostatniej potrzebie.} bis.
[2] My Cię dziś, Boże, o to chcemy prosić: * Daruj mu (jej) kary, które ma ponosić. * {On Ciebie wzywał przy ostatnim zgonie (Ciebie wzywała przy ostatnim zgonie) * Przebacz mu (jej) winy, postaw przy Swym Tronie.} bis.
[3] Za wszystkie trudy i za życie ziemskie, * Niech go (ją) otoczą Twe Chóry Anielskie. * {Pokaż mu (jej) Boże, gdzie Jego (jej jest) mieszkanie, * Przyjmij go (ją), przyjmij, Miłościwy Panie.} bis.
[4] A gdy nadejdzie zmarłych zmartwychwstanie, * O swoim słudze (O Swej służebnicy) nie zapomnij Panie. * {I duszy jego nie wypuść z opieki (Nie wypuść Panie duszy jej z opieki) * By z Tobą mogła królować na wieki. } bis.

martin1984

[1] Opuścić, drodzy, muszę was, * tak przeznaczone przez Boga, * Już na rozstanie przyszedł czas, * pożegnać, drodzy, muszę was. * Refren: Na wieczny czas, na wieczny czas, * na wieczny czas, na wieczny czas.
[2] Czas prędko po mnie zetrze ślad, * przepadnie w grobie me ciało, * A ja odchodzę w inny świat, * gdzie życie nie ma końca lat. * Refren: Na wieczny czas, ...
[3] Podróży mej kierunek dan, * tam gdzie miliony kroczą. * Z nadzieją w sercu idę tam, * podążam do niebieskich bram. * Refren: Na wieczny czas, ...
[4] O Boże, litościwy bądź * i przytul mnie do Siebie, * O przyjaciele, błagam was, * módlcie się za mej duszy los. * Refren: Na wieczny czas, ....

martin1984

Po trudach i znojach żywota tego

Melodia pieśni na nutę: Po górach dolinach rozlega się dzwon

I. Po trudach i znojach żywota tego * Przyjmij go (ją) Maryjo do królestwa  swego. Refren: Maryjo zbawienie uproś u Syna, * Gdy życia ostatnia bije godzina.
II. O Niebieska Pani Ucieczko Nasza * Niech Twoja przyczyna litość uprasza. Refren.
III. Ucieczko Grzeszników, Pani łask pełna * Ta dusza w swym życiu była Ci wierna. Refren.
IV. Wybawienie zmarłych z męki czyśćcowej * Spoglądają dusze ku Swej Królowej. Refren.
V. Cierpi męki dusza boleścią zdjęta * Ulżyj tym cierpieniom Panienko Święta. Refren.
VI. Niech Chrystus Zbawiciel, Syn Twój Kochany * Otworzy zdroje łaski z Najświętszych Ran. Refren.
VII. Niech Krew Jego Święta co z Ran płynęła * Ukoi cierpienia i da zbawienie. Refren.
VIII. Matuchno Najświętsza, Matko Jedyna * Wprowadź go (ją) do nieba, do chwały Syna. Refren.
IX. Niech wielbią Cię wiecznie za Twoją dobroć * Śpiewają Ci AVE za Twoją hojność. Refren.

martin1984

I. Pójdź duszyczko wyzwolona, * Krwią Jezusa odkupiona. * Przyjmij radości niebieskie, * z nimi rozkosze anielskie, * z nimi rozkosze anielskie.
II. Oto niebo otworzone, * Tobie miejsce przeznaczone. * Od Chrystusa Syna Bożego, * Oblubieńca najmilszego. * Oblubieńca najmilszego.
III.  Aniołowie cię czekają, * koronę dzierżąc śpiewają. * Przyjmij w niebie chwałę wieczną * i z nimi radość bezpieczną. * I z nimi radość bezpieczną.
IV. O duszo błogosławiona! * Któraś tam jest powołana. * Widzisz Króla w sławie wielkiej, * Tam gdzie są rozkosze wszelkie. * Tam gdzie są rozkosze wszelkie.   
V. Któż może z ludzi wysławić, * Radość i rozkosz wyjawić. * Którą Święci w niebie mają, * Ci co z Chrystusem mieszkają. * Ci co z Chrystusem mieszkają.
VI. Pomóż i nam, Panie, miły, * By gdyśmy świat opuścili, * Byśmy Ciebie oglądali, * Z Tobą wiecznie królowali! * Z Tobą wiecznie królowali! Amen.

martin1984

Serce pełne smutku
Melodia: Życzymy, życzymy
I.   Serca pełne smutku. * Z oczów łzy spływają. * Tym śpiewem to naszym, * Coś go tak kochała (ukochał), * Wszyscy cię żegnamy.
II.   Już się twoja ziemska * Pielgrzymka skończyła. * Teraz twoja dusza, * Bedzie pomalutku * Do nieba kroczyła.
III.   Pomocy dla duszy * Matko jest potrzeba. * Być że jej Przewodnikiem, * Kochana Maryjo, * W tej drodze do nieba.
IV.   Zaprowadź ją Matko, * Het tam, przed  Tron Boży. * Niech że się z radościom, * Panu Jezusowi, * Już na wieki służy.
V.   Żegnamy cię wszyscy, * Żegnamy jeszcze raz. * Jest nam ciężko, smutno, * Żeś się tak szybciutko * Już odeszłaś (odszedłeś) od nas.

martin1984

I.   Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, * Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi. *
Refren: Najświętsza Matko, zrób mu/jej/im miejsce, zrób, * W Królestwie Niebieskim, u Jezusa stóp!
II.   Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy: * Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. * Ref.
III.   Do kogóż mamy, wzdychać nędzne dziatki? * Tylko do Ciebie, ukochanej Matki. * Ref.
IV.   U której Serce otwarte każdemu, * A osobliwie nędzą strapionemu. * Ref.
V.   Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, * By nas Bóg karał rózgą surowości. * Ref.
VI.   Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, * Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze. Ref.
VII.   Ty masz po Sobie i Ojca, i Syna, * Łatwo Go Twoja przejedna przyczyna. Ref.
VIII.   Gdy Mu przypomnisz wielkość Twej miłości, * Łatwo Go skłonisz, Matko łaskawości. Ref.

martin1984

1. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny. * Ratuj dusze z mąk czyśćcowych, boś jest miłosierny.
2. Jezu, przepuść i wysłuchaj, zmiłuj się nad nami. * Ratuj dusze z mąk czyśćcowych Twymi zasługami.
3. Matko, uproś i przebłagaj, przyczyń się za nami. * Ratuj dusze z mąk czyśćcowych Twymi przyczynami.
4. Święci Pańscy, Boga proście, wstawcie się za nami. * Dusze z czyśćca wyratujcie, niech się cieszą z Wami.

martin1984

I. W Imię Pana, w Imię Pana, ruszam w drogę mi nieznaną. * Dusza moja łaknie nieba, chociaż ciało tu spoczywa. * Racz, o Boże przyjąć mnie.
II. Snem spokojnym, snem spokojnym, spocząć chcę po życiu znojnym. * W ciszy grobu niezmąconej, aż Aniołów zabrzmią tony. * W Sądzie Boże litość miej.
III. Zmartwychwstanę, zmartwychwstanę, ujrzę Boga w Jego chwale. * Wiara w nieomylne słowo, towarzyszy mi do grobu. * Wielki Boże wielbię Cię.

martin1984

I. Z Panem Bogiem już odchodzę, * z Panem Bogiem żegnam Was, * wybieram się do Ojczyzny, * która nie zna bólu łez, * która nie zna bólu łez.
II. Ten co złe i dobre sądzi, * do wieczności wezwał mnie, * Bóg to Ojciec najłaskawszy, * by mi wieczne życie dał, * by mi wieczne życie dał.
III. Przyjmij Boże moją duszę, * przyjmij ją do chwały Twej. * Aby zawsze z Tobą była, * pod bezpieczną obroną, * pod bezpieczną obroną.
IV. Jeszcze raz się z Wami żegnam, * moja droga rodzino. * Wam wszelkiego dobra życzę, * tam w niebie do ujrzenia, * tam w niebie do ujrzenia.

martin1984

166.   Zapada zmrok, już wszystkie światła gasną

I. Zapada zmrok, już wszystkie światła gasną.
    Bo właśnie nadszedł twego życia kres.
    I tylko jedno światło nie zagaśnie,
    Tym światłem Pan, co dziś powołał cię.
II.  Zostawiasz nas, jak smutna jest ta chwila.
    Wśród kwiatów leży martwe ciało twe.
    Przy głowie świece, a wokół jest rodzina.
    Smutek na twarzach, z oczu płyną łzy.
III.  Więc żegnaj nam, śmierć życie ci zabrała.
    Ziemskiej pielgrzymki skończył się twój trud.
    Ciało zostało, dusza uleciała,
    Tam, gdzie jej miejsce przygotował Bóg.
IV. Choć w piersi smutek, i żal serce ściska,
    Wierzymy, że spotkamy ciebie znów (kiedyś się),
    Przyjdzie ten dzień, że ciało swe odzyskasz
    I Ojciec Bóg osądzi życie twe.
V. Odchodzisz stąd, przed tobą nowa droga.
     Jesteśmy tu, by żegnać ciebie już,
     Modlitwę, którą wznosimy do Boga
     Do Matki naszej Ucieczki Grzesznych dusz.
VI. O Święta Pani, wysłuchaj to błaganie,
    Od mocy złych uchroń duszę tą.
    Pod Twą Opieką nic jej się nie stanie,
     Do Tronu Pana, Ty zaprowadź ją.
VII. A jeśli ona nie jest godna tego,
    O Wszechmogący racz pokutę dać.
     Prosimy Jezu wybaw go (ją) od złego,
     By mógł tam (mogła) wieczny odpoczynek mieć.
VIII. Przyszliśmy dziś z ostatnim pożegnaniem,
        aby pożegnać Ciebie w domu tym
        i wysłać modły za tobą do Boga,
        prosząc byś w niebie przebywał tam (przebywała) z Nim.
IX. Ostatni raz żegnamy ciało twoje,
które rozstało się już z duszą swą.
Maryjo uproś Pana Boga w niebie,
aby do Siebie zechciał przyjąć ją /go/.
X. Odchodzisz już nie biorąc stąd niczego,
        Bogactwem twym różaniec w ręce masz.
        Rodzinę swą okrywasz dziś żałobą,
        Bo tak chciał Bóg Wszechmocny niebios Pan.
XI. Wędrówka Twoja już się zakończyła.
Na zawsze zwiądł kwitnący dotąd kwiat,
Domem twym będzie cmentarza mogiła
i Krzyż z napisem, ile żyłeś (żyłaś) lat.
XII. Więc żegnaj nam ach żegnaj siostro (bracie) droga (drogi).
Nie wrócisz tu lecz my pójdziemy tam.
Nikt nie wie jaka przed tobą jest droga.
O tym wie jeden nasz łaskawy Pan.
XIII. Ach jaka dla nas smutna jest ta chwila,
jaki dla domu tego przykry czas.
Odeszłaś (eś) stąd rodzinę (żonę swą, męża pozostawiłaś) zostawiłaś (eś),
lecz Ty, o Boże pomoc im Swą dasz.
XIV. Niech Aniołowie wyjdą po twą duszę
i zaprowadzą do Niebieskich Bram,
gdzie Matka Boża z Jezusem Chrystusem
gdzie litościwy Bóg Ojciec i Pan.

martin1984

I. Żegnaj nam, żegnaj nam (Żegnam cię, żegnam cię)  (droga mamo, żono, córko, siostro – drogi mężu, ojcze, synu, bracie) żegnaj nam (żegnam cię). * Już się więcej nie ujrzymy, aż na Sąd Boży przyjdziemy. * Droga (matko/mamo, żono, siostro – drogi ojcze/tato, mężu, bracie) żegnaj nam (żegnam cię). * Żegnaj nam, żegnaj nam.
II. Żegnaj nam, żegnaj nam, (Żegnam cię, żegnam cię)* * (droga matko/mamo, żono, córko, siostro – drogi mężu, ojcze/tato, synu, bracie)* żegnaj nam. * Ci co w wierze umierają, życie wieczne osiągają. * Tak powiedział Chrystus Pan, * żegnaj nam, żegnaj nam.
III. Śpijże już, śpijże już, * (droga matko, żono, córko, siostro – drogi mężu, ojcze, synu, bracie) śpijże już. *  W niebie wierność nagradzają, * smutku trudów tam nie znają, tylko szczęścia czystych dusz, * śpijże już, śpijże już.
IV. Wiernym być, wiernym być, * w wierze świętej, wiernym być. * W zmarłych ślady pójść nam trzeba, * zdobyć świętość, chwałę nieba, a więc trzeba dobrze żyć, * wiernym być, wiernym być.

martin1984

Dzięki, że byłeś z nami

Melodia: Pan kiedyś stanął nad brzegiem

1.   Dzięki, że byłeś z nami, * przez te lata wspierałeś nas radami. * Miłością swoją nas obdarzałeś.
REFREN: Nasz pasterzu, już cię Dobry Pasterz wezwał * Jego Usta dziś wyrzekły twe imię. * O Jezu, bądź mu miłościw na Sądzie, * niechaj z Tobą pasie owce na wieki. /x2
2.   Ty kochałeś nas ojcze * swoje dzieci jak Pasterz swe owce, * W modlitwach Bogu polecać cię będziemy.
3.   Ojcze, tobie hołd wdzięczności składamy * Za twe nauki, posługi i wiarę, * Niechaj cię Pan Bóg nagrodzi w wieczności.
4.   Jezu, nasz Dobry Pasterzu * Spójrz nań z miłością i zmiłuj się nad nim, * Nie karz go, Panie, zbyt surowym Sądem.
5.   Nasz ukochany kapłanie * Niech Matka Najświętsza i Wszyscy Święci * Za twoją duszą u Boga orędują.
6.   My twoja wierna trzódka, * Mamy nadzieję, że się spotkamy tam razem. * Złączeni w Bogu na Niebieskich Pastwiskach.

martin1984

I. Dobra matko (siostro)/(Dobry ojcze/bracie) śpij w pokoju, błogo w cieniu grobowym, zwyciężyłaś (zwyciężyłeś) ból szczęśliwie, wypocznij aż Bóg cię zbudzi,     
Refren: Śpijże błogo, śpij w pokoju; śpijże błogo, śpij w pokoju.
II. Dobre było życie twoje, zawsze czyste obyczaje, wierne miłe twe dążenie, twoim miłym poświęcone. Refren.
III. Pożegnanie jest bolesne, lecz ufnością wsparty ból, po cierpieniach tej ziemi, łączą wierne serca się. Refren.
IV. Za miłość którą wam on dał (dała) * Tyle wspólnych życiowych dróg. * Niechaj Cię niebem obdarzy * Dobry i Wszechmogący Bóg. Refren.

martin1984

I. Dobry ojcze (Dobra matko) śpij w pokoju, * Odpocznij po ziemskim boju. * Dni pielgrzymki się skończyły * Tobie niebo otworzyły. * Śpijże ojcze (matko) w pokoju!
II. Tyś gorliwie żeś się modlił(a), * Dzieci swoje wychowałeś (wychowałaś). * One dzisiaj ci dziękują * Modlitwy ci ofiarują. * Dobry ojcze (Dobra matko) odpoczywaj!
III. Tyś w tym życiu żeś się troszczył(a), * Nieraz męki chwile miałeś (miałaś). * Bóg ci dziś zapłaci w niebie, * O to wszyscy proszą Jego. * Dobry ojcze (Dobra matko) odpoczywaj!
IV. Dobry ojcze (Dobra matko) śpij w pokoju, * Odpocznij po ziemskim boju, * Jezu daj mu (jej) odpocznienie, * Łaskę i wieczne zbawienie. * Dobry ojcze (Dobra matko) odpoczywaj!

martin1984

Dzięki, że byłeś tato (byłaś mamo) z nami

Melodia: Pan kiedyś stanął nad brzegiem

1.   Dzięki, że byłeś tato (byłaś mamo) z nami, * przez te lata wspierałeś(aś) nas swymi radami. * Miłością swoją nas obdarzałeś (obdarzałaś).
REFREN: Drogi ojcze (Droga mamo), już cię Dobry Pasterz wezwał *Jego Usta dziś wyrzekły twe imię. * O Jezu, bądź mu (jej) miłościw na Sądzie, * niechaj z Tobą króluje na wieki. /x2
2.   Ojcze (Mamo), ty kochałeś(aś) nas swe dzieci/mnie swe dziecię * Ojcowską miłością jak Bóg Ojciec Swe dziatki (Matczyną miłością jak Matka Najświętsza Swe dziatki); * Dlatego będziesz już zawsze w naszym (moim) sercu.
3.   Dziś, gdy cię nie ma już z nami * Za twe trudy, miłość, dobro, wiarę * Niech cię Pan Bóg nagrodzi w wieczności.
4.    Klęcząc przy trumnie twej, o tato (mamo) * W hołdzie wdzięczności dziś tobie przyrzekamy * O duszy twojej pamiętać w modlitwach.
5.   Tato (Mamo), twą duszę polecamy * Matce Najświętszej i Wszystkim Świętym * Niechaj u Boga orędują za tobą.
6.   Jezu, nasz Dobry Pasterzu * Spójrz Swą Miłością i zmiłuj się nad Swą owieczką * Niechaj przy Tobie pasie się na wieki.
7.   Mamy silną nadzieję w Bogu * Że w wieczności znowu się spotkamy razem. * Ciesząc się w Bogu na Niebieskich Pastwiskach.

martin1984

I.   Już się zbliża czas rozstania, * Już wasz ojciec (Wasza matka) żegna was; * Zbliż się, zbliż się tu rodzino, * Popatrz na ojcowską (matczyną) twarz.
II.   Gdzie odchodzisz drogi ojcze (droga matko)? * Ja sierotą nie chcę być! (Sierotami nie chcemy być)! * Jak bym chciała drogi mężu (Jak bym chciał o droga żono), * Całe życie z tobą być!
III.   Cicho, nie płacz ma rodzino, * Otrzyj z oczu łezki swe, * Ja odchodzę do wieczności [Ja już muszę was opuścić]*, * Bóg powołał właśnie mię! [Gdyż już Bóg powołał mnie!]*
IV.   Ja już wiele wycierpiałem (wycierpiałam), * Cicho znosząc krzyże swe, * Spójrz dziecino na me ręce, * Które piastowały cię.
V.   Nim odejdziesz drogi ojcze (droga matko), * Nim przekroczysz progi swe, * Niech twe oczy miłosierne, * Pożegnają właśnie mnie (nas).
VI.   Żegnam ukochane dzieci (dziecko)*, * Bo wzywają mnie już tam, * A co złego uczyniłem (uczyniłam) * To proszę wybaczcie [o wybacz] mi!
VII.   Troski wasze już złożyłem (złożyłam) * I ukryłem (ukryłam) w sercu swym. * Nie płaczcie już moje dzieci, * Słuchajcie się nawzajem.
VIII.   Żegnam wnuki (wnuka, wnuczkę)* co kochałem (kochałam), * One (i on/ona) też kochały (kochał/a) mnie. * Wszystkich proszę o modlitwę, * I nie zapomnijcie mnie!
IX.   Żegnam braci(brata), żegnam siostry(siostrę), * Przyjaciele, żegnam was. * Bo odchodzę do wieczności * Już na wieczny, wieczny czas!
X.   I ty mężu (żono/synu/córko) w swoim domku; Dobrze chowaj dziatki swe; Pamiętaj też o nich zawsze; żeby im nie było źle.
XI.   Już za chwilę cię zabiorą, * Ukochany ojcze nasz (Ukochana matko ma/Kochana matko nasza). * Już odchodzisz do wieczności, * Tam Maryja czeka nas.
XII.   O Maryjo uproś Syna, * Który będzie sądził z win, * By przebaczył mi me grzechy, * Ja chcę zostać dzieckiem Twym!
XIII.   Otrzyjcie już łzy płaczący, * Nie ma czego smucić się. * Matka Boska z wami będzie, * Do Niej trzeba modlić się.
XIV.   Bo odchodzę do wieczności * Już mogiła skryła mnie. * Wszystkich proszę o modlitwę, * Za mą duszą, grzechy me!
XV.   Panu Bogu was polecam, * Na ten smutny, ciężki czas; * Trwajcie w wierze i miłości, * a Bóg nie opuści was!
XVI.   Ja za wszystko Wam dziękuję, * Dzisiaj już ostatni raz; * I was bardzo o to proszę, * módlcie się za mną co dnia.

martin1984

I. A. Już zakryłaś swoje oczy, mamo, już zasnęłaś wiecznym snem,  * Już zasnęłaś i nie rozwitałaś, i nie wrócisz do nas nigdy ty!
   B. Już zakryłeś swoje oczy, tato, już zasnąłeś wiecznym snem, * Już zasnąłeś i nie rozwitałeś, * i nie wrócisz do nas nigdy ty!
II. A. Mamo moja droga, a ty mamo, ach, dlaczego ze słońcem odeszłaś ty, * Zostawiłaś nas w tej ciemnej nocy, w sercu zostawiłaś smutek, ból?
   B. Tato ukochany, a ty tato, ach, dlaczego ze słońcem odszedłeś ty, * Zostawiłeś nas w tej ciemnej nocy, w sercu zostawiłeś smutek, ból?
III. Łzy chcesz wytarć, moja droga mamo (ukochany tato), * radość dziecka moją wrócić chcesz, * Chcesz nam znów ty współczuć i zrozumieć, * a jak teraz mamo (tato) wrócić cię.
IV.   Dzisiaj między nas brakuje ciebie, * twego serca, co kochało nas, * Z aniołami tam ty jesteś w niebie * i przed Bogiem modły za nas ślesz.
V.   Trudno dzisiaj, mamo (tato), nam bez ciebie, * w życiu naszym nastąpiła noc, * O, jak prędko znikłaś (znikłeś) nam na wieki, * bo powołał ciebie Jezus już.
Zakończenie: Mamo moja droga, a ty mamo... (Tato ukochany, a ty tato...).

martin1984

I. A. Odszedłeś od nas, ojcze ukochany, twe serce cenne już przestało bić. Dzień smutny zmienił twarze łzą zalane, dla nas na zawsze już przestało bić.
     B. Odeszłaś od nas, mamo ukochana, matczyne twe serce już przestało bić. Dzień smutny zmienił twarze łzą zalane, dla nas na zawsze już przestało bić.
REFREN: Żegnaj, ach żegnaj, niech ci Bóg przebaczy. Bo i nas kiedyś, Bóg powoła nas.
II. Zamknęły się już ukochane oczy, Spoczęły ręce twe spracowane. Przestało już bić kochane twe serce. Jak trudno żegnać,  w sercach naszych trwasz.
III. Bolesne jest to nasze z tobą rozstanie, * Lecz taka Wola Twoja jest o Panie. * Bóg cię powołał, do Królestwa Swego, * Z Jego się Wolą, pogodzić nam trzeba.
IV.   W cichości ducha modlę się do Ciebie, * o dobry Jezu, racz wysłuchać mnie. * Przyjmij tę duszę do Domu Twojego, * osądź łaskawie, jako Dziecię Twe.
V.    Przyjm Matko Boska, tę duszę w Swą pieczę, * Bo ona Ci była wierna w tym życiu. * Nie daj go (ją) karać, nie daj mu (jej) Maryjo. * Zginąć na wieki, racz o nim (niej) pamiętać.