Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - L'organiste

#1
+ pax

Dysponuję tylko starymi wydaniami graduału, więc prosiłbym osobę, która ma współczesny graduał, aby zechciała podać incipity propriów mszalnych na mszę przy składaniu ślubów wieczystych (in professione perpetua). Z góry dziękuję.
#2
W dniach od 23 do 30 sierpnia br. w Jarosławiu odbędzie się po raz siedemnasty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni. W programie:
Niedziela, 23 sierpnia, Cerkiew grecko-katolicka, godz. 20.00
Sirin (Rosja) Pieśni religijne i liturgiczne dawnej Rusi
wczesna polifonia rosyjska, ,,duchownyje stichy", pieśni lirnickie

Poniedziałek, 24 sierpnia, kolegiata, godz. 20.00
Sequentia (Niemcy) Fragmenty na koniec czasów
Benjamin Bagby i Norbert Rodenkirchen wykonają program muzyki do tematów apokaliptycznych sprzed roku 1000

Wtorek, 25 sierpnia, scena na Rynku, godz. 20.00
Antiquo More, Jacek Hałas (Polska, Międzyrzecz) Spektakl plenerowy ,,Królowa Śniegu"
suita tańców polskich XVII i XVIII wieku i muzyki instrumentalnej w wykonaniu zespołu młodzieżowego

Wtorek, 25 sierpnia, kościół św. Mikołaja, godz. 23.00
Gregoriańska wigilia uroczystości M.B. Częstochowskiej

Środa, 26 sierpnia, franciszkanie, godz. 20.00
Cantilena Antiqua (Włochy) Epos
epicka i biesiadna liryka łacińska czasów Karola Wielkiego (IX-X w.). Teksty Horacego, Boecjusza i Wergiliusza (zrekonstruowane fragmenty ,,Eneidy"). Śpiew, lyra, cythara, tibiae, fidula, cymbala, psalterium, tintinnabula

Środa, 26 sierpnia, kościół św. Mikołaja, godz. 23.00
Byzantion (Jassy, Rumunia)
rumuński chorał bizantyjski

Czwartek, 27 sierpnia, opactwo, godz. 20.00
Pavle Aksentijević (Serbia)
tradycyjne pieśni liturgiczne prawosławnego Kościoła Serbii.

Piątek, 28 sierpnia, dominikanie, godz. 20.00
Capella Regia dyr. Robert Hugo (Czechy) Barokowa muzyka czeskich i polskich klasztorów
A. Mazak, A.Jarzębski, B.M. Černohorský, G.G. Gorczycki, W.G. Jacob, J.C.F. Fischer

Sobota, 29 sierpnia, kolegiatagodz. 20.00
Marcel Pérès (Francja) i Chór Festiwalowy Guillaume de Machaut; Messe de Notre Dame
najwcześniejsza nie-anonimowa polifoniczna msza przygotowana w trakcie cyklu 2 warsztatów


Niedziela, 30 sierpnia, dominikanie, godz. 09.30
MISSA GREGORIANA

Ponadto warsztaty chorału gregoriańskiego i gregoriańskie liturgie, Seminaria ,,Pieśń Naszych Korzeni", warsztaty, wykłady.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://festiwal.jaroslaw.pl/
#3
Przedstawiam kolejny efekt mojej pracy nad podłożeniem polskich tekstów liturgicznych do melodii chorałowej - II nieszpory uroczystości Narodzenia Pańskiego.

WERSETY WPROWADZAJĄCE


HYMN


ANTYFONA DO PIERWSZEGO PSALMU


ANTYFONA DO DRUGIEGO PSALMU


ANTYFONA DO PIEŚNI Z NOWEGO TESTAMENTU


RESPONSORIUM KRÓTKIE


ANTYFONA DO PIEŚNI MARYI


ROZESŁANIE LUDU


lub:


ZAKOŃCZENIE GODZINY KANONICZNEJ W PRZYPADKU BRAKU KAPŁANA LUB DIAKONA
#4
Przedstawiam Państwu kolejną pracę z serii "Chorał po polsku". Tym razem przygotowałem II nieszpory uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Proszę nie zważać na pewne niedociągnięcia graficzne.

WERSETY WPROWADZAJĄCE


HYMN


ANTYFONA DO PIERWSZEGO PSALMU


ANTYFONA DO DRUGIEGO PSALMU


ANTYFONA DO PIEŚNI Z NOWEGO TESTAMENTU


RESPONSORIUM KRÓTKIE


ANTYFONA DO PIEŚNI MARYI


ROZESŁANIE LUDU


ZAKOŃCZENIE NIESZPORÓW W PRZYPADKU BRAKU KAPŁANA LUB DIAKONA
#5
Poszukuję osoby, która dysponuje łacińskim mszałem AD 2002 i mogłaby zeskanować (lub sfotografować) zeń parę stron, gdyż potrzebuję nut do pewnych aklamacji.
#6
Chciałem przedstawić rezultaty mojej pracy nad podłożeniem polskiego tekstu do chorałowych melodii II nieszporów Zesłania Ducha Świętego. Wybrałem to święto nie tylko dlatego, że będzie już zaniedługo, ale przede wszystkim z tego względu, że wszystkie jej teksty, a co za tym idzie i muzyka, są zaczerpnięte z istniejących źródeł.
Oprócz tego, chciałbym zaznaczyć, że nie mam wykształcenia muzycznego, a jedynie jakąś praktykę w wykonywaniu chorału, więc w swojej pracy kierowałem się głównie tym, aby w mojej subiektywnej ocenie "wszystko dobrze brzmiało". Jednocześnie jest to pierwsza moja tego typu praca na większą skalę i pierwsza z użyciem programu Gregoire, stąd pewne niedociągnięcia graficzne i muzyczne. Wykonując tę transpozycję zależało mi na unikaniu rażących uproszczeń melodii gregoriańskiej, jak choćby takich, które możemy usłyszeć w polskim rytuale pogrzebowym, z drugiej strony, niekiedy byłem zmuszony powycinać te lub inne nuty bądź też rozłączać melizmaty.
Wystawiam swoje dziełko na Wasze uwagi, krytyki, opinie itd., ale jednocześnie chcę podkreślić, że robiłem je z myślą o śpiewaniu tych tekstów w czasie liturgii, byłbym więc szczęśliwy, gdybym dowiedział się, że ktoś wykorzystał poniższe nuty w czasie odprawiania nieszporów Zielonych Świątek i gdyby podzielił się później ze mną swoimi doświadczeniami.
Brakuje melodii krótkiego czytania i próśb; opracuję je gdy się okaże, że jest zapotrzebowanie na polskie teksty oficjum z melodiami chorałowymi. Na razie można je śpiewać recto tono.#7
Od 17 do 24 sierpnia będzie mieć miejsce w Jarosławiu XVI Festiwal Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni. Tegoroczny program przedstawia się następująco:

Niedziela, 17 sierpnia, godz. 20.00
ROSS DALY QUARTETT (Grecja)
Tradycyjna muzyka Krety

Poniedziałek, 18 sierpnia, godz. 20.00
TIM ERIKSEN (Stany Zjednoczone)
Amerykańskie pieśni tradycyjne

Wtorek, 19 sierpnia, godz. 20.00
KAPELA BRODOW (Polska)
Polskie pieśni maryjne

Środa, 20 sierpnia
CONFRATERNITA di SESSA AURUNCA (Wlochy)
Tradycyjne liturgiczne śpiewy polifoniczne

Koncert nocny, środa, 20 sierpnia, godz. 22.30
ARS CANTUS (Polska, Wrocław)
Kompozycje Piotra z Grudziądza

Czwartek, 21 sierpnia, godz. 20.00
TASTO SOLO (Hiszpania)
Meyster ob allen Meystern
C. Paumann i XV-wieczna niemiecka muzyka na instrumenty klawiszowe

Piątek, 22 sierpnia, godz. 20.00
BALLET DES NATIONS (Polska, Czechy, Słowacja)
Cracovia Danza & consortes

Piątek, 22 sierpnia, godz. 22.15
BAHRAM SARANG & CHAKAD (Iran)
Klasyczne pieśni perskie

Sobota, 23 sierpnia, godz. 20.00
UROCZYSTY KONCERT ZAMKNIĘCIA
Arcangelo Corelli: Concerti grossi, Antonio Caldara: Missa Dolorosa
FESTIWALOWA ORKIESTRA BAROKOWA
dyr. Zbigniew Pilch i Tomasz Adamus
CHÓR FESTIWALOWY

Niedziela, 24 sierpnia, godz. 10.00
MISSA GREGORIANA
Msza Święta gregoriańska
Śpiewają uczestnicy warsztatów

oprócz tego:
WARSZTATY:
orkiestra barokowa
chór 1 Sacred Harp -- amerykańskie wielogłosowe hymny chrześcijańskie
chór 2 utwory chóralne Antonia Vivaldiego
chorał gregoriański w wersji dominikańskiej

W ubiegłym roku nie wyszło nam forumowe spotkanie. Proponuję w spotkać się w tym roku i np. użyć jakichś znaków, dzięki którym łatwo rozpoznalibyśmy się jako użytkowników Forum Śpiew Kościelny. Co szanowni Państwo na to?
#8
Chwal Syjonie Zbawiciela,
Chwal hymnami wśród wesela
Wodza i Pasterza rzesz!

Ile zdołasz sław Go śmiało,
Bo przewyższa wszystko chwałą,
Co wyśpiewać pieśnią chcesz!

Chwały przedmiot nad podziwy,
Chleb żyjących, pokarm żywy,
Dzisiaj się przedkłada nam.

Za wieczerzy świętym stołem
Pan go łamiąc z braćmi społem,
Iście dał Dwunastu sam.

Z pełnej piersi niech brzmią pienia,
Wdzięcznym hołdem uwielbienia
Sławmy gromko Króla chwał!

Uroczysty dzień się święci,
Co przekazać ma pamięci,
Jak się stół ten prawem stał.

W uczcie tej nowego pana,
Pascha nowym prawem dana
Fazy dawne kończy już.

Przeszłość stara - nowa era,
Cień rozprasza prawda szczera,
Pierzcha noc przed blaskiem zórz.

Co uczynił przy wieczerzy,
Chrystus wskazał, że należy
Spełniać dla pamięci nań.

Pouczeni tą ustawą,
Chleb i wino na bezkrwawą
Odkupienia święcim dań.

Dogmat dan jest do wierzenia,
Że się w Ciało chleb przemienia,
Wino zaś w Najświętszą Krew.

Gdzie zmysł darmo dojść się stara,
Serca żywa krzepi wiara
Porządkowi rzeczy wbrew.

Pod odmiennych szat figurą,
W znakach różnych, nie naturą,
Kryje się tajemnic dziw.

Ciało strawą, Krew napojem,
Cały jednak z Bóstwem swoim
W obu znakach Chrystus żyw.

Przez biorących nie łamany,
Nie pokruszon, bez odmiany,
Cały jest w tej uczcie bran.

Bierze jeden, tysiąc bierze,
Ten, jak tamci, w równej mierze,
Wzięty zaś nie ginie Pan.

Biorą dobrzy i grzesznicy,
Lecz się losów przyjrz różnicy:
Życie tu, zagłada tam.

Złym śmierć niesie, dobrym życie:
Patrz, jak w skutkach rozmaicie
Czyn ujawnia się ten sam.

Kiedy łamie się osłona,
Niech cię wiary głos przekona
że to kryje okruszyna,
Cząstka co i całość wprzód.

Rzecz się sama nie rozrywa:
Znaku łamią się ogniwa,
Przez co stan i postać żywa
Znaczonego nie zna szkód.

Oto chleb Aniołów błogi,
Dan wędrowcom pośród drogi,
Synów chleb prawdziwy mnogi,
rzucać go nie można psom.

Figur głoszą go osłony:
Izaak na stos wiedziony,
Jagniąt Paschy krwawe zgony,
Manna ojcom dana w dom.

Dusz pasterzu, prawy Chlebie,
Dobry Jezu, prosim Ciebie,
Ty nas paś i broń w potrzebie,
Ty nam dobra okaż w niebie,
Kędy jest żyjących raj.

Moc Twa, Panie, wszystko zdoła:
Ty nas karmisz z Twego stoła,
Tam gdzie uczta trwa wesoła,
W gronie niebian nasze czoła
Na Twe łono skłonić daj. Amen.

Jest to poetyckie tłumaczenie sekwencji Lauda Sion autorstwa św. Doktora Anielskiego, wchodzące w skład oficjum o Najświętszym Sakramencie jego autorstwa.
Jak co roku zaśpiewam tę sekwencję podczas mszy św., stosując powyższy przekład ze względu na to, że bardzo łatwo podłożyć go pod gregoriańską melodię, no i także tekst sekwencji jest zbyt piękny, żeby ukrywać go pod łaciną.
Swoją drogą szkoda, że najpierw reforma Piusa X, a później wydanie nowego Brewiarza i Mszału zdewastowały tomaszowe oficjum...