Przyjmij od nas pokłony (Msza na Boże Ciało)

Zaczęty przez tomas_wawa, 25-08-2007, 20:57:58

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, 1898 r., pieśń nr 68

Na Introit
1. Przyjmij od nas pokłony, * O Jezu utajony * W tym Najświętszym Sakramencie * Nam wystawiony.
2. Jak najmocniej wierzymy, * Żeś tu jest nie wątpimy * Z Duszą, z Ciałem, z Bóstwem Swoim, * Choć nie widzimy.
Na Gloria
3. Chwała Ci, Boże, w niebie, * My, lud Twój, wielbim Ciebie * Wspierajże nas łaską Swoją * W każdej potrzebie.
4. Dzięki Tobie składamy, * Chwałę Twoją ogłaszamy, * Ojcze, Boże, bo Cię Królem * Nieba być znamy.
Przed Ewangelią
5. Chwal Syonie Zbawiciela, * Pasterza, Prowadziciela, * Hymnami i pieniami; * Ile zdołasz, wielbij śmiały, * Bo większy nad wsze pochwały, * Nie wystarczysz chwałami.
6. Chwały pohop osobliwy, * Chleb żywiący i sam żywy, * Dzisiaj jest do wsławienia, * Który przy świętej wieczerzy * Za pokarm dwunastu bierze * Uczniów, bez powątpienia.
Na Credo
7. Wierzę w Boga prawego, * W trzech Osobach jednego * Ojca, który niebo, ziemię * Stworzył z niczego.
8. I w Słowo niestworzone, * Ale z Ojca zrodzone, * W Jezusa, Pana naszego * Wespół z Nim szczerze.
Na Offertorium
9. Bądź zupełna czci, bądź brzmiąca, * Bądź rozkoszna, bądź zdobiąca, * Myśli uweselenie; * Bo dzisiaj dzień uroczysty, * W którym bierze ten stół czysty * Pierwsze ustanowienie.
10. Na ten stół nowy Król stawa, * Nowa Pascha, nowe Prawa; * Obrząd dawny skończony; * Przed nowością dawność znika, * Cień się przed prawdą umyka, * Mrok światłem rozpędzony.
Na Sanctus
11. Święty Bóg! Święty! Święty! * Niech każdy czcią przejęty * Śpiewa z nami: Pan zastępów, * Bóg niepojęty!
12. Na odblask Jego chwały, * Zdumiewa się świat cały, * Przed ogromem majestatu * Pada struchlały.
Po Podniesieniu
13. Oto już wykonana, * Niepojęta przemiana, * Chleba w Ciało, a wina w Krew Jezusa Pana.
14. Więc jako przykaz mamy, * Śmierć Twoją wspominamy, * A upadłszy nizko na twarz * Dzięki zkładamy.
Na Agnus Dei
15. Któryś za ludzkie syny, * Poniósł śmierć z ich przyczyny, * Baranku niepokalany, * Odpuść nam winy!
16. Tyś ojcowskie kochanie, * Tyś nasze przebłaganie, * Baranku niepokalany, * Daruj karanie.
Na Przeżegnanie
17. Niech będzie pochwalony * Sakrament wystawiony * Teraz, zawsze i po wszystek * Czas nieskończony.

Kefasz

Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina