Boże, Stwórco nasz, Panie

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 15-07-2007, 01:10:15

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Źródło: Wianek Pieśni

Boże, Stwórco nasz, Panie, * Przed Tobą padamy, usłysz nasze wołanie, * Pokornie błagamy; * Ofiarę zaczynamy * Nowego Zakonu, * Niosąc ją przez kapłana * Do Twojego tronu.

Na Gloria. Chwała na wysokości * Bogu wszechmocnemu. * Pokój na tej niskości * Ludowi wiernemu; * Pokoju Twego, Panie! * Udzielaj nam z nieba. * Abyśmy Ciebie chwalić * Mmogli, jak potrzeba.

Przed Ewangelią. Ewangelia święta * Jest fundament wiary, * Bo z ust Boskich pochodzi, * Tak jak zakon stary, * Wszyscy się ku niej mamy, * Wierni chrześcijanie, * I wiarę zakładamy, * Na Twej prawdzie Panie!

Na Credo. W trzech Osobach jednego * Boga wyznawamy, * Stworzyciela wszystkiego * Ojcem nazywamy; * Ten zrodził Syna sobie * Równego przed wiekiem, * Który się dla nas grzesznych * Raczył stać człowiekiem.

Na Offertorium. Przyjmij, Panie! ofiarę * Świętą Twego Syna * Którą Tobie na chwałę * kapłan Twój zaczyna! * Przyjm chleb i wino, które * Za Boskiem Twem słowem, * Przemienione stają się * Ciałem Chrystusowem.

Zdrowie, życie i wszystko, * Co z Twej mamy ręki * Ojcze! dajemy Tobie, * Na powinne dzięki; * Wejrzyj okiem łaskawem * Na nasze ofiary, * Pokaż się miłościwym, * Przyjmij nasze dary.

Na Sanctus. Z Aniołami śpiewajmy: * Święty, Święty, Święty * Bóg nasz jest w majestacie * Swoim niepojęty: * Niech Go wszelkie stworzenie, * W niebie i na ziemi, * Nieustannie uwielbia * Z wszystkimi Świętymi.

Po Podniesieniu. Przed Tobą w tej świętości * Skryty Boże! padam, * Twej Boskiej wielmożności * Winny ukłon składam, * Zapieram się na Twoje * Słowo mej źrenicy, * Ciebie Boże! wyznaję * Tu w tej tajemnicy.

Na Agnus Dei. Wesel się, duszo wierna! * Gdy Chrystus swe Ciało * Na pokarm daje, które * Za ciebie cierpiało, * Masz pod postacią chleba * Chrystusa żywego, * Bez kielicha pożywasz * Ciało i Krwi Jego.

Jezu, ja grzesznik, Twojej * Nie godzien miłości, * Byś wszedł do serca mego, * Bo jest pełne złości * Ale zgładź grzechy moje, * Wszak to możesz sprawić, * I jednem słowem Twojem, * Duszę moją zbawić.

Na Przeżegnanie. Kończąc Ofiarę świętą, * Prosimy Cię, Panie! * Niechaj się miłą w Twojej * Obecności stanie, * Przez krzyż Syna Twojego * I Jego zasługi, * Zmiłuj się, Panie! odpuść * Nam grzechowe długi. Amen.

tomas_wawa

Śpiewniczek Siedleckiego z 1918 r. podaje wersję bez zwrotki 6 (Zdrowie, życie i wszystko...) oraz inne brzmienie zwrotek na Podniesienie oraz Agnus Dei:

Na Podniesienie:
Przed Tobą w tej świętości * Skryty Boże, padam; * Twej Boskiej wielmożności * Winny ukłon składam: * Na krzyżu samo tylko * Bóstwo skryte było, * Tu zaś i człowieczeństwo * Nam się utaiło.

Na Agnus Dei
Baranku Boży, grzesznik * Nie godzien miłości, * Odpuszczenia proszę, * Bo jest pełne złości * Za wielkie moje złości; * A Ty zgładź grzechy moje, * Wszak możesz to sprawić, * I jednem słowem Swojem, * Duszę moją zbawić.

Z kolei zwrotka: Wesel się, duszo wierna... przeznaczona jest na Komunię.


tomas_wawa

Znacznie starsza wersja powyższej pieśni mszalnej, licząca 25 zwrotek!

T: Kancyonał i książka modlitewna na cały rok, 1865 r., s. 21-24.

Na Introit
1. Boże, Stwórco nasz, Panie, * Przed Tobą padamy, * Usłysz nasze wołanie, * Pokornie żądamy; * Ofiarę zaczynamy * Nowego Zakonu, * Niosąc ją przez kapłana * Do Twojego tronu.
2. Którą, jak każdy wierny, * Mocno temu wierzy, * Chrystus Pan ustanowił * Przy onej wieczerzy, * Gdy wziąwszy chleb i wino, * Przemienił oboje, * Boską swoją mocą, i dał * Między ucznie swoje.
3. Mówiąc im: „Pożywajcie, * To jest moje ciało, * Które za naród ludzki * Będzie umierało. * W kielichu jest krew moja, * Którą ja z miłości, * Wyleję za całego * Świata nieprawości.”
4. Tegoż Jezusa, Jego * Zasługi i rany, * Ofiarujemy Tobie, * Ojcze nasz kochany. * Racz się dla nich zmiłować * Nad nami grzesznemi, * Zgładź nasze winy, obdarz * Nas darami Twemi.
Na Gloria
5. Chwała na wysokości * Bogu wszechmocnemu, * Pokój na tej niskości * Ludowi wiernemu; * Pokoju tego, Panie, * Udzielaj nam z nieba, * Abyśmy Ciebie chwalić * Mogli, jak potrzeba!
6. Chryste, Baranku cichy, * Tobie się kłaniamy, * Żeś zgładził nasze grzechy, * Dzięki Ci dawamy, * I Ciebie wysławiamy, * Duchu święty, Boże! * Niechaj nam łaska Twoja * Do cnoty pomoże.
Na Graduale
7. Ewanielia święta * Jest fundament wiary, * Bo z ust Boskich pochodzi, * Tak, jak zakon stary, * Wszyscy się ku niej mamy, * Wierni chrześcianie, * I wiarę zakładamy, * Na Twej prawdzie, Panie.
8. Ona nam oznajmuje * Nasze powinności * I drogę ukazuje * Do wiecznej radości; * Nie tylko mocno wierzym’, * Co Bóg oznajmuje, * Ale też wiernie czyniem’, * Co nam rozkazuje.
Na Credo
9. W trzech osobach jednego * Boga wyznawamy, * Stworzyciela wszystkiego * Ojcem nazywamy; * Ten zrodził Syna sobie * Równego przed wiekiem, * Który się dla nas grzesznych, * Raczył stać człowiekiem.
10. Ten się bez męża z Panny * Maryi narodził, * Ażeby nas z niewoli * Piekła wyswobodził; * W mękach swoich na krzyżu * Umarł umęczony, * Trzeciego dnia zmartwychwstał, * Chwałą uwielbiony.
11. Wstąpił do nieba, siedzi * W chwale Ojca swego, * Zkąd przyjdzie w Majestacie, * W dzień sądu strasznego: * Dobrym odda nagrodę * I niebem zapłaci, * A bezbożnych za grzechy * Na wieki zatraci.
12. Także Ducha świętego * Bogiem wyznajemy, * Jak Ojcu i Synowi pokłon * Boski mu dajemy. * Po zmartwychwstaniu ciała, * W dzień sądu owego, * Spodziewamy się chwały, * Żywota wiecznego.
Na Offertorium
13. Przyjmij, Panie, ofiarę * Świętą Twego Syna, * Którą Tobie na chwałę * Kapłan Twój zaczyna: * Przyjmij chleb, wino, które * Za Boskiem Twem słowem, * Przemienione staje się * Ciałem Chrystusowem.
14. Zdrowie, życie i wszystko, * Co z Twej mamy ręki * Ojcze, dajemy Tobie, * Nieskończone dzięki; * Wejrzyj okiem łaskawym * Na nasze ofiary, * Pokaż się miłościwym, * Przyjmij nasze dary.
15. Dla męki Syna Twego, * Miłosierny Panie! * Odwróć od nas doczesne * I wieczne karanie. * Daj nam w czasie potrzeby * Deszczu i pogody, * Niech ziemia z Twej dobroci, * Wydaje urody.
Na Sanctus
16. Z Aniołami śpiewamy: * Święty, święty, święty * Jest Bóg nasz w majestacie * Swoim niepojęty! * Niech Go wszelkie stworzenie, * W niebie i na ziemi, * Nieustannie uwielbia * Z wszystkiemi świętemi.
17. Daj, Boże, by Cię wszystkie * Narody poznały, * A święte imię Twoje * Godnie wychwalały. * Niechaj wszyscy społecznie * Tu wielbiemy Ciebie, * Potem na wieki z Tobą, * Królowali w niebie.
Po Podniesieniu
18. Przed Tobą w tej świętości * Skryty Boże, padam, * Twej Boskiej wielmożności * Winny ukłon składam: * Zapieram się na Twoje * Słowo mej źrzenicy; * Ciebie, Boże wyznaję * Tu w tej tajemnicy.
19. Na krzyżu same tylko * Bóstwo skryte było, * Tu zaś i człowieczeństwo * Nam się utaiło; * Ta świętość pokazuje * Wielką miłość Boską, * Gdy na pamięć przywodzi * Śmierć Jezusa gorzką.
20. Oczyść nas krwią Twoją * Z naszych nieprawości, * A zapal serce nasze * Ogniem Twej miłości; * Niechaj w niebie na Twoje * Oblicze patrzemy, * Którzy Cię w tej świętości * Obecnego czczemy.
Na Agnus Dei
21. Wesel się, duszo moja, * Gdy Chrystus swe ciało * Na pokarm daje, które * Za ciebie cierpiało; * Wszak pod osobą chleba * Chrystusa żywego, * Bez kielicha pożywasz * Ciała i krwi Jego.
22. Jezu, ja grzesznik Twojej * Nie godzien miłości, * Byś wszedł do serca mego, * Bo jest pełne złości, * Ale zgładź grzechy moje, * Wszak to możesz sprawić; * Jedynem słowem Twojem, * Duszę moją zbawić.
23. Boże, Zbawicielu mój * Ukryty w tym chlebie, * Daj, byśmy czystym sercem * Pożywali Ciebie, * A w ostatnim momencie, * Śmiertelnej ciężkości, * Bądź naszym posiłkiem * Na drogę wieczności.
Po Ite Missa est
24. Kończym’ ofiarę świętą, * Prosimy Cię, Panie, * Niechaj się miłą w Twojej * Obliczności stanie, * Przez krzyż Syna Twojego * I Jego zasługi, * Zmiłuj się, Panie, odpuść * Nam grzechowe długi.
25. Oddal od nas łaskawie * Dla tej to ofiary * Powietrze, głód i wojnę, * Ogniowe pożary, * Nie wypuszczaj nas z Twej * Wszechmocnej opieki, * Bądź naszym Ojcem teraz, * A potem na wieki.

marian7

Śpiewnik J. Nachbara podaje nast. melodię:

CorCogitans

#4
Uzupełniając wątek wklejam fragmencik ze strony 9 książeczki "Melodye do Zbioru Pieśni Nabożnych Katolików dla użytku kościelnego" z roku 1907 z drukarni "Pielgrzym" w Pelplinie. Skan nie z ksiązki a z pliku djvu, gdzieś tam na necie wiszącego (bodaj w jakiejś bibliotece cyfrowej).