Pieśni o. Tymoteusza (Tomasza Józefa) Szczurowskiego (1740–1812)

Zaczęty przez wojtas, 21-08-2021, 17:30:23

Poprzedni wątek - Następny wątek

wojtas

Znalazłem prace naukowe dotyczące pieśni o. Tymoteusza (Tomasza Józefa) Szczurowskiego (1740–1812). Może kogoś zainteresują:

1.  Zawartość wydawnictwa MISSJA BIALSKA
http://www.cyrylimetody.marianie.pl/missja/zawartosc_wydawnictwa.htm

2. Oksana Shkurgan: Pieśni nabożne wydane przez o. Tymoteusza Szczurowskiego w kontekście repertuaru wykonywanego w środowiskach rzymskokatolickich i unickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Lituanistyczny/Rocznik_Lituanistyczny-r2015-t1/Rocznik_Lituanistyczny-r2015-t1-s197-218/Rocznik_Lituanistyczny-r2015-t1-s197-218.pdf

3. Oksana Shkurgan: Pieśni o. Tymoteusza Szczurowskiego w Śpiewniku kościelnym ks. Michała Marcina Mioduszewskiego
https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/download/517/322/

4. Oksana Shkurgan: Recepcja pieśni o. Tymoteusza Szczurowskiego w środowiskach katolickich dziewiętnastowiecznej Warszawy
https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/287

5. Oksana Shkurgan: PROBLEM ATRYBUCJI PIEŚNI KATECHIZMOWEJ ТРОЙЦЯ БОГ ОТЕЦЬ, БОГ СИН, БОГ ДУХ СВЯТИЙ
http://www.er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/1538/Shkurhan_Problem%20atrybucji%20pie%C5%9Bni.pdf?sequence=1&isAllowed=y