Ostatnie wiadomości

#1
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 25-02-2024, 11:52:46
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, II Niedz. Wielkiego Postu, 25 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; C: XIB, m:8; o: AS, s: KZ, TD.

Przed Mszą (8:30) Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ);

In: Reminiscere;

Missa XVII, Credo I;

Czyt: TD
Grad: Tribulationes [psalmodia, poza częściową intonacją i szczątkowym zakończeniem],
Tr: Confitemini Domino (wg nut jedynie część intonacji (KZ) i ostatni wers (TD), reszta prostą psalmodią II tonu (KZ/TD)- jak zwykle nakazana przez Duszpasterza potrzeba skrótów);
Of: Meditabor / Bądź mi litościw (4 zwr.)
Co: Intellige / Witam Cię witam (całość) / O Krwi najdroższa (3 zwr.);

Adoracja NS:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Miłosierdzia Bożego,
Przed tak wielkim Sakramentem;
Po błogosławieństwie Najśw. Sakramentem - Akty uwielbienia

Zakończenie: Ave Regina coelorum;
Wyjście asysty: Któryś za nas (x3)
#2
Pieśni na Wielki Post / Odp: O Jezu mój o Zbawco mój [...
Ostatnia wiadomość przez przemekpodg - 24-02-2024, 21:02:29
W tamtym roku, ks. Adam Kozak (diecezja gliwicka) dokonał tłumaczenia zwrotek nr 2-7 z niemieckojęzycznej "Drogi do Nieba", ja sporządziłem adaptację tego tłumaczenia do melodii J. Brahmsa, tekst został zamieszczony w dodatku do chorału "Zwycięzca śmierci":

2. W noc, cichy czas, gdy pierwsza straż, * Rozbrzmiała trwożna skarga.* W ogrodzie trwał, w ciemności drżał, * A sercem smutek targał.
Tam był nasz Pan, On cierpiał sam, * I zmagał się w udręce, * Ażeby On Swym Ciałem, Krwią, * Nasz grzech okupił w męce.

3. Gorący pot oblewał Go * Z ciężkimi krwi kroplami,* Gdyż strachu cień i w duszy lęk * Pozbawiał Go odwagi.
Zły ludzki czyn i bezmiar win * Goryczą Go napełnia. * Ogromny ból, wzgardzony Król, * Nieszczęścia otchłań pełna.

4. Adama grzech, nasz każdy grzech, * To rana Mu zadana. * Spis ludzkich win do końca dni * - Największa boleść Pana.
Spogląda On na kielich mąk * I gorzkich łez, katuszy. * Judasza znak – muśnięcie warg, * Aż do rozdarcia duszy.

5. Wie Pan, że czas na bicza raz, * Cierniowej ból korony, * Z szatanem bój, ofiarny znój *– Człowieczy Syn strapiony.
I patrzy wzwyż i widzi krzyż * Z ciężarem win ludzkości. * Już bliski zgon. Przejmuje Go * Strach aż do szpiku kości.

6. Wszechświata Pan upada tam* Na ziemię z płaczem, jękiem. * Modlitwy swe do Ojca śle * i załamuje ręce.
,,Ach, powiedz Mi, czy muszę pić * Z kielicha srogiej męki? * Lecz, jak Ty chcesz, niech stanie się, * Bym wolę Twą wypełnił."

7. Rzucony w proch, błaganie to * Trzykroć do niebios wznosił. * I wtedy jął umacniać Go * Z wysoka anioł Boży.
Syn Boży, Pan, jest Zbawcą nam, * Cierpienia swego stanem. * Zwyciężył śmierć! Bądź Jemu cześć * I hołd na wieki. Amen.
#3
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 18-02-2024, 20:51:59
Wałbrzych, Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, I Niedz. Wielkiego Postu, 18 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 16:00; C: X Wojciech Pawlina, m: 3; org. brak; Kantor: KZ (chory).

In: Invocabit me,

Missa XVII, Credo III;

Grad: Angelis suis,
Tr: Qui habitat (wg nut intonacja i  ostatni wers, reszta wersów prostą psalmodią II tonu;

Of: Scapulis suis / Kto się w opiekę (2 zwr.);
Co: Scapulis suis / Witam Cię witam (2 zwr. z powt.);

Po ost. Ewang.: Ave Regina coelorum.
Wyjście Asysty: Któryś za nas (x3)
#4
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 14-02-2024, 20:57:27
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Feria Quarta Cinerum (Popielec), 14 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00; C: X Ir, m: 11; o: TomNie., s: KZ, TD, LT;

Wejście asysty - Bądź mi litościw (4 zwr.),
Antyf. do pośw. popiołu: Exaudi nos (Antyf - Vers - Gloria Patri - Antyf),
Posypanie popiołem: Immutemur / Emendemus (Antyfona - wers (KZ) - Attende - Gloria (TD) - Attende) / Posypmy głowy popiołem (całość);

Missa XVIII [sine Credo]; dialog przed prefacją, prefacja i Pater noster w tonie ferialnym;

In: Misereris omnium;
Gr: Miserere mei Deus (Intonacja i szczątkowe zakończenie wg nut, reszta psalmodią);
Tr: Domine, non secundum (psalmodią poza int i 2 wersem; wers 2gi "Adjuva nos Deus" KZ+TD);
Of: Exaltabo te / Boże w dobroci (4 lub 5 zwrotek)
Co: Qui meditabur / Duszo Chrystusowa / W krzyżu cierpienie (3 zwr. wg Siedl '28) / Witam Cię witam (całość, 4 zwr.);
Zakończenie: Któryś za nas (x3)
#5
Pieśni przygodne / Odp: Pan jest mą siłą
Ostatnia wiadomość przez MaciejKalita - 14-02-2024, 10:36:33
#6
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 11-02-2024, 12:16:05
Wrocław, Kolegiata p.w. Św. Krzyża, niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna), 11 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 9:00; C: XIB, m: 7 + 8 kleryków z USA; o:AS, s: KZ, KB, LT; polifonia - Lumen de Lumine

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In:  Esto mihi;

Missa: Missa Ave Regina Caelorum GP Palestriny + Ite: XI, Credo: I;
Czyt: KZ

Gr: Tu es Deus (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum)
Tr: Jubilate Domino (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i ostatnim wersem)
Of: Offertorium: Benedictus es Domine / impr. org..
Co: Manducaverunt / Kto się w opiekę (7 zwr.) / Ufam Bogu w nieszczęściu mem (Lumen de Lumine monod)


Zakończenie: Ave Regina coelorum;

Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica, niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna), 11 lutego 2024 , godz. 18:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; C: X Julian N., m: 4; org. brak; Kantor: KZ.

In:  Esto mihi;

Missa XVIII, Credo III;

Gr: Tu es Deus,
Tr: Jubilate Domino;
Of: Offertorium: Benedictus es Domine / Czego chcesz po nas Panie (2 zwr.)
Co: Manducaverunt / Kłaniam się Tobie (3 zwr. z powt.);

Zakończenie: Ave Regina coelorum.
#7
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 04-02-2024, 12:39:27
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, niedziela Sześćdziesiątnicy (Mięsopustna), 04 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 9:00; C: X IB, m:7; o:AS, s: KZ, TD, LT, KB)

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Exsurge quare obdormis Domine;
Missa XI (sine Gloria), Credo I;

Gr: Sciant gentes (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum),
Tr: Commovisti Domine (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i ostatnim wersem (KZ,TD));
Of: Perfice gressus meos / impr. org
Co: Introibo ad altare Dei / Kłaniam się Tobie (całość),

Zakończenie: Ave Regina coelorum.
#8
Święta całego roku podług kalendarza / Odp: Popielec - Posypmy głowy ...
Ostatnia wiadomość przez Owca - 03-02-2024, 21:57:37
My tak zaśpiewamy za chwilę.
#9
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 02-02-2024, 20:48:46
Wrocław, kolegiata Św. Krzyża, Święto Oczyszczenia NMP (02 lutego 2024, Msza Święta w Vetus Ordo Missae, godz. 18:00; Cel: XIB, m: 11; o: nie dotarł; SCSI: KZ, LT, KB.

Wejście asysty i Modlitwy poświęcenia świec (5 modlitw): Anioł pasterzom mówił (4 zwr. z powt),
Pokropienie Ludu i dystrybucja świec (dystr. tylko ministrantom): Lumen ad revelationem Gentium.

Procesja ze świecami dookoła kolegiaty:
Adorna thalamum / Responsum accepit Simeon / Obtulerunt pro eo Dominno.

In: Suscepimus Deus;
Missa VIII (De Angelis) cum Gloria / Credo III;

Gr: Suscepimus Deus (psalmodią - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Tr: Nunc Dimittis (psalmodią, poza intonacją i ostatnim wersem);
Off: Diffusa est / Przybieżeli do Betlejem (3 zwr., z powt.);
Co: Responsum accepit / Dzisiaj w Betlejem (5 zwr. z powt.) / Tryumfy Króla niebieskiego (3 zwr. z powt.);

Po ost. Ewang.: Ave Regina Coelorum.

Po Mszy: Bóg się rodzi (zwr. 1 i ost. z powt.).
#10
Maria Konopnicka
Tekst do mszy śpiewanej

Introit
Do Boga mego, jak do żywej wody,
Spragniony biegnę w czas błogiej pogody,
Do Boga mego i do Zbawiciela,
Co młodość moją duchem uwesela.
Do Boga mego, do Jego ołtarzy,
Jak gołębica, dusza się ma waży.
Od rzesz nieświętych jedyna mi droga
Do mego Boga!
 
Kyrie
Kyrie elejson — zmiłuj się, o Panie!
Chryste elejson — winy nasze zmaż!
Wejrzyj na ludu Twego pokajanie,
Pokaż mu dawne swoje zmiłowanie,
Ojcowską ku nam racz obrócić twarz...
Kyrie elejson — winy nasze zmaż!

Gloria
Niech śpiewa Syjon! Niech brzmi ziemia cała
Odgłosem hymnów i radosnych lir!
O, chwała, Bogu na niebiosach chwała!
A zbożnym ludom pokój tu i mir!
O, wstań, Łazarzu, z swojego barłogu,
Wznieś w górę czoło, zrzuć śmiertelny kir!
O, chwała, chwała na niebiosach Bogu!
A zbożnym ludom pokój tu i mir!

Graduale
Na padół smutków i boleści
Swe żywe Słowo zesłał Pan,
I zstąpił zwiastun dobrej wieści
I zakon został ludom dan!
O Chryste! Niechaj zdrój żywota
Ze słowa Twego spłynie nam!
A kiedy burza się rozmiota,
Wśród dzieci Twoje zestąp sam!

Credo
W mądrość przedwieczną, która światy tworzy,
Słońca zapala, sieje blaski zorzy,
Morza napełnia i gwiazd drogi strzeże,
W Boga i w Ojca wszechistnienia wierzę!

W miłość najwyższą, co wzgardziła niebem,
Z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem,
W miłość, co krew swą dała nam w ofierze,
W zbawcę ludzkości, w krzyż Chrystusa — wierzę!
W serc czystych Twórcę i Pocieszyciela,
W światło, co wieki i ludy obdziela,
W bóstwa z człowiekiem wieczyste przymierze,
W Ducha Świętego, w Trójcę Świętą — wierzę!
Wiarą tą znaczę pierś i czoło moje,
O, spraw to, Panie, niech przy niej dostoję,
Ukarz, gdy lud Twój zasłuży na karę!
Lecz nam pozostaw ojców naszych wiarę!

Offertorium
Ofiarę czystą i dar nieskalany
Niesiemyć, Panie, na zgładzenie win.
Gdy gromem błyśnie Ojciec rozgniewany,
Niech męką swoją przebłaga Go Syn.
Miłości oto najwyższej obiata,
Wszechmocy Bożej moc tajna i cud.
Zdrój żywej wody obmywa grzech świata
I chleb anielski nakarmia Twój lud!

O, przyjmij, Panie, ten kielich zbawienia,
Bo nadszedł błogi litości Twej czas.
I białą hostią Twego przebaczenia
I wszechmiłości obdziel wszystkich nas!

Sanctus
W istności swojej dla nas niepojęty,
Co słońc miliony masz u swoich nóg,
O, święty, trzykroć święty, święty, święty
Pan nasz i Bóg!
Serafów chóry, jak łan zboża zgięty,
Gwiaździstym czołem biją w niebios próg.
O, święty, trzykroć święty, święty, święty
Pan nasz i Bóg!

Benedictus
O podniesiony na krzyżu, o Chryste,
Wyciągnij ku nam przebite ramiona!
Gdy duch w ciemnościach omdlewa i kona,
Ty nad nim rozpal swe światło wieczyste!
O podniesiony na krzyżu, o Panie!
Z otchłani wieków wołamy ku Tobie.
Ty zbaw swe wierne, a nawiedź je w grobie
I ducha ożyw i daj zmartwychwstanie!

Agnus
O Zbawicielu, o Baranku boży,
Coś wziął na siebie Ojca swego gniew,
Kiedy nas pomsta wszechmocna zatrwoży,
Gdy Pan prawicę ciężką swą położy,
Bądź nam miłościw, o Baranku boży,
Coś za nas oddał ciało Swe i krew!

Benedictio
Na życie walki i na skon,
Na pracę ducha i na trud,
Na posiew dobra i na plon
Błogosław, Panie, wierny lud!
Bądź w sercach naszych, w myślach bądź,
Błogosław każdej chaty próg,
Jednością wzmacniaj, zgodą rządź,
Boś Ty nasz Ojciec, Ty nasz Bóg!...