Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - martin1984

#1
Prośby o pomoc / Odp: Dom Boży - prośba
09-02-2022, 02:54:18
Znam jeszcze inną wersję słów tej pieśni.

1. Dom Boży w swojej chwale, * Rozsiewa wkoło blask. * Na silnej stoi skale, * Potężny niby głaz. * Refren: Boże wielbim Cię, Boże sławim Cię, * O daj nam wszystkim wraz, * W Twym Domu wiele Łask.
2. Twój Kościół tak wspaniale, * Jak twierdza wznosi się. * Na szczycie jej wytrwale, * Krzyż złoty błyszczy się. Ref
3. Choć wichry huczą srogie, * I twierdzę zburzyć chcą. * Ataki te złowrogie, * Opoki nie zburzą. Ref
#2
Cytat: braciszek m w 05-10-2007, 16:50:16
szkoda tylko że Tajemnic Światła opis nie obejmuje.  :-[ ale bardzo ciekawe.  :)

Tajemnice światła? A to Matka Boska dała je? Rzymski Katolik odmawia tradycyjny Różaniec Święty: Radosna, Bolesna, Chwalebna.
Dodając tajemnicę światła rozwala się cały Różaniec Święty. Bajania JP2 pod naciskiem masonerii. To wytwór diabelski.
Matka Boska w objawieniu do Sł. B. Barbary Kloss jasno i wyraźnie, stanowczo przekazuje: Odmawiajcie Różaniec tak jak Ja was nauczyłam.
#3
Dokładnie chodzi mi o melodię dotyczących pieśni pomiędzy godzinami oraz o wersety Bądź pozdrowiona...

Poniższa całość godzinek opracowana zgodnie z:
Ołtarzyk rzymsko-katolicki, czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846
Zdrowaś Marja ks. Jan Wielicki wyd. 17 1912
Śpiewnik różańcowy 1935

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pieśń. Przenajświętsza Matko Boża, o Marya!  * Gwiazdo burzliwego morza, o Marya! * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona,  * I błogosławiona, o Marya!

Na Jutrznię
Bądź pozdrowiona Panno Maryo nad wszystkie stworzenia do najwyższej radości podwyższona, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa;
Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa.
Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas złości.
Ciebie Monarcha wieczny, od wieków swojemu
Za matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
Przez które ziemski okrąg i nieba ogniste,
i powietrze i wody stworzył przezroczyste.
Ciebie oblubienicę przyozdobił sobie,
bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

Lub: 

Witaj nam pełna łaski, bez zmazy poczęta,
Niepokalana, Czysta, Uwielbiona, Święta,
Orędowniczko ziemi i Niebios Królowa,
Witaj Maryo Panno, Córko Dawidowa,
Matko Zbawienia, Zorzo Niebieskiej światłości,
Witaj, i w pomoc ku nam pośpiesz z wysokości!
Ciebie Stworzyciel świata od wieków swojemu
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu,
Przez które ziemski okrąg i Nieba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przezroczyste.
Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

Antyfona. Poświęcił Przybytek Swój Najwyższy, Bóg w pośrodku Jego, nie będzie poruszony.

V. Przejrzał Ją Bóg i wybrał Ją Sobie,
R. I wziął Ją na mieszkanie do Przybytku Swego.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.
V. Módlmy się. Święta Maryo,/ Królowo Niebieska,/ Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa/ i Pani świata,/ która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz,/ wejrzyj na nas, Pani nasza/ łaskawym okiem miłosierdzia Twego,/ i uproś nam u Syna Twego miłego/ odpuszczenie       wszystkich grzechów naszych,/ abyśmy, którzy teraz Święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy,/ wiecznego błogosławieństwa zapłatę w Niebie otrzymać mogli;/ co niechaj da Ten,/ któregoś Ty, Panno porodziła,/ Syn Twój, a Pan nasz/ Jezus Chrystus,/ który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Jedyny,/ Bóg, na wieki wieków./             
R.  Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. R.  Amen.

Pieśń. Łaski Bożej jesteś pełna, o Maryo, * Duchem Świętym obdarzona, o Maryo,  * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona  * I błogosławiona, o Maryo !

Na Prymę
Bądź pozdrowiona Panno Maryo w Panieńskiej dostojności, wszystkie chóry Aniołów i ludzi poprzedzająca, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Przybądź nam... itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły,
Który złoty stół i siedm kolumn ozdobiły.
Od wszelkiej zarazy świata ochroniona,
pierwéj święta w żywocie matki niż zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, tyś jest Świętych drzwiami,
Nowa gwiazdo z Jakuba, tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

Lub: 

Witaj Panno ozdobna cnoty wszelakimi.
Żywy Przybytku Boga żywego na ziemi.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie Matki, niż zrodzona.
Tyś dla wszystkich nas grzesznych Matką odrodzenia;
Tyś jest dla wszystkich Świętych bramą do zbawienia.
Tyś jest Panią Aniołów, Ty piekielne mocy
Zwyciężasz, i nam ludziom dodajesz pomocy.
W Tobie jest ufność nasza, Twego zlitowania
Żebrzem, wspieraj nas w życiu i w chwili skonania!

Antyfona. Którażto jest, która idzie jako zorza powstająca, piękkna jako księżyc, wybrana jako słońce, ogromna jak wojsko uszykowane porządnie.

V. Sam ją stworzył w Duchu Świętym.
R. I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Pieśń. Pan z Tobą, od wieków Ciebie, o Maryo! * Przeznaczył za Matkę Sobie, o Maryo!  * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona  * I błogosławiona, o Maryo!

Na Tercję
Bądź pozdrowiona Panno Maryo jako słońce jasnością Twojej chwały niebo rozweselająca, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Przybądź nam... itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów, Boskim ogniem gorejąca,
Różdżko Aaronowa śliczny kwiat rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, by cię Syn twój tak zacny od winy
Pierworodnéj zachował i zmazy Ewinej.
Który Ciebie za matkę obierając sobie,
Chciał by przywara grzechu nie postała w tobie.

Lub: 

Witaj Arko Przymierza, Tęczo przebaczenia,
Zakonie Łaski, w którym nic się nie odmienia.
Bóg się w świetle swej Prawdy objawił przez Ciebie,
Jak niegdyś w gorejącym krzaku na Horebie:
Z Ciebie zakwitł dla świata, kwiat nadziei nowej,
Jak z onej cudotwórnej Różdżki Aronowej;
Przez Cię ziemia obfitą Łaską napełniona,
Jako Niebieską rosą Runo Gedeona;
Tyś dala ludziom pokarm siły i słodyczy,
Jak ów Samsona miodu Plaster tajemniczy
O! dozwólże nam ufać Twej świętej przyczynie,
Ze i nas uczestnictwo tych łask nie ominie,

Antyfona. W słońcu postawił przybytek swój, a ono jako oblubieniec wychodzący z łożnicy swojej.

V. Ja mieszkam na wysokościach,
R. A tron mój w słupie obłoku.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Pieśń. Między wszemi Tyś jedyna, o Maryo,  * Błogosławioną nazwana, o Maryo!  * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona  * I błogosławiona, o Maryo!

Na Sekstę
Bądź pozdrowiona Panno Maryo od wszystkich niebian jako Matka Boża i Królowa Nieba wielbiona, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Przybądź nam... itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj świątyni Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości.
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś Łaską jedyna, Panno napełniona.

Lub: 

Witaj godna Świątyni Trójcy Tajemniczej,
Matko pokory, wzorze skromności dziewiczej,
Zdroju Boskiej pociechy, Ogrodzie piękności,
O! Palmo cierpliwości! O! Cedrze czystości!
Tyś jest Winnica Pańska i błogosławiona,
Skąd rozlała się na świat radość nieskończona.
Pełna łaski i wolna od przestępstwa Ewy,
Ubłagaj za nas grzesznych słuszne Boga gniewy,
Ażebyśmy Go w Tobie w każdej wielbiąc chwili,
Na nowy przez Cię żywot, w Nim się odrodzili.

Antyfona. Fundamenta Syjonu na Górach Świętych; miłuje Pan bramy Syjonu nad wszystkie przybytki Jakuba.

V. Jak lilia między cierniem,
R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Pieśń. Błogosławiony jest Święty, o Maryo!  * Owoc Twój z Ducha poczęty, o Maryo!  * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona * I błogosławiona, o Maryo!

Na Nonę
Bądź pozdrowiona Panno Maryo zdolna przyczyną Swoją wszystko otrzymać, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Przybądź nam... itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca,
Abizai prawego Dawida grzejąca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Marya powiła.

Lub: 

Witaj Miasto ucieczki, Twierdzo, poza którą
Walczym bezpiecznie z czartem i grzeszną naturą;
Broń nas, prosim, abyśmy nie upadli sami.
O! Najbłogosławieńsza między niewiastami!
Niezwyciężona Judyth ! coś mocą z wysoka,
Zdeptała w prochu głowę piekielnego smoka;
Posłuszna Panu Ester! od wieków wybrana
Zbawić lud swój i zniszczyć podstępy szatana;
Czuła Rachelo! Matko niepojętej chwały,
Której Syn, Bóg, nasycił i zbawił świat cały.

Antyfona. Tyś sława Jeruzalem; Tyś wesele wybranych; Tyś cześć ludu naszego.

V. Wszystkaś piękna jesteś przyjaciółko moja.
R. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Pieśń. Jezus Chrystus, Syn Twój miły, o Maryo! * Dla Ciebie nam jest łaskawy, o Maryo!  * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona  * Błogosławiona, o Maryo!

Na Nieszpory
Bądź pozdrowiona Panno Maryo chcąca czcicielom Twoim być Przewodniczką do chwały, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Przybądź nam... itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj, zegarze, w którym nazad jest cofnione
Słońce dziesięcią linii, gdy Słowo wcielone.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niezmiernie od Aniołów jest coś umniejszony.
Słońca tego promieńmi Marya jaśnieje,
W Poczęciu Swym jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc świeci człowiekowi.

Lub: 

Witaj Zegarze, w którym słowo wszechmogące,
Wcielając się, zniżyło, jak ku ziemi słońce.
By ród ludzki z grzechowych podźwignąć padołów,
Najubożuchnyin z ludzi, stał się Król Aniołów.
Maryo! Tyś jest dla nas Zorzą tego Słońca,
Tyś Lilija czystości nad światem kwitnąca!
Oświećże nas tern światłem Laski niepojętej,
A napełnij wonnością niewinności świętej:
Byśmy Bogu, wraz z Tobą, w chwale wiekuistej,
Nieśli hołd czci powinnej, i miłości czystej.

Antyfona. Rzekł Pan do węża: położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą: ona zetrze głowę twoją.

V. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca.
R. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Pieśń. Matko Boża, Panno czysta, o Maryo!  * Proś za nas Jezusa Chrystusa, o Maryo!  * Niech odpuści winę teraz i w godzinę  * Śmierci naszej. Amen, o Maryo!

Na Kompletę
Bądź pozdrowiona Panno Maryo, której cześć na ziemi nieustannie wzratać i pomnażać się będzie, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Niech nas, Panno! Twą prośbą ku Sobie nawróci
Jezus, Syn Twój, a słuszny Swój Gniew niech od nas odwróci.
Przybądź nam... itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj Matko szlachetna panieńskiéj czystości,
Gwiazdamiś uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Bramo rajska, niemocnych zdrowie, w twéj obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

Lub:
Witaj Maryo, w Niebios chwale nieskończonej,
Wywyższona nad wszystkie Archanielskie Trony,
Gdzie Ci Syn Twój poruczył szafunek łask swoich,
A Niebiosa uczynił podnóżkiem nóg Twoich!
Tobie Serałinowie i, Cherubinowie,
Tobie cześć niosą Święci Niebiescy Duchowie;
O! nie gardźże i naszą modlitwą, o Pani!
Którą Ci niesiem, Ewy synowie wygnani,
Na tym padole płaczu: — a litosne one
Oczy Twe obróć na nas, i pod Twą obronę
Przyjm ufających w Tobie; abyśmy przez Ciebie
Boga w Trójcy Jedynego oglądali w Niebie.

Antyfona. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy; we mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty.

V. Olej wylany o Maryo Imię Twoje.
R. A słudzy twoi zakochali się bardzo w Tobie.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Polecenie Godzinek
Z pokłonem, Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Maryą przybyła.
I u Syna Swojego Łaskę uprosiła,
Głód, mór, wojnę, powietrze od nas oddaliła.
Proszę Cię, Panno Święta, nie opuść grzesznego,
W czasu śmierci momentu ratuj mnie grzesznego.
A osobliwie w on czas konania naszego
Kiedy już usta martwe ratunku żadnego
Wzywać nie będą mogły, gdy tchu już nie stanie,
Przybądź Panno natenczas, na szczere wzdychanie
Z Najświętszym Bogiem Ojcem i z Duchem społecznie,
Imię Twoje niech słynie na wiek wieków wiecznie.
Byśmy za Twą pomocą, w tej ostatniej chwili,
Łzami szczerego żalu grzechy nasze zmyli.
Nie daj nam marnie zginąć, nie wypuść z Opieki,
Abyśmy Cię chwalili teraz i na wieki!

Antyfona
Tać jest Różdżka, w której ani znak pierworodny, ani skaza uczynkowej winy nie postała.
V. W Poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś zawsze była.
R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Marya Niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego. Rodzicielko Jezusowa, Królowa Niebieska, Cesarzowo świata, Ucieczko i Patronko wszystkich grzesznych. Matko nieprzebranego Miłosierdzia! wspomnij na nas, Święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, a przybądź przy skonaniu w potrzebie, kiedy oczy nasze w słup stanąwszy nie będą mogły widzieć Męki Jezusowej, ani język zdrętwiały, nie będzie się mógł ruszać do wyznania Jezus, Marya! Natenczas, Święta Panno i Matko miłościwa, broń od najazdów nieprzyjacielskich, a zachowaj nas od potępienia wiekuistego, a doprowadź dusze nasze do Królestwa Niebieskiego. O! najłaskawsza Dziewico Niepokalana Marya!                     R. Amen.
V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.
V. Módlmy się. Boże! któryś przez Niepokalane Poczęcie Panny Maryi, godne Synowi Twojemu mieszkanie zgotował, prosimy Cię! abyś jako Ją przez Śmierć tegoż Syna wolną od wszelkiej zmazy zachował, tak nam też za Jej przyczyną niepokalanymi przyjść do Siebie dopuścić raczył. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.

Odpust: 100 dni za każdorazowe odmówienie powyższej antyfony Tać to różdżka wraz z wersetami i modlitwą Boże! któryś przez... z sercem skruszonem i nabożnie. (Pius IX. Brew. dn. 31 marca 1876).

Antyfona na zakończenie
Święta Marya! ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za pobożną płcią niewiast: niech wszyscy doznawają twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem Twą świętą uroczystość obchodzą.

Uwaga. Zamiast tego słowa: ,,wspomnienie*, można położyć: ,,Twoje Święte Niepokalane Poczęcie, Narodzenie, Ofiarowanie* itd. albo inną tajemnicę, którą wtenczas Kościół Święty obchodzi, lub do której kto ma osobliwsze jakie nabożeństwo.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.
V. Pani! wspomagaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Módlmy się. Daj, prosimy Cię Panie! sługom Twoim nieustannym duszy i ciała cieszyć się zdrowiem, i za chwalebną Błogosławionej Maryi zawsze Panny przyczyną teraźniejszego smutku być wolnymi i wiecznego dostąpić wesela. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

Od Bożego Narodzenia aż do Oczyszczenia Najświętszej Panny mówić się zwykła zamiast tej, następującą:
Modlitwa. Boże! któryś płodnością panieństwa błogosławionej Panny Maryi, zbawienia wiecznego pożytek ludziom sporządzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy Jej za nami przyczyny skutku doznawali, jakośmy przez nią zasłużyli otrzymać Sprawcę żywota, Chrystusa Jezusa, Syna Twojego; który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na- wieki wieków. Amen.

Pieśń po godzinkach
U nóg Twoich Najświętszych Godzinki składamy
Gdy Godzinki kończymy, jeszcze Cię błagamy,
O Najświętsza Maryo, Matko Jezusowa,
Na wołanie próśb naszych, bądźże nam gotowa.
Każda nasza potrzeba niech Twe Serce wzruszy,
A w największem nieszczęściu, Ty strzeż naszej duszy,
Matko niech przy skonaniu zobaczymy Ciebie,
A oddaj dusze nasze Jezusowi w Niebie.

Pieśń
1. Przymij mój Jezusie, te godzinki, * Na cześć i na chwałę swej Mateczki; * O rajska Różo krasna, * Panno nad Panny zacna, * Panienko Marya!
2. Kiedy przyjdzie ostatnia godzina, * Uproś nam Łaskę u Swego Syna, * I żal za grzechy, bez grzechu, * Poczęta, Panienko Święta.
3. A ci, którzy już dni swoje skończyli, * I ten straszliwy termin odprawili, * Niech mają pokój! Bez grzechu Poczęta, * Panienko Święta!
4. Słodki Jezu, dobry Panie, * Daj im lekkie odpoczywanie; * Światłość wieczna niech im świeci, * Gdzie królują Wszyscy Święci, * Wszyscy Święci z Chrystem Panem, * Aż na wieki wieków. Amen.

Pieśń po godzinkach II.
1. O Maryo! cna Patronko wszech grzeszników, * Nie opuszczaj, lecz wspomagaj miłośników: * Przyczyniaj się u Jezusa Swego Syna, * Aby była odpuszczona grzesznym wina.
2. O Przenajświętsza Królowo! Panno czysta! * Przyczyniaj się i proś za nas Jezu Chrysta: * Byśmy po skończeniu życia i boleści, * Przyszli, gdzie z Synem królujesz, do radości. Amen.

#4
Czasopismo Hufiec Maryi nr 2 z 1937 roku podaje takie jeszcze zwrotki:

Gdy Miłosierdzia zbliża się godzina,
Niechaj poznają wszyscy Twego Syna.
Niech Mu świat z nami uwielbienia głosi,
Usłysz o Matko chór Twych dzieci prosi.

Niechaj Baranek Boży trzykroć Święty,
W Ołtarzach naszych w cyborium zamknięty.
Żyje, króluje, rządzi, nami z chwałą
Niechaj panuje nad tą ziemią całą.

O Jezu Boska Ofiaro Miłości,
Niech Ci z serc naszych płynie hymn wdzięczności.
Za Łask Niebieskich przeobfite zdroje,
Takich jest Źródłem Boskie Serce Twoje.
#5
I658* CIEBIE NA WIEKI... O ALOJZY WIELKI ŚWIĘTY

1. Ciebie na wieki wychwalać będziemy, * O Alojzy wielki Święty! * W Twojej opiece niechaj zostajemy. * Przez Pana do niebaś wzięty, * Boś na wzór Aniołów żył w ludzkim ciele, * W krótkim czasie przeżywszy wieków wiele, * O Święty nasz Opiekunie!
2. Na ustach Twoich Jezus, Marya, * Gdyś siedział na matki łonie, * A potem nawet lat dziesięć nie mija: * Serce Twe miłością płonie * K'temu Panu, co króluje w wieczności, * I składasz Mu w ofierze ślub czystości, * O Święty nasz Opiekunie!
3. Młodzieńców wiele goni za kwiatkami, * Uciechy są ich żywiołem: * Tyś niewinny, a smagasz się biczami; * Niewinność z pokutą społem * Łączą się w Tobie w jedną całość piękną. * Spraw, niechaj twarde serca nasze zmiękną, * O święty nasz Opiekunie!
4. Któż wypowie Twą wielką chwałę w niebie? * Wysoka Twoja stolica. * Albowiem kto był skromniejszym od Ciebie: * Nie chcąc znać matki oblicza? * Obróć swe oczy, pospiesz w utrapieniu; * Kto służy Tobie, nie daj go zginieniu, * O Święty nasz Opiekunie!
5. Przybądź, Alojzy, w ostatnim terminie, * Ciebie my grzeszni wzywamy: * Na pomoc naszą w śmiertelnej godzinie, * Niechaj przy Tobie skonamy; * Ubłagaj Pana, niechaj się zmiłuje, * A żywot wieczny po śmierci daruje, * O Święty nasz Opiekunie!

Źródło: Pieśń zapisana w Zapiski dotyczące życia wewnętrznego Ks. Bronisława Markiewicza, w których znajdujemy taką adnotację:
Pieśń do Świętego Alojzego (2 redakcje) na dwóch arkuszach o formatach 15,5X20,4 i 20,7X31 cm obejmujących strony: Z. 57—59. tekst podany według drugiej redakcji.


#7
Znalazłem nagranie innej wersji pieśni Matko Niebieskiego Pana
https://www.youtube.com/watch?v=0R7gTJefvLU
#8
Czy ktoś posiada nuty odnośnie pieśni, które są zawarte w Godzinkach przed każdą godziną godzinek? Lub ew. melodię?
#9
To jest własna kompozycja pieśni Pana Alfonsa Puschera, wieloletniego dyrygenta i organisty parafii Św. Bartłomieja w Gliwicach.
Z początku słychać treść: Już nadszedł czas... Na chwilę obecną nie mogę znaleźć tej pieśni pogrzebowej. Myślę, że warto tu napisać do autora z prośbą o udostępnienie tekstu i nut do tejże pieśni.
#10
Z GŁĘBI NASZYCH SERC WOŁAMY, OJCZE NASZ (Mel. Z dawna Polski)

1. Z głębi naszych serc wołamy, Ojcze nasz. * Ciebie pokornie błagamy, Ojcze nasz. * Duszom zmarłych, dobry Panie, * Racz dać wieczne spoczywanie. * Jezu, dobry Boże, Panie, * Ojcze nasz.
2. Przenajświętszej Mszy Ofiarę, Panie nasz. * Przebacz, Jezu, zmarłym karę, Chryste nasz. * Przez Maryi przyczynienie, * Świętych Pańskich się wstawienie. * Daruj winy, skróć cierpienie, * Jezu nasz.
3. Matko nasza litościwa, Maryo, * Ach przemów do Syna słowo, Maryo. * Prowadź dusze przed Tron Boga, * Niech je minie kara sroga, * Uproś litość, Panno droga, * Maryo.
4. Święty Wodzu Wojsk Anielskich, Michale, * Który kładziesz życie nasze na szale. * Skończyli już życia boje, * Otwórz im Niebios podwoje. * Sławić będziem imię Twoje, * Michale.   

Źródło: Modlitewnik Polka przed Bogiem wyd. z 1910 roku.
#11
I. Już wycierpiałeś (wycierpiałaś), już zwyciężyłeś (zwyciężyłaś), * znosiłeś (znosiłaś) trudy i wszelkie krzyże, * teraz odpoczniesz, teraz odpoczniesz, teraz odpoczniesz w ciemnym grobie.
II. Ty byłeś (byłaś) wierny (wierna), byłeś (byłaś) cierpliwy (cierpliwa), * Tyś Mu służył(a) do zgonu swego, * Bóg ci nagrodzi, Bóg ci nagrodzi, Bóg ci nagrodzi we wieczności.
III. Pielgrzymka Twoja się zakończyła, * wędrujesz z ziemskiej doliny teraz, * już ci śmierć bramę, już ci śmierć bramę, już ci śmierć bramę otworzyła.
#12
I. A. Spocznij na wieki matko (żono, córko, siostro) ukochana * zwycięskoś przeszła z tego świata w dal. * Spocznij niech Pan Bóg do snu cię ułoży, * już cię nie zbudzą serca łzy i żal.
   B. Spocznij na wieki ojcze (mężu, synu, bracie) ukochany, * zwycięskoś przeszedł z tego świata w dal. * Spocznij niech Pan Bóg do snu cię ułoży, * już cię nie zbudzą serca łzy i żal.
II.   Spocznij na wieki niech ciało umiera, * dusza dojrzała jak ten żytni kłos. * Którą Pan żniwa z pól ziemi zabiera, * by z nią na wieki dzielić szczęścia los.
III.   Spocznij na wieki, śpisz już cichutko, * Bez smutku i bez cierpień już i trwóg. * Nie płaczcie za mną, bo to Wola Pana. * Niech Ci Bóg w niebie wieczną chwałę da.
IV.   Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga,  gdzie łzy już nie płyną, gdzie słyszysz Boga głos serdeczny "Pokój ci wieczny, pokój ci wieczny".
#13
I. A. Odszedłeś od nas, ojcze ukochany, twe serce cenne już przestało bić. Dzień smutny zmienił twarze łzą zalane, dla nas na zawsze już przestało bić.
     B. Odeszłaś od nas, mamo ukochana, matczyne twe serce już przestało bić. Dzień smutny zmienił twarze łzą zalane, dla nas na zawsze już przestało bić.
REFREN: Żegnaj, ach żegnaj, niech ci Bóg przebaczy. Bo i nas kiedyś, Bóg powoła nas.
II. Zamknęły się już ukochane oczy, Spoczęły ręce twe spracowane. Przestało już bić kochane twe serce. Jak trudno żegnać,  w sercach naszych trwasz.
III. Bolesne jest to nasze z tobą rozstanie, * Lecz taka Wola Twoja jest o Panie. * Bóg cię powołał, do Królestwa Swego, * Z Jego się Wolą, pogodzić nam trzeba.
IV.   W cichości ducha modlę się do Ciebie, * o dobry Jezu, racz wysłuchać mnie. * Przyjmij tę duszę do Domu Twojego, * osądź łaskawie, jako Dziecię Twe.
V.    Przyjm Matko Boska, tę duszę w Swą pieczę, * Bo ona Ci była wierna w tym życiu. * Nie daj go (ją) karać, nie daj mu (jej) Maryjo. * Zginąć na wieki, racz o nim (niej) pamiętać.
#14
I. A. Już zakryłaś swoje oczy, mamo, już zasnęłaś wiecznym snem,  * Już zasnęłaś i nie rozwitałaś, i nie wrócisz do nas nigdy ty!
   B. Już zakryłeś swoje oczy, tato, już zasnąłeś wiecznym snem, * Już zasnąłeś i nie rozwitałeś, * i nie wrócisz do nas nigdy ty!
II. A. Mamo moja droga, a ty mamo, ach, dlaczego ze słońcem odeszłaś ty, * Zostawiłaś nas w tej ciemnej nocy, w sercu zostawiłaś smutek, ból?
   B. Tato ukochany, a ty tato, ach, dlaczego ze słońcem odszedłeś ty, * Zostawiłeś nas w tej ciemnej nocy, w sercu zostawiłeś smutek, ból?
III. Łzy chcesz wytarć, moja droga mamo (ukochany tato), * radość dziecka moją wrócić chcesz, * Chcesz nam znów ty współczuć i zrozumieć, * a jak teraz mamo (tato) wrócić cię.
IV.   Dzisiaj między nas brakuje ciebie, * twego serca, co kochało nas, * Z aniołami tam ty jesteś w niebie * i przed Bogiem modły za nas ślesz.
V.   Trudno dzisiaj, mamo (tato), nam bez ciebie, * w życiu naszym nastąpiła noc, * O, jak prędko znikłaś (znikłeś) nam na wieki, * bo powołał ciebie Jezus już.
Zakończenie: Mamo moja droga, a ty mamo... (Tato ukochany, a ty tato...).
#15
I.   Już się zbliża czas rozstania, * Już wasz ojciec (Wasza matka) żegna was; * Zbliż się, zbliż się tu rodzino, * Popatrz na ojcowską (matczyną) twarz.
II.   Gdzie odchodzisz drogi ojcze (droga matko)? * Ja sierotą nie chcę być! (Sierotami nie chcemy być)! * Jak bym chciała drogi mężu (Jak bym chciał o droga żono), * Całe życie z tobą być!
III.   Cicho, nie płacz ma rodzino, * Otrzyj z oczu łezki swe, * Ja odchodzę do wieczności [Ja już muszę was opuścić]*, * Bóg powołał właśnie mię! [Gdyż już Bóg powołał mnie!]*
IV.   Ja już wiele wycierpiałem (wycierpiałam), * Cicho znosząc krzyże swe, * Spójrz dziecino na me ręce, * Które piastowały cię.
V.   Nim odejdziesz drogi ojcze (droga matko), * Nim przekroczysz progi swe, * Niech twe oczy miłosierne, * Pożegnają właśnie mnie (nas).
VI.   Żegnam ukochane dzieci (dziecko)*, * Bo wzywają mnie już tam, * A co złego uczyniłem (uczyniłam) * To proszę wybaczcie [o wybacz] mi!
VII.   Troski wasze już złożyłem (złożyłam) * I ukryłem (ukryłam) w sercu swym. * Nie płaczcie już moje dzieci, * Słuchajcie się nawzajem.
VIII.   Żegnam wnuki (wnuka, wnuczkę)* co kochałem (kochałam), * One (i on/ona) też kochały (kochał/a) mnie. * Wszystkich proszę o modlitwę, * I nie zapomnijcie mnie!
IX.   Żegnam braci(brata), żegnam siostry(siostrę), * Przyjaciele, żegnam was. * Bo odchodzę do wieczności * Już na wieczny, wieczny czas!
X.   I ty mężu (żono/synu/córko) w swoim domku; Dobrze chowaj dziatki swe; Pamiętaj też o nich zawsze; żeby im nie było źle.
XI.   Już za chwilę cię zabiorą, * Ukochany ojcze nasz (Ukochana matko ma/Kochana matko nasza). * Już odchodzisz do wieczności, * Tam Maryja czeka nas.
XII.   O Maryjo uproś Syna, * Który będzie sądził z win, * By przebaczył mi me grzechy, * Ja chcę zostać dzieckiem Twym!
XIII.   Otrzyjcie już łzy płaczący, * Nie ma czego smucić się. * Matka Boska z wami będzie, * Do Niej trzeba modlić się.
XIV.   Bo odchodzę do wieczności * Już mogiła skryła mnie. * Wszystkich proszę o modlitwę, * Za mą duszą, grzechy me!
XV.   Panu Bogu was polecam, * Na ten smutny, ciężki czas; * Trwajcie w wierze i miłości, * a Bóg nie opuści was!
XVI.   Ja za wszystko Wam dziękuję, * Dzisiaj już ostatni raz; * I was bardzo o to proszę, * módlcie się za mną co dnia.
#16
Dzięki, że byłeś tato (byłaś mamo) z nami

Melodia: Pan kiedyś stanął nad brzegiem

1.   Dzięki, że byłeś tato (byłaś mamo) z nami, * przez te lata wspierałeś(aś) nas swymi radami. * Miłością swoją nas obdarzałeś (obdarzałaś).
REFREN: Drogi ojcze (Droga mamo), już cię Dobry Pasterz wezwał *Jego Usta dziś wyrzekły twe imię. * O Jezu, bądź mu (jej) miłościw na Sądzie, * niechaj z Tobą króluje na wieki. /x2
2.   Ojcze (Mamo), ty kochałeś(aś) nas swe dzieci/mnie swe dziecię * Ojcowską miłością jak Bóg Ojciec Swe dziatki (Matczyną miłością jak Matka Najświętsza Swe dziatki); * Dlatego będziesz już zawsze w naszym (moim) sercu.
3.   Dziś, gdy cię nie ma już z nami * Za twe trudy, miłość, dobro, wiarę * Niech cię Pan Bóg nagrodzi w wieczności.
4.    Klęcząc przy trumnie twej, o tato (mamo) * W hołdzie wdzięczności dziś tobie przyrzekamy * O duszy twojej pamiętać w modlitwach.
5.   Tato (Mamo), twą duszę polecamy * Matce Najświętszej i Wszystkim Świętym * Niechaj u Boga orędują za tobą.
6.   Jezu, nasz Dobry Pasterzu * Spójrz Swą Miłością i zmiłuj się nad Swą owieczką * Niechaj przy Tobie pasie się na wieki.
7.   Mamy silną nadzieję w Bogu * Że w wieczności znowu się spotkamy razem. * Ciesząc się w Bogu na Niebieskich Pastwiskach.
#17
I. Dobry ojcze (Dobra matko) śpij w pokoju, * Odpocznij po ziemskim boju. * Dni pielgrzymki się skończyły * Tobie niebo otworzyły. * Śpijże ojcze (matko) w pokoju!
II. Tyś gorliwie żeś się modlił(a), * Dzieci swoje wychowałeś (wychowałaś). * One dzisiaj ci dziękują * Modlitwy ci ofiarują. * Dobry ojcze (Dobra matko) odpoczywaj!
III. Tyś w tym życiu żeś się troszczył(a), * Nieraz męki chwile miałeś (miałaś). * Bóg ci dziś zapłaci w niebie, * O to wszyscy proszą Jego. * Dobry ojcze (Dobra matko) odpoczywaj!
IV. Dobry ojcze (Dobra matko) śpij w pokoju, * Odpocznij po ziemskim boju, * Jezu daj mu (jej) odpocznienie, * Łaskę i wieczne zbawienie. * Dobry ojcze (Dobra matko) odpoczywaj!
#18
I. Dobra matko (siostro)/(Dobry ojcze/bracie) śpij w pokoju, błogo w cieniu grobowym, zwyciężyłaś (zwyciężyłeś) ból szczęśliwie, wypocznij aż Bóg cię zbudzi,     
Refren: Śpijże błogo, śpij w pokoju; śpijże błogo, śpij w pokoju.
II. Dobre było życie twoje, zawsze czyste obyczaje, wierne miłe twe dążenie, twoim miłym poświęcone. Refren.
III. Pożegnanie jest bolesne, lecz ufnością wsparty ból, po cierpieniach tej ziemi, łączą wierne serca się. Refren.
IV. Za miłość którą wam on dał (dała) * Tyle wspólnych życiowych dróg. * Niechaj Cię niebem obdarzy * Dobry i Wszechmogący Bóg. Refren.
#19
Dzięki, że byłeś z nami

Melodia: Pan kiedyś stanął nad brzegiem

1.   Dzięki, że byłeś z nami, * przez te lata wspierałeś nas radami. * Miłością swoją nas obdarzałeś.
REFREN: Nasz pasterzu, już cię Dobry Pasterz wezwał * Jego Usta dziś wyrzekły twe imię. * O Jezu, bądź mu miłościw na Sądzie, * niechaj z Tobą pasie owce na wieki. /x2
2.   Ty kochałeś nas ojcze * swoje dzieci jak Pasterz swe owce, * W modlitwach Bogu polecać cię będziemy.
3.   Ojcze, tobie hołd wdzięczności składamy * Za twe nauki, posługi i wiarę, * Niechaj cię Pan Bóg nagrodzi w wieczności.
4.   Jezu, nasz Dobry Pasterzu * Spójrz nań z miłością i zmiłuj się nad nim, * Nie karz go, Panie, zbyt surowym Sądem.
5.   Nasz ukochany kapłanie * Niech Matka Najświętsza i Wszyscy Święci * Za twoją duszą u Boga orędują.
6.   My twoja wierna trzódka, * Mamy nadzieję, że się spotkamy tam razem. * Złączeni w Bogu na Niebieskich Pastwiskach.
#20
I. Żegnaj nam, żegnaj nam (Żegnam cię, żegnam cię)  (droga mamo, żono, córko, siostro – drogi mężu, ojcze, synu, bracie) żegnaj nam (żegnam cię). * Już się więcej nie ujrzymy, aż na Sąd Boży przyjdziemy. * Droga (matko/mamo, żono, siostro – drogi ojcze/tato, mężu, bracie) żegnaj nam (żegnam cię). * Żegnaj nam, żegnaj nam.
II. Żegnaj nam, żegnaj nam, (Żegnam cię, żegnam cię)* * (droga matko/mamo, żono, córko, siostro – drogi mężu, ojcze/tato, synu, bracie)* żegnaj nam. * Ci co w wierze umierają, życie wieczne osiągają. * Tak powiedział Chrystus Pan, * żegnaj nam, żegnaj nam.
III. Śpijże już, śpijże już, * (droga matko, żono, córko, siostro – drogi mężu, ojcze, synu, bracie) śpijże już. *  W niebie wierność nagradzają, * smutku trudów tam nie znają, tylko szczęścia czystych dusz, * śpijże już, śpijże już.
IV. Wiernym być, wiernym być, * w wierze świętej, wiernym być. * W zmarłych ślady pójść nam trzeba, * zdobyć świętość, chwałę nieba, a więc trzeba dobrze żyć, * wiernym być, wiernym być.
#21
166.   Zapada zmrok, już wszystkie światła gasną

I. Zapada zmrok, już wszystkie światła gasną.
    Bo właśnie nadszedł twego życia kres.
    I tylko jedno światło nie zagaśnie,
    Tym światłem Pan, co dziś powołał cię.
II.  Zostawiasz nas, jak smutna jest ta chwila.
    Wśród kwiatów leży martwe ciało twe.
    Przy głowie świece, a wokół jest rodzina.
    Smutek na twarzach, z oczu płyną łzy.
III.  Więc żegnaj nam, śmierć życie ci zabrała.
    Ziemskiej pielgrzymki skończył się twój trud.
    Ciało zostało, dusza uleciała,
    Tam, gdzie jej miejsce przygotował Bóg.
IV. Choć w piersi smutek, i żal serce ściska,
    Wierzymy, że spotkamy ciebie znów (kiedyś się),
    Przyjdzie ten dzień, że ciało swe odzyskasz
    I Ojciec Bóg osądzi życie twe.
V. Odchodzisz stąd, przed tobą nowa droga.
     Jesteśmy tu, by żegnać ciebie już,
     Modlitwę, którą wznosimy do Boga
     Do Matki naszej Ucieczki Grzesznych dusz.
VI. O Święta Pani, wysłuchaj to błaganie,
    Od mocy złych uchroń duszę tą.
    Pod Twą Opieką nic jej się nie stanie,
     Do Tronu Pana, Ty zaprowadź ją.
VII. A jeśli ona nie jest godna tego,
    O Wszechmogący racz pokutę dać.
     Prosimy Jezu wybaw go (ją) od złego,
     By mógł tam (mogła) wieczny odpoczynek mieć.
VIII. Przyszliśmy dziś z ostatnim pożegnaniem,
        aby pożegnać Ciebie w domu tym
        i wysłać modły za tobą do Boga,
        prosząc byś w niebie przebywał tam (przebywała) z Nim.
IX. Ostatni raz żegnamy ciało twoje,
które rozstało się już z duszą swą.
Maryjo uproś Pana Boga w niebie,
aby do Siebie zechciał przyjąć ją /go/.
X. Odchodzisz już nie biorąc stąd niczego,
        Bogactwem twym różaniec w ręce masz.
        Rodzinę swą okrywasz dziś żałobą,
        Bo tak chciał Bóg Wszechmocny niebios Pan.
XI. Wędrówka Twoja już się zakończyła.
Na zawsze zwiądł kwitnący dotąd kwiat,
Domem twym będzie cmentarza mogiła
i Krzyż z napisem, ile żyłeś (żyłaś) lat.
XII. Więc żegnaj nam ach żegnaj siostro (bracie) droga (drogi).
Nie wrócisz tu lecz my pójdziemy tam.
Nikt nie wie jaka przed tobą jest droga.
O tym wie jeden nasz łaskawy Pan.
XIII. Ach jaka dla nas smutna jest ta chwila,
jaki dla domu tego przykry czas.
Odeszłaś (eś) stąd rodzinę (żonę swą, męża pozostawiłaś) zostawiłaś (eś),
lecz Ty, o Boże pomoc im Swą dasz.
XIV. Niech Aniołowie wyjdą po twą duszę
i zaprowadzą do Niebieskich Bram,
gdzie Matka Boża z Jezusem Chrystusem
gdzie litościwy Bóg Ojciec i Pan.
#22
I. Z Panem Bogiem już odchodzę, * z Panem Bogiem żegnam Was, * wybieram się do Ojczyzny, * która nie zna bólu łez, * która nie zna bólu łez.
II. Ten co złe i dobre sądzi, * do wieczności wezwał mnie, * Bóg to Ojciec najłaskawszy, * by mi wieczne życie dał, * by mi wieczne życie dał.
III. Przyjmij Boże moją duszę, * przyjmij ją do chwały Twej. * Aby zawsze z Tobą była, * pod bezpieczną obroną, * pod bezpieczną obroną.
IV. Jeszcze raz się z Wami żegnam, * moja droga rodzino. * Wam wszelkiego dobra życzę, * tam w niebie do ujrzenia, * tam w niebie do ujrzenia.
#23
I. W Imię Pana, w Imię Pana, ruszam w drogę mi nieznaną. * Dusza moja łaknie nieba, chociaż ciało tu spoczywa. * Racz, o Boże przyjąć mnie.
II. Snem spokojnym, snem spokojnym, spocząć chcę po życiu znojnym. * W ciszy grobu niezmąconej, aż Aniołów zabrzmią tony. * W Sądzie Boże litość miej.
III. Zmartwychwstanę, zmartwychwstanę, ujrzę Boga w Jego chwale. * Wiara w nieomylne słowo, towarzyszy mi do grobu. * Wielki Boże wielbię Cię.
#24
1. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny. * Ratuj dusze z mąk czyśćcowych, boś jest miłosierny.
2. Jezu, przepuść i wysłuchaj, zmiłuj się nad nami. * Ratuj dusze z mąk czyśćcowych Twymi zasługami.
3. Matko, uproś i przebłagaj, przyczyń się za nami. * Ratuj dusze z mąk czyśćcowych Twymi przyczynami.
4. Święci Pańscy, Boga proście, wstawcie się za nami. * Dusze z czyśćca wyratujcie, niech się cieszą z Wami.
#25
I.   Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, * Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi. *
Refren: Najświętsza Matko, zrób mu/jej/im miejsce, zrób, * W Królestwie Niebieskim, u Jezusa stóp!
II.   Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy: * Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. * Ref.
III.   Do kogóż mamy, wzdychać nędzne dziatki? * Tylko do Ciebie, ukochanej Matki. * Ref.
IV.   U której Serce otwarte każdemu, * A osobliwie nędzą strapionemu. * Ref.
V.   Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, * By nas Bóg karał rózgą surowości. * Ref.
VI.   Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, * Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze. Ref.
VII.   Ty masz po Sobie i Ojca, i Syna, * Łatwo Go Twoja przejedna przyczyna. Ref.
VIII.   Gdy Mu przypomnisz wielkość Twej miłości, * Łatwo Go skłonisz, Matko łaskawości. Ref.