Alojzy Gonzaga, św.: Ciebie na wieki... O Alojzy wielki Święty!

Zaczęty przez martin1984, 06-06-2021, 03:54:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

martin1984

I658* CIEBIE NA WIEKI... O ALOJZY WIELKI ŚWIĘTY

1. Ciebie na wieki wychwalać będziemy, * O Alojzy wielki Święty! * W Twojej opiece niechaj zostajemy. * Przez Pana do niebaś wzięty, * Boś na wzór Aniołów żył w ludzkim ciele, * W krótkim czasie przeżywszy wieków wiele, * O Święty nasz Opiekunie!
2. Na ustach Twoich Jezus, Marya, * Gdyś siedział na matki łonie, * A potem nawet lat dziesięć nie mija: * Serce Twe miłością płonie * K'temu Panu, co króluje w wieczności, * I składasz Mu w ofierze ślub czystości, * O Święty nasz Opiekunie!
3. Młodzieńców wiele goni za kwiatkami, * Uciechy są ich żywiołem: * Tyś niewinny, a smagasz się biczami; * Niewinność z pokutą społem * Łączą się w Tobie w jedną całość piękną. * Spraw, niechaj twarde serca nasze zmiękną, * O święty nasz Opiekunie!
4. Któż wypowie Twą wielką chwałę w niebie? * Wysoka Twoja stolica. * Albowiem kto był skromniejszym od Ciebie: * Nie chcąc znać matki oblicza? * Obróć swe oczy, pospiesz w utrapieniu; * Kto służy Tobie, nie daj go zginieniu, * O Święty nasz Opiekunie!
5. Przybądź, Alojzy, w ostatnim terminie, * Ciebie my grzeszni wzywamy: * Na pomoc naszą w śmiertelnej godzinie, * Niechaj przy Tobie skonamy; * Ubłagaj Pana, niechaj się zmiłuje, * A żywot wieczny po śmierci daruje, * O Święty nasz Opiekunie!

Źródło: Pieśń zapisana w Zapiski dotyczące życia wewnętrznego Ks. Bronisława Markiewicza, w których znajdujemy taką adnotację:
Pieśń do Świętego Alojzego (2 redakcje) na dwóch arkuszach o formatach 15,5X20,4 i 20,7X31 cm obejmujących strony: Z. 57—59. tekst podany według drugiej redakcji.