Najsłodszego Imienia Jezus - Jezu, słodki upominku

Zaczęty przez tomas_wawa, 29-10-2008, 21:26:47

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Śpiewnik pelpliński
Na Dzień Imienia Jezus
1. Jezu, słodki upominku, * Serc naszych wieczny spoczynku, * Nad miód, nad wszelkie mniemanie * Słodsze z Tobą obcowanie.
2. Nie ma milszego śpiewania, * Ni wdzięczniejszego słuchania, * Ni myśli słodszych przyczyna * Nad Jezusa Boga Syna.
3. Jezus hojny dla proszących, * Nadzieja pokutujących, * Jest i dobry szukającym, * A pociecha znajdującym.
4. I nikt opowiedzieć zdoła, * I nikt opisać nie zdoła, * Świadkom tylko zeznać może, * Co jest Twa miłość, o Boże!
5. Bądź, Jezu, naszem weselem, * Który jesteś nagród celem, * Tobie od nas wszystkich chwała * Niech będzie na wieki trwała.