Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - MaciejKalita

#1
#2
Maria Konopnicka
Tekst do mszy śpiewanej

Introit
Do Boga mego, jak do żywej wody,
Spragniony biegnę w czas błogiej pogody,
Do Boga mego i do Zbawiciela,
Co młodość moją duchem uwesela.
Do Boga mego, do Jego ołtarzy,
Jak gołębica, dusza się ma waży.
Od rzesz nieświętych jedyna mi droga
Do mego Boga!
 
Kyrie
Kyrie elejson — zmiłuj się, o Panie!
Chryste elejson — winy nasze zmaż!
Wejrzyj na ludu Twego pokajanie,
Pokaż mu dawne swoje zmiłowanie,
Ojcowską ku nam racz obrócić twarz...
Kyrie elejson — winy nasze zmaż!

Gloria
Niech śpiewa Syjon! Niech brzmi ziemia cała
Odgłosem hymnów i radosnych lir!
O, chwała, Bogu na niebiosach chwała!
A zbożnym ludom pokój tu i mir!
O, wstań, Łazarzu, z swojego barłogu,
Wznieś w górę czoło, zrzuć śmiertelny kir!
O, chwała, chwała na niebiosach Bogu!
A zbożnym ludom pokój tu i mir!

Graduale
Na padół smutków i boleści
Swe żywe Słowo zesłał Pan,
I zstąpił zwiastun dobrej wieści
I zakon został ludom dan!
O Chryste! Niechaj zdrój żywota
Ze słowa Twego spłynie nam!
A kiedy burza się rozmiota,
Wśród dzieci Twoje zestąp sam!

Credo
W mądrość przedwieczną, która światy tworzy,
Słońca zapala, sieje blaski zorzy,
Morza napełnia i gwiazd drogi strzeże,
W Boga i w Ojca wszechistnienia wierzę!

W miłość najwyższą, co wzgardziła niebem,
Z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem,
W miłość, co krew swą dała nam w ofierze,
W zbawcę ludzkości, w krzyż Chrystusa — wierzę!
W serc czystych Twórcę i Pocieszyciela,
W światło, co wieki i ludy obdziela,
W bóstwa z człowiekiem wieczyste przymierze,
W Ducha Świętego, w Trójcę Świętą — wierzę!
Wiarą tą znaczę pierś i czoło moje,
O, spraw to, Panie, niech przy niej dostoję,
Ukarz, gdy lud Twój zasłuży na karę!
Lecz nam pozostaw ojców naszych wiarę!

Offertorium
Ofiarę czystą i dar nieskalany
Niesiemyć, Panie, na zgładzenie win.
Gdy gromem błyśnie Ojciec rozgniewany,
Niech męką swoją przebłaga Go Syn.
Miłości oto najwyższej obiata,
Wszechmocy Bożej moc tajna i cud.
Zdrój żywej wody obmywa grzech świata
I chleb anielski nakarmia Twój lud!

O, przyjmij, Panie, ten kielich zbawienia,
Bo nadszedł błogi litości Twej czas.
I białą hostią Twego przebaczenia
I wszechmiłości obdziel wszystkich nas!

Sanctus
W istności swojej dla nas niepojęty,
Co słońc miliony masz u swoich nóg,
O, święty, trzykroć święty, święty, święty
Pan nasz i Bóg!
Serafów chóry, jak łan zboża zgięty,
Gwiaździstym czołem biją w niebios próg.
O, święty, trzykroć święty, święty, święty
Pan nasz i Bóg!

Benedictus
O podniesiony na krzyżu, o Chryste,
Wyciągnij ku nam przebite ramiona!
Gdy duch w ciemnościach omdlewa i kona,
Ty nad nim rozpal swe światło wieczyste!
O podniesiony na krzyżu, o Panie!
Z otchłani wieków wołamy ku Tobie.
Ty zbaw swe wierne, a nawiedź je w grobie
I ducha ożyw i daj zmartwychwstanie!

Agnus
O Zbawicielu, o Baranku boży,
Coś wziął na siebie Ojca swego gniew,
Kiedy nas pomsta wszechmocna zatrwoży,
Gdy Pan prawicę ciężką swą położy,
Bądź nam miłościw, o Baranku boży,
Coś za nas oddał ciało Swe i krew!

Benedictio
Na życie walki i na skon,
Na pracę ducha i na trud,
Na posiew dobra i na plon
Błogosław, Panie, wierny lud!
Bądź w sercach naszych, w myślach bądź,
Błogosław każdej chaty próg,
Jednością wzmacniaj, zgodą rządź,
Boś Ty nasz Ojciec, Ty nasz Bóg!...
#3
błąd OCR-a

Niecił tylko Pan chmurom rzecze,

NIECH TYLKO PAN
#4
nuty z Gillara PIEŚŃ PO KAZANIU
#5
Pełen tekst:

Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maryja!
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!

Śpieszymy więc wszyscy wśród zmartwień I trosk,
by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.
Ave, Ave...
Dziewica przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały, Różaniec w ręku.
Ref.:
Ave, Ave...
Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy
Choć smutek i troska przebija z twarzy.
Ref.:
Ave, Ave...
Skąd jesteś o Pani? Pytają dzieci,
"Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.
Ref.:
Ave, Ave...
By Boga już więcej nie obrażali,
Za grzechy i zbrodnie pokutowali".
Ref.:
Ave, Ave...
Za radą Twą, Pani, przejęci żalem
Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.
Ref.:
Ave, Ave...
Niesiemy swe modły do tronu Pana
Przez serce Twe czyste, Niepokalana.
Ref.:
Ave, Ave...
Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.
Ref.:
Ave, Ave...
Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem.
Ref.:
Ave, Ave...
#6
Pełny tekst za: Pieśń nowych Legionów (1914/1915): antologia
Stanisław Lam

Witaj, Prześliczna Niepokalana
Tyś nam za Matkę od Boga dana
Więc Cię błagamy, jak Matkę swoją
Bądź nam w nieszczęściu naszą ostoją.

Ku Tobie Matko lud modły wznosi
I dla Ojczyzny o wolność prosi,
Bo w Twą opiekę ona oddana
Ratuj ją Święta, Niepokalana!

Chociaż nas gnębi jarzmo niewoli
Nie tracim ducha. Niech z naszych boli
Nam zmartwychwstanie Polska kochana!
Za Twą przyczyną Niepokalana!

Tyś w Częstochowie tron swój obrała,
Ciebie Królową czci Polska cała
Przez śluby króla Kaźmierza Jana
Matko Najświętsza Niepokalana.

Tyś naszą Matką, my Twoje dzieci,
Spraw niech wolnością kraj nasz zaświeci
Pozwól nam grozę zwalczyć tyrana,
Królowo Polska Niepokalana.

Powróć nam miłość, jedność i zgodę
One nam wrócą naszą swobodę,
Błaga Cię o to dziatwa stroskana,
Daj się przebłagać Niepokalana!

Bo wróg nas gnębi siłą łańcucha,
Chce wydrzeć wiarę i zabić ducha
Z czcią przed Tobą gniemy kolana
Ratuj, błagamy, Niepokalana!

Litości pełna Matko jedyna
Wstaw się za nami do Twego Syna.
Polska dziś we łzach i krwi skąpana
Błaga o litość, Niepokalana!


#10
Autor Karol Antoniewicz
Tytuł   
Kwitną łąki
Pochodzenie Poezye O. Karola Antoniewicza T. J.
cykl Wianeczek majowy
Redaktor Jan Badeni
Wydawca Spółka Wydawnicza Polska
Data wyd. 1895
Druk   Drukarnia «Czasu»
Miejsce wyd. Kraków
#14
Pozdrowiona bądź Hostyo przewielebna,
— W której Jezus ukrywa miłość dziwną. -
Kłaniajcie się Cherubini. - Chwałę dajcie Serafini, — Tej ołtarza świętości, - Jezusa przytomności,- Salve, Salve, Salve o Jezu.

2. O ty ofiaro żywota, --Co otwierasz niebios wrota, - Wróg nas gniecie swą przemocą,
- Dodaj siły, śpiesz z pomocą.
3. I my także na kolana, - Padając, pozdrówmy Pana, — Bóstwo i człowieczeństwo, - Ciała, krwi społeczeństwo1, — Salve, Salve, Salve
o Jezu

Śpiewnik kościelny dla dzieci katolickich / zestawiony przez
Komitet Księży Katolickich na Śląsku Czeskim. 1930 r
str. 130-131
#15
II zwrotka

Te trina Deitas
unaque poscimus:
Sic nos tu visita,
sicut te colimus;
Per tuas semitas
duc nos quo tendimus,
Ad lucem quam inhabitas.
Amen.
#16
Ciąg dalszy...

3 Zstępując Słowo, Boga Syn,
4 Niebiańskie Słowo, jawiąc się,
#17
Nuty do wyboru do koloru:

1 Verbum supérnum pródiens
2 Słowo od Ojca idące
#22
A wołanie nasze niech cło Ciebie przyjdzie.

Cła do tego nie mieszajmy, chociaż Św. Mateusz był celnikiem  ;) ;)
#23
Wkradł się BRAK ENTERA ERROR  :D


Spieszymy do Ciebie, niebieski Panie,
Złożony w żłóbeczku na wonnem sianie,
Niesieni Ci hołd uniżony,
Witaj nowonarodzony —
Jezu Zbawicielu, bądź pochwalony.

Składamy Ci nasze serca i dusze;
W najświętszej pokorze, żalu i skrusze
Tobie, Jezu, oddajemy,
Bo Cię wielce miłujemy
I na wieczne czasy służyć Ci chcemy.
#24
Dzieciątko się narodziło, wszystek świat uweseliło.
Bóg Ojciec zeski Syna, wesoła z nieba nowina. ->ZESŁAŁ

Leżał na słomie we żłobie, nie miał sukienki na Sobie.
Wół i osieł Nań chuchali, bo Go być Nogiem uznali. -> BOGIEM

pozdrawiam i życzę Błogosławionego roku 2023
#25
W czasach niewoli ten świat powitała
czwarta dziecina u Kózków w rodzinie.
Rodzicom radość, Panu Bogu chwała
W tym nowym życiu odtąd już popłynie.

Tyś, Karolino Patronka nasza!
przygarnij w swoje czyste ramiona
nasze rodziny, młodych i dzieci
niech się w ich sercach zmiana dokona.
Ozdobo polskiej wsi i młodzieży!
ratuj każdego, który nie wierzy,
że tylko w Bogu ma ocalenie
i w Synu Jego ludzkie zbawienie.


W modlitwie pracy, cicho dorastała,
w szczerej do świętej Panienki miłości.
W niezłomnej wierze wciąż się umacniała,
by wcześniej dojrzeć do pełni świętości.

Tyś, Karolino Patronka nasza!
przygarnij w swoje czyste ramiona
nasze rodziny, młodych i dzieci
niech się w ich sercach zmiana dokona.
Ozdobo polskiej wsi i młodzieży!
ratuj każdego, który nie wierzy,
że tylko w Bogu ma ocalenie
i w Synu Jego ludzkie zbawienie.


Gdy ciężkiej próby godzina wybiła
i kat się targnął na jej życie młode,
odważnie cnoty czystości broniła,
ze złem na żadną nie poszła ugodę.

Tyś, Karolino Patronka nasza!
przygarnij w swoje czyste ramiona
nasze rodziny, młodych i dzieci
niech się w ich sercach zmiana dokona.
Ozdobo polskiej wsi i młodzieży!
ratuj każdego, który nie wierzy,
że tylko w Bogu ma ocalenie
i w Synu Jego ludzkie zbawienie.


Jest pięknym wzorem bezkresnej wierności,
Jej groźba śmierci okrutnej nie złamie.
Szła przez tę ziemię, ale ku wieczności
i w posłuszeństwie w trudnym Stwórcy planie.

Tyś, Karolino Patronka nasza!
przygarnij w swoje czyste ramiona
nasze rodziny, młodych i dzieci
niech się w ich sercach zmiana dokona.
Ozdobo polskiej wsi i młodzieży!
ratuj każdego, który nie wierzy,
że tylko w Bogu ma ocalenie
i w Synu Jego ludzkie zbawienie.


Niech nasze dusze chroni zawsze z Nieba,
Przecudny Anioł, ludu kwiat przeczysty,
by ziemską drogę przebyć tak jak trzeba,
żeby odnaleźć skarb szczęścia wieczysty.

Tyś, Karolino Patronka nasza!
przygarnij w swoje czyste ramiona
nasze rodziny, młodych i dzieci
niech się w ich sercach zmiana dokona.
Ozdobo polskiej wsi i młodzieży!
ratuj każdego, który nie wierzy,
że tylko w Bogu ma ocalenie
i w Synu Jego ludzkie zbawienie.


Tekst  Anna Piatek
Muzyka Jan M Gladysz