Anna, św.: O Anno łaskiś pełna

Zaczęty przez organista1, 27-01-2009, 19:36:56

Poprzedni wątek - Następny wątek

organista1

O Anno, łaskiś pełna,
Tyś śliczna jako kwiat
Niech teraz aż na wieki,
Cię chwali cały świat.

Ref.) Wielbimy Cię o Anno,
Najświętsza Matko Anno,
O Anno, proś za nas!

2) W pokorze i świętości,
Chciałaś na świecie żyć,
Więc w Anielskiej czystości,
Chcę Ci podobnym być. Ref

3) Tu na tej biednej ziemi,
Bogactwo Ci dał Pan,
Lecz Ty gardziłaś nimi,
Cnotliwy był Twój stan. Ref

4) Tak ja te z bogactwami,
Chcę gardzić światem tym,
Z modlitwą, ofiarami,
Ja Bogu służyć chcę. Ref

5) Z litością nad ubogim,
Pocieszać każdego,
Gdy błaga przed Twym tronem,
Do Wnuka Twojego. Ref.

6) Z radością także i ja,
Chcę smutnych pocieszać,
Jak Jezus i Maryja,
Wszystkich miłować. Ref.