Przyszła dziś światłość wielka [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 28-10-2008, 22:29:58

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

Tekst tej kolędy, zaczerpnięty ze Śpiewnika pelplińskiego pozwoliłem sobie tutaj zamieścić z uwagi na jej treść, nawiązującą do kantyku Symeona.
M: Melodye do zbioru pieśni nabożnych katolickich, nr 86.

1. Przyszła dziś światłość wielka z niebieskiej zwierzchności, * Oświecając na świecie wszelakie ciemności, * Której to Ojcowie święci, * W otchłaniach piekła będący, * Tak wołali, żądali: * ,,Przerwij się, niebo, spuść onego, * Który nas pocieszy."
2. Wspomniał Pan miłościwy na Swoje litości, * Uniżyć się nam raczył, z Swej wielkiej miłości, * Zesłał na świat Syna Swego, * Nam zdawna obiecanego, * Z dalekiej krainy; * Dzisiaj leży na ziemi, na słomie płaczący.
3. O Chryste, Światłość świata, * Ojcowska jasności, * Wyrwij dusze Swych wiernych z piekielnej ciemności, * A tam, skąd zstąpiłeś, * I gdzie Ojce wprowadziłeś * Tam nas wprowadź, z Sobą posadź. * Niechaj Ciebie z Ojcem w niebie * Na wieki chwalimy. Amen.

tomas_wawa

Nuty z Melodii do zbioru pieśni nabożnych katolickich: