Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - Kamilg0

#1
1.PRZEZ TWOJE ŻYCIE,
PRZEZ TWOJE ZASŁUGI,
NASZ OJCZE ŚWIĘTY   
JANIE PAWLE II.     
                   
                   
UPROŚ NAM DZISIAJ   
Z NIEBA DARÓW       
WSZELKICH, NASZ     
OJCZE ŚWIĘTY, JANIE
PAWLE WIELKI!                       
                   
                   
2. PASTERZU ŚWIATA,
NAMIESTNIKU BOGA,   
DZIŚ WIELBISZ PANA,
GOŚCISZ W NIEBIOS   
PROGACH.           
                   
                   
  UPROŚ NAM DZISIAJ   
Z NIEBA DARÓW       
WSZELKICH, NASZ     
OJCZE ŚWIĘTY, JANIE
PAWLE WIELKI!                         

                   
                   
                   
3.TY, COŚ MARYI     
ZAWIERZYŁ SIĘ CAŁY,
JUŻ DOSTĄPIŁEŚ Z NIĄ
NIEBIESKIEJ CHWAŁY.
                   
  UPROŚ NAM DZISIAJ   
Z NIEBA DARÓW       
WSZELKICH, NASZ     
OJCZE ŚWIĘTY, JANIE
PAWLE WIELKI!                         
                   
               
                   
4.WSTAW SIĘ ZA NAMI,
JANIE PAWLE,       
W NIEBIE, WSPIERAJ 
NAS ZAWSZE         
I W KAŻDEJ         
POTRZEBIE.         
                   
                   
                 
                   
UPROŚ NAM DZISIAJ   
Z NIEBA DARÓW       
WSZELKICH, NASZ     
OJCZE ŚWIĘTY, JANIE
PAWLE WIELKI!       
                   
                   
                   
#2
1. Jak szczęśliwa Polska cała,
bo papieża światu dała.
Świętość jego wyniesiona,
Bożą wolą potwierdzona.

Ref: Totus Tuus - papieża Polaka,
Jan Paweł drugi, święty dla świata.

2. Totus Tuus życie całe
Tym zdobywał niebios chwałę.
Z Matką Boga nam pomocą,
Bądźmy z Nimi dniem i nocą.

Ref: Totus Tuus - papieża Polaka,
Jan Paweł drugi, święty dla świata.

3. Z łaską Matki Zbawiciela
I Ducha Ożywiciela,
Papież światu już to głosi,
Jego współbrat świętość nosi.

Ref: Totus Tuus - papieża Polaka,
Jan Paweł drugi, święty dla świata.

4. W późny wieczór drugi kwietnia
Cały świat nabożnie klękał
I łzawiły nasze oczy,
Znów radością nas otoczył.

Ref: Totus Tuus - papieża Polaka,
Jan Paweł drugi, święty dla świata.

5. Gdy pójdziemy Twoim śladem
Świat budować bożym ładem,
Dla Jezusa i Maryi,
Twój testament wypełnimy.

Ref: Totus Tuus - papieża Polaka,
Jan Paweł drugi, święty dla świata.

Melodia jak w: "Jak szczęśliwa Polska cała" (pieśń Maryjna)
#3
Ref.                                                 
Skosztujcie i   
zobaczcie,     
jak dobry jest Pan!

1.
Będę Panu w każdej
porze śpiewał   
pieśni wdzięczności.
Niech z ust moich chwała Jego     
nieustannie płynie.

Ref.                                                 
Skosztujcie i   
zobaczcie,     
jak dobry jest Pan!

2.
W Panu cała chluba moja,   
cieszcie się pokorni
Wspólnie ze mną   
chwalcie Pana, sławmy imię Jego. 

Ref.                                                 
Skosztujcie i   
zobaczcie,     
jak dobry jest Pan!

3.
Kiedym tęsknie   
szukał Pana, raczył mnie
wysłuchać. I ze wszelkiej   
trwogi mojej raczył mnie wyzwolić.   

Ref.                                                 
Skosztujcie i   
zobaczcie,     
jak dobry jest Pan!

4.
Cieszcie sie widokiem Jego,   
On was nie zawiedzie
Pan usłyszał głos 
Biednego,wyrwał go z ucisków.   

Ref.                                                 
Skosztujcie i   
zobaczcie,     
jak dobry jest Pan!


5.
Tych, co Pana się lękają,
Anioł Pański broni,   
By ich wyrwać z ręki wroga,
Szańcem i osłoni.   

Ref.                                                 
Skosztujcie i   
zobaczcie,     
jak dobry jest Pan!


6.
Więc skosztujcie 
i zobaczcie, jak 
Pan jest dobry!   
Kto do Niego się 
ucieka, ten błogosławiony! 

Ref.                                                 
Skosztujcie i   
zobaczcie,     
jak dobry jest Pan!


7.
Z czcią i lękiem 
służcie Panu,   
święty ludu Boży, 
Bo nie zazna niedostatku,
kto sie boi Pana.   

Ref.                                                 
Skosztujcie i   
zobaczcie,     
jak dobry jest Pan!


8.
W nędzy znajdą  się bogacze,   
będą łknąć chleba,
Ci zaś, co szukają
Pana, obfitować będą.     

Ref.                                                 
Skosztujcie i   
zobaczcie,     
jak dobry jest Pan!

                     
#4
1.  Wysławiajmy Bożą chwałę
Za kapłana Antoniego,
Który mężnie stawał w prawdzie
Nawet wobec Boga swego.

2.  Nie lękając się katuszy,
Ani katów z ręki wroga
Szedł z pomocą uwięzionym
Rozgrzeszając w Imię Boga.

3.  O nasz Ojcze ukochany
Cieszysz się już chwałą nieba
Podaj rękę swoim dzieciom
Kiedy siły nam potrzeba

4. Myśmy idąc Twoim śladem
Wypełniamy wolę Boga
W każdych sercach niechaj żyje
Święta miłość oraz zgoda.

#5
Poszukuję nut do pieśni "Dobry Panie uczyń z nas narzędzia" posiada ktoś?

Refren: Dobry Panie uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju

A 1 zwrotka leci tak: Spraw abyśmy siali miłość tam gdzie panuje nienawiść, dozwól nieść wybaczenie tam gdzie panuje krzywda.

Z góry wielkie dzięki
#6
1.                                   
Z dalekiej Fatimy 
donośnie     
brzmi dzwon,   
zjawienie Maryi   
ogłasza nam on.

Ref:
Ave, Ave, Ave   
Maria!       
Ave, Ave, Ave   
Maria!   

2.
Spieszymy więc   
wszyscy wśród   
zmartwień i trosk,
by w ręce     
Twe złożyć     
niepewny nas los. 
                   
Ref:
Ave, Ave...

3.
Niesiemy swe modły
do tronu Pana,   
przez Serce Twe   
czyste, Niepokalana.

Ref:
Ave, Ave...

4.
Pragniemy     
nieść krzyże   
i doświadczenia, 
przyjmując je w   
duchu wynagrodzenia.

Ref:
Ave, Ave...

5.
Różaniec, pokuta 
i umartwienie,   
są naszym ratunkiem
i ocaleniem.     

Ref:
Ave, Ave...

#7
1. Słońce nagle zgasło,
wiatr w huragan wzrasta.
Chociaż ciemno, przecież widzę,
jak umiera Pan nasz.

Ref.:
Jezu nasz, Zbawco świata,
przez ile lat za nas konasz.
Jezu nasz, zbawco świata,
przez ile lat będziesz konał.

2. Cierniowa korona,
w dłonie wbite gwoździe,
jak urodzon tak umiera
w wielkiej samotności.

Ref.:
Jezu nasz, Zbawco świata,


3. W wielkiej samotności,
w wielkim opuszczeniu.
Śmierci oddał się był człowiek,
doszedł do zbawienia.

Ref.:
Jezu nasz, Zbawco świata,


4. Do Boga powrócić
może każdy człowiek
Nawet z bardzo krętej drogi
widać światło Boże.

Ref.:
Jezu nasz, Zbawco świata,Słowa: Antonina Krzysztoń
Muzyka: Wojciech Konikiewicz
#8
1. O przenajświętsza Hostya! 
Dla której nam niebo sprzyja!
Broń od nieprzyjaciół wszelkich,
Dodaj mocy i sił wielkich.

2. Bądź chwała Panu naszemu,
Z Dziewicy narodzonemu,
Ojcu, Duchowi świętemu,
Bogu w Trójcy jedynemu.
Amen. 

Źródło: Karol Miarka
Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych. 1904 rok

#9
Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,
                 Chwalmy Go na wieki.
       
1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę Jedynego,
    Bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego.

Ref. Chrystus Pan karmi nas......

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną,
    By mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną.

Ref. Chrystus Pan karmi nas......


3. Sprawił we mnie wielkie dzieła, w swej dobroci niepojętej.
    On Wszechmocny, On Najwyższy, On sam jeden zawsze święty.

Ref. Chrystus Pan karmi nas......


4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny
    Wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny.

Ref. Chrystus Pan karmi nas......


5. On, który swą moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża,
    Każdy zamiar może zburzyć, który pychą Mu ubliża.

Ref. Chrystus Pan karmi nas......


6. W mocy Jego odjąć władzę, a wydźwignąć pokornego
    Wszystkich głodnych zaspokoić, głodem wstrząsnąć boga­tego.

Ref. Chrystus Pan karmi nas......


7. On się ujął za swym ludem, dziećmi wiary Abrahama,
    Pomny na swe miłosierdzie, obietnicy swej nie zła­mał.

Ref. Chrystus Pan karmi nas......


#10
Poszukuję tekstu i nut do pieśni która zaczyna się słowami "Dziś Chrystus zmartwychwstał" a w refrenie jest "Witaj Chryste królu nasz ... pieśń tryumfu niech Ci brzmi po wszystkie dni" Z góry dziękuję :)
#11
1.
Tyś do serca mego wstąpił Boże mój,
dałeś mi swe ciało, dałeś łask swych zdrój.
Więc niech dusza ma
wszystko Tobie da
w dziękczynienia pieśni tej.

Ref:
Za Twe ciało i za krew,
za Twą miłość wielbię Cię,
za Twą dobroć Boże mój
dziękuję Ci,
uwielbiam Cię.

2.
Podziękować pragnę Tobie Jezu mój,
wszystko Tobie oddać pragnę jam jest twój.
Tobie śpiewać chcę,
z radością chwalić Cię
w dziękczynienia pieśni tej.

Ref:
Za twe ciało i za krew...
#12
04.09.2016, XXIII Niedziela zwykła:

W:
Boże zmiłuj się nad nami (nawiązanie do Antyfony na wejście) 
Pod Twą Obronę (nawiązanie do Antyfony na wejście) 

O:
Wszystko Tobie oddać pragnę (nawiązanie do Ewangelii) 
Naucz nas żyć twoim życiem Panie

K:
Jezu w Hostii utajony
Bądźże pozdrowiona
O Panie Ty nam dajesz

U:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Ciebie całą duszą pragnę

Z:
Pieśń do NMP
Nie Rzucim Chryste
Błogosław Panie nas

#13
Ref:
Uczcie się ode mnie,
Uczcie się ode mnie,
Bo jestem cichy i pokorny sercem. x2

1.
Chrystus na krzyżu moim wzorem,
Wodzem i nauczycielem
W Przenajświętszym Sakramencie
Moim wspomożycielem.

Ref:
Uczcie się ode mnie... x2

2.
On moją Siłą i Odwagą,
Błogosławie imię Pańskie,
Za łaski i błogosławieństwa
Jemu chwała na wieki.

Ref:
Uczcie się ode mnie... x2

3.
W ranie Serca Twego
Ukrzyżowany Jezu
Wiecznie przebywać moim życiem,
Rozkoszą wszystkim będzie.

Ref:
Uczcie się ode mnie... x2

T: ksiądz Bronisław Markiewicz

#14
1.
Już przyszedł Jezus ukochany
By leczyć wszystkie nasze rany
Pan ziemi i jasnego nieba
W postaci przyszedł wina chleba.

Ref.:
O Jezu, Ty się łączysz z nami
Więc serca nasze Ci składamy,
Twa miłość zawieść nas nie może
Błogosław nam Boże.

2.
Pan prosi, stół nakryty czeka,
Bóg zniża się aż do człowieka.
Najmilsza uczta rozpoczęta
Przedziwna Jego dobroć święta.

Ref.:
O Jezu, Ty się...


3.
Porzućmy grzech co duszę plami,
By Jezus mógł się cieszyć z nami.
Nam oddał własną Krew i Ciało
I szatę łaski śnieżno-białą. 

Ref.:
O Jezu, Ty się...


Jeżeli pieśń jest nowotradycjna to proszę przenieść ją do tego działu. Niestety ja nie znalazłem informacji z którego roku może pochodzić ta pieśń. :)

Pozdrawiam! :)

#15
Święty Józefie patronie nasz,
Święty Józefie patronie nasz,
Módl się, módl się,
módl się za nami! /x3
#16
Ref.: Jezu dobry i cichy, Serca pokornego,
daj mi serce nowe, podobne do Twego.

1. Ty masz, Panie, ludzkie serce,
które cierpieć, kochać umie
me cierpienia, moją radość,
moją miłość też zrozumie.

Ref: Jezu dobry i cichy...

2. Proszę Ciebie, dobry Jezu
cichej naucz mnie miłości ­
co przebacza, jest łagodna,
jest cierpliwa, nie zazdrości.

Ref: Jezu dobry i cichy...

3. Zostawiłeś dla nas, Panie,
rozpięte na krzyżu ręce
by pociągnąć nas ku sobie
i otwarte Boskie Serce.

Ref: Jezu dobry i cichy...

4. Wiem, że kiedyś wzejdzie Słońce
i już świecić nie przestanie;
daj mi wtedy słożyć głowę
na Twym dobrym Sercu, Panie

Ref: Jezu dobry i cichy...

5. Potem niech już będzie niebo,
cześć i chwała Sercu Twemu,
bo do końca ukochało ­
chwała Bogu serdecznemu.

Ref: Jezu dobry i cichy...