Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - knrdsk1

#1
Wałbrzych, Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, I Niedz. Wielkiego Postu, 18 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 16:00; C: X Wojciech Pawlina, m: 3; org. brak; Kantor: KZ (chory).

In: Invocabit me,

Missa XVII, Credo III;

Grad: Angelis suis,
Tr: Qui habitat (wg nut intonacja i  ostatni wers, reszta wersów prostą psalmodią II tonu;

Of: Scapulis suis / Kto się w opiekę (2 zwr.);
Co: Scapulis suis / Witam Cię witam (2 zwr. z powt.);

Po ost. Ewang.: Ave Regina coelorum.
Wyjście Asysty: Któryś za nas (x3)
#2
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Feria Quarta Cinerum (Popielec), 14 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00; C: X Ir, m: 11; o: TomNie., s: KZ, TD, LT;

Wejście asysty - Bądź mi litościw (4 zwr.),
Antyf. do pośw. popiołu: Exaudi nos (Antyf - Vers - Gloria Patri - Antyf),
Posypanie popiołem: Immutemur / Emendemus (Antyfona - wers (KZ) - Attende - Gloria (TD) - Attende) / Posypmy głowy popiołem (całość);

Missa XVIII [sine Credo]; dialog przed prefacją, prefacja i Pater noster w tonie ferialnym;

In: Misereris omnium;
Gr: Miserere mei Deus (Intonacja i szczątkowe zakończenie wg nut, reszta psalmodią);
Tr: Domine, non secundum (psalmodią poza int i 2 wersem; wers 2gi "Adjuva nos Deus" KZ+TD);
Of: Exaltabo te / Boże w dobroci (4 lub 5 zwrotek)
Co: Qui meditabur / Duszo Chrystusowa / W krzyżu cierpienie (3 zwr. wg Siedl '28) / Witam Cię witam (całość, 4 zwr.);
Zakończenie: Któryś za nas (x3)
#3
Wrocław, Kolegiata p.w. Św. Krzyża, niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna), 11 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 9:00; C: XIB, m: 7 + 8 kleryków z USA; o:AS, s: KZ, KB, LT; polifonia - Lumen de Lumine

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In:  Esto mihi;

Missa: Missa Ave Regina Caelorum GP Palestriny + Ite: XI, Credo: I;
Czyt: KZ

Gr: Tu es Deus (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum)
Tr: Jubilate Domino (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i ostatnim wersem)
Of: Offertorium: Benedictus es Domine / impr. org..
Co: Manducaverunt / Kto się w opiekę (7 zwr.) / Ufam Bogu w nieszczęściu mem (Lumen de Lumine monod)


Zakończenie: Ave Regina coelorum;

Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica, niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna), 11 lutego 2024 , godz. 18:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; C: X Julian N., m: 4; org. brak; Kantor: KZ.

In:  Esto mihi;

Missa XVIII, Credo III;

Gr: Tu es Deus,
Tr: Jubilate Domino;
Of: Offertorium: Benedictus es Domine / Czego chcesz po nas Panie (2 zwr.)
Co: Manducaverunt / Kłaniam się Tobie (3 zwr. z powt.);

Zakończenie: Ave Regina coelorum.
#4
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, niedziela Sześćdziesiątnicy (Mięsopustna), 04 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 9:00; C: X IB, m:7; o:AS, s: KZ, TD, LT, KB)

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Exsurge quare obdormis Domine;
Missa XI (sine Gloria), Credo I;

Gr: Sciant gentes (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum),
Tr: Commovisti Domine (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i ostatnim wersem (KZ,TD));
Of: Perfice gressus meos / impr. org
Co: Introibo ad altare Dei / Kłaniam się Tobie (całość),

Zakończenie: Ave Regina coelorum.
#5
Wrocław, kolegiata Św. Krzyża, Święto Oczyszczenia NMP (02 lutego 2024, Msza Święta w Vetus Ordo Missae, godz. 18:00; Cel: XIB, m: 11; o: nie dotarł; SCSI: KZ, LT, KB.

Wejście asysty i Modlitwy poświęcenia świec (5 modlitw): Anioł pasterzom mówił (4 zwr. z powt),
Pokropienie Ludu i dystrybucja świec (dystr. tylko ministrantom): Lumen ad revelationem Gentium.

Procesja ze świecami dookoła kolegiaty:
Adorna thalamum / Responsum accepit Simeon / Obtulerunt pro eo Dominno.

In: Suscepimus Deus;
Missa VIII (De Angelis) cum Gloria / Credo III;

Gr: Suscepimus Deus (psalmodią - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Tr: Nunc Dimittis (psalmodią, poza intonacją i ostatnim wersem);
Off: Diffusa est / Przybieżeli do Betlejem (3 zwr., z powt.);
Co: Responsum accepit / Dzisiaj w Betlejem (5 zwr. z powt.) / Tryumfy Króla niebieskiego (3 zwr. z powt.);

Po ost. Ewang.: Ave Regina Coelorum.

Po Mszy: Bóg się rodzi (zwr. 1 i ost. z powt.).
#6
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, niedziela Siedemdziesiątnicy (Starozapustna), 28 stycznia 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 9:00; c: XIB, m:6; o: AS, s: KZ, TD, KB, LT + ŁukCza;

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (TomŁap)

In: Circumdederunt me,
Missa XI (sine Gloria), Credo I;

Czyt: TD;
Gr: Adjutor in opportunitatibus [tonem uproszczonym],
Tr: De profundis clamavi [tonem uproszczonym, poza intonacją i ost. wersem, które wg nut];
Of: Bonum est confiteri / Z rąk kapłańskich (z powt.);
Co: Illumina faciem tuam / U drzwi Twoich (całość),


Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Miłosierdzia Bożego,
Przed tak wielkim Sakramentem
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
Akty uwielbienia

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater.

Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica, niedziela Siedemdziesiątnicy (Starozapustna), 28 stycznia 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 18:00; c: X. Julian N., m: 6; o: brak, Kantor: KZ;

In: Circumdederunt me,
Missa VIII (sine Gloria), Credo III;

Gr: Adjutor in opportunitatibus,
Tr: De profundis clamavi [całość wg nut];
Of: Bonum est confiteri / Kto się w opiekę (3 zwr.);
Co: Illumina faciem tuam / U drzwi Twoich (6 zwr.),

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater / modl. do Św. Michała Arch.
#7
Od niedzieli 28 stycznia rozpoczyna się okres Przedpościa - zapraszamy tych, którzy uwzględniają ten czas w liturgii, do dzielenia się informacjami dot. śpiewów wykonywanych na Mszy Świętej. Pozostałych zapraszamy do tego samego od Środy Popielcowej.
#8
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, III Niedziela po Objawieniu Pańskim, 21 stycznia 2024 godz. 9:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; c: XIB, m:6; org. AS; SCSI: KZ, AI, KB, LT.

Przed Mszą - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Adorate Deum;
Missa XI / Credo I;

Lekcja (KZ),
Grad: Timebunt gentes (na polecenie Duszpasterza psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Dominus regnavit (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią (na polecenie Duszpasterza) - antyf. z jubilacją);
Off: Dextera Domini / Wesel się ziemio (5 zwr.),
Co: Mirabantur omnes / Anioł pasterzom mówił (całość);

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater.

Wałbrzych, Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, III Niedziela po Objawieniu Pańskim, 21 stycznia 2024 godz. 16:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; C: X Wojciech Pawlina, m: 2; org. brak; Kantor: KZ.

In: Adorate Deum;
Missa VIII / Credo III;

Grad: Timebunt gentes,
Alleluia: Dominus regnavit;
Off: Dextera Domini / Dzisiaj w Betlejem (3 zwr. z powt.),
Co: Mirabantur omnes / Anioł pasterzom mówił (4 zwr. z powt.);

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater.
#9
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, II Niedziela po Objawieniu Pańskim, 14 stycznia 2024 godz. 9:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; C: XIB, m: 5; org. AS; SCSI: KZ, TD, LT;

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Omnis terra,
Missa XI / Credo I;

Grad: Misit Dominus (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Laudate Deum (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Jubilate Deo;
Co: Dicit Dominus / Niepojęte dary (5 zwr),

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater;
Wyjście asysty: Messyasz przyszedł na świat prawdziwy (całość zwrotek "kościelnych").
#10
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Niedziela Świętej Rodziny, niedziela 07 stycznia 2024 godz. 9:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; c: XIB, m:9; org.: AS.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Wejście asysty: W żłobie leży (4 zwr.)
In: brak - zgodnie z poleceniem X. Duszpasterza;
Missa VIII / Credo III;

Grad: brak,
Alleluia: brak,

Off: brak /Anioł pasterzom mówił (prawie całość - oprócz ost. zwrotki).
Co: Pójdźmy wszyscy do stajenki (całość);

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater.
Wyjście asysty: Z narodzenia Pana (całość? 5 zwr.)
#11
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Uroczystość Objawienia Pańskiego / Trzech Króli, sobota 06 stycznia 2024 godz. 9:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; c: XIB, m:8 (+kantor KZ); org. AS.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Wejście asysty (brak poświęcenia kadzidła i kredy): Mędrcy świata (4 zwr.);
In: brak - zgodnie z poleceniem X. Duszpasterza;
Missa VIII / Credo III;

Grad: brak,
Alleluia: brak,
Po łac. ewangelii: Noveritis (KZ, łac, z ambony);

Off: brak / Dzisiaj w Betlejem (5 zwr. razem z "I trzej królowie")'
Co: Przybieżeli do Betlejem pasterze (całość, z powt.)

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater.
Wyjście asysty: Bóg się rodzi (5 zwr., z powt.); [na przyszłość: "Jezusa narodzonego" warto zaśpiewać]
#12
Wrocław, Kolegiata Św. Krzyża, Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia, niedziela 31 grudnia 2023 godz. 9:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; c: X. IB, m: 7; org. AS; SCSI: ma nie śpiewać propriów.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Do szopy hej pasterze (3 zwr.);
Missa VIII / Credo III;

Off: Anioł pasterzom mówił (7 zwr.)
Co: Gdy się Chrystus rodzi  (7 zwr.)

Adoracja Najśw. Sakramentu
:
O zbawcza Hostyo
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Przed tak wielkim Sakramentem
Po błogosławieństwie Najśw. Sakramentem - Akty uwielbienia;

Po repozycji Najśw. Sakramentu: Alma Redemptoris Mater.
Wyjście asysty: Tryumfy Króla niebieskiego (3 zwr.).
#13
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, III niedziela Adwentu - Gaudete (17 grudnia 2023), Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; c: XIB., m: 6; org. AS; SCSI: KZ, TD, LT, K; Schola polifoniczna: Schola Gregoriana Vratislaviensis - Lumen de Lumine (ordinaria z Missa Rorate coeli GGGorczyckiego) dyr. ŁukCzar

godz. 8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Gaudete in Domino,

Missa Rorate - GGGorczycki - schola Lumen do lumine (Kyrie x1 (sic!) - Sanctus - Benedictus - Agnus Dei) / Credo I;

Grad: Qui sedes Domine (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Excita Domine (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Benedixisti Domine/ Mądrości która (4 zwr.),
Co: Dicite pusillanimes / Po upadku człowieka grzesznego (ok. 7 zwr.);

Po ost. Ewangelii - Alma Redemptoris Mater.
Zakończenie: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (7 zwr. z Siedl.)

Wałbrzych, Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej III niedziela Adwentu - Gaudete (17 grudnia 2023), Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 16:00; c: X Wojc. Pawl., m: 1; org: brak; Kantor: KZ.

In: Gaudete in Domino,

Missa XVII / Credo I;

Grad: Qui sedes Domine;
Alleluia: Excita Domine;
Off: Benedixisti Domine/ Mądrości która (1 zwr.),
Co: Dicite pusillanimes / Archanioł Boży Gabryel (3 zwr.);

Po ost. Ewangelii - Alma Redemptoris Mater.
Zakończenie: Oto Pan Bóg przyjdzie (x3)
#14
Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica, Msza Św. w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 20:00, piątek, 08 grudnia 2023, uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP; c: X Wojciech, m: 4; o: brak, s: KZ;

Intr: Gaudens gaudebo;

Msza: VIII (cum Gloria), Credo III;

Gr: Benedicta es tu, Virgo Maria,
Alleluia: Tota pulchra es Maria,
Off: Ave Maria gratia plena / Ciebie na wieki wysławiać będziemy (3 zwr.);
Co: Gloriosa dicta / Witaj Święta i poczęta niepokalanie (5 zwr.)

Po ost. Ewangelii: Alma Redemptoris Mater (simplex).
#15
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, I niedziela Adwentu (3 grudnia 2023), Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; c: X IrB, m: 4; org. AS; SCSI: KZ, LT, KB;

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Wejście Asysty: Spuśćcie nam na ziemskie niwy (1 zwr.)
In: Ad te levavi;,

Missa XVII / Credo I;

Grad: Universi qui te expectant (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Ostende nobis Domine (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Ad te Domine / Stworzycielu gwiazd świecących (całość),
Co: Dominus dabit benignitatem / Twoja cześć chwała (całość)
Zakończenie: Alma Redemptoris Mater;
Wyjście Asysty: O Matko miłościwa (całość).
#16
Poprawiono, dzięki! :)
#17
Kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 26 listopada 2023, XXVI i ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; c: XIB, m: 7; o: AS; s: KZ, TD, LT;

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym poczęciu NMP (Tomasz Ł.)

Intr: Dicit Dominus;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Liberasti nos (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum),
Alleluia: De profundis clamavi (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: De profundis clamavi / Pokładam w Panu ufność mą (3 zwr.),
Co: Amen dico vobis / Zbliżam się w pokorze (całość);

Zakończenie: Salve Regina (simplex).

Kościół p.w. Świętego Krzyża, Świdnica, Msza Św. w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00, niedziela 26 listopada 2023, XXVI i ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; C: X Julian N., m: 7; org: brak; K: KZ.

Intr: Dicit Dominus;

Msza: VIII, Credo III;

Gr: Liberasti nos,
Alleluia: De profundis clamavi;
Off: De profundis clamavi / Boże w dobroci (2 zwr.),
Co: Amen dico vobis (+gloria / powt.) / Jezusa ukrytego (2 zwr.);

Zakończenie: Salve Regina (simplex).
#18
Kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza solenna Requiem w Klasycznym Rycie Rzymskim; sobota 25 listopada 2023, 18:00; o: TomNies; s. propriae: KZ, TD, LechT.; s. polif: ŁukCza + Ekipa; m: 13, cel: XIB, diak: , sdiak: ;

Przed rozpoczęciem pieśń - Schola polif/organy: Przez czyśćcowe upalenia

Intr: Requiem aeternam;

Msza: Requiem, polifoniczna;

Gr: Requiem aeternam (KZ+TD);
Tract: Absolve Domine (1-KZ+TD, 2- KZ+LT) / Sekwencja: Dies Irae (Schola polif: monodia/polifonia);
Off: Domine Iesu Christe (KZ);
Co: Lux aeterna (KZ) / Cokolwiek w świecie jest (ŁukCza) / Zegar bije wspominaj (ŁukCza);

Egzekwia: Libera me Domine (KZ+TD, KZ+LT, KZ+TD);

Zakończenie: Salve Regina; Wyjście asysty - organy.
#19
Kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 19 listopada 2023, XXV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (i VI pozostała po Objawieniu Pańskim); c: XIB, m: 7; o: AS; s: KZ, TD, LT;

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym poczęciu NMP (KZ)

Intr: Dicit Dominus;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Liberasti nos (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: De profundis clamavi (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: De profundis clamavi / Boże w dobroci (2 zwr.)
Co: Amen dico vobis / U drzwi Twoich (całość);

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Wszystkkich Świętych;
Przed tak wielkim Sakramentem,
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem,
Akty uwielbienia.
Po repozycji Najśw. Sakramentu: Salve Regina (simplex). 

Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, Wałbrzych, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 16:00, niedziela 19 listopada 2023, XXV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (i VI pozostała po Objawieniu Pańskim); c: X WojcPawl., m: 1; o: brak; s: KZ.

Intr: Dicit Dominus;

Msza: VIII, Credo III;

Gr: Liberasti nos;
Alleluia: De profundis clamavi,

Off: De profundis clamavi / Kto się w opiekę (2 zwr.)
Co: Amen dico vobis / Witam Cię witam (3 zwr. z powt.);

Po ost. Ewangelii: Salve Regina (simplex).
#20
Kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 12 listopada 2023, XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (i V po Objawieniu Pańskim); c: XIB, m: 6; o: AS; s: KZ, TD, KB, LT;

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym poczęciu NMP (KZ)

Intr: Dicit Dominus;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Liberasti nos (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: De profundis clamavi (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: De profundis clamavi / Boże w dobroci (2 zwr.)
Co: Amen dico vobis / U drzwi Twoich (całość);

Zakończenie: Salve Regina (simplex).
#21
Kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 05 listopada 2023, XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; c: XIB, m: 6; o: AS; s: KZ, KB, LT;

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym poczęciu NMP (KZ)

Intr: Dicit Dominus;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Liberasti nos (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: De profundis clamavi (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: De profundis clamavi / Pójdźmy do Pana (3 zwr.)
Co: Amen dico vobis / Zbliżam się w pokorze (całość);

Zakończenie: Salve Regina (simplex).
#22
Kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wrocław; Msza Św. w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, wtorek 01 listopada 2023, Uroczystość Wszystkich Świętych Pańskich; c: X IrB, m: 8, o: AS; s: KZ, TD, LT.

Intr: Gaudeamus omnes;

Msza: VIII, Credo III;

Gr: Timete Dominum (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Venite ad me (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Justorum animae / Z rąk kapłańskich (z powt.);
Co: Beati mundo corde / Twoja cześć chwała (całość, z powt.)

Po ost. Ewangelii: Salve Regina (simplex).
#23
Cytat: B_Kurowski w 29-10-2023, 12:13:19
Cytat: knrdsk1 w 29-10-2023, 11:38:59Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław,
Nadal na Piasku? ;)
no nie, faktycznie, jakoś - nie mogę się przyzwyczaić... Już poprawiam...
#24
Kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 29 października 2023, uroczystość Chrystusa Króla; C: XIB, m:7; o: AdSta; SCSI: KZ, TD, KB; schola polifoniczna: Lumen de Lumine, dyr. ŁukCzar;

Aspersja: Asperges me,
Intr: Dignus est Agnus;

Msza: XI (Orbis factor) w wersji polifonicznej przeplatanej monodią - LdL-ŁCz; Credo III;

Gr: Dominabitur (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Potestas ejus (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),

Off: Postula a me / Czego chcesz od nas Panie (polif a capella / lud z org - 5 zwr. + ostatnia);
Co: Sedebit Dominus Rex / Pan zstąpił z nieba (2 zwr.) / Pan nasz Bóg nasz panuje (JKoch/Gomółka - chyba całość / impr org po zakończeniu na temat PnBnp)

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo
Litania do Chrystusa Króla (przez całość odp.: przyjdź królestwo Twoje)
Przed tak wielkim Sakramentem
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
Akty uwielbienia (recyt. z powt.)
Zakończenie: Salve Regina (simplex).
#25
Kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 15 października 2023, XX Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m:7; o: AS, s: KZ, KrzBog, MSzar

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym poczęciu NMP (Tomasz Ł.)

Intr: Omnia que fecisti;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Oculi omnium (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Paratum cor meum (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Super flumina Babylonis / Matko niebieskiego Pana (3 zwr.)
Co: Memento verbi tui / U drzwi Twoich (całość);

Po ost. Ewangelii: Salve Regina (simplex),
Zakończenie: Boże coś Polskę (3 zwr. z powt.)

Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, Wałbrzych, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 16:00, niedziela 15 października 2023, XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; c: X WojcPawl., m: 1; o: brak; s: KZ.

Intr: Omnia que fecisti;

Msza: VIII, Credo III;

Gr: Oculi omnium;
Alleluia: Paratum cor meum,
Off: Super flumina Babylonis / Zawitaj Królowa Różańca Świętego (3 zwr.)
Co: Memento verbi tui / Bądźże pozdrowiona Hostyo żywa (3 zwr. z powt.);

Po ost. Ewangelii: Salve Regina (simplex).