Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - bazanos

#1
Melodia za Teofilem Klonowskim - Szczeble do nieba tom 2
#6
nuty za Siedleckim 1959 r.
#9
nuty
#11
nuty w załączniku

1. Ostatni dzwon, ostatni dzwon,
do niebios bram rozdziera się.
/Rodzinę swą, przyjaciół swych,
pożegnasz już ostatni raz./2x

2. Niech Bóg ci da nagrodę swą,
po trudach swych spokojnie śpij.
/Na krótki czas żegnamy cię,
bo Bóg i nas powoła tam./2x
#12
Ok. Poprawie. Dzięki
#13
sł. i m.: ks. S. Ziemiański
#14
t.: ks. bp J. Zawitkowski
m.: ks. W. Kądziela
harm.: B. Pyziak

Ref.:
Soli Deo, Jedynemu Bogu!
Moc i uwielbienie, potęga i chwała;
Na trudne czasy Prymasa Tysiąclecia,
Ojca i pasterza Opatrzność nam dała.

1. Sam Bóg Cię przyodział w majestat i chwałę,
Tyś Ducha Narodu ustrzegł w nas i wiarę
i przeprowadziłeś przez czerwone morze, 
Mocą zawierzenia samej Matce Bożej.

Ref.: Soli Deo, Jedynemu Bogu!...

2. Byłeś dla nas ojcem, pasterzem, obrońcą,
Prymasem niezłomnym,  wiernym aż do konca;
Dosyć zła! mówiłeś potężnym tyranom,
u nas Nic nad Boga! Tutaj Bóg jest Panem!

Ref.: Soli Deo, Jedynemu Bogu!...

3. Kiedy uwięxionym byłeś niewolnikiem,
Twój Apel wieczorny Ojczyzny był krzykiem;
By Kościół był wolny, rodacy wiernymi,
Toś sam siebie oddał w niewolę Maryi.

Ref.: Soli Deo, Jedynemu Bogu!...

4. Dzieci Boże, teraz uwierzcie mi, proszę,
Kocham Polskę więcej niźli własne serce;
Więc teraz przyjdź, Ojcze, stań po naszej stronie,
Przeprowadź przez morze, Naród weż w obronę. 

Ref.: Soli Deo, Jedynemu Bogu!...
#15
t.: ks. J. KAczmarek
m.: P. Łukawiec


1. Przed laty i Orzeł przyjął Jezusa krzyż i chrztu wodę.
Ojczyźnie Bóg błogosławił i dał Prymasa w nagrodę.
Białą, Czarną, Jezusową, za Matkę wziął, by czuwała.
Ojczyznę w pożodze, krzyżem namaścił i ocalała.

Ref.: Soli Deo per Mariam,
przesłaniem wiernego sługi;
tylko Bogu przez Maryję:
Prymas Tysiąclecia mówi.
Prymas Tysiąclecia mówi.

2. Pasterzu mądry, niezłomny wobec zła, co krzywdę ściele, twe:
non possumus wybrzmiało, zwiastunie wiosny w kościele.
Wysiłek Twój na Soborze, otwarcie na mądrość Ducha sprawiły,
że Matka Kościół wydała Piotra Polaka.

Ref.: Soli Deo per Mariam,
przesłaniem wiernego sługi;
tylko Bogu przez Maryję:
Prymas Tysiąclecia mówi.
Prymas Tysiąclecia mówi.

3. Tyś impuls dał, aby Naród przez Nowennę oraz Śluby swą
wiarę wzmocnił i wolność, krzyż uczcił i chrzest Mieszkowy.
Niech przez Twe prośby w Ojczyźnie dla krzyża cześć,
ład na stanie, niech wzrasta chwała Maryi, (błogosławiony Stefanie).*

Ref.: Soli Deo per Mariam,
przesłaniem wiernego sługi;
tylko Bogu przez Maryję:
Prymas Tysiąclecia mówi.
Prymas Tysiąclecia mówi.


* po kanonizacji: nasz drogi, święty


#16
t. i m.: K. Niegowski
1. Prymasie Tysiąclecia wspieraj nas przez wieki.
    Bogiem Polska silna będzie w Kościele.

2. Bądźmy dziś mocni w wierze, ufajmy Maryi.
    Niech Jej pomoc nas prowadzi do Boga.

3. Nadzieją połączeni, miłość nieśmy innym,
    wiara zawsze silna będzie na wieki. 
#17
t.: ks. W. Hudek
m.: K. MichałekRef.: Raduj się Polsko mężnym Stefanem.
       Śpiewaj dziś z mocą: Bóg naszym Panem!
       Wznieś ku niebiosom żar swej modlitwy.
       Wierną pozostań, piękna swą wiarą!

1. Kościele święty, wdzięczny za syna,
    który odważnie siał Ewangelię,
    szukaj wytrwale, idź za Stefanem
    Błogosławionym na nasze czasy.

                Ref.: Raduj się Polsko...

2. Opatrzność Boża dała nam ojca
    pasterza owiec, dar dla narodu.
    Niech jego przykład, heroizm życia
    budzi nadzieję, uczy wolności.

                Ref.: Raduj się Polsko...

3. Święta Maryjo, Stefana Matko,
    Błogosławiona Orędowniczko,
    tak jakżeś jemu sercem pomogla
    wołaj za nami, wraz z Twym Prymasem.

                Ref.: Raduj się Polsko...

4. Ty, coś sposobił Ojca swiętego,
     by świat wprowadził w nowe millenium.
     Jego modlitwy połącz z naszymi,
     niech Wasza przyjaźn przemienia serca.

                Ref.: Raduj się Polsko...
#18
t.: S. Zygmunt
m.: M. Derentowicz

1. Błogosławiony Prymas Tysiąclecia
Stefan Kardynał, mężny świadek wiary.
Uczył świętości, dał nam przykład życia,
Jednemu Bogu cały był oddany.

Ref.: Niech wierny Pasterz i sługa Twej Matki
wstawia się zawsze za nami, za Polskim narodem.
A Ty, o Panie, daj potrzebne łaski,
które rozpoczną duchową odnowę.

2. Świadek Chrystusa i Jego zwycięstwa,
obrońca Polski, strażnik naszej wiary;
książe Kościoła, ojciec duchowieństwa,
głosiciel prawdy był prześladowany.

Ref.: Niech wierny Pasterz...

3. Choć jak Apostoł został uwięziony,
to nie opuścił nigdy swej owczarni
i wśród cierpienia, straży złej poddany,
składał swe śluby Jasnogórskiej Pani.
Ref.: Niech wierny Pasterz...

4. Ojca świętego mistrz i nauczyciel,
w oblicze Matki ufnie zapatrzony;
Niepokalanej wierny syn i czciciel,
w chwale Chrystusa jest błogosławiony.

Ref.: Niech wierny Pasterz...

5. Ojczyźnie wiernie służył życie całe,
tak zatroskany w każdej jej potrzebie;
Nawet po śmierci wspiera naród stale
i chwaląc Boga oręduje w niebie.

Ref.: Niech wierny Pasterz...
#19
Nuty za Mioduszewskim
#20
Mioduszewski, str. 551
#21
Mioduszewski str. 552
#24
źródło: Richard Gillar - Zbiór melodyi do użytku kościelnego i prywatnego
#25
źródło: Richard Gillar ‐ Zbiór melodyi do użytku kościelnego i prywatnego