Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - MaciejKalita

#51
Eja po kolędzie, po kolędzie!
Niech wesoła każda będzie, każda będzie.
Zaśpiewajmy i zagrajmy, jejmość Xienię powitajmy:
Skrzyp, skrzyp, skrzypca weźmy i wiolę,
Ciesz, ciesz cieszmy się dziś w pięknem kole,
Niech zabrzmi wesoło nasza melodya.
Wiwat nam Pan Jezus, wiwat i Marya.
#52
Literówka

Dziś przed świtaniem, wdzięcznem wołaniem
W obłokach, i skokach,
Kogoś Aniołowie,
Niebiescy Duchowie,
Chwalili.
#53
nuty z Kaszyckiego obniżone z oryginalnej tonacji F
#54
Cytat: zolwikolew w 27-11-2014, 08:33:26
Może ktoś [...] zna może znaczenie zagadkowego słowa?

poniekąd z miejsca z którego pochodzę czyli Małopolska, czepacy, bądź cepacy to określenie jakby żniwiarzy - dawniej używano w żniwach tzw cepów czyli dwóch drągali połączonych zazwyczaj sznurem którymi naparzano na porozkładane na boisku ((twarde miejsce w stodole)) kłosy - do dzisiaj fnkcjonuje u nas stare powiedzonko proste jak budowa cepa skąd wynika fakt że do używania tego mało skomplikowanego cudu techniki nie potrzeba było żadnej filozofii. Chłopi czepacy to po prostu operatorzy Cepa.
#55
Cytat: Rorantysta w 18-12-2016, 00:10:33
uzupełniając dane o powstaniu kolędy:
1932 - Nowy Sącz, klasztor Jezuitów
Pierwsza publikacja: Józef Albin Gwoździowski, "Największa Kantyczka", Tarnów 1938/39

Znajduje sie tutaj -> https://jbc.bj.uj.edu.pl//dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Contributor:%22Gwo%C5%BAdziowski%2C+J%C3%B3zef+Albin+%5C(1902%5C-1948%5C).+Oprac.%22
#56
Litanie / Litania o Bł Karolinie
08-09-2021, 16:33:38
Współczesna ale ...

Litania o Bł Karolinie

Kyrie eleison
Chryste eleison.
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
Święta Maryjo - módl się za nami

-Błogosławiona Karolino
MÓDL SIĘ ZA NAMI
-Męczennico w obronie czystości
-Apostołko Krzyża Chrystusowego
-Czcicielko Różańca świętego
-Świadku Ewangelii
-Wzorze żywej wiary
-Kwiecie polskiej ziemi
-Troskliwa opiekunko świątyni
-Nauczycielko prawdziwej pobożności
-Niestrudzona w posłudze bliźnim
-Przykładzie poszanowania rodziców
-Gorliwa nauczycielko dzieci
-Strażniczko kościoła domowego
-Przykładzie pracowitości
-Przykładzie uczciwości
-Apostole dobroci
-Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych
-Światło dla zagubionych
-Wzorze szczerej przyjaźni
-Patronko ciężkiej pracy rolników
-Patronko młodzieży
-Przewodniczko w drodze do świętości

-Przez zasługi Błogosławionej Karoliny
PROSIMY CIĘ PANIE
-O wytrwanie w wierze
-O posłuszeństwo słowu Bożemu
-O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
-O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
-O umiejętność dostrzegania dobra
-O pokrzepienie w trudnych chwilach życia
-O pocieszenie w smutkach i udrękach
-O siłę ducha w chwilach zwątpień
-O męstwo w znoszeniu cierpienia
-O wrażliwość sumienia
-O wierność Bogu, bliźnim i sobie

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata
PRZEPUŚĆ NAM PANIE
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata
WYSŁUCHAJ NAS PANIE
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI

Módlmy się.
Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN.
#57
Dom Boży w swojej chwale,
Rozsiewa wkoło blask.
Na silnej stoi skale,
Potężny niby głaz.

Ref.: Boże wielbim Cię, Boże sławim Cię,
O daj nam wszystkim wraz,
W tym domu wiele łask.

2. Twój kościół tak wspaniale,
Jak twierdza wznosi się.
Na szczycie jej wytwale,
Krzyż złoty błyszczy się.

3. Choć wichry huczą srogie,
I twierdzę zburzyć chcą.
Ataki te złowrogie,
Opoki nie zburzą.
#58
Cytat: IWONA w 05-11-2014, 14:18:08
czy można prosić o nuty ?  :)... iwona.rus@vp.pl

z tego co pamiętam melodia skocznością i budową zbliżona do piosenki "W siną dal" osobiście słyszałem ją raz na pogrzebie i było to dziwne bardzo uczucie
#59
20 czerwca 2020 roku Stolica Apostolska zatwierdziła dla całego Kościoła trzy nowe wezwania Litanii Loretańskiej: Mater Misericordiae, Mater spei oraz Solacium migrantium;
28 sierpnia 2020 roku KEP zatwierdziła polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań litanii loretańskiej. Będą odtąd brzmiały w języku polskim Matko miłosierdzia (po Matko Kościoła), Matko nadziei (po Matko łaski Bożej), Pociecho migrantów (po Ucieczko grzesznych).

oto Wersja Aktualna na dzien dzisiejszy
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Pod Twoją obronę...
#60
Dorzucę jeszcze

BIAŁA LILIA
(sł: Józef Trytek muz: Grzegorz Gawełek)

Ref:. Błagamy Ciebie, Jezu Chryste,
Za wstawiennictwem Karoliny
Umacniaj w wierze serca czyste
Każdego chłopca i dziewczyny

1. Prosta dziewczyna z Wał - Rudy
Od lat najmłodszych ukochała
Boga i wszystkie ziemskie trudy
Najświętszej Matce powierzała
Jak lilia biała w wód krysztale
Płynącej wartko Kisieliny
Tak rozkwitała w Bożej chwale
Dusza młodziutkiej Karoliny

2. Nad światem, co odrzucił Boga,
Ufny w swą mądrość oraz moc,
Zawisła strasznej wojny trwoga
Niby przepastna czarna noc
W jesienną porę w chaty progi
Wkroczył złoczyńca wśród hałasu
Wyrwawszy ojcom kwiat ich drogi
Wywiódł do pobliskiego lasu

3. Ostrzem rapiera ściął tam kwiat
Lecz płatki lilii krwią zroszone
Przenosząc się na tamten świat
Kierują kielich w nieba stronę
Aby ukorzyć ludzką pychę
Co się rozlała na świat cały
To, co niemądre, marne, liche
Bóg wezwał do niebieskiej chwały.


oraz

Bądź uwielbiony Ojcze, Stwórco świata,
Za dar Patronki i za święte życie,
Miłość i czystość godowa Jej szata,
Twą ręką Boże, zdobiona obficie.

REF Najświętsza Trójco, niech Ci będzie chwała
Za Karolinę, daną nam,
Światłością łaski Twojej zajaśniała,
Jej szczęściem jesteś Boże sam.

,,Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste,
Ty człowiekowi serce swoje dałeś,
Raczyłeś zawrzeć przymierze wieczyste
I do szczególnej miłości wezwałeś.

Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże,
Za twoje dary i moc uświęcenia,
Że ludzkie serce rozśpiewać się może
Jak sanktuarium, hołdem uwielbienia.

W oryginale tekst powstał na Kanonizację św Kingi jednak na zasadzie porozumienia pozwolono śpiewać ją także ku czci bł. Karoliny, tym bardziej że Jej Sanktuarium jest pw. Trójcy Przenajświętszej
#61
Jako jeden z organistów Sanktuarium bł. Karoliny chciałbym zwrócić uwagę na błąd przy pieśni "o Gwiazdo ludu" jej autorem nie jest pan Gładysz (muzyki) a o.Gruszka redemptorysta, chociaż obaj są z Tuchowa :)

a poniżej tekst do powyższych Pieśni

Cudowny kwiecie polskiej ziemi
Prostego ludu, wiejskiej chaty
W kielichu swym jak kryształ czysty
A cnót barwami przebogaty.

Ref. Błogosławiona Karolino
Świeć nam przykładem cnoty męstwa
Bądź wzorem pracy i modlitwy
Czystości życia i męczeństwa.

2. O apostołko Bożej sprawy
Aniołów chlebem wciąż karmiona
O gwiazdo ludu najjaśniejsza
W służbie bliźniemu niestrudzona.

3. Twym ukochaniem Jezus Chrystus
Nie skarby świata, przyjemności
W godzinie próby śmierć wybierasz
Aby nie zdradzić tej miłości.

4. Wpatrzona w postać Bożej Matki
Czystego piękna wzór wspaniały
Jaj śladem idziesz przez męczeństwo
Po nieskalany wieniec chwały.

____

O gwiazdo ludu tarnowskiej ziemi
I męczennico naszych dni,
Sercami Boga miłującymi
Wdzięczności pieśń śpiewamy Ci.

Ref.
Wypraszaj męstwo w próby czas,
Zwycięstwa drogą prowadź nas
Niech Bogiem silni, z Nim zjednoczeni,
Czyn Twój sławimy jeszcze raz.

2. Nie ulękniona i wierna szczerze,
Świętością zdobisz wiek i stan,
Gdy młode życie składasz w ofierze,
Gdy sercu bliski chłopski łan.

Ref.
Wypraszaj męstwo w próby czas,
Zwycięstwa drogą prowadź nas
Niech Bogiem silni, z Nim zjednoczeni,
Czyn Twój sławimy jeszcze raz.

3. Spójrz z wysokości niebieskiej chwały
Na naszą Polskę, na nasz ród.
Kościół, Ojczyznę i naród cały
U wiekuistych przedstaw wrót.

Ref.
Wypraszaj męstwo w próby czas,
Zwycięstwa drogą prowadź nas
Niech Bogiem silni, z Nim zjednoczeni,
Czyn Twój sławimy jeszcze raz.

__

Błagamy Ciebie Karolino,
przed Twoim modląc się obrazem.
Tyś nam nadzieją jest jedyną,
prostym do nieba drogowskazem.
Córo tej ziemi, Tobie chwała,
ileż to łask wspólnota nasza
za Twą przyczyną otrzymała,
i ciągle nowych się doprasza.

2. Ty wiesz najlepiej, co nam trzeba
byśmy przez życie przeszli godnie.
Spraw, by nam nie zabrakło chleba,
niech nas ominą wojny, zbrodnie.
Otocz opieką nasze dzieci,
by nigdy wiary nie straciły.
Niech Twoja gwiazda im zaświeci,
by w mrokach życia nie zbłądziły.

3. O usłysz w niebie te błagania,
otocz opieką naszych księży.
Wypraszaj nowe powołania,
wiara i miłość niech zwycięży.
Spraw, byśmy nigdy nie przestali
wiernie zwracać się do Ciebie.
I byśmy kiedyś Cię spotkali,
i razem z Tobą żyli w niebie.
-
Córo tarnowskiej ziemi, prowadź nas
Do Pana kieruj prośby ludzi,
A za przykładem twoim życia czas
Niech miłością napełnia się w nas

Karolino, życie twe czyste
Przepojone miłością Boga
Ukazuje cnoty wszystkie
Jak jest piękna dziewicza droga
Ref.

Z męczenników w Kościele kwiecie
Karolina – czysta dziewica
Ukazuje drogę prostą 
Nie do śmierci, ale do życia
Ref.

O wspomagaj nas, Karolino
Niech do Pana za twoim wzorem
Pieśni z czystych serc popłyną,
Co świętości pragną z uporem.
Ref.
--
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.
#63
Czas - to pojęcie względne...
Nie chodzi mi Szanowny Panie o jakąś wątpliwą stronkę bo takich wiela w Internecie,
ale o fakt posiadana przez kogoś czegoś czym w istocie dobrego serca można się podzielić
skoro na maila idzie to i tu by weszło.
Na usta ciśnie się cytat z pewnego filmu "Wiem, ale nie powiem..." ;)
W tym kontekscie myślałem pisząc powyższy "post".
Pozdrawiam
PS. Jeszcze taka malutka uwaga
"W twoje ręce, Panie, duszę mą oddaję." Twoje winno być pisane z dużej litery, bo to zwrot do Boga, a nie do kogoś np z zakładu pogrzebowego :)
#64
Cytat: kasicadso w 03-08-2011, 14:08:19
Pieśń pochodzi z Informatora dla moderatorów i animatorów Grupy Modlitwy św. Ojca Pio z Pirtrelciny (styczeń 2006 - ISSN 1643-6326).
słowa:  G.M. Chełm Lubelski
Muzyka: Anna Staśkowiak

Proszę
#66
Cytat: mitokar w 28-10-2009, 21:10:34
Mam nuty, ale trzeba mi podać maila  :)
Nie rozumiem takich zabiegów Nuty to jakaś Tajemnica? dla wszystkich którym szkoda czasu na podawanie maili nuty sa tutaj http://www.nuty.religijne.org/galeria/Zanim_swiat_ujrzalem_553019_1.pdf
#67
Uwielbiaj, duszo moja, miłosierdzie Pana,
Raduj się w Nim, serce moje całe,
Boś na to przez Niego wybrana,
By szerzyć miłosierdzia Jego chwałę.

Dobroci Jego nikt nie zgłębił, nikt nie zmierzy,
Litość Jego jest niepoliczona,
Doznaje tego każda dusza, która się do Niego zbliży,
On ją osłoni i przytuli do miłosiernego łona.

Szczęśliwa dusza, która zaufała Twej dobroci
I zdała się całkowicie na miłosierdzie Twoje,
Dusza jej napełniona pokojem miłości,
Wszędzie jej bronisz, jako dziecię swoje.

O duszo, ktokolwiek ty jesteś na świecie,
Choćby grzechy twoje były czarne jak noc,
Nie lękaj się Boga, ty słabe dziecię,
Bo wielka jest miłosierdzia Bożego moc.
#68
Kapłanów swoich dał nam Bóg,
By nas bronili z mocy złego,
Aby z ciernistych wiedli dróg
Zbłąkane owce wprost do Niego.
Najświętsze Serce, ustrzeż ich
We wszystkich życia chwilach złych.
Niech czystym sercem służą Ci
Przez życia swego wszystkie dni.

Kapłanom swoim zlecił Bóg
Gorzkie cierpienia ludzkie koić.
Wśród świata tego nędznych trwóg
Bożym obdarzać nas pokojem.
Najświętsze Serce, ustrzeż ich
We wszystkich życia chwilach złych.
Niech czystym sercem służą Ci
Przez życia swego wszystkie dni.

Kapłanom swoim zlecił Bóg
Od śmierci wiecznej strzec dusz naszych,
By wieść nas w orszak Bożych sług,
Co do wiecznego życia spieszy.
Najświętsze Serce, ustrzeż ich
We wszystkich życia chwilach złych.
Niech czystym sercem służą Ci
Przez życia swego wszystkie dni.
#69
Nie porwała tłumów bo i tekst i muzyka kiepskawa, ale co do Muzyki autorem jest Krzysztof Kusiel-Moroz i chyba ta nagroda GRAMMY odbiła się wodą sodową przy pisaniu tej piosneczki bo lud boży nie przepada za "Pieśniami" których rozpiętość jest tak szeroka a linia melodyczna zawiła...
#71
Jeszcze takie oto znam:

Niech mię poświęci Dusza Chrystusowa,
Ciało najświętsze zbawi i zachowa
Na on dzień wielki zmartwychwstania chwały,
Na żywot przyszły, żywot wiecznotrwały.
Niech mię Krew Jego najdroższa napoi,
Skruszy me serce, żądze uspokoi;
Świętego Boku niech obmyje woda,
Nowej ozdoby duszy mojej doda.
W tęsknej pielgrzymce życia, w skonu chwili,
Męka Jezusa wesprze i zasili.
Co trwoży, męczy, poniża i smuci,
W korzyść zbawiennej zasługi obróci.
Grzechem rannego uzdrów Twemi Rany,
Do Serca przyjmij, Zbawco mój kochany.
Racz mię ożywić, natchnąć Duchem Twoim,
Racz mię zapalić miłości płomieniem.
Napełnij łaską, mądrością, pokojem,
Widzenia Ciebie gorącem pragnieniem;
Twoją pięknością pociągnij ku sobie,
Dobrocią Serca uwesel strapione;
Niechaj mam w każdej pokusie i próbie,
Na Twem świętym Krzyżu pomoc i obronę.
O dobry Jezu, wysłuchaj wołanie,
By mię piekielne mocy nie zwalczyły;
W Rąk, Nóg i Boku otwartego ranie,
Daj mi schronienie i przytułek miły.
Od złośliwego broń nieprzyjaciela,
Niechaj od Ciebie nic mię nie rozdziela;
W godzinę śmierci każ mi przyjść do siebie,
Bym Cię z Świętymi wiecznie chwalił w niebie. Amen.

ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 331-332.
#72
Niech Ci za to będzie chwała, * W nieskończone wieki trwała.
Który przez Swe natrodzenie, * Przynosisz wszystkim zbawienie. Amen.
#73
przez Cię odebrał

Pastuszkowie mali twej łaski doznali,
Gdy zbawienie, odkupienie przez Cię odebrali
#74
I do Meba bram, wysoko, wznosi ludzi.

:)Nieba
#75
Cytat: martin1984 w 13-10-2018, 23:01:38
W modlitewniku Droga do Nieba w wydaniu z nutami jest podany zapis melodii jako gregoriańska. Modlitewnik ten jest z wyd. 2001 roku.

Oczywiście, gdyż melodia zwrotek jest oparta na Antyfonie RORATE...
Refren zaś, czuje, że został "dokoptowany" na szybko na kolanie jakiegoś organisty, co by nie śpiewać samych strof.... aczkolwiek nie twierdzę, że tak bylo, być może cała sytuacja miała inny przebieg :)