Wesoło śpiewajmy, Bogu chwałę dajmy

Zaczęty przez Mira, 22-10-2007, 22:14:12

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

Wesoło śpiewajmy, Bogu chwałę dajmy,
Który Syna Swego, Jednorodzonego
Dał na wykupienie narodu ludzkiego.

Chrysta Pana przyjścia czworo pism zajiszcza:
To najpierwsze w ciele, drugie w duchu wcale,
To trzecie przy śmierci, czwarte w sąd ostatni.

Pierwsze przyjście Jego stało się dla tego,
By dał naukę tę jak czynić pokutę,
By chorych uzdrowił, ślepym widok wrócił.

Potem wyrzekł On sam: przykład mój dałem wam,
Jakom Ja tu czynił, a zakon wypełnił:
Też wy tak pracujcie, wolę Ojca czyńcie.

Wolę Ojca głosił, by grzesznych wybawił,
Proroctwa nie wzruszał, bo On cierpieć musiał,
Tak lud Swój wykupił, moc czartowską skruszył.

Drugie przyjście Jego do serca ludzkiego.
Świętem słowem Jego, które tknie każdego:
Stoi, klupie we drzwi, aż Mu kto odewrzy.

Mówiąc: gdzie dwa lub trze zbiorą się w Imię me,
Jestem między nimi i przebywam z nimi
Teraz i na zawsze i na wszystkie wieki.

Przyjście zaś to trzecie jest przy ludzkiej śmierci,
Dla tego wżdy czujcie, wstrzemięźliwi bądźcie,
Bowiem nie wie człowiek, w który przyjdzie śmierć wiek.

Dla tego się strzeżmy, a nie obciążajmy
Serc naszych obżarstwem, opilstwem, staraniem
O dobra marnego życia tutejszego.

Czwarte przyjście będzie, gdy dzień sądu przyjdzie,
Dzień to straszny będzie, każdy z grobu pójdzie,
Radby się skrył w ten dzień przed Panem niejeden.

Z Panem też przybędą Anieli ku sądu,
Strasznie na głos Jego, świata zlęknionego
Okrąg się zatrzęsie w ostatecznym czasie.

Ten dzień ciężki będzie, nagle wszystkim przyjdzie.
Dzień wielki a straszny, gniewu, pomsty pełny,
W nim Bóg Sędzia wszystkich w piekło wtrąci grzesznych.

Dla tego się strójmy, złości poniechajmy,
W świętem obcowaniu i pokutowaniu,
I w modlitwach trwajmy, tak Pana czekajmy.

SirPL

Jednotný katolický zpěvník podkłada ten tekst pod melodię Zdrowaś bądź, Maryja (z niewielkimi zmianami względem melodii znanej z Siedleckiego: