Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie

Zaczęty przez marian7, 16-02-2008, 11:19:59

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

1. Najświętszą Trójce dwaj Serafinowie
    Naprzemian czcili głosem Aniołowie,
    Wołając: Święty, Święty Pan Bóg, Święty,
    Którego chwalą niebieskie Zastępy.   Wołając: Święty ...
2. Pełne są nieba, ziemia, Jego chwały;
    Śpiewajmyż Bogu hymn przez wieczność trwały;
    Święty nasz Boże, nad Świętymi Święty,
    Którego chwalą niebieskie Zastępy.   Święty nasz Boże ...
3. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu:
    Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
    Pełne są chwały Boskiej niebo, ziemia;
    Przyjm tę pieśń, Boże, od Twego stworzenia.   Pełne są chwały ...
4. Niechaj na ten Dom od Ojca Wiecznego
    Zlewa się źródło pokoju miłego,
    Słowo Przedwieczne, jedyny Syn Boży,
    Tego pokoju niechaj nam przymnoży.
5. Duchu Najświętszy, raczże się zmiłować,   Słowo Przedwieczne ...
    Wiecznym pokojem chciej nas udarować,
    Szczęśliwi, którzy w domu Twym mieszkają,
    Niechże Cię Panie, wiecznie wychwalają.   Szczęśliwi, którzy ...

Duo Seraphim i Pax aeterna.
T: XVIII w. - (Siedl. 2D)

tomas_wawa

Starsza, o dwie zwrotki dłuższa wersja:

T: ks. J. Siedlecki, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami, 1918 r., s. 338-339.
M: Bądź pozdrowiona Panienko Marya

1. Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie * Naprzemian czcili głosem Aniołowie, * Wołając: Święty, Święty Pan Bóg, Święty, * Którego chwalą wojsk nieba Zastępy.
2. Pełne są nieba, ziemia, Jego chwały; * Śpiewajmyż Bogu hymn przez wieczność trwały; * Święty nasz Boże, nad Świętymi Święty, * Którego chwalą wszystkich wojsk Zastępy.
3. Trzech świadków mamy: * Ojca, Ducha, Syna, * Że trzy Osoby, a Istność jedyna. * Święty jest Ojciec, Syn święty, Duch Święty, * Którego chwalą wszystkich wojsk Zastępy.
4. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu: * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. * Pełne są chwały Boskiej niebo, ziemia; * Przyjm tę pieśń, Boże, od Twego stworzenia.
5. Ojca i Syna i Ducha Świętego * Czcząc, błogosławmy do wieku wiecznego. * Godzieneś, Boże, od nas wiecznej chwały, * Niech Cię wielbimy przez wiek nieprzetrwały.
6. Niechaj na ten Dom od Ojca Wiecznego * Zlewa się źródło pokoju miłego, * Słowo Przedwieczne, jedyny Syn Boży, * Tego pokoju niechaj nam przymnoży.
7. Duchu Najświętszy, raczże się zmiłować, * Wiecznym pokojem chciej nas udarować, * Szczęśliwi, którzy w Domu Twym mieszkają, * Niechże Cię Panie, wiecznie wychwalają.