Ciebie, Boże, chwalimy (Te Deum)

Zaczęty przez marian7, 16-03-2008, 00:08:39

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wyznawamy,
Ciebie, Ojcze, na ziemi z całej duszy uwielbiamy,
Którego ani skończenie, ni początek ma istnienie.
  Ku czci Twej wznoszą pienia wszystkie niebieskie krainy,
  Aniołów zgromadzenia, Cherubiny, Serafiny
  Święty Boże, Święty, Święty, w wszechmocności niepojęty!
Przed Twem Bożym Imieniem nieba się upokarzają,
I wszystkie ze zdumieniem czasy i miejsca klękają,
Pełne niebo i świat cały jest Twej potęgi i chwały.
  Apostołów chór Ciebie i Proroków liczne grono
  Chwali, o Boże w niebie, i co męczeńską koroną
  Ozdobni zeszli z tej ziemi z wszystkimi nieba Świętymi.
Kościół w niezłomnej wierze w okręgu świata całego
Ciebie wyznaje szczerze: Ojca w niebie przedwiecznego
I Ciebie, Jednorodzony Synu i Boże wcielony,
  Tudzież Ducha Świętego, co niemoc, rany i troski
  Leczy serca naszego. O Królu i Synu Boski,
  Ty z Nim i z Ojcem współecznie panujesz nad nami wiecznej.
Ażebyś ludzkie plemię z zatracenia wyswobodził,
Zszedłeś z nieba na ziemię i bez wzdrygnieniaś się zrodził,
Tyś był w sposób niepojęty w żywocie Panny poczęty.
  Przez śmierć Twą nieba bramy są Twym wiernym odemknione,
  I Ciebie w niebie mamy obrońcą na naszą stronę.
  W dzień ostatni Ty przybędziesz i wszystkich nas sądzić będziesz.
Przeto prosimy, Panie, wspomnij łaskawie Twe sługi,
Odwróć od nas karanie, których krwiąś Twą spłacił długi,
By się nam z Świętymi chwała wieczna w podziale dostała.
                  (Salvum fac)
Zbaw , Panie, ludy Twoje i błogosław im łaskawie,
Broń ich: dziedzinę Swoją, kieruj nimi w każdej sprawie,
By Twoją wolą rządzeni zostali w niebie świętymi.
  Spraw, byśmy dnia każdego Twe święte Imię wielbili,
  I z serca Ci wiernego cześć, chwałę, dzięki czynili.
  Broń nas od wszelakiej winy teraz i każdej godziny.
Zmiłuj się, zmiłuj Panie: w Tobie samym ufność mamy!
Pokaż Twe zlitowanie! Niechaj tej łaski doznamy,
Ażebyś z Swojej opieki nie wypuszczał nas na wieki.

Ze Ślązka.
Śpiewnik XX Misyonarzy w Krakowie 1916 r.

knrdsk1

Inne tłumaczenia hymnu "Te Deum" znajdują się w dziale HYMNY