Antoni Padewski, św.: Bądź pozdrowiony cudowny Patronie [mel]

Zaczęty przez Mira, 23-08-2008, 22:50:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

Bądź pozdrowiony cudowny Patronie
Antoni, Święty, którego obronie
Z ufnością wielką dziś się polecamy,
W potrzebach naszych pomocy wzywamy.

Za Twą przyczyną chorzy doznawali
Ulgi w chorobie, umarli wstawali,
Głosząc Twe cuda i łaski bez miary,
Z wdzięcznością kładli na ołtarze dary.

A więc, do Ciebie z ufnością wołamy:
Ty nasz Patronie, przyczyń się za nami!
Uproś nam wszystkim grzechów odpuszczenie,
Pociechy w smutku i duszy zbawienie.


czytane