Wyznanie wiary Św. Atanazego (Ktokolwiek chce być zbawionym) [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 07-08-2007, 13:48:17

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Pelpliński
Wyznanie wiary Św. Atanazego.

Ktokolwiek chce być zbawionym
Trzeba, żeby był ochrzczonym
W katolickiéj świętéj wierze:
Z niéj zbawienie każdy bierze.

Wiara ma te punkta w sobie:
Czcić Boga w Trójcy Osobie:
Trójcę w jedności wyznawać,
Jednemu Bogu cześć dawać.

Mieszać Osób nie potrzeba,
Istota jest jednaż z nieba,
Nierozdzielna, niewymowna,
Do pojęcia niepodobna.

Insza Osoba Ojcowska,
Insza Osoba Synowska,
Insza i Ducha Świętego,
Bóstwa jednak są jednego.

Jako Ojca, tak i Syna
Natura ich jest jedyna,
Takaż i Ducha Świętego
Spólnie z Nimi żyjącego.

Ojciec od wieków będący,
Syn z Nim równo królujący
I Duch Święty téjż wieczności,
Wszystkie jednéjż wszechmocności.

Nie trzéj jednak są wiecznymi,
Nie trzéj nieogarnionymi,
Ale trzéj jednéj jedności
I niebieskiéj spółeczności.

Bóg Ojciec, Bóg Syn, Duch Święty,
Bóg to jeden niepojęty,
I nie trzéj w niebie Bogami,
Nie trzéj zowią się Panami.

Trzy osoby wyznawamy,
Lecz jednego Boga mamy,
Nie trzech Bogów, żadną miarą,
Bo się to nie zgadza z wiarą.

Ojciec z nikąd nie czyniony,
Niestworzony, niezrodzony,
Lecz Syn od Ojca samego
Jest zrodzony przedwiecznego.

Duch Święty od Ojca z Synem
Kochający się jedynym
Pochodzi z spólnéj miłości
I z spólnéj Bóstwa skrytości.

Nie trzéj tedy są Ojcami,
Ani téż są trzéj Synami,
Nie trzéj Duchami świętymi;
Nie trzéj nieogarnionymi.

Nie masz w téj Trójcy pierwości,
Nie masz ani pośledności,
Ale wszystkie trzy osoby
Jednéj chwały i ozdoby.

Widzisz słońce przechodzące
I promienie gorejące
I ciepło, które wydaje,
A przecie jedność zostaje.

Nie wprzód słońce, niż promienie,
Ani ciepło ich wyminie,
Ale oraz wszystko troje
Jaśnie stawa w oczy twoje.

Taż wiara zawiera w sobie
Wcielenie wtóréj Osobie:
Przyznać Syna przedwiecznego
Z Maryi narodzonego.

Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel,
Będący Bogiem przed wiekiem,
W czasie nam się stał człowiekiem.

Bóg z istoty Ojca Swego,
Mocą Ducha przedwiecznego
Wcielony z Matki istoty,
Stał się człowiekiem z ochoty.

Był z duszy, z ciała złożony,
Z Ojcem w Bóstwie porówniony;
Równy Ojcu według Bóstwa,
Mniejszy względem człowieczeństwa.

Lubo był Bogiem prawdziwym,
I człowiekiem, jak my, żywym;
Nie dwie to były Osobie,
Jeden człek natury obie.

Nie przemienił w ciało Bóstwo,
Lecz przyjął ludzkie ubóstwo
Naturę Boskiéj istności
Zostawując w swéj wieczności.

Jako bowiem ciało z duszą,
Lubo różności mieć muszą,
A przecię jeden człek stoi,
Chociaż z natury obojéj;

Tak Synem Bożym przed wiekiem
I zaś na ziemi człowiekiem
Jeden Chrystus tu zostawa,
Który nam Swe ciało dawa.

Pragnąc naszego zbawienia
I dusz ludzkich odkupienia,
Umęczon, ukrzyżowany,
Sromotnie zamordowany.

Zstąpił do piekła ciemnego,
Powstał zmartwych dnia trzeciego,
Wstąpił do nieba w Swéj mocy,
Zkąd żebrzem Jego pomocy.

Na prawicy Ojca Swego
Siedzi Boga wszechmocnego,
Z tamtąd przyjdzie z chwałą wielką
Aby sądził duszę wszelką.

Wszyscy zmartwych powstaniemy,
Przed Jego sąd się stawiemy;
Tam odkryją się wsze sprawy
I najzakrytsze zabawy.

A którzy dobrze czynili,
Będą z Bogiem wiecznie żyli;
Złośników zaś ciężkie męki
Trapić będą na wiek wieki.

Czego uchowaj nas, Panie,
A daj nam upamiętanie,
Abyśmy wiernie służyli
I Ciebie w niebie wielbili. Amen.

knrdsk1

Zbiór melodii do Śpiewnika Pelplińskiego jako melodię do tej pieśni podaje "Na Nótę Mszy I. Kyrie, Ojcze łaskawy":

knrdsk1

Po prześpiewaniu uważam że lepiej nadaje się melodia pierwsza, nieco zmniejszyłem nutki w celach uzytkowych.

knrdsk1

A tu obie melodie zapisane przystępniej, choć w mniej przystępnym dla "wykształconych" kluczu ;)
Wg X.M.M.Mioduszewskiego

senacinimod

A godzi się to śpiewać na melodię do "Ciebie Boga wysławiamy"? :)

Jeśli nie, to może ktos dysponuje, albo jest w stanie zrobić nagranie dla nieradzących sobie z nutami?  ::)

zolwikolew

Mam nadzieję, że to pomoże :)
https://docs.google.com/file/d/0B1ePyMjvTCdPQ29QZUZSQm8tamc/edit?usp=sharing
prosta harmonizacja przetworzona na mp3.
Bardzo proszę mi nie "panować". Mariusz sum

Kefasz

Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

knrdsk1


zolwikolew

Z ust mi to el Moderatore wyjął! (czasami bywam prawomyślny :D ).
Bardzo proszę mi nie "panować". Mariusz sum

Tradycja.Poznań

Można spróbować na taką melodię:

   F  F   D       C  E      F   E D
Ktokolwiek chce być zbawionym
     F F    D C  E  F         E D
Trzeba, żeby był ochrzczonym
     A A G  F       G G     F  E
W katolickiéj świętéj wierze:
     F      F  D   C   E   F   E  D
Z niéj zbawienie każdy bierze.

Śpiewa się szybko i sprawnie (może się zmieścić całość).

Melodia wzięta od Monodii Polskiej ...
Ad maiorem Dei gloriam!


knrdsk1


Kefasz

Cytat: Tradycja.Poznań w 21-05-2016, 16:15:38
Można spróbować na taką melodię:

   F  F   D       C  E      F   E D
Ktokolwiek chce być zbawionym
     F F    D C  E  F         E D
Trzeba, żeby był ochrzczonym
     A A G  F       G G     F  E
W katolickiéj świętéj wierze:
     F      F  D   C   E   F   E  D
Z niéj zbawienie każdy bierze.

Śpiewa się szybko i sprawnie (może się zmieścić całość).

Melodia wzięta od Monodii Polskiej ...

ma pan nagranie?
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina