Bronisława, bł.: Litania o bł. Bronisławie [nuty]

Zaczęty przez Maximilianus, 06-07-2009, 21:47:44

Poprzedni wątek - Następny wątek

Maximilianus

Kyrie elejson,
Chryste elejson,
Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Swięty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

(po każdym wezwaniu powtarzamy: módl się za nami)
Święta Mario,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta panno nad pannami,
Błogosławiona Bronisławo,
Córko kochana Norberta świętego,
Siostro Jacka świętego,
Oblubienico Pana Jezusa,
Sługo wierna Najśw. Marii Panny,
W młodym wieku na służbę Boga oddana,
Przed tronem Boskim gorejąca pochodnio,
Uzdrowienie chorych, do Ciebie uciekających,
Opiekunko sierót i dusz w czyśćcu zostających,
Gardzicielko światowej próżności,
Depcąca światowe wyniosłości,
Lilio wonna w zakonie premonstrateńskim,
W głębokiej pokorze zatopiona,
Krzyże i utrapienia dla Boga znosząca,
Orlico, w kontemplacji ku niebu wylatująca,
Kochanko Ran Chrystusowych,
Pogromicielko szatana,
Obrazie cierpliwości,
W wielkiej wstrzymięźliwości żyjąca,
Zwierciadło ochotnego posłuszeństwa,
Lilio czystości,
Profesko zgromadzenia zwierzynieckiego,
Siostry swe przykładami umacniająca,
Zwierciadło cnót znamienistych,
Od towarzystw świeckich się uchylająca,
Serce Boskie uweselająca,
Wizerunku pokory świętej,
Mistrzyni świątobliwości,
Pogromicielko szatańskich najazdów,
Opiekunko do Ciebie się uciekających,
Straszliwa całemu piekłu,
Panieńskiej czystości naj śliczniejsza ozdobo,
Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących,
Strażniczko zwierzynieckiego klasztoru,
Obronicielko całego miasta Krakowa,
W utrapieniach i nieszczęściach ochłodo,
Od morowego powietrza płaszczem swej opieki lud wierny osłaniająca,
Pilna obrono Korony Polskiej,

(po każdym wezwaniu powtarzamy: przyczyń się za nami)
My grzeszni Ciebie prosimy,
Przez świątobliwość życia Twojego, uproś nam życia świątobliwego zamiłowanie.
Przez głęboką pokorę Twoją, uproś nam wzgardę próżności światowych.
Przez łaski Tobie z Boskiej Opatrzności dane, uproś nam odpuszczenie grzechów i zbawienie duszy.
Przez obecność Bożą przy śmierci Twojej, uproś nam obecność Boską w śmierci godzinę.
Przez szczęśliwą śmierć Twoją, uproś nam skonanie dobre i śmierć w łasce Bożej.

(po każdym wezwaniu powtarzamy: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panno)
Bądź nam matką w życiu i przy zgonie,
Bądź nam obroną od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Bądź nam tarczą i zasłoną w niesławie,
Bądź dusz w czyśćcu ratunkiem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kyrie elejson,
Chryste elejson,
Kyrie elejson.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario.

MODLITWA
Łaskawy i wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających, mocno tarczo nadzieję w Tobie pokładających, korono panieńskiej czystości, proszę Cię przez zasługi i przyczynę bł. Bronisławy, służebnicy Twojej, nie gardź naszym najpokorniejszym błaganiem, a broń nas od nieslawy wiecznej, jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą, Bogiem Ojcem i Duchem Swiętym żyje i króluje, na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario.

MODLITWA
Nieskażonego panieństwa miłośniku, Wszechmogący Boże, któryś blogoslawioną Bronislawę Pannę miłością Twoją i niebieskimi darami przyozdobił, daj nam, prosimy pokornie, abyśmy, którzy ją powinnym czcimy nabożeństwem, także w miłości i czystości naśladować ją usiłowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga.

Módl się za nami, bł. Bronisławo,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

WESTCHNIENIE
Bądź pozdrowiona, błlogosławiona Bronisławo, która, gorejąc ogniem miłości Bożej, zawsze milą i przyjemną Panu Twemu bylaś. O święte zwierciadło zakonnej doskonałości, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(za: Ku czci św. Jacka. Krótki życiorys, pieśni i litania o św. Jacku oraz jako dodatek litania i pieśni o błog. Bronisławie i błog. Czesławie. Opole 1938)

MaciejKalita

Znalazłem Takie oto nutki