Psalm 122: Laetatus sum in hic, quae dicta sunt mihi

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 07-06-2007, 21:42:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Jan Kochanowski
"Psałterz Dawidów"

Psalm 122
Laetatus sum in hic, quae dicta sunt mihi

Rad to słyszę, że dom Pański nawiedzić mamy
I ujźrzem, o Jeruzalem, twe piękne bramy;
Jeruzalem, wzór miast zacnych, ozdoba świata,
Zgodą mieszczan swych spojona na wieczne lata.

Tam ku służbie Pańskiej, jako zakon skazuje,
Naród żydowski ze wszytkich krain wstępuje;
Tam prawo, tam jest zasadzon pałac sądowy,
Tam stolica i on zacny tron Dawidowy.

Niechże w tobie, piękne miasto, pokój przebywa,
Którego niech twój przyjaciel z tobą używa;
Pokój w twardych basztach twoich niechaj się mnoży,
A obfitość swe w pałacach gniazdo założy.

Prze bracią ze wszech namilszą, prze krewne moje
Wiecznie się ja starać muszę o dobre twoje:
Prze dom Pański świętobliwy, na twe pożytki
Gotówem zdrowie swe ważyć i siły wszytki.

ania_s

Franciszek Karpiński

PSALM CXXI
Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi.


Ten Psalm może jest złożony od Dawida, albo kiedy murował miasto Jeruzalem, albo kiedy to tego miasta arka była przeniesiona. Bywał śpiewany zawsze, kiedy uroczyście Żydzi w dni święte wchodzili do Jerozolimy. Psalmista, Lewitowie i lud, winszują sobie, że wchodzą do kościoła, chwalą miasto Jeruzalem, i życzą mu wszystkiego.

Ucieszył mię wieść pożądana:
Póydziem do domu naszego Pana;
Jerozolimo, w twym świętym progu
                  Damy cześć Bogu!

Jerozolima, dom nasz, dom Boży;
Budowa jego codzień się mnoży:
Kędy ma słynąć słodka swoboda,
                  I braci zgoda.

Tam pokolenia przyydą gromadnie,
Przed Panem każdy w pokorze padnie;
Iszcząc swe śluby, i śluby owe
                  Izraelowe.

Tam w świętey sieni codziennie siędą
Pocześni starce, sądzić lud będą!
Tam się Dawida domem zaszczyca,
                  Trwała stolica.

Proścież o pokóy Jerozolimy,
I o obfitość Boga prosimy;
Moc Pańska pokóy stanowić będzie,
                  Dostatek wszędzie.

Dla barci naszych, i dla bliźniego,
Prośmy o pokóy; a dla świętego
Domu Pańskiego w każdey godzinie
                  Niech dobro płynie.

tomas_wawa

T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 281-282.

Psalm 121
Laetatus sum in hic, quae dicta sunt mihi

Jakże mię cieszy ta wieść pożądana,
Że już idziemy do świątyni Pana!
Jerozolimo! w twoim świętym progu
Uderzym czołem, oddamy cześć Bogu.
Jerozolimo! ty święta i wieczna
Stolico Boża i Arko społeczna.
Ty tam zgromadzisz wszystkie pokolenia
Na świadków chwały Pańskiego Imienia.
Tam tron Dawida, tam się sąd odbywa,
Zkąd sprawiedliwość narodowi spływa.
Jerozolimo! którzy cię kochają,
Niech pokój, szczęście razem z tobą mają.
Niechaj twe mury będą utwierdzone,
I obfitością wszelką napełnione.
Dla braci naszych, dla ludu wszystkiego,
Życzę ci szczęścia i dobra trwałego.
Pańska świątynia niech nas błogosławi,
Jerozolimo! dla niej nas Bóg zbawi.

knrdsk1

#3
Siedlecki 1928 - "Nieszpory po polsku"

1. Ucieszyła mię wieść pożądana:
Pójdziem do domu mego Pana.
2. Jerozolimo, w twym świętym progu
Dajmy cześć Bogu.
3. Jerozolima dom nasz, dom Boży,
Budowa jego codzień się mnoży;
4. Kędy ma słynąć słodka swoboda,
I braci zgoda.
5. Tam pokolenia przyjdą gromadnie,
Przed Panem każdy w pokorze padnie,
6. Iszcząc swe śluby i śluby owe
Izraelowe.
7. Tam w świętej sieni codziennie siędą
Pocześni starce, sądzić lud będą.
8. Tam się Dawida domem zaszczyca,
Trwała stolica.
9. Proścież o pokój Jerozolimy,
I o obfitość Boga prosimy.
10. Moc Pańska pokój stanowić będzie,
Dostatek wszędzie.
11. Dla braci naszych, i dla bliźniego
Prośmy o pokój, a dla świętego
12. Domu Pańskiego w każdej godzinie
Niech dobro płynie.

(13.Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi,
Przenajświętszemu oraz Duchowi;
14. Jako przez wieki była, tak i ninie,
Niech zawsze słynie.)

knrdsk1

Melodia wg śpiewnika Tomasza Flaszy (1930)

knrdsk1

Melodia wg Siedleckiego 1994