Roch, św : O Święty Rochu Patronie nasz

Zaczęty przez Jakub, 05-02-2021, 19:35:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jakub

1. O Święty Rochu, Patronie nasz,
W naszej parafii obejmij straż.

Módl się, módl się,
Módl się za nami.


2. Nad Bożą trzódką opiekę miej,
Broń nas od chorób i doli złej.

Módl się, módl się,
Módl się za nami.


3. Ty coś cudownie zarazę zmógł,
Proś aby od niej chronił nas Bóg.

Módl się, módl się,
Módl się za nami.


4. W nasze zagrody łaskawie wstąp,
Chroń nasze trzody i w polach plon.

Módl się, módl się,
Módl się za nami.


5. I w naszych duszach strzeż Bożych łask,
Nasze rodziny, każdego z nas.

Módl się, módl się,
Módl się za nami.


6. Ojców i matki i dzieci ich,
Niech nas ominą ból, smutek, łzy.

Módl się, módl się,
Módl się za nami.


7. A kiedy przyjdzie dni ziemskich kres,
Próg Domu Ojca pomóż nam przejść.

Módl się, módl się,
Módl się za nami.


8. I ujrzeć Matki Najświętszej twarz,
O Święty Rochu - Patronie nasz.

Módl się, módl się,
Módl się za nami.