Dziś nam nastał dzień ozdobny [nuty]

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 06-05-2007, 16:35:14

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

1. Dziś nam nastał dzień ozdobny,  święcenia w radości godny, * dziś Pan
Jezus tryumfuje i nieprzyjaciel to czuje. Alleluja.
2. Stary wąż, grzech, śmierć i piekło, przed twarzą Jego uciekło; * biedy,
trwogi dziś ustały, Pan to sprawił Zmartwychwstały. Alleluja.
3. Trzy Maryje się wybrały do grobu, by namazały * Chrystusa pogrzebionego,
aż słyszą Zmartwychwstałego. Alleluja.
4. Czegóż rzekł Anioł szukacie? Nie masz Go tu, oto macie * miéjsce, gdzie
Pana złożono, niech to będzie rozgłoszono. Alleluja.
5. Tą nowiną przerażeni, uczniowie bardzo strwożeni, * Z serca się
uradowali, skoro Pana oglądali. Alleluja.
6. Z dwoma w drodze Pan rozmawiał, bardzo im się ludzko stawiał; * z radości
w sercu pałali, łamiąc chleb, że On poznali. Alleluja.
7. Nasz Samson Chrystus, srogiego pokonał Lwa piekielnego; * bramy piekielne
połamał, i moc diabelską przełamał. Alleluja.
8. Jonasz trzy dni był połkniony, trzy dni Chrystus pogrzebiony,* dłużéj Go
śmierć nie wstrzymała, mocy po tému nie miała. Alleluja
9. Dziś Żywot śmierci panuje, żądło zjadłe odéjmuje, * Chrystus wszystkie
mocy skrócił, żywot stracony przywrócił. Alleluja.
10. Dziś z Egipskiego więzienia, dostępujem uwolnienia; * dziś pożywamy
świętego Baranka Wielkanocnego. Alleluja.
11. Mija nas Anioł trujący, pierworodztwo mordujący; * Krwią Chrystusa
poznaczone drzwi nasze są ochronione. Alleluja.
12. Dziś stary kwas wyrzucamy, słodkie chleby przybieramy, * chodząc w
żywota nowości, w myśli i serca czystości. Alleluja.
13. Wszystko co się potrwożyło, niebo, ziemia, dziś ożyło; * poległ Książe
świata tego, wielka radość z zguby jego. Alleluja.
14. Wszyscy się wspólnie radujmy, Alleluja wyśpiewujmy:* Miéj o Jezu
zmartwychwstały, od nas wszystkich wieczne chwały Alleluja

knrdsk1

#1
Melodia wg X.M.M.Mioduszewskiego:

tomas_wawa

Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa z 1898 r. podaje nieco inne brzmienie 13-tej zwrotki:

Wszystko, co się potrwożyło, * Niebo, ziemia, dziś odżyło;* Poległ książę zguby Jego, * Tego Króla niebieskiego.

tomas_wawa

Pieśń "Dziś nam nastał dzień ozdobny" stanowi dość wierny przekład (w niektórych zwrotkach niemalże dosłowny) niemieckiej pieśni  "Erschienen ist der herrliche Tag" (Nikolaus Herman, 1560 r.). W starych kancjonałach ewangelickich można przeczytać taki oto nagłówek nad tekstem tej pieśni: "Wzory Starego Testamentu zmartwychwstaniem Chrystusowym wypełnione".
Poniżej podaję tekst niemieckiego pierwowzoru oraz polskiego tłumaczenia według śpiewnika ks. M. M. Mioduszewskiego:

Erschienen ist der herrlich' Tag,
Dran sich niemand gnug freuen mag;
Christ, unser Herr, heut triumphiert,
All seine Feind gefangen führt.
Halleluja!

Dziś nam nastał dzień ozdobny, 
święcenia w radości godny,
dziś Pan Chrystus tryumfuje
i nieprzyjaciel to czuje.
Alleluja.

Die alte Schlang, die Sünd und Tod,
Die Höll, all Jammer, Angst und Not
Hat überwunden Jesus Christ,
Der heut vom Tod erstanden ist.
Halleluja!

Stary wąż, grzech, śmierć i piekło,
przed twarzą Jego uciekło;
biedy, trwogi dziś ustały,
Pan to sprawił zmartwychwstały.
Alleluja.

Am Sabbat früh mit Spezerei
Kamen zum Grab der Weiber drei,
Daß sie salbten Marien Sohn,
Der vom Tod war erstanden schon.
Halleluja!

Trzy Maryje się wybrały
do grobu, by namazały
Chrystusa pogrzebionego,
aż słyszą Zmartwychwstałego.
Alleluja.

Wen sucht ihr da? der Engel sprach,
Christ ist erstanden, der hie lag;
Hie sehet ihr die Schweitztüchlein,
Geht hin, sagts bald den Jüngern sein.
Halleluja!

Czegóż rzekł Anioł szukacie?
Nie masz Go tu, oto macie
miejsce, gdzie Pana złożono,
niech to będzie rozgłoszono.
Alleluja.

Der Jünger Furcht und Herzeleid
Wird heut verkehrt in eitel Freud;
Sobald sie nur den Herren sahn,
Verschwand ihr Trauren, Furcht und Zagn.
Halleluja!

Tą nowiną przerażeni,
uczniowie bardzo strwożeni,
Z serca się uradowali,
skoro Pana oglądali.
Alleluja.

Der Herr hielt ein sehr freundlich G'spräch
Mit zweien Jüngern auf dem Weg;
Vor Freud das Herz im Leib ihn brannt,
Im Brotbrechen ward er erkannt.
Halleluja!

Z dwoma w drodze Pan rozmawiał,
bardzo im się ludzko stawiał;
z radości w sercu pałali,
łamiąc chleb, że On poznali.
Alleluja.

Unser Simson, der treue Held
Christus, den starken Löwen fällt,
Der Höllen Pforten er hinträgt,
Dem Teufel all Gewalt erlegt.
Halleluja!

Nasz Samson Chrystus, srogiego
pokonał Lwa piekielnego;
bramy piekielne połamał,
i moc diabelską przełamał.
Alleluja.

Jonas im Walfisch war drei Tag,
So lang Christus im Grab auch lag,
Denn länger ihn der Tod kein Stund
In seim Rachen behalten kunnt.
Halleluja!

Jonasz trzy dni był połkniony,
trzy dni Chrystus pogrzebiony,
dłużej Go śmierć nie wstrzymała,
mocy po temu nie miała.
Alleluja.

Sein Raub der Tod mußt geben her,
Das Leben siegt und ward sein Herr,
Zerstört ist nun all seine Macht,
Christ hat das Leben wieder bracht.
Halleluja!

Dziś Żywot śmierci panuje,
żądło zjadłe odejmuje,
Chrystus wszystkie mocy skrócił,
żywot stracony przywrócił.
Alleluja.

Heut gehn wir aus Ägyptenland,
Aus Pharaonis Dienst und Band,
Und das recht Osterlämmelein
Wir essen heut im Brot und Wein.
Halleluja!

Dziś z Egipskiego więzienia,
dostępujem uwolnienia;
dziś pożywamy świętego
Baranka Wielkanocnego.
Alleluja.

Auch essen wir die süßen Brot,
Die Moses Gottes Volk gebot;
Kein Sauerteig soll bei uns sein,
Daß wir von Sünden leben rein.
Halleluja!

Dziś stary kwas wyrzucamy,
słodkie chleby przybieramy,
chodząc w żywota nowości,
w myśli i serca czystości.
Alleluja.

Der Würgengel vorüber geht,
Kein Erstgeburt er bei uns schlägt;
Unsre Thürschwell hat Christi Blut
Bestrichen, das hält uns in Hut.
Halleluja!

Mija nas Anioł trujący,
pierworodztwo mordujący;
Krwią Chrystusa poznaczone
drzwi nasze są ochronione.
Alleluja.

Die Sonn, die Erd, all Kreatur,
Und, was betrübet war zuvor,
Das freut sich heut an diesem Tag,
Da der Welt Fürst darnieder lag.
Halleluja!

Wszystko co się potrwożyło,
niebo, ziemia, dziś ożyło;
poległ Książe świata tego,
wielka radość z zguby jego.
Alleluja.

Drum wir auch billig fröhlich sein,
Singen das Halleluja sein
Und loben dich, Herr Jesu Christ,
Zu Trost du uns erstanden bist.
Halleluja!

Wszyscy się wspólnie radujmy,
Alleluja wyśpiewujmy:
Miej o Jezu zmartwychwstały,
od nas wszystkich wieczne chwały.
Alleluja.

tomas_wawa

Zapis melodii według Śpiewnika kościelnego katolickiego Tomasza Flaszy:

knrdsk1

X.M.M.Mioduszewski

      Dziś nam nastał dzień ozdobny,
Święcenia w radości godny,
Dziś Pan Chrystus tryumfuje
I nieprzyjaciel to czuje. Alleluja.
      Stary wąż, grzech, śmierć i piekło,
Przed twarzą jego uciekło;
Biedy, trwogi dziś ustały,
Pan to sprawił zmartwychwstały. Allel.. 
      Trzy Maryje się wybrały
Do grobu, by namazały
Chrystusa pogrzebionego,
Aż słyszą zmartwychwstałego. Allel.
      Czegóż rzekł Anioł szukacie?
Nie masz go tu, oto macie
Miejsce gdzie Pana złożono,
Niech to będzie rozgłoszono. Allel.
      Tą nowiną przerażeni,
Uczniowie bardzo strwożeni,
Z serca się uradowali,
Skoro Pana oglądali. Allel.
      Z dwiema w drodze Pan rozmawiał,
Bardzo im się ludzko stawiał;
Z radości w sercu pałali,
Łamiąc chleb, że on poznali. Allel.
      Nasz Samson Chrystus, srogiego
Pokonał Lwa piekielnego;
Bramy piekielne połamał,
I moc diabelską przełamał. Allel.
      Jonasz trzy dni był połkniony,
Trzy dni Chrystus pogrzebiony,
Dłużej go śmierć nie wstrzymała,
Mocy po temu nie miała. Allel.
      Dziś żywot śmierci panuje,
Żądło zjadłe odejmuje,
Chrystus wszystkie mocy skrócił,
Żywot stracony przywrócił. Allel.
      Dziś z Egipskiego więzienia,
Dostępujem uwolnienia;
Dziś pożywamy świętego
Baranka Wielkanocnego. Allel.
      Mija nas Anioł trujący,
Pierworodztwo mordujący;
Krwią Chrystusa poznaczone
Drzwi nasze są ochronione. Allel.
      Dziś stary kwas wyrzucamy,
Słodkie chleby przybieramy,
Chodząc w żywota nowości,
W myśli i serca czystości. Allel.
      Wszystko co się potrwożyło,
Niebo, ziemia, dziś ożyło;
Poległ Xiąże świata tego,
Wielka radość z zguby jego. Allel.
      Wszyscy się wspólnie radujmy,
Alleluja wyśpiewujmy:
Miej o Jezu zmartwychwstały,
Od nas wszystkich wieczne chwały, Allel.

MaciejKalita

Tutaj w Harmonizacji samego Bacha
a poniżej Oryginał

knrdsk1


MaciejKalita

Proszę o Wybaczenie, po prostu zły plik się załączył poniżej poprawny
Pozdrawiam