Ciesz się, Królowo Anielska

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 03-05-2011, 11:53:47

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

1. Ciesz się, Królowo Anielska,
wesel się, Pani niebieska!
Wszyscy Ci dziś winszujemy,
z weselem wyśpiewujemy:
Alleluja! Alleluja!

2. Że Syn Twój już zmartwychwstały,
wstąpił w niebo do swej chwały;
któregoś Ty godna była,
żeś Go na ręku nosiła.
Alleluja!

3. Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali:
Alleluja!

orgueeugro

https://liturgicalcenter.org/media/pdfy/Hymns/Easter/435.pdf

Tutaj można znaleźć dwie melodie, druga PRAWDOPODOBNIE jest melodią cieszyńską. Ta parafraza Regina caeli jest też wykonywana na mel. Wesoły nam dzień dziś nastał.

Marula

Drugą melodię o której kolega wspomina możemy znaleźć m.in. w śpiewniku "Chwalmy Pana" który to używa się na terenach śląska cieszyńskiego.