Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - czytane

#52
1. Zawitaj nam Maryjo, w naszym tu kościele:
Gdzie nam u Syna Swego wypraszasz łask wiele.

Ref.: Wielbimy Cię Maryjo,
Fatimska Panno Maryjo,
Maryjo proś za nas.

2. O, bądź nam pozdrowiona, Fatimska Królowo,
O, niech za Twą przyczyną, wiara się ożywia.

3. Królujże nad kościołem, który Ciebie chwali,
I który się ucieka do Ciebie, o Pani.

4. O, Króluj nam Maryjo w każdej też potrzebie,
niech Ucisk i przewrotność nas nigdy nie złamie.

5. Panuj nad jednostkami i nad rodzinami,
Panuj i w społeczeństwie, między narodami.

6. Niech w czasach tych, o Matko, pieśń chwały Twej płynie,
Niech w rodzin naszych kole Różaniec Twój słynie.

7. W radościach, jak i w bólach przy Tobie my trwamy,
Opieki Bożej przez Cię z nieba wyglądamy.

8. Przynosisz nam różaniec, lekarstwo na ten czas,
By wrogie siły świata nie przełamały nas.

9. I my dzisiaj przyszliśmy do Ciebie, o Pani,
Ochotnie nasze serca niesiemy Ci w dani,

10. Nasza Pani z Fatimy, my K'Tobie dążymy,
i odmawiać Różaniec Tobie ślubujemy.

11. Przed Tobą dziś stajemy i z płaczem wołamy,
I serca Ci i dusze nasze polecamy.

12. Zachowaj nas, o Matko, od nieszczęsnej wojny,
O uproś nam nareszcie już czas spokojny.

13. O, nie opuść nas, o Pani, ratuj nas w potrzebie,
Aż nas tutaj zebranych, Matko ujrzysz w niebie.

za: https://piosenkireligijne.pl/category/maryjne/page/33/

Na melodię: O Anno łaskiś pełna
Najstarsze źródło jakie póki co znalazłem wskazuje na 2000r. i podaje 2 pierwsze zwrotki.
#53
1. Z skalnych portugalskich gór,
Co się piętrzą aż do chmur.
Tam z ojczyzny Antoniego,
Cudów echo się rozlega
Miłosierdzie czyni Bóg,
By świat z grzesznych zeszedł dróg.

2. Bóg upomnieć lud swój chce
Więc anioła swego śle
By przez biedne wiejskie dzieci
Którym w sercach cnota świeci
Serce Boskie znalazł świat
A lud przyjął boski ład.

3. Potem idziesz sama Ty
I ocierasz ludzkie łzy
By upomnieć świat zepsuty
Że za grzechy czas pokuty
Ze drogą wśród grzesznych burz
Wieniec różańcowych róż.

za: Oremus, Pismo Parafii św. Józefa w Chorzowie, 2000r.
#56
Widzę że zmiany tylko na lepsze :)
#57
1. Mądrość Ojca niebieskiego *
Chrystus wieczny Syn Jego: *
Przyszedł w niskość świata tego: *
By nas z piekła wyrwał złego.

2. W wielkiej pokorze w cichości. *
Nie litując swej trudności: *
Dla narodu człowieczego, *
Widząc wielki upad Jego.

3. A z onej Boskiej miłości, *
Przyjął się na nasze złości, *
Podjął mękę dobrowolną, *
Przez naszą krewkość swawolną.

4. O gdyby to kto obaczył, *
Co ten Pan uczynić raczył: *
Iż dla człowieka grzesznego *
Nie litował ciała Swego.

5. Był na krzyżu zawieszony, *
Wszystek świętą krwią skropiony, *
Życząc z wielkiego pragnienia *
Nędznemu człeku zbawienia.

6. A w onej Swej srogiej męce, *
Rozciągnąwszy obie ręce, *
Wołał: pójdźcie moi mili, *
Byście się mną pocieszyli.

7. Ale my nie bacząc tego *
Dobrodziejstwa Pana Swego: *
Wolimy światu folgować, *
Jego złych spraw naśladować.

8. Tak się bardzo rozbujało, *
W grzechach naszych marne ciało, *
Które swawolnie kochamy *
O Twą łaskę nic nie dbamy.

9. Ale Pan Swe święte ciało *
Dał, aby za nas cierpiało: *
Nam życząc miejsca onego, *
Przez Adama straconego.

10. A tak, wszechmogący Panie, *
Racz dać z łaski swej uznanie: *
Byśmy Cię prawie poznali, *
Woli Twej naśladowali.

11. Racz nas przez Swą srogą mękę, *
Przyjąć pod Swą mocną rękę. *
Boć o nas źle z każdej strony *
Nie będzie li Twej obrony.

12. Nieprzyjaciół zewsząd dosyć, *
A gdzież mamy ręce wznosić: *
Jedno ku Tobie, nasz Panie, *
Gdyż w Tobie nasze ufanie.

13. O Ojcze nasz dobrotliwy, *
Raczże nam być miłościwy; *
Nas marnotrawne synaczki, *
Przyjmij w łaskę nieboraczki.

14. Boć żeśmy wielce zgrzeszyli, *
Majestat Twój obrazili: *
Wszakże z Swej Boskiej miłości, *
Racz odpuścić nasze złości.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.

Melodja: O duszo wszelka nabożna
#58
1. Już ma być zamordowany, Baranek niepokalany, *
Jezus Chrystus Nazareński, nasz Odkupiciel niebieski.

2. O Mądrości Ojca swego, mając wiadomość wszystkiego, *
Wyniszczasz siebie samego, abyś zmazał dług winnego.

3. Miano Cię za złośliwego, złoczyńcę śmierci godnego, *
Wreszcie dasz się źle osądzić, byś mi mógł niebo przysądzić.

4. Myśmy na to zasłużyli, abyśmy męki znosili, *
Chrystus bowiem nic nie zgrzeszył, gdy się człowiek w grzechu cieszył.

5. I my chcemy krzyż przyjmować, Chrystusa w nim naśladować, *
Niosąc w pokucie, cichości, stanu swojego przykrości.

6. Bo do Cię Panie niebieski, wiodą jeno krzyża ścieżki, *
Sam Chrystus wiele podstąpił, nim do chwały Swojej wstąpił.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.
#59
1. Zanuć serce z radości, miej się do Boga mego, *
Tam skosztujesz słodkości, tam jest lek ula każdego, *
Znajdziesz Go tu bez ciężkości w tej przewielebnej świętości; *
Cały się Jemu oddaj, a serce za serce daj.

2. Spojrzyjcie dusze wierne, jak tu Aniołów wiele *
Przyszło wielbić pokornie swojego Zbawiciela, *
Widzieć można Cherubinów, miljony Serafinów, *
Którzy cześć Bogu dają, święty, święty śpiewają.

3. O śpiewajcie, śpiewajcie wszyscy niebios Duchowie, *
Wielbić nie ustawajcie wszystkie ziemi stworzenie. *
Słońce, miesiąc i zwierzęta, ryby i niebios ptaszęta, *
Moc Pańską wychwalajcie, miłość Jego zwiastujcie.

4. Któż kiedy od wieczności takiej miłości doznał? *
By Król nieb' z wysokości do grzesznych był zawitał, *
By w sposób Chleba prostego skrył się Syn Boga żywego,*
Chcąc być Chlebem doczesnym na wieki pożytecznym.

5. O jaka to jest radość, gdy Cię w sercu piastuję, *
Zapominam na żałość, w krzyżu mym się raduję. *
Ach, nie jest można wysłowić, co to znaczy z Jezusem być. *
O, przyjdź Anielski chlebie, a przemień mię sam w siebie.

6. We żmij, o Jezu Panie, serca Tobie oddane,*
Dusza i ciało moje będą Tobie poddane, *
Pociesz ufających w Tobie, Ty żywy niebieski Chlebie, *
Zapal miłości płomień, niech górze wiecznie. Amen.

Melodia Cieplik 103 część E (śpiewnik nie wymienia takiej części zbioru melodii, podaje tylko A - D)
#60
3/3
#61
(2/3)
#62
3 melodie wg. T. Cieplika (1/3)
#63
Melodie wg. T. Cieplika
#64
Wg Melodii do tego śpiewnika na Nótę:
949- Boże w dobroci
832- Kto się w opiekę
#65
Pieśni przygodne / Odp: O Ty Przedwieczny
06-08-2023, 14:19:28
Siedlecki 1928
#66
Siedlecki 1928r.
#67
Melodia znajduje się w zbiorze R. Gillara lecz nie pasuje za bardzo do powyższego tekstu.
#68
R. Gillar Melodia: Przed Tronem Twym upadamy lub ta niżej
#70
Już działa, Dziękuję. Nuty z Siedleckiego 1928r.
#71
To miała być podpowiedź żeby ktoś wstawił za mnie ale skoro już działa to wstawiam nuty (R. Gillar)
#72
Ponieważ dalej nie mogę dodawać załączników, melodia znajduje się w Siedleckim 1928r. może ktoś wstawić.
#73
1. O Matko ukochana! * Dziewico wybrana, * Od wieków przejrzana, * Maryo! módl się dziś za nami.
2. Ciebie nad Serafiny, * Bez zmazy Ewinej, * Chciał mieć Bóg jedyny, * Maryo ...
3. Ciebie przy niewinności, * Panną przy płodności, * Obrał Bóg w wieczności, * Maryo ...
4. Grzesznych Orędowniczko, * Niebieska Dziedziczko, * Łask Boskich Skarbniczko, * Maryo ...
5. Stwórcęś swego nosiła, * Bez bólu zrodziła, nas smutnych zbawiła, * Maryo, módl się dziś za nami!
6. Uproś z grzechów powstanie, * Łaski pozyskanie. * W niebiesiech mieszkanie, * Maryo! módl się dziś za nami.

Zbiór pieśni Katolickich T. Cieplik, 1924r.
#74
Ma ktoś nuty do tego ?
#75
Chryste, Panie nasz miły!
Tyś najwyższe dobro,
Tobie cześć nasze siły
Wydawają szczodro
Za to, żeś raczył z nieba
Jako Bóg w tem Ciele
Zstąpić w postaci chleba
I mieszkać w kościele. Kyrie eleison.

Śpiewnik Pelpliński, N. 345