Tomasz z Akwinu, św.: Tomasz miłością Boską napełniony

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 23-04-2017, 21:51:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

1. Tomasz miłośćią Boską napełniony,
Świat opuszczaiąc spieszy do Korony
Zwycięża ćiało, słów iedwabnych śidła
Niewieśćie zdrady, oraz y pieśćidła.

2. Modli się kładąc znak Krzyża Świętego
A w tym doznaie łaski BOGA swego,
Gdy go Anyeli Paskiem przepasuią
Y przećiw ćiała pokusom armuią.

V. Święty Tomaszu broń nas Woynie z ćiałem,
R. Abyśmy nie zginęli, gdy staniem przed Boskim na Sąd Trybunałem.
V. Panie wysłuchay modlitwę moię,
R. A głos móy niech przyidźie do ćiebie.

Módlmy się.
Wszechmogący a miłośierny BOŻE, któryś nas w ćiężkiey utarczcze czystośći zostaiących, Paskiem Ś. Tomasza z Aquinu uzbroić raczył, day nam pokornym służebnikom twoim, abyśmy rospoustnego nieprzyiaćiela ćiała y dusze naszey, w tey Woynie szczęśliwie pokonali, a wieczną Lilią czystośći będąc ozdobieni, między czystemi Anyołów Chórami wieczney szczęśliwośći palmę mogli odebrać. Przez Chrystusa JEZUSA Pana naszego, który z tobą żyie i króluie na wieki wieków. Amen.


za: I. Krzeczkowski, Utarczka anjelska swiętego Tomasza z Aqvinu przeciwko pokusom ciała postanowiona, w kościele Jacka swiętego ww. oo. dominikanów nowozaczęta, ieszcze za czasow Innocentego X, skarbami Kościoła Swiętego ubogacona na żołd tym wszystkim, ktorzy woynę ciału wypowiedzą y pasek czystości anielskiey Tomasza s. nosić będą, odprawuiąc Bractwa tego powinności y nabożeństwo piętnastu Pozdrowienia Anyelskiego na każdy dzień, 1716, b.p.