Rafał Archanioł, św. : Rafale Święty! Wielki Archaniele [->nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 29-08-2007, 14:46:33

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Dostateczny śpiewnik kościelny i domowy..., 1882 r., pieśń nr 329.
M: Śpiewnik krakowski, s. 218

1. Rafale święty! Wielki Archaniele,
Dom Tobijaszów zyskał przez Cię wiele;
Tyś mu w frasunku na pociechę dany,
Z nieba posłany.

2. Tobijasz młody w drodze jest bezpieczny,
W Twem towarzystwie przywódzco waleczny:
Ty go ochraniasz od wszelakiej szkody,
I złej przygody.

3. Zląkł się on ryby, co go poźreć chciała,
Lecz na Twe słowo lekarstwo mu dała;
Którem z ślepoty ojca wyprowadził,
Czarta wykadził.

4. Tyś mu odebrał długi od Gabela,
Tyś uszczęśliwił córkę Raguela,
Tyś Tobijasza młodego ożenił,
Złe w dobreś zmienił.

5. Odwodzisz nazad Tobijasza syna,
Zkąd dla rodziców pociecha jedyna,
Żeś utrapionych jakby zmarłych wskrzesił,
Dziwnie ucieszył.

6. Jak miłe Bogu sprawiedliwych życie,
Jako przy cnocie trza cierpieć obficie;
Dom Tobijasza jaśnie wyuczyłeś,
Gdy się zjawiłeś.

7. Tyś w Betsaidzie co rok zwiedzał chore,
Wzbudzeniem wody uzdrawiał niektóre;
Zbawże, o Święty, od wszelkiej choroby
Nasze osoby.

8. O Ty Lekarzu, Stróżu, Przewodniku,
W różnych potrzebach dziwny pomocniku;
Święty Rafale, opiekuj się nami,
Twemi sługami.

9. Racz być Lekarzem, Stróżem, Wodzem naszym,
Proś Boga za nas, jak za Tobijaszem,
Byśmy pod rządem Twym szczęśliwie żyli,
Nieba nabyli.

10. Racz nam to zdarzyć, Ojcze litościwy,
Z Synem i z Duchem Boże nasz prawdziwy,
Którego chwałą brzmią po wszystkie lata,
Granice świata.

knrdsk1