Braci Polaków pięciu, śś.: Słudzy Chrystusa niebiescy duchowie

Zaczęty przez knrdsk1, 16-11-2007, 09:07:41

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Wrocławski 1865

                      PIEŚNI
     NA ŚWIĘTA CAŁEGO ROKU
        podług kalendarza ułożone

                          PIEŚŃ
       o Świętych pięciu braci Polaków
                      12. Listopada.
          Melodyja jak: Wszechmocna mego

[13. Listopada. - Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski - wspomn obow]


Słudzy Chrystusa, niebiescy duchowie,
Naszéj korony Święci Patronowie,
Waszéj opieki żebrzemy dla kraju,
                        Mieszkańcy Raju!

Wspomnijcie, Bracia, na swoich rodaków,
Książęta niebios, na biednych żebraków:
Raczcie się w niebie przyczyniać za nami,
                        Swemi modłami!

Jeśli głód, wojna, lub powietrze srogie,
Nawiedzać poczną królestwo ubogie:
Brońcie nas, stojąc na kraju granicy,
                        Święci strażnicy!

O Boże niech nam będzie uiszczona
Prośba, od Twoich przyjaciół czyniona,
Dla zasług życia i krwi wysłuchana,
                        Chrystusa Pana!

V. Módlcie się za nami Święci Patronowie i Męczennicy:
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych,
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

                                  Módlmy się:
    Boże! nie według grzéchów naszych, nie według
nieprawości naszych oddaj nam; miłosierdziem Twém
racz nas pocieszyć. Dopomóż nam, o Boże! w Tobie
zbawienie nasze. Według chwały Imienia Twojego,
wybaw nas Panie: bądź nam miłościw według do-
broci Twojéj: Przez Chrystusa Pana naszego.   R. Am.

marian7

Słudzy Chrystusa, niebiescy duchowie * Naszej korony święci Patronowie,
Waszej opieki żebrzemy dla kraju, * Mieszkańcy raju.

Wspomnijcie, Bracia, na swoich rodaków, * Książęta niebios, na biednych żebraków;
Raczcie się w niebie przyczynić za nami, * Swemi modłami.

Jeźli głód, wojna, lub powietrze srogie * Nawiedzać poczną królestwo ubogie,
Brońcie nas stojąc na kraju granicy, * Święci strażnicy.

O Boże, niech nam będzie uiszczona * Prośba od Twoich przyjaciół czyniona,
Dla zasług życia i krwi wysłuchana, * Chrystusa Pana.

Śpiewnik Kościelny, Poznań 1894 r.
Wydanie trzecie, Nakładem Księgarni Katolickiej