Zdrowa bądź Marya, swiata Tworcać sprzyia

Zaczęty przez knrdsk1, 07-12-2007, 09:36:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Parthenomelica, Wilno, 1613

Zdrowa bądź Márya, swiátá Tworcáć sprzyia:
Aniołá posyłá, pragnąc ábyś byłá,
Jego Rodźićielką, wszech poćiechą wielką.

Łaskąś nápełniona, dáry ozdobiona;
Balsam nád woniámi, słońce nád gwiazdámi:
A ty nád Pánnámi, i nád Aniołámi.

Pan z tobą przebywa, skrzynio Bogá żywa:
Od wiekuś przeyrzána, w Ráiu obiecána.
Długo pożądána, bez grzechu wydána.

Błogosłáwionaś ty, nád wszystkie niewiásty:
Zywot porodźiłáś: smierć precż odpędźiłáś:
Ąż przez ćię iest stárty: Ray znowu otwárty.

Błogosłáwion owoc, grzesznym ludźiom pomoc.
Który zniosł przeklęctwo, dał błogosłáwieństwo:
Zguby nas pozbáwił: dobr wiecżnych nabáwił.

Zywotá twoiego, o Pánno cżystego,
Duch święty iest sprawcż, twego płodu dawcą.
Mátkąś się ziáwiłá: pánieństwáś nie zbyłá.

Jezus Syn twoy miły, niech nam doda śiły.
O cna Rodźićielko, wszech obronićielko,
Bysmy mu służyli, z nim ná wieki żyli.