Jan z Dukli, św.: Rządco Syjonu wiekuisty Panie [nuty]

Zaczęty przez Mira, 12-01-2008, 22:54:15

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

Rządco Syjonu wiekuisty Panie,
Okaż nam grzesznym swoje zmiłowanie,
I pomóż sławić Jana dukielskiego,
Sługę Twojego.

Któż bowiem pojmie Twoją tutaj cnotę,
Miłość, niewinność, uległość, prostotę,
Męstwo, pobożność, pokorę, żarliwość,
Cichość, cierpliwość.

Za toś Jezusa stał się ulubieńcem,
I Maryi Panny wybranym dziecięciem,
Wiele Ci wielkich ta Matuchna miła,
Łask wyświadczyła.

Iżeś istotnie wziął urząd Patrona,
Niechaj zaświadczy pamiętna obrona,
Jakąś we Lwowie cudem dał Polakom,
Przeciw Kozakom.

Weźże więc Janie i nas w swą obronę,
Pociechą napełń serca zasmucone,
Prowadź przez życie i chroń nas od złego,
Czasu każdego.

Morgan13

To jest oryginalny i cały tekst tej pieśni.

bazanos