Gdyśmy przyszli do Kościoła

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 18-05-2007, 22:19:54

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Gdyśmy przyszli do Kościoła, . .  Królowa!
Każdy z nas do Ciebie woła: . . .  Królowa!
          Maryja! Maryja! o Maryja Królowa!
O najdroższa Matko Boska!. . .   Królowa!
O Maryja Częstochowska!  . . .   Królowa!
          Maryja! Maryja! o Maryja Królowa!
Tyś wszechwładna świata Pani, .  Królowa!
Tobie niesiem hołd poddani,  . . .  Królowa!
          Maryja! Maryja! o Maryja Królowa!
Kiedy tak grzeszników wiele,  . .  Królowa!
Łask doznało w tym kościele,  . .  Królowa!
          Maryja! Maryja! o Maryja Królowa!
My się do Ciebie zbliżamy,   . . .   Królowa!
I prośby nasze składamy,      . . .  Królowa!
          Maryja! Maryja! o Maryja Królowa!
Spraw to niech Syn twój jedyny,   Królowa!
Odpuści nam wszystkie winy,  . .   Królowa!
           Maryja! Maryja! o Maryja Królowa!
Niech go więcéj nie gniewamy, . .  Królowa!
Niech prawa jego chowamy,  . . .  Królowa!
           Maryja! Maryja! o Maryja Królowa!
Lecz nad wszystko pragniem tego, Królowa!
By nas kochał, a my jego,     . . .   Królowa!
            Maryja! Maryja! o Maryja Królowa!


knrdsk1

Trzeba tu dodać opis, załączony film pochodzi z tegorocznego festiwalu "Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu, śpiewa Kapela Brodow w składzie Anna i Witold Brodowie, Adam Strug, Maciej Kaziński

Tomek Torquemada

He he, parę znajomych twarzy można zauwazyć :-)


marian7

Chorał Józefa Nachbara podaje taką melodię:

marian7

i jeszcze kawałek:

czytane

Śpiewnik Jasnogórski 1936:

1. Gdyśmy przyszli do kościoła, Królowa ! * Przed cudowny obraz Twój, o Królowa !

Marja, Marja, o Marja Królowa !

2. A gdy tak grzeszników wiele, Królowa ! * Łask dostało w tym kościele, Królowa !
3. Tak Ci teraz śpiewać chcemy, Królowa ! * Pozdrawiamy i uczcimy, Królowa !
4. Matko niebieskiego Pana, Królowa ! * Ślicznaś i niepokalana, Królowa !
5. Płynie przez Cię miłość Boska ... * Jako z morza w ziemię woda ...
6. Wszystkie skarby, co są w niebie ... * Bóg oddał Panno dla Ciebie ...
7. Jak bogata z słońca szata ... * Z gwiazd korona upleciona ...
8. Miesiąc swe ogniste rogi ... * Skłonił pod Twe święte nogi ...
9. Gwiazdy wszystkie asystują ... * Bo Królową w niebie czują ...
10. Pozdrowionaś pomocniczko ... * I smutnych pocieszycielko ...
11. Nasza nadzieja i radość ... * Nasz żywocie, nasza słodkość ...
12. My płaczemy i wołamy ... * Ubogie dzieci Ewine ...
13. Tyś jest naszą Pośredniczką ... * Oraz i Orędowniczką ...
14. Wysłuchaj wzdychania nasze ... * I proś też za grzechy nasze ...
15. Nakłoń serca do pokuty ... * Syn Twój niech da pokój święty ...


... = Królowa !